Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Medeniyetler

BoRa{TR}

Level 7
TM Üye
Üye
Katılım
26 Ocak 2009
Konular
745
Mesajlar
1,513
Reaksiyon Skoru
131
Başarım Puanı
175
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Medeniyetler
Doğu Akdeniz Medeniyetleri

@Ege Ve Yunan Medeniyetleri
Ege ve yunan medeniyetleri Girit Yunanistan Makedonya Trakya ve batı Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir medeniyettir
Ortaya ilk çıktıkları yer Girit adasıdır
M.Ö. II. Binde dorlar Yunanistan Anadolu’dan geldi MÖ 7. yy da dorlar tarafından yıkıldılar
Dorlarla beraber polis adı verilen şehir devletleri kuruldu
En önemli şehir devletlerinden Atina ve Isparta
Yunanlarda çok tanrılı bir din vardı
Tanrıların olimpos dağında oturduğuna inanılırdı
Her dört yılda bir zeus adına olimpiyat oyunları düzenlenirdi
Halk üçe ayrılırdı; büyük toprak sahibi soylular,tüccarlar,küçük toprak sahipleri
Bir de köle sınıfı vardı ve bunların hiçbir hakkı yoktu
Halk geçimlerini zeytincilik balıkçılık ve hayvancılıktan kazanırlardı
Zamanla ticaretin gelişmesiyle Ege ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurdular
VIII yy da FENİKELİLERDEN ALDIKLARI yazıyı kullanmışlardır
En önemli destanlar homerosun ilyada ve odise destanlarıdır
Filozoflar:Sokrat Eflatun Aristo Tarih alanında:Herodot Tukidides Ksenefon HİPOKRAT MODERN TIBBIN KURUCUSUDUR.
@Fenike Medeniyeti
MÖ 1200 yılında kuruldu
Suriye ve Lübnan kıyılarında yaşayan denizci bir kavimdir
Akdeniz kıyılarıyla Mezopotamya arasında arası ticari yolların başlangıcında olduklarından kısa zamanda zenginleştiler.
Ayrı şehir devletleri halinde yaşarlardı en önemlileri sayıda(sidon) ve sur(tir) şehirleri idi
En ünlü ticaret kolonisi kuzey afrikadaki kartaca idi
Mısırdan öğrendikleri yazıyı harf yazısına çevirip 22 harfli bir alfabe yapmışlardır
Doğu ve ön Asya medeniyetlerine Ege bölgesine taşıyarak tanıttılar
Yunanlılar ve Romalılar bu 22 harfli alfabeyi geliştirerek günümüzdeki Latin alfabesi ortaya çıkmıştır
@İbrani medeniyeti
yukarı mezopotamya ve suriyede yaşarlarken MÖ 1200 YILLARINDA Filistin gelerek yerleştiler
Hz. Musa döneminde birlik haline geldiler
Hz. Davud döneminde gerçek bir devlet haline geldiler
Hz. Süleyman döneminde en iyi dönemlerini yaşadılar
Hz. Süleyman öldükten İbrani birliği bozuldu
İki ayrı devlete bölündüler İSRAİL VE YAHUDİ(YUDA)
İsrail devletine Asurlular MÖ 772’DE , Yahudi devletine babilliler son verdi MÖ 587
Tek tanrı inancı görülür Hz. Musanın kutsal kitabı Tevrat’a inanırlar
Romalılar zamanında Kudüste büyük bir ayaklanma çıkaran Yahudiler sürgün edildiler
En ünlü eserleri Hz Süleyman zamanında yapılan Mescid-i Aksa’dır
Bugünkü mescid-i aksa emevi halifelerinden abdülmelik tarafından tarafından yapılmıştır
Mescit-i Aksa Haz Muhammed ‘in Miraç’ta uğrak yeridir

MÖ VI. Yy. MS XI Yy KADAR TÜRKİYE
@PERSLER
MÖ 550 DE KURULDU
Tahıl dokumalar hayvan ve hayvan ürünleri sağlayan bir ülke durumuna geldi
Anadoluyu satraplığa ayırdılar (eyaletlik)
334 de andolu egmenlikleri büyük iskender tarafından yıkıldı
Anadolunun büyük bir bölümünde HELLENİSTİK DÖNEM denilen bir dönem başladı.
@İSKENDER İMPARATORLUĞU
persleri granikos ve issos savaşlarında perslerin anadoludaki egmenliklerine son verdi
kurucusu büyük iskender makedonyalıdır babilde öldü
büyük iskenderin yaptığı seferleri sırasında doğu ve yunan medeniyeleri birbiriyle karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkan medeniyete HELLENİSTİK MEDENİYET denir.
Antakya bu dönemde bilim ve kültür merkezi haline geldi.
Büyük iskender öldü devleti de parçalandı 3 krallık bu devlet yerine kuruldu.
Mısırda PTOLEMELER KRALIĞI
Makedonyada ANTİGONİTLER “
Trakya ve Batı Anadolu’dan Hindistan’a kadar olan topraklarda SELEVKOSLAR KRALLIĞI
Selevkos öldü ve anadoluda yeni krallıklar kuruldu
Kuzey batı anadolu BİTİNYA KRALLIĞI
Karadenizin güney kıyılarında PONTUS KRALLIĞI
Orta Anadolu’da KAPADOKYA KRALLIĞI ve en önemlisi
Batı Anadoluda BERGAMA KRALLIĞIDIR
bergama kralları bilime ve sanata büyük önem verirlerdi
koyun ve keçi derilerinden parşömen kağıdı yaptılar
zeus tapınağı en önemli mimari eserleridir.bu tapınağın taşları XIX. Yy. sonlarında berline götürülmüştür
MÖ 133 bergama krallığına romalılar son verdi uzun savaşlar sonunda anadoluya egemen oldular.
@ROMA İMPARATORLUĞU
Romalılar döneminde şehirler büyüdü (antakya,izmit,iznik,istanbul) büyük binalar,stadyumlar,agoralar,ti yatrolar,hamamlar ve büyük kütüphaneler yapıldı
İstanbulda bozdoğan su kemeri çemberlitaş ankarada avgustus tapınağı,roma hamamı aspendos tiyotrosu roma eserleridir
@BİZANS İMPARATORLUĞU
Bizans imparatorluğu roma imp 395 te ikiye ayrılmasından sonra merkezi istanbul olan doğu kısmının adıdır
Ayasofya hora kilisesi yerebatan sarayı istanbul surları ve su kemerleri istanbuldaki bizans eserleridir
1071 malazgirt savaşında bizanslılar yenilgiye uğratıldı
1453 fatih sultan mehmet tarafından istanbulun fethi ile yıkılmıştır.MEZOPOTAMYA MEDENİYETİ
- Mezopotamya medeniyetleri zengin ve uygarlıkta ileri olduğundan diğer kavimlerin saldırılarına uğruyorlardı bu yüzden güçlü ordulara sahip olma ihtiyaç duymaktaydılar
Mezopotamya : iki ırmak arasındaki ülke
@SÜMERLER
MÖ 3500 DA KURULDU
Ur uruk kiş eridu lagaş
MÖ 2750 URUK KRALI lugalzagizi sümer şehir devletinlerini bir araya getirdi
MÖ2350 akadlar sümerleri egemenlikleri altına aldı
İlk zamanlarda her site (şehir) ayrı bir devletti
Ensi , Patesi : şehir devletlerini yöneten rahip krallar
Lugal : çevresindeki şehirlere egemen olan patesi
Lugal Kalma : Bütün sümer ülkesine egemen olan lugal
Tarihte bilinen İlk yazılı kanunları lagaş kralı urukagina yapmıştır sonraları lagaş kralları urnamu ve gudea tarafından geliştirildi.
Sümer kanunlarında cezalar hafif ve genellikle para cezası verilirdi
Sümerlerin dini çok tanrılıydı tanrılar insan şeklinde düşünülmüşlerdi.tek fark tanrılar ölmezdi.tapınaklara ziggurat denilirdi
@@@@@@@ İLK YAZIYI BULDULAR @@@@@@@
sümer dili türkçeninde içinde olduğu asya kökenli sondan eklemeli bir dildir
burçları bulmuşlar bir yılı360 gün olarak hesaplamışlardır haftayı 7 gün yılı 12 ay almışlardır.uzunluk,alan,hacim ,ağırlık ölçülerini bulan dairenin çevresni 360* böldüler
@AKADLAR
TARİHİN İLK BÜYÜK İMPARATORLUĞU
2150 gutiler son verdiler
2100 sümerler gutilerin hakimiyetine son verdiler
elamlırar kesin olarak sümerlerin siyasi varlığını bitirdiler.
@ELAMLILAR
merkez sus şehri
VII.YY DA asurlular tarafından yıkıldılar
@BABİLLİLER
Mutlak monarşi ile yönetilirlerdi
Babil kulesi ve dünyanın 7 harikasından biri sayılan babilin asma bahçeleri mezopotamya medeniyetlerinin en önemli eserleridir
€ I. Babil Devleti
Amurrular tarafından kuruldu
Hammurabi zamanında en güçlü dönemlerini yaşadı
Hititler yıktı
Mezopotamyada çıkarılan en geniş kanunları hammurabi çıkarmıştır
Bu kanunrlar sümer kanunlarına göre daha sertti
€ II. Babil Devleti
uzun süren asur egmenliğinden sonra asur devleti yıkıldıktan sonra kuruldu
persler tarafından yıkıldı@ASURLULAR
Tüccar bir toplumdur
Anadoludabirçok ticaret kolonileri kurdular en büyüğü kayseri KÜLTEPE idi
En güçlü dönemlerini kral Asurbanipal zamanında yaşadılar
MÖ 612 DE MEDLER BABİLLİLER BİRLEŞEREK asurlular son verdiler
Mutlak monarşiyle yönetiliyorlardı
İlk kez atlı birlikleri kullandılar
Asurlular hammurabi kanunlarını daha da sertleştirip kısasa kısas ilkesini getirmişlerdir

DESTANLAR
Mezopotamya : Gılgamış , Tufan , Yaradılış
Orta Asya : Şu , Alper Tunga , Oğuz Kağan , Manas
Ege : İlyada , Odise


@MISIR MEDENİYETİ@
Nil nehri mısırın tek hayat kaynağıdır
Mısır halkı Sami ırkından olanlar ile dışardan gelenlerin karışması sonucu olmuştur
Siyasi tarihi kral menes in MÖ 3000 yıllarında siyasi birliği kurmasıyla başlar. Bu OLAY dünyada ilk kez bir siyasi birliğin sağlanmasında önemlidir
1280 Kadeş antlaşması nedeni bu sırada güçlenmekte olan Asurluların iki devlet için de tehlikeli duruma gelmesiydi.
Menes ile birlikte mısırda FİRAVUNLAR dönemi başlamış oldu
Mısırın siyasi tarihi MÖ 525te Perslerin istilasıyla sona erdi
MÖ 3000 e kadar şehir devletlerinin (nom) kurulmasıyla siyasi teşkilatlanma başladı
Mısır mutlak bir krallıkla yönetiliyordu
Krala firavun denirdi
Kraldan sonra en geniş yetkiye iki vezir sahipti
Mısır zengin bir ülkeydi.bu sebeple önce savunma sonraları sınırları genişletme amacıyla güçlü bir ordu kurulmasına önem verilmiştir
Firavuna bağlı askerlere para ödenir
Eyaletteki askerler ise topraklarından gelen gelirle geçinirlerdi.
İhtiyaç olursa halktan da asker toplanabilirdi
Miras konusunda kadın erkek eşitti
İlk firavundan itibaren çıkarılan kanunlar 8 kitapta toplanmıştır
Har nomda bir mahkeme bulunur bu mahkemelerin üzerinde birde ALTI BÜYÜK EV adında yüksek mahkeme vardı
Mısırın en büyük tanrısı güneş tanrısı olan AMON-RA idi
Ölümden sonra da yaşayabilmeleri için cesetler mumyalanırdı
Oziris adlı tanrı ölen kişinin ruhunu sorgulardı
Halkın sınıfları firavunlar ve üst yöneticiler dışında memurlar katipler rahipler askerler şehirliler köylüler ve köleler vardı
Mısır yazısına HİYEROGLİF (kutsal resim) denirdi sonraları sadeleşerek hiyeratik ve demotik denilen bir yazı şeklini aldı
En önemli eserleri PİRAMİTLER dır bunlar ölümsüzlüğün işaretiydiler
Astronomiyi buldular yıldızları incelediler
Geometri ve aritmetiği buldular
365 günlük bir takvim yaptılar bu takvim 4er aylık 3 mevsime bölündü.
 
Üst