Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Kaynakça Yazımı

'Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe' forumunda Rney tarafından 15 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Rney

  Rney Level 16 Galatasaraylı TM Üye

  Konular:
  2,296
  10,809
  624
  270
  23 Tem 2010


  Doyle, W. (1977). Learning the classroom environment: an ecological analysis. Journal of Teacher Education, 28 (1): 51-55.

  Tuzcuoğlu, N., Kamaraj, I & Önder,A. (1998) Dramanın, okulöncesi dönem çocuklarının kavram öğrenmeleri üzerindeki etkisi. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 9(2): 22-32.

  Elektronik Ortam


  --------------------------------------------------------------------------------

  Aktan Kerem, E., Kamaraj, I. and Yelland N. (2001) An analysis of Turkish pre-school teachers’ ideas about the concept of creativity and the activities that can foster creativity in young children. Journal of Contemporary Issues in Early Childhood, 2 (2) Triangle.co.uk.

  Kitaplar


  --------------------------------------------------------------------------------

  Kitabın Tamamı:

  Alperen, N. ve Diğerleri (1989). Türkçe Güzel Konuşma, Okuma ve Yazma Öğretim Rehberi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

  Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel Davranışın Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

  Bishop, A. J. , and Whitfield, R. C. (1982). Situations in Teaching. London: McGraw-Hill.

  Ozankaya, Ö. (1980). Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. İkinci basım. Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.

  Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (1998). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Basım.

  Çeviri Kitap:

  Freud, S. (1920). A general introduction to psychoanalysis (J. Riviere, Trans.). New York: Pocket Books.

  Healy, J. M. (1998). Bağlantı Doğru mu?(A. Gürsel ve A. Sönmez, Çev.). İstanbul: Boyner Holding Yayıncılık.

  Montessori, M. (1995). Çocuk Eğitimi. Montessori Metodu (G. Yücel, Çev.) 4. basım. İstanbul: Özgür Yayınları.

  Kurum Yazarlı Kitap:

  American Psychological Association (1994). Publication Manual. Fourth edition. Washington, DC: APA, Inc.

  Türk Dil Kurumu (1970). Yeni Yazım İmla Kılavuzu. Altıncı basım.Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.

  Kitapta Makale ya da Bölüm:

  Abacı, O (1999). Okul Öncesi Eğitimi ve Müze. R. Zenbat (Ed.), Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı (146-148). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

  Heath, S. B. (1989). The learner as culture member. In M. L. Rice and R. L. Schiefelbusch (Eds.), The Teachability of Language (333-350). Toronto: Paul H. Brookes.

  Teknik Raporlar ve Araştıma Sonuçları


  --------------------------------------------------------------------------------

  Cummins, J. (1981). The role of primary language development in promoting educational success for language minority students. In California State Department of Education (Ed.), Schooling and language minority students: A theoretical framework. Los Angeles: California State University, Evaluation, Dissemination, and Assessment Center.

  Konferans ve Sempozyum Bildirileri


  --------------------------------------------------------------------------------

  Alpöge, G. (2003). Çocuk edebiyatı projesi: Türkiye’de 1991-2000 yılları arasında çocuk edebiyatı. 5-11 Ekim 2003 Kuşadası, Türkiye OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı’nda sunulmuş bildiri.

  Alptekin, C. (2003). The role of cultural nativization in L2 reading: the case of inferential and literal comprehension. Unpublished opening plenary speech at The Third International ELT Research Conference-Languages for Life 22-24 May 2003, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University.

  Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


  --------------------------------------------------------------------------------

  Erten, I. H. (1998) Vocabulary Learning Strategies: An Investigation into the Effect of Perceptual Learning Styles and Modality of Word Presentation on the Use of Vocabulary Learning Strategies. Unpublished PhD dissertation, University of Exeter, School of Education, Exeter: UK.

  Öztürk, F. (1996). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müzik Eğitiminde Dramanın Kullanımının Etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara: Türkiye

  Değerlendirmeler


  --------------------------------------------------------------------------------

  Rea, P.M. (1984). [Review of the book _Issues in Language Testing by Charles Alderson and Arthur Hughes, Eds.]. Language Learning 34, 3, 175-188.

  Yayınlanmış Mülakatlar


  --------------------------------------------------------------------------------

  Smith, D. (1990). [Interview with Wu Leong]. English Yesterday 10, 5, 57-90.

  Elektronik Veritabanları


  --------------------------------------------------------------------------------

  The educational directory [Online]. (1992). Available: Knowledge Index File: The Educational Directory (EDUC6).

  Gazete Yazıları


  --------------------------------------------------------------------------------

  Güçlü, A. (2002) Kariyer günleri ve mühendisler. Milliyet Gazetesi. 09 Mart 2002. s. 9.

  Önemli Not: Bir yazarın birden fazla eseri kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırası ile, aynı yazarın aynı yıldaki yazıları ise (örn: 1985a, 1985b) harf sırasıyla verilmelidir.
   

Sosyal Medya