Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Visual basicde Sitenin Kaynak Kodu"nu gösteren Program JJPP

JoJoPaPi

Level 8
TM Üye
Katılım
29 Mar 2009
Konular
697
Mesajlar
2,980
Reaksiyon Skoru
120
Başarım Puanı
175
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Programın amacı : Verilen URL doğrultusunda sitenin kaynak kodunu PC' ye indirmek.
Araçlar :

Bir adet Command Botton
İki adet TextBox
Bir adet Label
Menü yapıyoruz Dosya > HTML kaydet > Yazı kaydet > Çık
Inet ekliyoruz (Toolbar sağ tıklama ile Components ekliye bilirsiniz)
CommonDialog ekliyoruz

-----------------------------------

Formu iyice ayarlıyoruz.
Şimdi bir INET ekliyoruz.Daha sonra bir buton ve birine URL , Birinede HTML kodu yazılacak olan 2 textbox ekliyoruz.
1.TEXTBOX WİDTH DEĞERİ :5655
1.TEXTBOX NAME : txtURLbox
-
2.TEXTBOX WİDTH:7215
2.TEXTBOX NAME : txtNote
-----
Şimdi bir label ekleyin ve caption : Geçerli bir HTML belgesi için URL girin ve HTML yükle tıklayın

--------

Menü ayarları :
Dosya >
...HTML KAYDET : BU MENÜNÜN NAME DEĞERİ : mnuItemHTML
...Yazı Kaydet : Bu menünün name değeri : mnuItemSave
...Çık : Bunun name değeri : mnuItemExit

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kodları direk yapıştırın :

'geçerli URL için bir değişken tanımla
Dim strUrl As String
Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo errorhandler
strUrl = txtURLbox.Text
'en az 11 karakter olduğunu denetle ("Linklerin Görülmesine Izin Verilmiyor
Linki Görebilmek Için Üye Ol veya Giris Yap.")
If Len(strUrl) > 11 Then
' html belgesini metin kutusuna kopyala
txtNote.Text = Inet1.OpenURL(strUrl)
Else
MsgBox "Döküman Adını ve URL adresini konrtol edin"
End If
Exit Sub
errorhandler:
MsgBox "URL Açılamıyor", , Err.Description
End Sub
Private Sub mnuItemExit_Click()
Unload Form1 'programdan çık
End Sub

Private Sub mnuItemHTML_Click()
'tüm dosyanın bir dizede saklandığına dikkat edin
CommonDialog1.DefaultExt = "HTM"
CommonDialog1.Filter = "HTML files (*.HTML;*.HTM)|*.HTML;HTM"
CommonDialog1.ShowSave 'Save iletişimini görüntüle
If CommonDialog1.FileName <> "" Then
Open CommonDialog1.FileName For Output As #1
Print #1, txtNote.Text 'dizeyi dosyaya kaydet
Close #1 'dosyayı kapat
End If
End Sub

Private Sub mnuItemSave_Click()
'tüm dosyanın bir dizede saklandığına dikkat edin
CommonDialog1.DefaultExt = "TXT"
CommonDialog1.Filter = "Text files (*.TXT)|*.TXT"
CommonDialog1.ShowSave 'Save iletişimini görüntüle
If CommonDialog1.FileName <> "" Then
Open CommonDialog1.FileName For Output As #1
Print #1, txtNote.Text 'dizeyi dosyaya kaydet
Close #1 'dosyayı kapat
End If
End Sub
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst