Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


5 - Southern Mexico

Hakan811

Level 6
TM Üye
Üye
Katılım
3 Şub 2009
Konular
926
Mesajlar
1,426
Reaksiyon Skoru
31
Başarım Puanı
165
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
The Unnamed Days
Motosikletle ilerleyin. İleride bir yapıya geleceksiniz. Durun ve ilk sütundan ikinci sütuna ve yapıdaki pervazları kullanarak içeri girin. Buradaki jaguar başlığı alın. İki duvar arasını maymun hareketi yaparak dışarı çıkın. İki tane panteri öldürün. Motosiklete binin ve davam edin. Uzun bir tünelden geçin. Yeni bir yapıya geldiğinizde inin.
Xibalba
Eğilerek içeri girin. İçeride bir mekanizma var, buna Maya Takvimi deniliyor. Jaguar başlığını en öndeki kola koyun. Şimdi bu bulmacayı çözeceğiz. Ortadaki kolu hareket ettirin. Yapacağınız şey yerdeki çarklar üzerindeki şekilleri aynı hizaya getirmek. Önce ilk ikisini bir hizaya getrin, sonra dış çarkı döndürmek için jaguar başını koyduğunuz kolu itin. Böylece şekiller bir hizaya gelince, aşağıdaki alanda bir düzelme meydana geliyor.
Karşıda yine bir Maya Takvimi var. Onu hal etmek için gideceğiz. Ama önce başka bir kafa bulmamız lazım.
Dışarı çıkın iki panteri öldürün. Motosikletle devam edin. Yolda iki tane kazıklı çukur göreceksiniz. Bunları rampadan atlayarak geçin. Diğer bir çukuru geçmek içinse, çukurun yanındaki yan yolu kullanın. Sağlı sollu kemer yapıları var. Şimdilik sağdakini kullanın. Buradan geçince yeni bir yapıya geleceksiniz. Panterleri ve silahlı adamları öldürün. Merdivenin solundan barfiks demirini alın. Merdivenden çıkın. Demiri soldaki en son sütuna yerleştirin. Bu barfiks demirini kullanarak sütuna çıkın, sonra duvar pervazlarını ve sütunlar arası platformları kullanarak harabe içine girin. Örümcekleri öldürün. İlerleyin. İç odadan duvara çıkın ve yerdeki halkayı bulun. Halka üzerinde halatınızı kullanarak aşağı inin. Yan odadan yukarı çıkın. Deminki halka karşınızda. Buna halatınızı atın ve sağa doğru yürüyün. Halatınız gerilecek ve böylece ortadaki sütun üzerindeki küp şeklindeki taşı halatınızla aşağı düşüreceksiniz ve yerdeki çatlak platformu kıracaksınız. Gelen yarasaları öldürün.
Size aşağı inecek bir yol açılmış oldu. Aşağı inin bu çukura dikkatli bir şekilde inin. Ama inmek o kadar kolay değil. Çukurun solundaki küçük kenardan inmelisiniz. Buradan duvarın pervazına tutunun. Aşağı duvar çıkıntılarından sütuna atlayın. Buradan da yan duvar çıkıntılarından devam edip aşağı inin. Aşağıda kuru kafayı alın. Tekrar çukurun yukarısına çıkın. Çıkarken sütunu kullanın. Yan aralıktan dışları çıkın. Üç tane silahlı adamı öldürün.
Motosiklete atlayıp devam edin. İleride kemerli yerleri geçip devam edin. Yolunuzu iyi öğrenin bu karşılıklı kemerler önemli, çünkü buraya daha sonra zamanlı olarak geçeceğiz. Rampalı iki çukuru geçin. Yeni bir yapıya geldiniz. Adamları ve panterleri öldürün. Motoru binanın sol yanındaki açıklığa koyun. Gideceğiniz yönde yola karşı olsun. Bunun nedenini sonra anlayacaksınız. Çünkü zamanla yarışacaksınız. Binanın sağındaki merdivenlerden çıkın. Burada bir barfiks demiri var. Demiri alıp duvardaki yerine koyun. Küp kayayı bunun altına çekin. Küp kaya biraz ileride olsun. Kaya üzerine çıkın ve barfiks demirine zıplayın. Demirden tam aşağı inince atlayın kapının altından hızla geçin. İçerideki mekanizmaya kuru kafayı koyun ve ilk mekanizmada olduğu gibi çarkları çevirerek şekilleri aynı hizaya getirin.
Aşağıdaki sahada bir kapı açılacak. Şimdi zamanınız başlıyor 45 saniyede bu kapıdan geçmeniz lazım. Hemen soldaki açıklıktan atlayıp motosikletinize binin (Motoru neden buraya koyduğumuzu anladınız mı?). Hızla rampalı çukurları geçin. Yolda sağınızdaki (Önemli yanlışlıkla sola girmeyin) kemerden ve açılan kapıdan girin. Şayet 45 saniyede yapamazsanız üzülmeyin. Ama bu defa birinci mekanizmaya (Maya Takvimi�ne) gitmeniz lazım. İkinci mekanizma çalışmıyor. Uzun yolu kat ederek birinci mekanizmanın olduğu binaya gelin. Çarkları düzeltin. Kapı yine açıldı. Çok hızlı olarak (Yine 45 saniyeniz var) kemerden geçin (Kemer bu defa sağınızda kalıyor). İçeri geçin kapı kapanmadan içeri girin.
The Midgard Serpent
Motosikletle soldaki kapıdan girin. İki merdiven inin. Motosikletle ile çukurdan atlayın. Üçüncüsünde durun ve inin, çünkü bu çukur aşılacak gibi değil. Bir numara yapmak lazım. Arkanızdan gelen dev örümceği öldürün. Soldaki barfiks demirine atlayın. Duvarı kullanarak ikinci demire sıçrayın. Buradan da duvardaki pervaza atlayın ve pervaz aşağı inecek rampa kalkacak. Motosikletle bu rampadan dolayısıyla çukurdan geçin. Motorla devam edin. Sonunda Lord�ların oturduğu salona geldiniz. İki tane asa bulup, asaları eksik olan Lord�ların eline tutuşturun. Böylece ortadaki platform yükselecek. İki dev örümceği öldürün. Bu platformun üzerinde dört renkte plak yeri var. Demek ki dört adet renkli plak bulup buraya yerleştireceğiz.
Şimdi asaları eğik duran Lord�ların koltuğunu itin sonra tutup sırtlarını çevirin. Böylece her Lord�un arkasındaki kapı açılacak. En kolay olana yani merdivenleri düz olana gidin. İçeri geçince sizi pestil yapacak hareketli duvarları göreceksiniz. İyi bir zamanlama ile geçin. Oradaki Rattling House anahtarını yani beyaz plağı alın. Geri dönüşünüz kolay olmayacak. Karşıda gördüğünüz halkaya halatınızı atın ve çekin. Taş hareketli duvarlar arasına düşüyor. İki harekette karşıya geçin. Önce taş üzerine sonra karşıya atlayın. Gelip plağı yerleştirin.
Şimdi kırmızı plağın olduğu Lord�un arkasındaki kapıya gidin. Düz merdivenin yanındaki yatay platformdan sütunun pervazına atlayın. Buradan diğer sütuna, araksından paralel demirlere ve tekrar yatay kayaya sonunda kapıdan geçin. İçerisi bir alev odası. Alevleri geçmek için duvardaki barfiks demirlerini kullanın. Barfiks demiri üzerine çıkın diğerine atlayın. Alevlerden zamanlamanız iyi olmalı. Sonuçta karşıdaki Flame House anahtarını alın. Dönüşünüz aynı olacak. Ana odaya gelin dev örümcek ve yavrularını öldürün. Plağı yerine koyun.
Şimdi sarı plağın olduğu Lord�un arkasındaki kapıdan geçeceğiz. Bu kapıdan geçmek için biraz uğraşmak lazım. Yan duvarlarda birbirine paralel duvar aralığı bulun. Maymun hareketi ile en üste ulaşın. Kaya kenarına tutunun karşı pervaza atlayın. Yan gelin ve sağ taraf duvar çıkıntılarına atlayın, sağa devam edin. Yine çıkıntıların yardımı ile sütuna atlayın. Sütunun tepesine çıkın ve ikinci sütuna sarılın. Üçüncü sütuna atlayın, biraz inip kısa boylu sütuna atlayın.
Burada büyük ana sütundan ikinci ana sütuna, paralel demirlerle kapı kenarındaki yatay platformla da kapı önüne atlayın. İçeri girince hareketli mızrakları görüyorsunuz. Bunlardan zamanlı olarak geçeceksiniz. Burada adrenalin modu devreye giriyor. Ben devamlı eğilerek bıçaklardan kurtuldum ve Razor House anahtarını alın, böylece bıçaklar duruyor. Yan duvardan bıçaklar üzerine atlayın. Diğerine ve diğerine atlayarak ana salona gelin. Dev örümcek ve yavrularını öldürün. Sıra beyaz plağı bulmaya geldi. Beyaz plaklı Lord�un arkasındaki kapıdaki halkaya halat atın ve kendinizi yukarı çekerek kapıdan girin. Arkasından Jaguar House anahtarını alın. Geri ana salona dönün. Bunu yerleştirin.
Şimdi gelin yerdeki iki plak düğmeden birisine motosikletinizi koyun, diğerine siz basın. Böylece platformun altındaki kapı açıldı. Motosikletle bu kapıdan girin. Uzun tünele devam edin. Bir yerde motosikletinizden rampa ile atlayacağınız yer var. Buradan atlayın. Demo Xibalba anahtarını gösteriyor. İleride kaya üzerine atlayacağınız yerde Jaguar kafası yani Xibalba anahtarı var, bunu alın. Araya demo giriyor. Lara, Maya yazısını okuyor. Merdivenlerden aşağı inin. Yaratıklar size saldıracak. Bunlar tabii ki ölmüyorlar. Sadece sersemliyorlar. Üzerlerine gidip E tuşuna basın veya el bombası atarsanız parçalanıyorlar. Hızla sola doğru gidin. Suya girmeyi sakın düşünmeyin, çünkü su zehirli. Soldaki küçük kayaya çıkarsanız yaratıklardan da kurtulabilirsiniz. İlk yılan heykeline bağlı barfiks demirine tutunun. Düşerken halkaya halatınız atın. Bu sırada su alçalacak ve ortadaki yılan heykeli su yüzeyine çıkacak. Soldaki kayaya atlayın. Kaya çıkıntılarından devam edin. Sütuna gelin. Küçük kayalara atlayın. Yalnız dikkat edin bu kayalar çöküyor. Çok hızlı olmalısınız. Böylece karşıya ulaşın. Halkayı kullanarak diğer yana uzun bir atlayış yapın. Koridorda devam edin yaratıklar sizi takip ediyor. Yine halkayı ve halatı kullanacağınız yer var. Burayı geçin kayayı eldiveninizin kuvveti ile itin. Su iyice alçaldı. Sonunda ortadaki yılan heykeline gidecek bir yol bulun. İçeri girip Thor’un sandığından Thor�un kemerini alın. Ne kadar güçlendiğinizi görün.
Land of the Dead
Alçak sütuna zıplayın. Halkaya halat atın. Böylece su tekrar yükselecek. Duvardaki çıkıntıları kullanarak iki sütunun olduğu yere gelin. Halkaya halat atıp, çabucak kendinizi koridora biran önce atın. Sonunda geldiğiniz merdivene ulaşıyorsunuz. Yukarı çıkın. Motosiklete binin ve devam edin. İleride kayanın kapattığı yolu eldivenli elinizle ileri itin ve motorla devam edin. Atlayamayacağınız çukura gelince motordan inin. Sağdaki barfiks demirini kullanın. Üzerine çıkıp ikinci barfiks demirinden karşıya atlayın. Buradan da duvardaki pervaza atlayınca çukurun rampası ortaya çıkıyor. Motorla atlayın. İlk başlangıç yerine gelin. Jaguar kafasını yerleştirin. Kolu indirin. Kapı açıldı. Uçurumdan motosikletle hızla geçin. Bölüm burada sona eriyor.
 

Prodigy

Level 7
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
18 Mar 2009
Konular
59
Mesajlar
1,747
Reaksiyon Skoru
54
Başarım Puanı
112
Yaş
25
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Paylaşım için teşekkürler...
 

[Rna]MajeziK

Level 9
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
13 Mar 2009
Konular
837
Mesajlar
4,900
Reaksiyon Skoru
714
Başarım Puanı
210
MmoLira
-9
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Sağol!!..
 

abcd780

Level 1
Üye
Katılım
26 May 2009
Konular
0
Mesajlar
19
Reaksiyon Skoru
0
Başarım Puanı
44
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
20 mesajı olmayanlar foruma link koyamazlar. Virüs ve trojanleri engellemek için böyle bir kural uygulanmaktadır.
 
Üst