Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

ACADEMY [AKADEM] Sistemi

  • Konbuyu başlatan turkmmo
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 2K

turkmmo

Level 1
Ticaret - 0%
0   0   0

Yakut2 1-120 FARM SERVERİMİZ METİN2 TARİHİNİN EN BÜYÜK ÇEKİLİŞLERİYLE 2 EKİM CUMA GÜNÜ 21.00’da AÇILIYOR. LYCANLI, SİMYALI, KUŞAKLI. MELEY, JOTUN, NEMERE GİBİ EN GÜNCEL SİSTEMLERLE SİZLERİ BEKLİYORUZDETAYLI TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ...

Gardiyan Sistem Özeti

Gardiyan sistemi yüksek Lv oyuncuLar(gardiyanLar) ve düşük Lv oyuncuLar (çırakLar) için tasarLanmıştır .. Yüksek Lv oyuncuLarın oyun içi deneyimLerini düşük Lv oyuncuLarLa payLaşmaLarı, bu şekiLde acemi oyuncuLarın oyunLa iLgiLi daha çabuk biLgi sahibi oLmaLarı ve oyuna ısınmaLarı hedefLenmiştir .. BununLa birLikte yardımda buLunan gardiyan onurLandırıLır ve ödüLLendiriLir ..

Akademi KuruLumu

Akademinizi, her şehirde buLunan banka ( storage ) Npc iLe konuşarak kurabiLirsiniz .. Akademi kuran oyuncu “ Gardiyan “ oLarak anıLır, bu kişi 60 Lv ya da üzeri oLmaLıdır ve 100.000 goLd ödeyerek akademiyi açabiLir .. Gardiyan birden fazLa akademi açamaz ve maksimum 5 tane çırak ( apprentice ) ( Lv 39’dan düşük Lv oyuncuLar ) iLe 2 tane asistan ( assistant ) ( Lv 40 – 59 arası ) oyuncuyu akademisine aLabiLir ..
Akademiye Kayıt

Akademiye kayıt akademi UI ( kısayoL tuşu : “ L “ ) iLe Gardiyan eşLeşme sistemi kuLLanıLarak, yapıLan tekLifin gardiyan tarafından kabuL ediLmesi iLe gerçekLeştiriLir .. Bir akademiye kayıt oLan çırak ya da asistan herhangi başka bir akademiye kayıt yaptıramaz ..Akademiye girdiğiniz zaman, akademi UI ( kısayoL “ L “ )’ya da kayıt oLmuş oLursunuz ve gardiyanLa asistanLar haritada kırmızı nokta iLe görünür haLe geLirLer .. Oyuncunun LvLına göre gardiyan,asistan ve çırakLara isim veriLir ...

Akademiden Mezuniyet

ÇırakLar Lv 40, asistanLarsa Lv 60 oLduğu zaman akademi penceresinde rumuzunun yan tarafında “ Graduate “ butonu aktif haLe geLecek .. Butona tıkLandığında akademiden mezun oLunur, bununLa iLgiLi sistem mesajı görünür .. Bu sırada mezun oLan çırak ya da asistanın ekranında “ Gardiyan OyLama “ penceresi açıLır .. Bu pencereden, mezun oLan öğrenci akademi içerisinde buLunduğu dönemde gardiyanın yeterLiLiğini oyLar ..
Penrecere 5 kutu buLunur , sırasıyLa ;

Çok memnuniyet verici ( Very Satisfied )
Memnuniyet verici ( Satisfied )
OrtaLama ( Avarage )
Yetersiz ( Unsatisfied )
Çok yetersiz ( Very Unsatisfied )

KutuLardan birini işaretLeyip , “ EvaLuate “ tıkLandığı zaman oy verme işLemi de tamamLanmış oLurGraduate butonuna tıkLandığı zaman oyLama penceresi açıLır .. Pencere açıLdıktan sonra “ CanceL “ tıkLanırsa ya da pencere X’e basarak kapatıLırsa otomatik oLarak “ Satisfied “ ( memnuniyet verici ) seçeneği işaretLenmiş sayıLır ..

CumuLated buff, AccumuLated buff, akademi mesaj penceresi ve akademiyLe iLgiLi her şey çırak mezun oLduğunda kayboLur ..
Otomatik oLarak akademiden iLişiğiniz kesiLecektir , ve penaLtı durumu söz konusu oLmayacaktır ..
Mezun oLan çırakLar, 40 Lv topLam deneyim puanının %50’si oLan 2.000.000 exp iLe ödüLLendiriLirLer ..
Çırağın mezuniyetine ödüL oLarak, gardiyan onur puanı ve oyLama puanı kazanır ..
Çırak mezun oLduğu zaman,gardiyan asistanLarı gardiyanın kazandığı onur puanının %10’u kadarıyLa ödüLLendiriLirLer ..

İstisnaLar

1. Gardiyan çırak mezuniyetiyLe ödüLLendiriLir, eğer çırağın akademiye katıLım LvLı 30’un aLtındaysa .. Yani Lv 30 ve üzeri oyuncuLarın çırak oLarak aLınmasının gardiyana onur puanı açısından bir katkısı oLmayacaktır ..
2. Lv 30 üzeri akademiye giren çırağın mezuniyeti gardiyana onur puanı kazandırmaz ,sadece mezun ettiği öğrenci sayısı artmış oLur ..
3. Akademi mezuniyetinde asistanLarın söz hakkı oLmayacaktır ..
4. Çırağın Lv 40’ı geçtiği haLde “ Graduate “ ( mezuniyet ) butonuna basmaması durumunda, gardiyanın akademi UI penceresinde çırak için mezuniyet butonu aktif oLacak ve çırak istemese biLe mezun ediLebiLecek .. BöyLe bir durumda gardiyan ve asistanLar ödüLLerini aLırken, çırak hiçbir şey aLamayacak!

Akademinin KapatıLması

Sadece gardiyan akademiyi kapatabiLir, akademi ancak açıLışından 7 gün sonra kapatıLabiLir ..
Akademinin kapanması durumunda tüm çırak ve asistanLar otomatik oLarak akademiden ayrıLmış sayıLacakLar fakat ayrıLdıkLarı için penaLtı durumu söz konusu oLmayacak ..
CumuLated&AccumuLated buffLar, akademi mesaj penceresi, onur dereceLerinin tamamı siLinecek ..
Tekrar akademi açmak için 7 gün bekLemeniz gerekecek .. Bu süre sonunda onur puan ve dereceLerinin tamamı sıfırLanmış oLarak başLanacak ..


Akademiden AyrıLma

Sadece çırakLar ve asistanLar akademiye katıLımLarından 24 saat sonra ayrıLabiLecekLer ..
ÇırakLar akademiden ayrıLmaLarının ardından 24 saat süre iLe başka bir akademiye giriş yapamayacakLar ..
Gardiyan asistanLar akademiyi terk etmeLeri durumunda 3 gün süre iLe başka bir akademiye giriş yapamayacakLar ve 10 onur puanı kaybedecekLer ..

Akademiden BanLama

Sadece gardiyan,çırağın akademiye katıLımından 24 saat sonra onu akademiden atabiLir ..
BanLamanın ardından gardiyan 24 saat içinde yeni bir çırak aLamaz yani ban penaLtı durumu söz konusu oLur .. Asistan banLanmasında ise böyLe bir durum söz konusu değiLdir ..
Gardiyan sistem eşLeşmesi Listesine akademinizi ekLemişseniz, akademiden kimseyi banLayamazsınız ..

Akademi UI

Akademi UI penceresini oyundayken “ L “ harfine baska açabiLirsiniz .. Çırak Lv 40’a uLaştığı zaman isminin yan tarafında “ Graduate “ ( mezuniyet ) penceresi görünecektir ..
“ Matching “ butonuna tıkLadığınız zaman, gardiyan sistem eşLeşmesi penceresi açıLacaktır ..

ÖDÜLLER

Experience Buff

Gardiyana bağLı çırakLar avLanırLarken ek exp. oranı biriktirirLer (ComuLated buff), ve bunu buff formunda payLaşabiLirLer .. Bu buff sayesinde, gardiyan ve çırakLar avLanma sırasında ekstra exp. puanLarı kazanırLar .

1. CumuLated Buff

Gardiyana bağLı çırak avLanmaya başLadığında, cumuLated buff ikonu ekranın soL üst köşesinde ( diğer buffLarın buLunduğu, karakter resminin sağ tarafında ) beLirir .. BeLirLi oranda exp. puanı avLanma sırasında birikir .. Birikmeye başLadıktan 24 saat sonrasında exp. ekLentisi devam etmez .. 24 saat içerisinde AccumuLated buff’a dönüştürüLmeyen cumuLated buff etkisini yitirir .. CumuLated buff’ı transfer ettikten sonra, avLanmaya başLanıLdığı zaman yeni bir buff ikonu öncekinin yerinde beLirir ve fazLadan exp. kazanımı başLar ..2. AccumuLated Buff

Çırak cumuLated buff’a soL tıkLadığı zaman bir pencere açıLır ve buff’ı transfer etmek isteyip, istemediği soruLur .. Evet’e tıkLanması durumunda, gardiyan topLam cumuLated buff’ın %20si oranında accumuLated buff kazanır .. Bunun yanında çırak geriye kaLan %80Lik kısmı accumuLated buff oLarak aLır .. Bu accumuLated buff ikonLarı da yine aynı yerde görünür .. AccumuLated buff kazanıLdıktan sonra avLanma sırasında ekstra exp. getirisi sağLar .. AccumuLated buff aktif ediLdiği zaman, her bir yaratık için 10 puan yani yakLaşık oLarak %10 fazLadan exp. getirisi sağLanır .. Her yaratık öLdürüLdüğünde accumuLated buff azaLır ve sonunda biter ..

Onur Derecesi & Rütbesi

ÇırakLarın mezuniyeti sonucunda gardiyan ödüL oLarak oyLama puanı kazanır ..
Onur dereceLeri 1’den 50’ye kadar oyLama puanLarına , zamana ve rütbeye göre banka ( storage ) Npc’den takip ediLebiLecek .. SıraLama hergün saat 00.00’da yeniLenecek ..
SıraLamaya girebiLmek için minimum 10 onur puanına sahip oLmak gerekecek ..


Onur Puanı

Onur puanLarı çırakLarın akademi içerisindeyken 40 LvLa uLaşana kadar atLadıkLarı LvLa göre şekiLLenecek .. Örneğin Lv 5’te akademiye katıLmış bir çırak, Lv 40’ta mezun oLduğu zaman 40-5 = 35 onur puanı kazanıLacak .. Onur puanLarı karakter penceresinden izLenebiLecek ( kısayoL C harfi ) ..
GardiyanLar biriktirdikLeri onur puanLarıyLarıyLa onursaL siLahLara sahip oLabiLecekLer, bu siLahLar tüm şehirLerde buLunan banka ( storage ) Npc’den temin ediLebiLecek ..
OnursaL siLah satın aLındığı zaman birikmiş onur puanLarından gereken miktar düşüLecekSadece gardiyanLar onursaL itemLara sahip oLabiLecekLer, aynı anda yeterLi onur puanı ve paraLarı oLduğunda ..

OnursaL SiLahLar

Destroyer rondo kuLLanıLarak kırıLamaz, başkasına satıLamaz, takas ediLemez, yere düşürüLemez ( Npc’ye satıLabiLir ) ..
Bu siLahLar beLirLi oranda tamir ediLebiLme durumundadırLar, tamir ediLme sayısı 0’a düştüğünde kuLLanıLamaz haLe geLirLer ..Tamir ediLme sayısını yükseLtebiLmek için, yani daha uzun süreLi kuLLanımını sağLayabiLmek için yine banka ( storage ) Npc’den satın aLınacak “ Magic Stone of Honor “ taşı kuLLanıLabiLecek ..

Avantaj Sistemi

Messanger

Akademiye kayıtLı üyeLerin kuLLanabiLeceği küçük pencere .. Aynı anda oyunda oLan üyeLerin göründüğü, sadece akademideki çırak, asistan ve gardiyanın sohbet etmesine oLanak sağLayan yeni bir mesajLaşma sistemi .. BüyükLüğü sağ üst köşeden ayarLanabiLir ..Gardiyan EşLeşme Sistemi

GardiyanLarın daha koLay bir şekiLde çırak ve asistan buLmaLarını sağLayacak bu sistemde normaL parti sistemi benzeri .. Aynı zamanda çırak ve asistan oLmak isteyen kişiLerinde akademi buLabiLmeLeri için tasarLanmış ..Gardiyanın LvLı, sınıfı, onur LvLı, mezun ettiği çırak sayısı Akademi penceresinde görünebiLecek ..

( ! ) işareti , kuLLanıcı herhangi bir akademiye üye oLmadan gardiyan eşLeşme penceresini kapattığında ekranın sağ tarafında beLirecek .. Bu işarete tıkLanıLdığında otomatik oLarak gardiyan eşLeşme penceresi açıLacak ve kişi istediği zaman müsait akademiLere kayıt yaptırabiLecek


 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst