Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Ispartanın Jeolojik Yapısı

Hakan811

Level 6
TM Üye
Üye
Katılım
3 Şub 2009
Konular
926
Mesajlar
1,426
Reaksiyon Skoru
31
Başarım Puanı
165
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı’nda Bitirme Ödevi olarak hazırlanmıştır. Yapılan çalışmada, Isparta il merkez sınırları içinde yer alan İstiklâl Mahallesi 31 LIVc pafta, 5686 ada, 1 nolu parseldeki yapılacak olan inşaatın temel zemin sondajları izlenmiş, açılan 3 kuyudan alınan örselenmiş zemin numuneleri üzerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarında çeşitli sıklıklarda deneyler yapılarak kesme mukavemetleri bulunmuştur. Elde edilen sunuşlar değerlendirilerek temel zemin taşıma gücü hesaplanmıştır. ÇALIŞMA ALANININ YERİ Çalışma alanı, Isparta il merkezi sınırları içinde yer alan İstiklal mahallesi LIVc nolu imar paftası, 5686 oda, 1 nolu parselinde yer yer almaktadır ve 2257,70 m2’ lik bir büyüklüğe sahiptir. ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE SÜRESİ İncelenen alan ve yakın çevresinin jeolojisi eski çalışmalaradan derlenmiştir. Okyonus Yapı Koop’i adına Sezginler İnşaat şirketi tarafından açtırılan 3 adet inceleme kuyusundan her 1,50 m’de örnekler alınmış ve 3.00-3.45 m’leri arasında alınan örselenmiş numunelerden labaratuvarda deneyleri yapılmış ve zemin kesme mukavemeti bulunmaya çalışılmıştır. 2001 Ağustos ayında başlayan arazi ve labrotuvar çalışmaları 2002 haziran ayında tamamlanarak rapor haline getirilmiştir. TEŞEKKÜR Bu çalışmada Yrd.Doç.Dr Mahmut MUTLUTÜRK yönetilmiş ve yönledirilmiştir. Bitirme ödevi çalışmamda hiçbir yardımlarını esirgemeneyn Sayın hocam Yrd.Doç.Dr Mahmut MUTLU TÜRK’e, arazi çalışmaları ve rapor yazımında yardımcı olan Sezginler İnşaat Jeoloji Mühendisi Uğur KILINÇ’s ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ederim. 2- COĞRAFYA 2-1 DORUKLAR VE AKARSULAR Çalışma alanı ovalıktır. Isparta ili etrafı dağlarla çevrili bir çanak şeklinde olup genel olarak yuvarlak bir topografyaya sahiptir. Isparta’da belirgin yükseklikler kuzeyde; Demirci Tepe(1270,4), Seyrekler Tepe (1232), SivriÇalı Tepe (1201), Arapdağı Tepe( 1117) Kuzeydoğuda; Çal Tepe (1032), Kocakuz Tepe(1304), Kayalı Tepe (1284), Ergenli Tepe(1259), Güneydoğu’da; Davraz Dağı(2635), Geren Tepe(1237), Güney’de; Kızılkaya Tepe (1364), Gilikkaya Tepe(1412), şeklinde gözlenmektedir. Çalışma sahasına yakın pekçok akarsu ve dereler bulunmaktadır. Litoloji ve yapıdan bağımsız pek çok kuru dereler gözlenmektedir. 2.2. İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ İnceleme alanı Akdeniz ve İç Anadolu iklimlerinin geçiş kuşağında yer alır. Genellikle İç Anadolu iklimine daha yakın bir iklim özelliği sunar. Kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Yaz aylarında gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları oldukça fazladır. Ortalama yıllık yağış 582 mm, sıcaklık ise 12 0C’dir. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olmakla birlikte yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmektedir. Yağışlar Mayıs ve Kasım aylarında etkilidir. Çalışma alanı genel olarak Akdeniz’e özgü bitki örtüsünün özelliklerini taşır. Yüksek kesimlerde çam ağaçları, meşelikler yer alamaktadır. Yörede düşük katlarda türü ağaçlar ve gül yetiştirilmektedir. 2.3 ULAŞIM İnceleme alanı Isparta ili sınırları içinde yer almkatadır. Bölgeye şehir içi otobüslerle ulaşılabilmeketedir. 3. GENEL JEOLOJİ 3.1 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 3.2 Stratigrafi 3.2.1 Giriş Isparta ve çevresi, otokton ve allokton birimlerin yaygın yüzeylenmelerinin bulunduğu bir alandır. Bu alanda tabandan tavana doğru Eosen ve Miyosen dönemlerine ait fliş fosiyesinde çökelmiş otokton birimler ile bunlar üzerine tektonik dokanoklı (Allokton olarak) Trias – Kretase zaman aralığında oluşmuş ofiyolitik kayalar ile kireçtaşları ve pelajik çökeller bulunkaktadır. Piyosen döneminde tüm bu birimleri keserek çıkmış olan volkanikler ve volkanoklastik kayalar yer alır. Bölgede volkanoklastik kayalar ve alüvyonlar tüm birimlerin örtüsü niteliğindedir. 3.2.2 Fliş Birimi Tanım : Formasyon adı, ilk kez Isparta çevresindeki fliş çökelleri için Gutnic vd. (1979) tarafından kullanılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda istif, Yalçınkaya vd. (1986) tarafından Batı toroslarda Yavuzlar ve “Garipçe Formasyonu, Karaman Vd. (1988), Karaman vd. (1989)
 

[Rna]MajeziK

Level 9
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
13 Mar 2009
Konular
837
Mesajlar
4,900
Reaksiyon Skoru
714
Başarım Puanı
210
MmoLira
-9
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Teşekkürler!!...
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst