Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


ıso 9000 standardlar serisi

Hakan811

Level 6
TM Üye
Üye
Katılım
3 Şub 2009
Konular
926
Mesajlar
1,426
Reaksiyon Skoru
31
Başarım Puanı
165
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Kod:
[/COLOR][COLOR=black][B]ISO 9000 STANDARDLAR SERİSİ


[/B]ISO 9000 Standardlar serisinin 1994 versiyonunda 27 adet standard ve doküman bulunmaktadır. Bu dokümanların bir çoğunun pratikte kullanılıp kullanılmaması hususu kargaşaya yol açmaktadır. Aşağıda verildiği şekilde ISO 9000:2000 versiyonu ile standard serisi 4 temel standarda indirgenmiştir. 27 doküman içindeki önemli noktalar olabildiğince bu dört ana standarda entegre edilmiş olup bunun dışında bazı broşür ve teknik spesifikasyonların hazırlanması düşünülmektedir.

ISO 9000:2000 Serisi Standardlar;

ISO 9000: 2000 : Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Terimler ve Sözlük
ISO 9001: 2000 : Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar 
ISO 9004: 2000 : Kalite Yönetim Sistemleri – Performansın İyileştirilmesi 
İçin Kılavuz
ISO 19011 : Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu – 
CD3

Bu yeni yapılanma ile ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri ile bütünleşme gerçekleşmemekle birlikte tetkik için kılavuz standardların (ISO 19011) ortak hale getirilmesi sağlanacaktır. ISO 9001 ve ISO 9004 birbirlerini tamamlayan standardlar olarak düzenlenmiş, fakat kapsamları farklılaşmıştır. ISO 9001 müşteri tatminini baz alırken, ISO 9004 ilgili tarafların da (iş ortakları, çalışanlar, kamu vb.) tatmin edilmesini içermiştir. Her iki standardın yapıları ve sıralamaları arasındaki uyum, uygulamalarını ISO 9004 standardına göre iyileştirmek isteyen firmalara fayda ve kolaylık sağlayacaktır. ISO 9004:2000 Standardı ISO 9001:2000 standardının nasıl uygulanacağına yönelik olarak hazırlanmış bir kılavuz standard değildir. ISO 9004:2000 Standardı performansın iyileştirilmesi konusunda kılavuz niteliğinde hazırlanmış bir standarddır. 

ISO 9000:2000 standardı ise, daha önceki ISO 8402 Kalite Sözlük standardının geliştirilerek ISO 9000:2000 serisinin tüm kavramları ve aralarındaki ilişkileri açıklamak amacı ile hazırlanmış bir standarddır. Bu standard ile, terimler ve tariflerin daha anlaşılır olması amacıyla kullanılan tanımlamaların sistematik bir yaklaşımla formule edilmesi benimsenmişitir. ISO 8402 iptal edilmiş ve ISO 9000-1:1994 Seçim ve Kullanım Kılavuzu ise broşür haline getirilmiştir.

Standard serisi içerisinde belgelendirme modelinin tek olması, organizasyonlara Standardın 7. Maddesi altında geçen konularda kapsam dışı bırakabilme kolaylığını da beraberinde getirmiştir. Örneğin organizasyon; ISO 9001:2000 standardının 7. Maddesi Ürün Gerçekleştirme kapsamında yer alan herhangi bir prosesi, müşteri tatminini, ürün/hizmet kalitesini ve mevzuat gereklerini karşılama yeteneğini etkilemeyecek ise bu prosesle ilgili maddeyi kapsam dışı tutabilir. Ancak, Kalite El Kitabı içerisinde gerekçeli olarak kapsam dışı tutma sebebinin açıklanması gerekmektedir. Bununla birlikte halen ISO 9002:1994 belgesine sahip organizasyonlar için ürün/hizmet kalitesini etkileyen tasarım prosesi mevcut ise bu yeni düzenlemeyle tasarım prosesi sisteme dahil edilmek durumunda kalacaktır. 

[B]STANDARDLARIN YAPILARI[/B]


ISO 9000:2000

[FONT=Symbol]·[/FONT]Terimler ve tanımlar ( ISO 8402 yerine )
[FONT=Symbol]·[/FONT]Kalite Yönetim Sistemlerinin temelleri ve elemanları 
[FONT=Symbol]·[/FONT]Proses yaklaşımının altını çizer ve jenerik modeli tanıtılması

ISO 9001:2000

[FONT=Symbol]·[/FONT]Sistem ve dökümantasyonun genel şartları 
[FONT=Symbol]·[/FONT]Üst yönetimin sorumlulukları
[FONT=Symbol]·[/FONT]Kaynak Yönetimi
[FONT=Symbol]·[/FONT]Ürün Gerçekleştirme
[FONT=Symbol]·[/FONT]Ölçme, analiz ve iyileştirme 

[B]ISO 9004:2000[/B]


[FONT=Symbol]·[/FONT]ISO 9001 yapısındadır, şartlarını da içerir.
[FONT=Symbol]·[/FONT]Özdeğerlendirme için kılavuz
[FONT=Symbol]·[/FONT]İyileştirme için metod 

ISO 9000:2000 serisi standardlar incelendiğinde genel olarak vurgulanan noktalar şunlardır.

YAPI

ISO 9000:2000 kalite yönetim sistemi standardları; ISO 9001:1994’ün 20 elemanı ve ISO 9004-1:1994’ün kılavuz bilgileri dört ana bölümde yeniden düzenlenmiştir:

[FONT=Symbol]·[/FONT]Yönetim sorumluluğu
[FONT=Symbol]·[/FONT]Kaynak yönetimi
[FONT=Symbol]·[/FONT]Ürün gerçekleştirme
[FONT=Symbol]·[/FONT]Ölçme, analiz, iyileştirme

Yeni standardların proses odaklı olmasından dolayı şartlar ve kılavuzlarla ilgili olarak bu yaklaşıma uygun bir sıralama bulunmaktadır.

ÜST YÖNETİM

Üst yönetimin rolüne ağırlık verilmiştir; bunun içinde, müşteri odaklı olarak kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlılık ve irade, düzenleyici ve yasal şartların dikkate alınması ve ilgili fonksiyon ve kademelerde ölçülebilir hedeflerin oluşturulması yer almaktadır.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Kalite yönetim sisteminin etkinliğini iyileştirmek amacıyla tam bir çevrim tanımlayan “sürekli iyileştirme” için geliştirilmiş bir şart ISO 9001’in içine bulunmaktadır. 

UYGULAMA

“Uygulama” 1.2 maddesi ile, standardı kullanacak olan geniş bir yelpazedeki organizasyon ve faaliyetlerle başa çıkabilmenin bir yolu olarak ISO 9001:2000’in şartlarında muafiyet kavramına yer verilmiştir.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ISO 9001:2000’de yer verilen diğer bir husus ta organizasyonun, sistem performansının bir ölçümü olarak müşteri memnuniyeti hakkındaki bilgileri izleme şartıdır.

KAYNAKLAR

Gereken kaynakları sağlamak ve hazır bulundurmak üzere üst yönetime dikkat çekmiştir. Yeni veya geliştirilen şartlar olarak eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesini, ilgili bilgilerin teminini, iç ve dış haberleşmeyi, tesis ihtiyaçlarını ve çalışma ortamını içermektedir.


DOKÜMANTASYON

ISO 9001:2000’de dokümante edilmesi gereken prosedürlerle ilgili 6 konu belirtilmiştir ve organizasyonun kalite yönetim sistemini etkin uygulaması üzerinde daha çok durulmuştur.

DİĞER YÖNETİM STANDARDLARI

[FONT=Symbol]·[/FONT]AS9100 Uzay –Havacılık Endüstrisi Tedarikçileri İçin Kalite Yönetim Sistem Şartları
[FONT=Symbol]·[/FONT]QS-9000 Daimler Chrysler, Ford and General Motors Tedarikçileri İçin Kalite Yönetim Sistem Şartları
[FONT=Symbol]·[/FONT]TL 9000 Telekomünikasyon Endüstrisi Tedarikçileri İçin Kalite yönetim Sistem Şartları
[FONT=Symbol]·[/FONT]AQAP 110,120,130 Müttefik(NATO) Kalite Güvence Yayınları
[FONT=Symbol]·[/FONT]PS 9000 Farmakimya Endüstrisi Tedarikçileri İçin Kalite Yönetim Sistem Şartları
[FONT=Symbol]·[/FONT]IMS Uluslararsı Denizcilik Güvenliği
[FONT=Symbol]·[/FONT]TickIT Yazılım Geliştirme İçin Kalite Yönetim Sistem Şartları
[FONT=Symbol]·[/FONT]OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği


ISO 9001:2000 Standard Maddeleri;
Giriş 
01.Genel
02.Proses Yaklaşımı
03.ISO 9004 ile ilişki 
04.Diğer yönetim sistemleri ile uyumluluk 
[B]Kalite Yönetim Sistemi Şartlar[/B]

1. Kapsam
1.1 Genel
1.2 Uygulama
2 Atışta Bulunulan Referanslar
3 Terim ve Tanımlar
4 Kalite Yönetim Sistemi
4.1 Genel Şartlar
4.2 Doküman Şartlar
4.2.1Genel
4.2.2Kalite El Kitabı
4.2.3Dokümanların Kontrolu
4.2.4Kayıtların Kontrolu
5 Yönetim Sorumluluğu
5.1 Yönetim Taahhütü
5.2 Müşteri Odaklılık
5.3 Kalite Politikaları
5.4 Planlama
5.4.1Kalite Hedefleri
5.4.2Kalite Yönetim Sistemi Planlama
5.5 Sorumluluık, Yetki ve İletişim
5.5.1Sorumlulşuk ve Yetki
5.5.2Yönetim Sorumluluğu Temsilcisi
5.5.3Dah,ili İletişim
5.6 Yönetim Gözden Geçirmesi
5.6.1Genel
5.6.2Gözden Geçirmesi Girdisi
5.6.3Gözden Geçirmesi Çıktısı
6 Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynakların Sağlanması
6.2 İnsan Kaynakları
6.2.1Genel
6.2.2Yetkinlik, Bilinçlendirme ve Eğitim
6.3 Alt Yapı
6.4 Çalışma Prtamı
7 Ürün Gerçekleştirme
7.1 Ürün Gerçekleştirme Planlaması
7.2 Müşteri Bağlantılı Prosesler
7.2.1Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi
7.2.2Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi
7.2.3Müşteri İle İletişim
7.3 Tasarım ve Geliştirme
7.3.1Tasarım ve Geliştirme ve Planlaması
7.3.2Tasarım ve Geliştirme Girdileri
7.3.3Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
7.3.4Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi
7.3.5Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması
7.3.6Tasarım ve Geliştirme Geçerliliği
7.3.7Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerin Kontrolü
7.3.8Satınalma
7.3.9Satınalama Prosesi
7.3.10Satınalma Bilgisi
7.3.11Satınalınan Ürünün Doğrulanması
7.4 Üretim ve Hizmet Sunumu
7.4.1Üretim ve Servis Hizmet Sunumunun Kontrolü
7.4.2Üretim ve Hizmet Sunum Proseslerinin Geçerliliği
7.4.3Belirleme ve İzlenebilirlik
7.4.4Müşteri Mülkiyeti
7.4.5Ürün Muhafazası
7.5 İzleme ve Ölçme Cihazların Kontrolü
8 Ölçme, Analiz ve İyileştirme
8.1 Genel
8.2 İzleme ve Ölçme
8.2.1Müşteri Memnuniyeti
8.2.2İç Denetim
8.2.3Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
8.2.4Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi
8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.4 Veri Analizi
8.5 İyileştirme
8.5.1Sürekli İyileştirme
8.5.2Düzeltici Faaliyet
8.5.3Önleyici Faaliyet


[B]KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR[/B]


2000 yılı revizyonunun amacı ISO 9000 serisini basitleştirmek ve standard sayısını azaltmaktır. Bu nedenle, ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 ve ISO 9003:1994 tek bir standarda, ISO 9001:2000 standardına indirgenmiştir. Bu standard çeşit, büyüklük ve ürün katagorisine bakılmaksızın bütün organizasyonlara uygulanabilmesi için hazırlanmıştır. 1.2 Uygulama maddesinde, standardın tüm maddelerinin organizasyona uygulanamadığı durumda, 7.maddenin kapsamında uygulanamayan maddelerin kapsam dışı tutulabileceği açıklanmıştır.

ISO 9001:2000 Kapsam Maddesi, standardın kapsamını tanımlar. Bu, kalite yönetim sisteminin kapsamıyla karıştırılmamalıdır. Belgelendirme organizasyonları, kalite yönetim sistemi kapsamını ürünleri ve ürün gerçekleştirme proseslerini tanımlayarak belirler.
Kalite yönetim sisteminin kapsamı, organizasyonun ürünlerinin ve bunların gerçekleştirme proseslerinin özelliğine, risk değerlendirmenin sonucuna, ticari değerlendirmelere, sözleşmeye, düzenleyici ve yasal şartlara bağlı olmalıdır.
Organizasyon kalite yönetim sistemini daraltılmış kapsamda uygulamak isterse bu durum, müşterilerin ve son kullanıcıların yanlış anlamasını önlemek için, organizasyonun kalite el kitabında ve başka halka açık dokümanlarda (kalite yönetim sistemi belgeleri ve pazarlama materyalinde) açık bir şekilde tanımlanmalıdır.

Kapsam dışı tutabilme imkanları ve kısıtlamaları aşağıda belirtilmiştir:

[FONT=Symbol]·[/FONT]Organizasyon, kalite yönetim sistemi kapsamındaki ürünlere ve ürün gerçekleştirme proseslerine uygulanabilir standardın şartlarına uymalıdır.
[FONT=Symbol]·[/FONT]Kapsam dışı bırakmalar sadece 7.maddede yapılabilir.
[FONT=Symbol]·[/FONT]Dışarda bırakmakla tüm bir maddenin dışarda bırakılması anlaşılmamalıdır. 7.maddenin herhangi bir alt maddesinin bazı şartları uygulanamaz olabileceği gibi aynı zamanda aynı maddenin bazı şartları uygulanabilir. Örneğin; 7.5.3 belirleme ve izlenebilirlilik maddesinde izlenebilirlilik şartı dışarıda bırakılabilir ama belirleme ile ilgili şartlar dışarıda bırakılamaz.
[FONT=Symbol]·[/FONT]Kapsam dışı bırakılacak şartlar el kitabında tanımlanmalı ve kapsam dışı bırakma gerekçelerinin doğruluğu gösterilmeli bir başka deyişle kanıtlanmalıdır.
[FONT=Symbol]·[/FONT]Belgelerde yazılan kapsam açık bir şekilde uygulanan ISO 9001:2000 şartlarını içermelidir. Bu organizasyonun pazarlama amacıyla kullandığı malzemeler içinde geçerlidir. Buradaki amaç müşterilerin ve son kullanıcıların yanlış bilgilendirilmemesidir.


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] [B]MUHTEMEL ÇIKARTMALAR[/B]


Aşağıda Madde 7'nin altında belirtilen ve belirli şartlarda uygulanmaması düşünülebilecek muhtemel şartlar verilmiştir.

7.3 Tasarım ve Geliştirme
Organizasyonun sağladığı ürünlerin tasarımından ve geliştirilmesinden sorumlu olmadığı durumlarda.

7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlilik
Bu madde organizasyonun ürünleri için belirtilmiş bir izlenebilirlilik şartı olmadığı durumlarda sadece kısmi olarak uygulanabilir.

7.5.4 Müşteri Mülkiyeti
Organizasyonun, ürünlerinde veya ürün gerçekleştirme proseslerinde müşteri mülkü kullanmadığı durumlarda kapsam dışı bırakılabilir. Müşterinin ürün tasarımına bilgi sağladığı durumlarda, ki bu fikri mülktür, organizasyonun kalite yönetim sistemine göre ele alınmalıdır ve kapsam dışı bırakılamaz.

7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolu
Organizasyonun, ürününün uygunluğuna dair güvenceyi sağlaması için izleme veya ölçme cihazlarına ihtiyacı olmadığı durumlarda. Bu bazı hizmet organizasyonları için bir durum olabilir.

[B]DIŞARIDA BIRAKILMAYACAK ŞARTLAR[/B]


Madde 1.2’deki kriterlere uymayan şartların çıkartılması durumunda, ISO 9001:2000’e uygunluktan bahsedilemez. Aşağıda bununla ilgili bazı durumlar açıklanmıştır.

[FONT=Symbol]·[/FONT]Kalite el kitabında, 7.madde kapsamında dışarda bırakmanın kanıtlarının yer alması şartının yerine getirilmemesi.
[FONT=Symbol]·[/FONT]ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 veya ISO 9003:1994’ün herhangi birinde şart olmadığı ve mevcut kalite yönetim sisteminde daha önce olmadığı mazeretiyle 7.maddedeki şartları çıkartmak.
[FONT=Symbol]·[/FONT]Mevzuat tarafından şart koşulmaması nedeniyle 7.maddedeki şartların çıkartılması, fakat bu çıkartmanın organizasyonun müşteri şartlarını karşılamadaki kabiliyetini engellemesi.

[B]Örnekler[/B]


1-) ABC bankası bir çok alanda faaliyet göstermektedir. ABC kalite yönetim sistemini sadece on-line internet bankası hizmetine uygulamakta ve 7.5.3 Müşteri mülkiyetini kapsam dışında tutmak istemektedir, ama bunu yapamamıştır. Çünkü, müşteriler internet aracılığıyla kredi kartı numarası gibi gizli tutulması gereken bilgiler vermektedir. Bu bilgiler müşteri mülkiyeti olarak değerlendirilmelidir ve 7.5.3 maddesi uygulanmalıdır.
2-) DEF şişeleme firması, kendi grubundan başka bir firmanın ürün ve paketleme spektlerine uygun içecekler üreten bir fabrikaya sahiptir. Başka bir bağımsız firmanın ürün ve paketleme spektlerine uygun lisanslı ürünler de üretmektedir. Bu iki çeşit spekt tüm mevzuat şartlarını karşılamaktadır ve yıllar boyunca hiç değişmemiştir. DEF firmasının üretim birimi 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesini kapsam dışı tutmuştur. Çünkü bu madde üretim biriminin faaliyetlerine uygulanmamaktadır. Bu durum el kitabında açıklanmıştır: firmanın ne uygunluk belgesinde ne de ilgili halka açık dokümanlarında fabrikanın ürünleriyle ilgili tasarım faaliyetinin olduğunu gösteren bir ifade yoktur. 
Değerlendirme: Tasarımın yıllar boyunca hiç değişmemesi DEF’in kalite yönetim sisteminden 7.3 maddesini çıkarması için bir neden olamaz. Mevzuat şartlarının değişmesi, ürün tasarımında değişiklik yapılmasını ve tasarımdan sorumlu organizasyonun 7.3 maddesini uygulamasını gerektirebilir. Ancak fabrikanın tasarım yapma sorumluluğu yoktur.
DEF’in fabrikalarının ortak yararlandığı tek bir firması hammadde ve paketleme malzemesinin alınmasıyla ilgilenmektedir. Üretim birimi satınalmanın operasyonel bir parçasını yerine getirmektedir. Ancak, hammadde ve paketleme malzemesi için sipariş açmakta ve satınalınan ürünü doğrulamaktadır. Bu nedenle, fabrika 7.4 Satınalma maddesini kalite yönetim sistemi dışında bırakmamış kalite elkitabında satınalma prosesinin işleyişini ve kendisi ile ortak yararlanılan satınalma biriminin arasındaki ilişkiyi tanımlamıştır.

3-) HIJ ve ortakları bir uluslararası avukat bürosunun sahibidir ve kalite yönetim sistemini ISO 9001:2000’e göre uygulamaktadır. Kalite yönetim sistemi yeni hizmetlerin tasarımını ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Bu tasarımlar uluslararası vergi planlaması ve mevcut hizmetlerin tasarımının elektronik veritabanından faydalanılmasına yönelik değiştirilmesidir. Satınalma kontrolu bilgisayar donanımının ve yazılımının seçimi ve uzman avukatların sözleşmeli olarak çalıştırmak gibi konuları içerir. Firma sadece 7.6 Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kontrolu maddesini kapsam dışında bırakmıştır. Çünkü, iş gerçekleştirme prosesini uygularken ölçme ve izleme cihazlarını kullanmamaktadır.

4-) XYZ Elektronik, mobil telefonları, çağrı cihazları ve kişisel bilgisayarların montajı için yeni bir fabrika inşa etmektedir. Tepe yönetimi kalite yönetim sistemi kurmaya karar vermiştir. Mobil telefonlar için sadece bir müşterisi vardır ve bu müşterisi tüm tedarikçilerinden ISO 9001:2000'e uyulmasını istemektedir. Bu nedenle organizasyon başlangıç olarak mobil telefonlarla ilgili ürün gerçekleştirme proseslerini kurmaya karar verir. Kalite yönetim sisteminin kapsamı ilgili dökümanlarda mobil telefonlarlar olarak görünmektedir.
Mobil telefonların müşterisi ürün tasarımından sorumludur, bu nedenle XYZ Elektronik 7.3 maddesini kalite yönetim sisteminden çıkartmıştır. XYZ Elektronik tasarım spektlerini müşterinin temin ettiği ürün kapsamında değerlendirir. Kalite yönetim sistemi belgesi belgelendirme kapsamını açıkça belirtmektedir.

5-) KML Medikal mevzuata göre tıbbi cihazlar üretmektedir. KML'nin ISO 9002:1994'e göre belgesi vardır. KML'nin ürettiği cihazların risk seviyesi ile ilgili mevzuattaki kurallar, tasarımın kalite yönetim sisteminin kapsamında olmasını gerektirmemektedir. Mevzuatla ilgili yetkililer, kuralları kalite yönetim sisteminin yeni ISO 9001:2000'I içerecek şekilde henüz değiştirmemiştir fakat bu tip risk seviyesine sahip cihazlar için kalite yönetim sisteminin tasarımı içermeyeceği şartının devam edeceğini açıklamışlardır. KML 7.3 tasarım ve geliştirme maddesini dışarda bırakmamaya karar vermiştir. Bunun nedeni tasarımın gerçekte KML tarafından yapılması ve bunun müşteri şartlarının yerine getirilme kabiliyetini etkilemesidir. Tasarım kapsam dışı bırakılsaydı ISO 9001:2000'e uygunluktan bahsedilemezdi.

6-) TCH yeni bir ürünü pazara sürmeyi düşünmüştür. TCH'nin kavramsal tasarım sahibi olmasına rağmen detaylı tasarım hesapları HT&T'ye verilmiştir. Detaylı ürün spektleri HT&T'nin bir çıktısı TCH'nin bir girdisidir. Bir sonraki aşamada Bu spektler ürünün üretilmesi için CBB'ye gönderilmiştir. Bu durumda ISO 9001:2000'nin 7. Maddesinin şarları aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde uygulanır.

Alt madde
TCH
HT&T
CBB
Açıklama
7.1
Uygulanabilir
Uygulanabilir
Uygulanabilir

7.2
Uygulanabilir
Uygulanabilir
Uygulanabilir

7.3
Uygulanabilir
Uygulanabilir
Uygulanamaz

7.4
Uygulanabilir
Uygulanabilir
Uygulanabilir

7.5
Uygulanabilir
Uygulanabilir
Uygulanabilir

7.6
Uygulanabilir
Uygulanabilir
Uygulanabilir
İzleme ve ölçme cihazları kullanılıyorsa

7-) CDH Ltd. bina tasarımı, geliştirilmesi ve inşaatını yapmaktadır, ama bünyesinde tasarım faaliyeti yoktur. Tasarım işi TPL'ye sözleşmeyle yaptırılmaktadır ve CDH'de tasarımın yönetimi için bir proje yöneticisi çalışmaktadır.
Sözleşme yapılan firmanın faaliyetleri 7.4 Satınalma maddesinin şartlarının uygulanmasıyla yönetilmektedir. CDH'nin proje yöneticisi tasarımın gözden geçirilmesi, doğrulanması ve geçerliliği faaliyetlerine katılmaktadır. Buna ek olarak proje yöneticisi tasarım faaliyetlerinin ISO 9001:2000 7.3 Tasarım ve Geliştirme maddesindeki şartlara uygun olarak yapıldığının güvence altına alınmasından sorumludur. Bu durumda, CDH tasarım için sorumluluk taşımaktadır ve sözleşmeyle yaptırılan tasarım faaliyetinin kalite yönetim sisteminin bir parçası olarak yönetildiğini gösterebilmektedir.8-) AKP fabrikası elektrik motorları üretmektedir. Ürünü oluşturan parçaların izlenebilirliliği, firmanın kendisinin belirlediği bir şart değildir. Yalnız, firmanın müşterilerinden birisi, özel bir çeşit motor için tam bir izlenebilirlilik şart koşmaktadır. Bu özel durum için AKP 7.5.2 Belirleme ve İzlenebilirlilik maddesinin tamamını uygulamak zorundadır.


[B][B]Sözleşmeli veya Dış Kaynaklı Prosesler [/B][/B]


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
Ürün gerçekleştirme sorumluluğunun tamamen organizasyona ait olması durumunda, belirli bir prosesin başka bir kuruluşa sözleşmeyle yaptırılması veya dış kuruluşlara kendi kaynaklarıyla yaptırılması, bu proseslerin kalite yönetim sisteminin dışında bırakılması için yeterli bir kanıt değildir. Organizasyon, bu durumdaki proseslerin ISO 9001:2000’in ilgili şartlarına göre yapılmasını sağlamak için yeterli bir kontrolu uyguladığını göstermelidir. Bu kontrolun içeriği, bu proseslerin yapısına ve içerdiği riske bağlı olmalıdır. Bu kontroller; sözleşmenin bir maddesi olacak şekilde bu proseslerin özellikleri ve/veya bunların geçerliliği, tedarikçinin kalite yönetim sisteminin olması durumunda kalite yönetim sistemi için şartlar, yerinde muayeneler veya doğrulamalar, ve/veya tetkikler olabilir. Dış kaynaklı hale getirilen veya sözleşme yapılan proseslerin izlenmesi ISO 9001:2000’nin 7.4 satınalma maddesinde ele alınmalıdır. Bu durumda organizasyon bu tip prosesleri kalite yönetim sisteminin kapsamına almalı ve bu durumu kalite el kitabında ve diğer halka açık dökümanlarda, organizasyonun tüm sorumluluğuna sahip olduğu dışkaynaklı hale getirilen veya sözleşme yapılan proseslerin yönetildiğini açık bir şekilde belirtmelidir
[B][B]MEVZUATA BAĞLI SEKTÖRLER VE MEVZUATLA İLGİLİ DİĞER DURUMLAR [/B][/B]


Mevzuatların kuruluşlara, standardın 1.2 maddesinde izin verilenin dışında ISO 9001:2000’in bazı şartlarını dışarda bırakmasına izin verdiği durumlarda, ISO 9001:2000’e uygunluktan bahsedilemeyebilir.
Düzenleyici yetkili kuruluşlar kalite yönetim sistemini zamanında revize etmeyebilir. Böyle bir durumda şartnamelerde 1994 revizyonuna uygunluk istenebilecektir. Bu nedenle, bu kuruluşlar şartnamelerinde aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 1994 ve 2000 revizyonlarının karşılaştırmalı şartlarını geniş kapsamda belirtmelidir.

[B]Mevzuat Denkliğine Örnek[/B]
Standard
ISO 9001:1994
ISO 9002:1994
ISO 9003:1994
Karşılaştırma için ana noktalar
ISO 9001:2000’in tüm maddeleri
[FONT=Symbol]·[/FONT]7.3 Tasarım ve Geliştirme
haricinde, ISO 9001:2000’in tüm maddeleri
[FONT=Symbol]·[/FONT]7.1 Ürün gerçekleştirmenin planlanması
[FONT=Symbol]·[/FONT]7.2.3 Müşteri iletişimi
[FONT=Symbol]·[/FONT]7.3 Tasarım ve geliştirme
[FONT=Symbol]·[/FONT]7.4 Satınalma
[FONT=Symbol]·[/FONT]7.5.1 Üretim ve servis operasyonunun kontrolu
[FONT=Symbol]·[/FONT]7.5.3 Belirleme ve izlenebilirlilik
7.5.2 Proseslerin geçerliliği
haricinde,
ISO 9001:2000’ in tüm maddeleri
Önemli bir nokta da, burada direkt bir eşitlikten bahsedilmemesidir. Çünkü 1994 standardının bazı şartları ISO 9001:2000’de basitleştirilmiş veya kaldırılmıştır. Bu nedenle düzenleyici kuruluşlar özel rehberler hazırlamalıdır. 

[B]Belgelendirme[/B]


Kuruluşun kalite yönetim sisteminin kapsamını düzgün tanımlaması çok önemlidir. Bu önemin nedeni; 3 standardın 1’e inmesi ve kapsamdan çıkartma ile ilgili 1.2 uygulama maddesinin olmasıdır.
ISO/IEC Guide 62’nin (Kalite sistemlerini denetleyen ve belgelendirme yapan kuruluşlar için genel şartlar) 3.5.3 maddesine göre belgelerin kalite yönetim sistemi kapsamında ürün ve ürün gerçekleştirme proseslerini eksiksiz ve doğru olarak belirtmesi gerekmektedir.
NOTLAR[B]KALİTE YÖNETİM SİSTEM YAKLAŞIMI[/B]


Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tayin etmek

Kurluşun kalite politika ve hedeflerini oluşturmak

Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan proses ve sorumlulukların tayini

Kalite hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve sağlanması

Her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için metodların oluşturulması

Bu metotların her prosesin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygulamak

Uygunsuzlukları önlemek ve bunların sebeplerini yok etmek için araçları tayin etmek

Mevcut kalite yönetimi sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir prosesin oluşturulması ve uygulanması

Amaç: yönetim olayının ve birimlerin birbirleri ile olan ilişklerini ve bu ilişkilerin niteliğini incelemek, belirli bir birimdeki gelişmelerin diğer birimler üzerindeki etkilerini araştırmak; yönetim olayını başka olaylarla ve dış çevre şartları ile ilişkili incelemektir.

Sistem: birleşik yada bütünleşmiş parçaların oluşturduğu yapı/olay/faaliyet

Her parçanın kendine has bir işleyiş özelliği var

Sistem yaklaşımında sorulması gerekenler:

1.önemli parçalar hangileri?
2.bunları bağlayan vr uyumunu sağlayan süreçler neler?
3.sistemin gerçekleştirmek istediği amaç nedir?

Örnek insan vücudu:
Sinir sistemi
Dolaşım sistemi
Küçük dolaşım
Büyük dolaşım
Sindirim sistemi

Önemli olan bütündür, parçalar sisteme katkıda bulunduğu sürece önemlidir.

Yönetim örneği:

Organizasyon
[FONT=Symbol]·[/FONT]Çalışanlar
[FONT=Symbol]·[/FONT]Makinalar
[FONT=Symbol]·[/FONT]Maddi kaynaklar
[FONT=Symbol]·[/FONT]Görevler
[FONT=Symbol]·[/FONT]Formal yetki ilşkileri
[FONT=Symbol]·[/FONT]Küçük informal gruplar

ya da

[FONT=Symbol]·[/FONT]pazarlama
[FONT=Symbol]·[/FONT]satınalama
[FONT=Symbol]·[/FONT]arge
[FONT=Symbol]·[/FONT]üretim
[FONT=Symbol]·[/FONT]personel
Yönetim sistem yaklaşımı, organizasyonu birbirine bağlayan, haberleşme ve karar verme sürecidir.
Faydaları:

1.Organizasyon esnekliği ve daha detaylı inceleyebilme
2.yönetici sadece kendi fonksiyonunu değil diğer alt sistemleri ve çevre şartlarını da gözönüne almaktadır.
3.yönetici kendi amaçlarını isitemin amaçlarıyla ilişkilendirir.
4.yönetici organizasyon yapısını alt sistemlerle uyumlu kurmak zorundadır.
5.alt sistemlerin sisteme yaptığı katkı kolayca değerlendirilebilir.Organizasyon
Teoisi
Organizasyon Yapısı
Temel Süreçler
İlgili değer Yargıları
KLASİK
Ayrıntılı Görev tanımları
Departmanlaşma Hiyerarşisi
Amaçlar
Planlama
Organizasyon
Emir Komuta
Karar Verme
Rasyonellik
Başarmaya yönlenme
Çok çalışma
Tüketim değil tasarrruf
DAVRANIŞSAL
Informal Organizasyon
Informal Küçük Gruplar
Kararlara katılma
Duygular
Anlama
Doğruluk
SİSTEM
Bilgi işleyen birim olarak organizasyon
Açık sistem
Bilgi Akışı
Alt Sistemler arası ilşkiler
Bilgi/Haber
Bilgi İşleme
Karar Verme
Kontrol
Açıklık
Gestalt(Bütüncülük)

[B]ISO 9001: 2000- ULUSLARARASI STANDARD[/B]

[B]Kapsam[/B][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] 


ISO 9001:2000 “Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar” Standardında müşteri memnuniyeti kavramına büyük ölçüde yer verilmekte, sadece ürün kalitesinin devamının sağlanması yeterli olmamaktadır. Organizasyon, müşteri şartları ve yasal şartları da dikkate alarak müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yönelik olarak kalite yönetim sistemini kurmalıdır. Kalite yönetim sisteminin karşılaması gereken ürünle ilgili şartların yalnızca müşterinin doğrudan bildirmiş olduğu şartlar değil müşteri beklentileri , mevzuat v.b diğer şartları da kapsaması gerekmektedir. Bu geniş kapsam standardın ilk şart maddesinde açıklanmıştır.

ISO 9001:2000 “Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar” Standardı;

Müşteri şartları;
Urünle ilgili uygulanabilir yasal şartlar,
Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve yasal şartlara uyma güvencesi için proseslerin belirlenmesi,
Sistemin etkin olarak uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetinin arttırılması amacına yöneldiği 
yerlerde kalite yönetim sistemi için şartları belirtir.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG] Bu yeni standard mevcut ISO 9001:1994’ün tüm ana başlıklarını içerir ve ISO 9001:9002 ve 9003’ü tek bir standardda, dışarda bırakmaya izin verecek şekilde kapsar.
Standardda 7. maddenin kapsamındaki şartlar, organizasyonun kabul edilebilir ürün üretmesinde bir
fonksiyonu olmadığı zaman kalite yönetim sistemine uygulanmayabilir. 7.maddedeki çıkartmalar organizasyonun ve ürünün özelliğine bağlı olarak kısıtlanmıştır. 

Bu çıkartmalar, yani standardın 7. maddesi altındaki madde/maddelerin kalite yönetim sistemine dahil edilmemesi; kalite organizasyonun müşteri ve uygulanabilir yasal şartlara uyan ürün üretme kabiliyetini ve sorumluluğunu etkilemediği sürece yapılabilir. 
Bundan böyle tüm belgelerde kapsamın belirtilmesine daha çok önem verilecektir. Tedarikçisini ISO 9001:2000 kapsamında değerlendirme yapacak bir organizasyon, örneğin tasarım yapılıp yapılmadığını görmek isteyecektir.


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG] Bu standardın atıfda bulunduğu standard ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Kavramlar ve Sözlük standardıdır. ISO 9001: 2000 standartında geçen bazı terimlerin açıklaması bu standardda yapılmaktadır ve bu terimler açıklandığından farklı yorumlanamazlar. Bu sözlük standardın açıklamadığı ISO 9001:2000’deki diğer terimler için terimlerin sözlük anlamı geçerlidir.


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG]
NOTLAR


[B]Terimler ve Tanımlamalar[/B]


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG] 
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG][B]Organizasyon[/B]; Kalite Yönetim Sistemini kuran, uygulayan,
[B]Tedarikçi[/B]; organizasyona ürün/hizmet temin eden,
[B]Müşteri[/B]; orgnizasyondan ürün/hizmet alan.

[B]4 Kalite Yönetim Sistemi [/B]

Bu maddenin altında proses modeli ve proseslerin sürekli iyileştirilmesi vurgulanmıştır. Dikkat edildiğinde bu maddenin tüm sistem için genel şartları belirttiği görülecektir.

[B]PROSES YAKLAŞIMI[/B]


Kalite Yönetim Sisteminin etkili uygulanması için kuruluş proseslerini, proseslerin birbirleri ile olan etkileşimlerini tanımlamalı ve proseslerini yönetmelidir. Bu sistem yanlızca ana prosesi değil aynı zamanda destek prosesleri de kapsar. 1994 versiyonunda "proses" kelimesi TS-EN–ISO 9001’standardında ana prosesler olan; üretim, tesis ve servis ile ilişkili olarak kullanılıyordu. Diğer prosesler, örneğin satınalma, sözleşmesinin gözden geçirilmesi v.b proseslere doğrudan proses olarak atıfda bulunulmuyordu.

Prosesler girdileri, kaynakları, kontrolleri (kontrol kriteri ile kontrol metodu) ve çıktıları ile birlikte tanımlanırlar.

Aşağıda proses örnekleri verilmiştir.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif[/IMG]

Yukarıda verilen pizza yapım prosesinde girdiler; pizza prosesinde dönüşüme uğrayan un, yağ, peynir v.b.dir. Prosesin çıktısı pizza, kullanılan enerji ise kaynak olarak tanımlanabilir. Pizzanın pişirilmesi yöntemi operasyon metodu, pişirme süresi, sıcaklığı v.b. operasyon kriterleridir. Pişme süresinin ve sıcaklığının ölçüm şekli, aralığı v.b. prosesin kontrol metodu, pişme süresi ve sıcaklığının ölçülmesi, izlenmesi ise prosesin kontrolu olarak tanımlanabilir. 

Soğuk hava deposunda, dondurulmuş bir gıdanın muhafazası da proses olarak tanımlanabilir. Bu proseste girdi dondurulmuş gıda, çıktı ise yine dondurulumuş halini muhafaza eden gıdadır. Kontrol kriteri bir önceki örneğe benzer şekilde sıcaklık, kontrol metodu ise sıcaklık ölçümünün izlenmesi ayarlamanın yapılmasıdır. Kullanılan enerji ise bir kaynaktır. Bu örneklerden anlaşılacağı üzere girdilerin alınması ve kaynakların kullanılarak çıktıya dönüştürülmesi proses olarak tanımlanabilir. Bir prosesin çıktısı diğer bir proses için girdi olabilir. Proseslerin sistematik bir şekilde tanımlanması ve yönetimi ile proseslerin birbirleri ile etkileşimlerinin belirlenmesi Proses Yaklaşımı olarak isimlendirilir. Aşağıdaki şekilde ISO:9001:2000 standardında tanımlanan proses tabanlı Kalite Yönetim Sistemi görülmektedir.

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif[/IMG]

Girdi


Çıktı


Proses tabanlı kalite yönetim sisteminde girdi müşteri şartlarıdır. Yukarıdaki şekil müşteri şartlarının karşılanması ile müşteri memnuniyetini arttırmak üzere proses yaklaşımının uygulanması, geliştirilmesi ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin ve etkililiğinin iyileştirilmesi PUKO döngüsü ile göstermektedir. 

Müşteri ve ilgili tarafların memnuniyetinin izlenebilmesi; müşteri ve ilgili tarafların kaliteye ilişkin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına dair düşünceleri ile ilgili bilginin elde edilmesi ve değerlendirilmesine bağlıdır.

[/COLOR][B]

[COLOR=black][B]NOTLAR[/B]


PROSES BÖLME[/COLOR][/B][COLOR=black]Proses yaklaşımlı yönetim; bir organizasyonun toplam proseslerinin tanımlı küçük proseslere bölünmesini ve bu küçük proseslerin diğer proseslerle ilişkilerinin tanımlanmasını gerektirir. Proses yaklaşımı, istenilen hedefe ilişkili kaynakların ve faaliyetlerin bir proses gibi yönetilmesi ile daha kolay ulaşılabilmesi için kullanılır. Kuruluşun toplam prosesi, daha etkili yönetmek için küçük proseslere parçalanabilir.

Aşağıda örneklerde sözleşmenin gözden geçirilmesi prosesi basit olarak verilmiştir. İlk örnekte A, B, C, D, E, F bu prosesin alt prosesleri olarak değerlendirilebilir. İkinci örnekte ise sözleşmenin gözden geçirilmesi prosesi, öncelikle talebin alınması, kotasyon, teklifin sunulması ve değişiklikler olarak alt proseslere bölünmüş daha sonra talebin alınması prosesi talebin telefon ve faks ile alınması olarak yine kendi içinde alt proseslere bölünmüştür. Alt proseslere bölme; girdi, çıktı ve kaynakların tanımlanamadığı faaliyetlere kadar devam edebilir. Ancak prosesleri tanımlarken; şartların (müşteri şartları, yasal şartlar ve organizasyonun şartları) anlaşılması ve karşılanması, bir katma değer sağlaması, proses performansı ve etkililiği sonuçlarının elde edilmesi ve sürekli iyileştirmenin önemine dikkat edilmelidir. 
.


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG] 

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif[/IMG] 
BÜYÜYEN AĞAÇ MODELİ 

Aşağıda verilen örnek ise bir eğitim kuruluşu ile ilgilidir. Buradaki tüm proses eğitim olarak tanımlanırsa, eğitim süreci boyunca uygulanan proseslerden birisi olan sınav prosesi bir alt proses olarak tanımlanabilir. 


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif[/IMG][B]Öğrenci eğitilmiş [/B]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif[/IMG][B] öğrenci[/B]

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif[/IMG][B] Kontroller ( ışık,gürültü, kopya, v.b)[/B]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image025.gif[/IMG]
[B]Sınav Sınav Sınav Sorularının[/B]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image027.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MEHMET/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.gif[/IMG][B] Soruları Cevapları [/B]

[B]Kaynak[/B]

PROSES YAKLAŞIMI

[FONT=Symbol]·[/FONT]Proseslerin belirlenmesi, tanımlanması
[FONT=Symbol]·[/FONT]Proseslerin sıralamasını ve etkileşimlerinin belirlenmesi
[FONT=Symbol]·[/FONT]Proseslerin operasyon ve kontrolu için kriter ve metodların belirlenmesi
[FONT=Symbol]·[/FONT]Proseslerin operasyonu ve izlenmesi için gerekli kaynak ve bilginin mevcudiyetinin sağlanması
[FONT=Symbol]·[/FONT]Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi
[FONT=Symbol]·[/FONT]Proseslerin sürekli iyileştirilmesi, planlanan sonuçlara ulaşılabilmesi için gereken faaliyetlerin uygulanması[B]4.2 Dokümantasyon Şartları[/B]e c) personelin yetkinliği. NOT 3 Dokümantasyon herhangi bir formda veya ortam türünde olabilir." v:shapes="_x0000_s1030" height="314" width="553"> 


Standard, organizasyondan, kalite politikası, hedefler, kalite elkitabı, 6 madde ile ilgili prosedürlerin dokümante edilmesi ile birlikte organizasyonun proseslerinin etkin planlanması, operasyonu ve kontrolunun güvence altına alınması için ihtiyaç duyulan dokümanları talep etmektedir. 

Kalite elkitabı bir sonraki maddede daha detaylı olarak işlenecektir. 
Standard, Dokumanların kontrolu, kayıtların kontrolu,iç denetim, uygun olmayan ürünün kontrolu, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet maddeleri ile ilgili prosedür istemektedir. Bu prosedürler hazırlanırken, standardın isteklerinin karşılanması gerekliliği ile birlikte aşağıdaki konularada dikkat edilmelidir: 

Prosedürler
[FONT=Symbol]·[/FONT]Bir faaliyetin amacını ve kapsamını tanımlar
[FONT=Symbol]·[/FONT]Kalite elkitabındaki politikayı destekler 
[FONT=Symbol]·[/FONT]Müşteri isteklerinin karşılanmasında etkili olan tüm faaliyetleri kapsar. 

Kalite sistemprosedürlerinde şunlar yer almalıdır; 

[FONT=Symbol]·[/FONT]Ne gerçekleştirilecek ?
[FONT=Symbol]·[/FONT]Neden gerçekleştirilecek ?
[FONT=Symbol]·[/FONT]Nerede kontrol edilecek ?
[FONT=Symbol]·[/FONT]Kim faaliyet/kontrolden sorumludur ?
[FONT=Symbol]·[/FONT]Nasıl gerçekleşecek/kontrol edilecek ?
[FONT=Symbol]·[/FONT]Ne zaman gerçekleşecek/kontrol edilecek ?

Ne - neden - ne zaman - nasıl - nerede - kim ?

Kalite yönetim sistemi içerisinde kullanılabilecek diğer bir doküman da kalite planlarıdır. Kalite planları;

[FONT=Symbol]·[/FONT]Belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite uygulamalarını,
[FONT=Symbol]·[/FONT]Kaynakları ve faaliyet sıralarını 
ortaya koyan dokümandır.

Aşağıda örnek bir kalite planı verilmiştir.
 

[Rna]MajeziK

Level 9
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
13 Mar 2009
Konular
837
Mesajlar
4,900
Reaksiyon Skoru
714
Başarım Puanı
210
MmoLira
-9
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Sağolasın...
 

torres_

Level 8
TM Üye
Üye
Katılım
3 Mar 2009
Konular
1,211
Mesajlar
3,162
Reaksiyon Skoru
162
Başarım Puanı
203
MmoLira
20
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
teşekkürLer.. :)
 

kral193_21

Level 45
TM Üye
Üye
Katılım
13 Ağu 2009
Konular
3,814
Mesajlar
53,116
Reaksiyon Skoru
342
Başarım Puanı
375
Yaş
26
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0

RedOptions

Level 10
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
28 Ocak 2011
Konular
1,052
Mesajlar
5,542
Reaksiyon Skoru
248
Başarım Puanı
185
MmoLira
-2
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Paylaşımın İçin Çok Teşekkür Ederim :) :)
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst