Reklam vermek için [email protected]
Kaynak ikonu

Event Map + Quest + Dosya 2020-09-17

indirmek için izniniz yok

ᴛᴜʀ ᴀʀᴍʏ

Prove yourself to yourself, not others.
Telefon Numarası Onaylanmış Üye
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
26 Eki 2008
Konular
271
Mesajlar
1,020
Reaksiyon Skoru
152
Altın Konu
12
Başarım Puanı
208
TM Yaşı
14 Yıl 1 Ay 4 Gün
Online Süresi
12d 14h 36m
MmoLira
118
DevLira
12
Takipçiler
15

LordMt2 | 1-127 Level ve Bol Dönüşümlü Yapısı ile 02 Aralık Cuma Günü Saat 20:00’da Açılıyor. Sende Bu Heyecana Ortak Ol !Yapan olur ise kanıt aktarırlarsa konuya dahil ederim arkadaşlar
Şimdiden teşekkür ederim iyi forumlar dilerim


Kod:
print('Questlib by Mijago | 22.03.2012')
ql  = {}
col = {}
zt  = {}
proc = {}
-- Einstellungen zur Lib:
mijago_include_compat = true

do -- Zur Nutzung auf Windoof | MySQL funktioniert auf Windoof nicht!
  local old_print = print
  if number == nil then
    number = function(i,l)
      return math.random(i,l)
    end
  end
  if pc == nil then
    pc = {}
    pc.get_name = function() return '-name-' end
    pc.count_item = function() return 200 end
    pc.remove_item = function() return end
    pc.give_item = function(i,l) print('<GiveItem>',i,l) end
    pc.warp = function(i,l) print('<Warp>',i,l) end
    pc.warp_local = function(m,x,y) print('<Warp>',m,x,y) end
    pc.give_item2 = pc.give_item
    pc.get_map_index = function() return 1 end
    pc.get_local_y = function() return 200 end
    pc.get_local_x = function() return 400 end
    pc.get_empire = function() return 2 end
    pc.getqf = function() return 222313 end
    get_time = os.time
  end
  if cmdchat == nil then
    cmdchat = function() old_print('<cmdchat>') end
  end
  if wait == nil then
    wait = function () old_print('<wait>') end
  end
  if input == nil then
    input = function () old_print('<input>'); return 101 end
  end
  if say == nil then
    say = function (...)
      local st = ''
      table.foreachi(arg,function(i,l)
        st = st..l..'\t'
      end)
    old_print('<say>',st)
    end
  end
  if chat == nil then
    chat = function (txt) old_print('<Chat>',txt) end
  end
  if notice == nil then
    notice = function (txt) old_print('<notice>',txt) end
  end
  if setbg == nil then
    setbg = function (txt) old_print('<setbg>',txt) end
  end
  if say_size == nil then
    say_size = function (a,b) old_print('<say_size>',a,b) end
  end
  if notice_all == nil then
    notice_all = function (txt) old_print('<notice_all>',txt) end
  end
  if game == nil then
    game = {}
    game.set_event_flag = function(a,b) print('<game.set_event_flag>',a,b) end
  end
  if select == nil then
    select = function (...)
      local st = ''
      table.foreachi(arg,function(i,l)
        st = st..l..'\t'
      end)
      old_print('<select>',st)
      return math.random(0,table.getn(arg))
    end
  end
end
doit = os.execute
ql.mysql = {
  ["user"] = "root",
  ["pass"] = "",
  ["ip"] = "localhost",
}
-------------------------------------------------------------------------------
--


function select2(tab,...)
  arg.n = nil
  if type(tab) ~= "table" and type(tab) == 'number' then
    table.insert(arg,1,tab)
    tab = arg
  elseif type(tab) ~= "table" and type(tab) == 'string' then
    table.insert(arg,1,tab)
    table.insert(arg,1,8)
    tab = arg
  elseif type(tab) == "table" and type(tab[1]) == 'string' then
    table.insert(tab,1,8)
  end
  local max = tab[1]; table.remove(tab,1)
  local tablen,outputstr,outputcount,nextc,incit = table.getn(tab),"",0,0,0
  table.foreach(tab,
    function(i,l)
      outputcount = outputcount + 1
      if outputcount == 1 then
        outputstr=outputstr..'sel = select("'..l..'"'
      elseif outputcount == max and tablen > outputcount+incit then
        if tablen ~= outputcount+incit+1 then
          outputstr=outputstr..',"'..l..'","Nächste Seite") + '..incit..' '
          if nextc > 0 then
            outputstr = outputstr..'end '
          end
          outputstr=outputstr..'; if sel == '..(incit+max+1)..' then '    -- Anfangen der neuen Abfrage
          nextc, outputcount, incit= nextc+1,0,incit+max
        else
          outputstr=outputstr..',"'..l..'"'
        end
      else
        outputstr=outputstr..',"'..l..'"'
      end
    end
  )
  outputstr = outputstr..') + '..incit
  if nextc > 0 then
    outputstr = outputstr..' end'
  end
  outputstr= outputstr.. '; return sel'
  print(outputstr)
  local sel = assert(loadstring(outputstr))()
  tablen,outputstr,outputcount,nextc,incit = nil,nil,nil,nil,nil -- Speicher freimachen
  return sel
end

function arraytoselect(arr,abbr)
  local d = 'sel = select('
  local i = 0
  for i=1,getn(arr),1 do
    d = d..'\\"'..arr[i]..'\\",'
    if abbr ~= nil then
      if i == getn(arr) then
        d = d..'\\"'..abbr..'\\"'
      end
    end
  end
  d = d..")\\nreturn sel"
  return assert(loadstring(d))()
end
function dostr(str)
  assert(loadstring(str))()
end
-------------------------------------------------------------------------------
-- Veränderte Lua-Funktionen
do
  local old_tonumber = tonumber
  tonumber = function(str)
    if old_tonumber(str) == nil then
      return 0,false
    else
      return old_tonumber(str),true
    end
  end
end
-------------------------------------------------------------------------------
-- Datenspeicherung
function writelog(text,var,file)
  if var == nil then
    var = 1
  end
  if var == 1 then
    local data = io.open('syserr','a+')
    data:write(os.date()..'::\t'..text.."\n")
    data:close()
  elseif var == 2 then
    local data = io.open('syslog','a+')
    data:write(os.date()..'::\t'..text.."\n")
    data:close()
  elseif var == 3 then
    local data = io.open(file,'a+')
    data:write(os.date()..'::\t'..text.."\n")
    data:close()
  end
end
function watch_table(tab)
  local meta,myname,tabn = {},pc.get_name(),tostring(tab)
  local lo = function(typ,index,wert) writelog(tabn..' - '..myname..': '..typ..' ['..index..'] = '..wert,3,'tables') end
  meta.__newindex = function(ta,index,wert)
      --writelog(tabn..' - '..myname..': Newindex ['..index..'] = '..wert,3,'tables')
      lo('newindex',index,wert)
      rawset(ta,index,wert)
    end
  meta.__index = function(ta,index,wert)
      lo('index',index,wert)
      error('Fehlerhafter Zugriff bei '..index)
    end
  meta.__call = function(ta,index,wert)
      lo('call',index,wert)
    end
  setmetatable(tab, meta)
end


-------------------------------------------------------------------------------
-- account
account = account or {}
function account.set_pw(pw,ac)
  if pw == nil then error("Fehler... Passwort muss gesetzt werden!") end
  if ac == nil then ac = pc.get_account_id() end
  if type(ac) == "string" then
    mysql_query("UPDATE player.player,account.account SET account.password = password('"..pw.."') WHERE account.id = player.account_id and player.name = '"..ac.."' LIMIT 1")
  elseif type(ac) == "number" then
    mysql_query("UPDATE account.account SET account.password = password('"..pw.."') WHERE account.id = "..ac)
  end
end-------------------------------------------------------------------------------
-- PCI
pci = {}
function pci:new(name)
 local out = {}
 if name == nil then
  name = pc.get_name()
 end
 local info = mysql_query("SELECT * FROM player.player WHERE name = \'"..name.."\' LIMIT 1",ql.mysql["user"],ql.mysql["pass"],ql.mysql["ip"])
 local reich = mysql_query("select player_index.empire FROM player.player INNER JOIN player.player_index ON player.account_id = player_index.id WHERE player.name = '"..pc.get_name().."'",ql.mysql["user"],ql.mysql["pass"],ql.mysql["ip"])
 out.name = name
 out.level = info.level[1]
 out.playtime = info.playtime[1]
 out.job = info.job[1]
 out.account_id = info.account_id[1]
 out.id = info.id[1]
 out.voice = info.voice[1]
 out.dir = info.dir[1]
 out.x = info.x[1]
 out.y = info.y[1]
 out.z = info.z[1]
 out.map_index = info.map_index[1]
 out.exit_y = info.exit_y[1]
 out.exit_x = info.exit_x[1]
 out.exit_map_index = info.exit_map_index[1]
 out.hp = info.hp[1]
 out.mp = info.mp[1]
 out.stamina = info.stamina[1]
 out.random_hp = info.random_hp[1]
 out.random_sp = info.random_sp[1]
 out.level_step = info.level_step[1]
 out.st = info.st[1]
 out.ht = info.ht[1]
 out.dx = info.dx[1]
 out.iq = info.iq[1]
 out.exp= info.exp[1]
 out.gold = info.gold[1]
 out.stat_point = info.stat_point[1]
 out.skill_point = info.skill_point[1]
 out.ip = info.ip[1]
 out.part_main = info.part_main[1]
 out.part_hair = info.part_hair[1]
 out.skill_group = info.skill_group[1]
 out.last_play = info.last_play[1]
 out.alignment = info.alignment[1]
 out.change_name = info.change_name[1]
 out.sub_skill_point = info.sub_skill_point[1]
 out.horse_skill_point = info.horse_skill_point[1]
 out.horse_riding = info.horse_riding[1]
 out.horse_hp_droptime = info.horse_hp_droptime[1]
 out.horse_level = info.horse_level[1]
 out.horse_stamina = info.horse_stamina[1]
 out.horse_hp = info.horse_hp[1]
 out.stat_reset_count = info.stat_reset_count[1]
 out.empire = reich.empire[1]
 setmetatable(out, { __index = pci })
 print('Daten für '..name..' erfolgreich geladen!')
 return out
end
function pci:update()
 local info = mysql_query("SELECT * FROM player.player WHERE name = \'"..self.name.."\' LIMIT 1",ql.mysql["user"],ql.mysql["pass"],ql.mysql["ip"])
 self.level = info.level[1]
 self.playtime = info.playtime[1]
 self.job = info.job[1]
 self.account_id = info.account_id[1]
 self.id = info.id[1]
 self.voice = info.voice[1]
 self.dir = info.dir[1]
 self.x = info.x[1]
 self.y = info.y[1]
 self.z = info.z[1]
 self.map_index = info.map_index[1]
 self.exit_y = info.exit_y[1]
 self.exit_x = info.exit_x[1]
 self.exit_map_index = info.exit_map_index[1]
 self.hp = info.hp[1]
 self.mp = info.mp[1]
 self.stamina = info.stamina[1]
 self.random_hp = info.random_hp[1]
 self.random_sp = info.random_sp[1]
 self.level_step = info.level_step[1]
 self.st = info.st[1]
 self.ht = info.ht[1]
 self.dx = info.dx[1]
 self.iq = info.iq[1]
 self.exp= info.exp[1]
 self.gold = info.gold[1]
 self.stat_point = info.stat_point[1]
 self.skill_point = info.skill_point[1]
 self.ip = info.ip[1]
 self.part_main = info.part_main[1]
 self.part_hair = info.part_hair[1]
 self.skill_group = info.skill_group[1]
 self.last_play = info.last_play[1]
 self.alignment = info.alignment[1]
 self.change_name = info.change_name[1]
 self.sub_skill_point = info.sub_skill_point[1]
 self.horse_skill_point = info.horse_skill_point[1]
 self.horse_riding = info.horse_riding[1]
 self.horse_hp_droptime = info.horse_hp_droptime[1]
 self.horse_level = info.horse_level[1]
 self.horse_stamina = info.horse_stamina[1]
 self.horse_hp = info.horse_hp[1]
 self.stat_reset_count = info.stat_reset_count[1]
 print('Daten für '..self.name..' erfolgreich geupdated!')
end
-------------------------------------------------------------------------------
-- Strings
function rm_nlc(s) return string.gsub(s, "%A", "") end -- alles außer Buchstaben weg
function rm_ndc(s) return string.gsub(s, "%D", "") end -- alles außer Zahlen weg
function rm_lc(s) return string.gsub(s, "%a", "") end -- alle Buchstaben weg
function rm_dc(s) return string.gsub(s, "%d", "") end -- alle Zahlen weg
function rm_ucc(s) return string.gsub(s, "%u", "") end -- alle großgeschriebenen Buchstaben weg
function rm_lcc(s) return string.gsub(s, "%l", "") end -- alle kleingeschriebenen Buchstaben weg
function rm_nanc(s) return string.gsub(s, "%W", "") end -- alle nicht-alphanumerischen Zeichen weg

function string.reverse(str)
  local se = ''
  for i=1,string.len(str) do
    se = string.sub(str,i,i)..se
  end
  return se
end
function num_format(num)
  if type(num) == "number" then num = tostring(num) end
  if string.len(num) <= 3 then return num end
  return string.reverse(string.gsub(string.reverse(num),'(%d%d%d)','%1.'))
end
function wartungsmodus(v)
  if v == 1 then
    mysql_query("UPDATE account.account SET account.status = 'SHUTDOWN' WHERE status = 'OK' and account.login NOT IN (SELECT mAccount FROM common.gmlist);")
  elseif v == 0 then
    mysql_query("UPDATE account.account SET account.status = 'OK' WHERE status = 'SHUTDOWN' and account.login NOT IN (SELECT mAccount FROM common.gmlist);")
  end
end
-------------------------------------------------------------------------------
--[[ iti
iti = {}
function iti:new(name) -- The constructor
 local out = {}
 local info = mysql_query_on("SELECT * FROM player.item WHERE vnum = "..name.." LIMIT 1")
 out.vnum = tonumber(name)

 setmetatable(out, { __index = iti }) -- Inheritance
 print('Daten für Item '..name..' erfolgreich geladen!')
 return out
end
--]]
-------------------------------------------------------------------------------
-- Say CFG UNFINISHED - In Arbeit!
--[[
sayer = {}
function sayer:new()
  local out = {}
  out.maxlen = 50
  out.maxlines = 15
  out.lines=0
  out.text = 'say("'
  self.sayopen = 1
  setmetatable(out, { __index = sayer })
  return out
end
function sayer:add(txt)
  if self.lines >= self.maxlines then
    self.lines = 0
    self.text = self.text..'"); wait();'
    self.sayopen = 0
  end
  if self.sayopen == 0 then
    self.text = self.text..' say("'
    self.sayopen = 1
  end
  if self.lines ~= 0 then
    self.text = self.text ..'[ENTER]'
  end
  if string.len(txt) < self.maxlen then
    self.text = self.text ..txt
  end
  self.lines = self.lines+1
end
function sayer:send()
  if self.sayopen == 1 then
    self.text = self.text..'"); '
    self.sayopen = 1
  end
  --assert(loadstring(self.text))()
  s.out=loadstring(self.text)()
  print(self.text)
end
function sayer:wait()
  if self.sayopen == 1 then
    self.text = self.text..'"); '
    self.sayopen = 0
  end
  self.text = self.text..' wait();'
  self.sayopen = 0
  self.lines=0
end
function sayer:input()
  if self.sayopen == 1 then
    self.text = self.text..'"); '
    self.sayopen = 0
  end
  self.text = self.text..'input();'
  self.sayopen = 0
  self.lines=0
end
function sayer:select(tab)
  if self.sayopen == 1 then
    self.text = self.text..'"); '
    self.sayopen = 0
  end
  local un = "'"..join("','",tab).."'"
  self.text = self.text..'select('..un..');'
  self.sayopen = 0
  self.lines=0
end
function sayer:clear()
  self.maxlen = 50
  self.maxlines = 6
  self.lines=0
  self.text = 'say("'
  self.sayopen = 1
end
--]]
-------------------------------------------------------------------------------
-- MYSQL - FUNKTIONEN
-- Einzelbefehle
function mysql_escape(str)
  str = string.gsub(str,"%\\", "\\\\")
--  str = string.gsub(str,"%\0", "\\0") Gibt einen fehler aus :o | Wer rausfindet, warum.. Bitte mir Schreiben (Mijago)
  str = string.gsub(str,"%\n", "\\n")
  str = string.gsub(str,"%\r", "\\r")
  str = string.gsub(str,"%\x1a", "\Z")
  str = string.gsub(str,"%\'", "\\'")
  str = string.gsub(str,'%\"', '\\"')
  return str
end
function backup_files()
  -- Backuppt den Share-Ordner
  local now = os.date('%d-%m-%Y_%H:%M:%S')
  -- Aus absicht einzelne Zeilen! (Zur besseren Kommentierung und dass nicht ein Fehler alle Scripts behindert)
  os.execute('mkdir /backup/ && mkdir /backup/share') -- Ordner erstellen, falls nicht vorhanden
  os.execute('tar -cvzf ./locale/ /backup/share/'..now..'_locale.tar.gz')   -- Packen
  os.execute('tar -cvzf ./data/ /backup/share/'..now..'_data.tar.gz')   -- Packen
end
function backup_main()
  -- Backuppt die Hauptdatenbanken
  local now = os.date('%d-%m-%Y_%H:%M:%S')
  -- Aus absicht einzelne Zeilen! (Zur besseren Kommentierung und dass nicht ein Fehler alle Scripts behindert)
  os.execute('mkdir /backup/ && mkdir /backup/main') -- Ordner erstellen, falls nicht vorhanden
  os.execute('mkdir /backup/main/'..now)       -- Ordner für das Backup erstellen
  os.execute('mkdir /backup/main/'..now..'/player/') -- Player-DB vorbereiten
  os.execute('mkdir /backup/main/'..now..'/account/') -- Account-DB vorbereiten
  os.execute('cp /var/db/mysql/player/player* /backup/main/'..now..'/player/')  -- Player DBs Kopieren
  os.execute('cp /var/db/mysql/player/quest.* /backup/main/'..now..'/player/')  -- Quest DB Kopieren
  os.execute('cp /var/db/mysql/player/guild* /backup/main/'..now..'/player/')  -- Guild DBs Kopieren
  os.execute('cp /var/db/mysql/account/account.* /backup/main/'..now..'/account/')  -- Guild DBs Kopieren
  os.execute('tar -cvzf /backup/main/'..now..'/ /backup/main/'..now..'.tar.gz')   -- Packen
  os.execute('rm -R /backup/main/'..now..'/')                     -- Daten wieder löschen
end
function backup()
  -- Backuppt alle Datenbanken
  local now = os.date('%d-%m-%Y_%H:%M:%S')
  -- Aus absicht einzelne Zeilen! (Zur besseren Kommentierung und dass nicht ein Fehler alle Scripts behindert)
  os.execute('mkdir /backup/ && mkdir /backup/all') -- Ordner erstellen, falls nicht vorhanden
  os.execute('mkdir /backup/all/'..now)       -- Ordner für das Backup erstellen
  os.execute('tar -cvzf /var/db/mysql/ /backup/all/'..now..'.tar.gz')   -- Packen
end

mysql_query = function(query)
  if not pre then
    local rt = io.open('CONFIG','r'):read('*all')
    pre,_= string.gsub(rt,'.+PLAYER_SQL:%s(%S+)%s(%S+)%s(%S+)%s(%S+).+','-h%1 -u%2 -p%3 -D%4')
  end
  math.randomseed(os.time())
  local fi,t,out = 'mysql_data_'..math.random(10^9)+math.random(2^4,2^10),{},{}
  os.execute('mysql '..pre..' --e='..string.format('%q',query)..' > '..fi)
  for av in io.open(fi,'r'):lines() do table.insert(t,split(av,'\t')) end; os.remove(fi);
  for i = 2, table.getn(t) do table.foreach(t[i],function(a,b)
    out[i-1]        = out[i-1] or {}
    out[i-1][a]      = tonumber(b) or b or 'NULL'
    out[t[1][a]]      = out[t[1][a]] or {}
    out[t[1][a]][i-1]   = tonumber(b) or b or 'NULL'
  end) end
  out.__lines = t[1]
  return out
end

mysql_query10 = function(query)
  if not pre then
    local rt = io.open('CONFIG','r'):read('*all')
    pre,_= string.gsub(rt,'.+PLAYER_SQL:%s(%S+)%s(%S+)%s(%S+)%s(%S+).+','-h%1 -u%2 -p%3 -D%4')
  end
  math.randomseed(os.time())
  local fi,t,out = 'mysql_data_'..math.random(10^9)+math.random(2^4,2^10),{},{}
  os.execute('mysql '..pre..' --e='..string.format('%q',query)..' > '..fi)
  for av in io.open(fi,'r'):lines() do table.insert(t,split(av,'\t')) end; os.remove(fi);
  for i = 2, table.getn(t) do table.foreach(t[i],function(a,b)
    out[i-1]        = out[i-1] or {}
    out[i-1][a]      = tostring(b) or b or 'NULL'
    out[t[1][a]]      = out[t[1][a]] or {}
    out[t[1][a]][i-1]   = tostring(b) or b or 'NULL'
  end) end
  out.__lines = t[1]
  return out
end

-- Für mehrere CFG's
mysql = {}
function mysql:connect(ip,user,passwd,db)
  local out = {}
  out.ip = ip
  out.user = user
  out.pass = passwd
  if db == nil then db = 'player' end
  out.db = db
  out.querycount = 0
  out.querylist = {}
  out.ql = {}
  setmetatable(out, { __index = mysql })
  return out
end
function mysql:query(query)
  self.lastquery = mysql_query(query,self.user,self.pass,self.db,self.ip)
  self.lq = self.lastquery
    self.querycount = self.querycount +1
    self.querylist[self.querycount] = self.lq
    self.ql = self.querylist
  return self.lastquery, self.querycount
end
function mysql:setcfg(ip,user,pass,db)
  if ip ~= nil then
    self.ip = ip
  end
  if user ~= nil then
    self.user = user
  end
  if pass ~= nil then
    self.pass = pass
  end
  self.db = db
end
-------------------------------------------------------------------------------
-- FARBCODES
col.list= {
{ 'lightcoral', 240,128,128 },{ 'rosybrown', 188,143,143 },
{ 'indianred', 205,92,92 },{ 'red', 255,0,0 },{ 'firebrick', 178,34,34 },{ 'brown', 165,42,42 },
{ 'darkred', 139,0,0 },{ 'maroon', 128,0,0 },{ 'mistyrose', 255,228,225 },{ 'salmon', 250,128,114 },
{ 'tomato', 255,99,71 },{ 'darksalmon', 233,150,122 },{ 'coral', 255,127,80 },{ 'orangered', 255,69,0 },
{ 'lightsalmon', 255,160,122 },{ 'sienna', 160,82,45 },{ 'seashell', 255,245,238 },{ 'chocolate', 210,105,30 },
{ 'saddlebrown', 139,69,19 },{ 'sandybrown', 244,164,96 },{ 'peachpuff', 255,218,185 },{ 'peru', 205,133,63 },
{ 'linen', 250,240,230 },{ 'bisque', 255,228,196 },{ 'darkorange', 255,140,0 },{ 'burlywood', 222,184,135 },
{ 'antiquewhite', 250,235,215 },{ 'tan', 210,180,140 },{ 'navajowhite', 255,222,173 },{ 'blanchedalmond', 255,235,205 },
{ 'papayawhip', 255,239,213 },{ 'moccasin', 255,228,181 },{ 'orange', 255,165,0 },{ 'wheat', 245,222,179 },
{ 'oldlace', 253,245,230 },{ 'floralwhite', 255,250,240 },{ 'darkgoldenrod', 184,134,11 },{ 'goldenrod', 218,165,32 },
{ 'cornsilk', 255,248,220 },{ 'gold', 255,215,0 },{ 'lemonchiffon', 255,250,205 },{ 'khaki', 240,230,140 },
{ 'palegoldenrod', 238,232,170 },{ 'darkkhaki', 189,183,107 },{ 'ivory', 255,255,240 },{ 'lightyellow', 255,255,224 },
{ 'beige', 245,245,220 },{ 'lightgoldenrodyellow', 250,250,210 },{ 'yellow', 255,255,0 },{ 'olive', 128,128,0 },
{ 'olivedrab', 107,142,35 },{ 'yellowgreen', 154,205,50 },{ 'darkolivegreen', 85,107,47 },{ 'greenyellow', 173,255,47 },
{ 'chartreuse', 127,255,0 },{ 'lawngreen', 124,252,0 },{ 'darkseagreen', 143,188,139 },{ 'honeydew', 240,255,240 },
{ 'palegreen', 152,251,152 },{ 'lightgreen', 144,238,144 },{ 'lime', 0,255,0 },{ 'limegreen', 50,205,50 },
{ 'forestgreen', 34,139,34 },{ 'green', 0,128,0 },{ 'darkgreen', 0,100,0 },{ 'seagreen', 46,139,87 },
{ 'mediumseagreen', 60,179,113 },{ 'springgreen', 0,255,127 },{ 'mintcream', 245,255,250 },{ 'mediumspringgreen', 0,250,154 },
{ 'mediumaquamarine', 102,205,170 },{ 'aquamarine', 127,255,212 },{ 'turquoise', 64,224,208 },{ 'lightseagreen', 32,178,170 },
{ 'mediumturquoise', 72,209,204 },{ 'azure', 240,255,255 },{ 'lightcyan', 224,255,255 },{ 'paleturquoise', 175,238,238 },
{ 'aqua', 0,255,255 },{ 'cyan', 0,255,255 },{ 'darkcyan', 0,139,139 },{ 'teal', 0,128,128 },
{ 'darkslategray', 47,79,79 },{ 'darkturquoise', 0,206,209 },{ 'cadetblue', 95,158,160 },{ 'powderblue', 176,224,230 },
{ 'lightblue', 173,216,230 },{ 'deepskyblue', 0,191,255 },{ 'skyblue', 135,206,235 },{ 'lightskyblue', 135,206,250 },
{ 'steelblue', 70,130,180 },{ 'aliceblue', 240,248,255 },{ 'dodgerblue', 30,144,255 },{ 'lightslategray', 119,136,153 },
{ 'slategray', 112,128,144 },{ 'lightsteelblue', 176,196,222 },{ 'cornflowerblue', 100,149,237 },{ 'royalblue', 65,105,225 },
{ 'ghostwhite', 248,248,255 },{ 'lavender', 230,230,250 },{ 'blue', 0,0,255 },{ 'mediumblue', 0,0,205 },
{ 'darkblue', 0,0,139 },{ 'midnightblue', 25,25,112 },{ 'navy', 0,0,128 },{ 'slateblue', 106,90,205 },
{ 'darkslateblue', 72,61,139 },{ 'mediumslateblue', 123,104,238 },{ 'mediumpurple', 147,112,219 },{ 'blueviolet', 138,43,226 },
{ 'indigo', 75,0,130 },{ 'darkorchid', 153,50,204 },{ 'darkviolet', 148,0,211 },{ 'mediumorchid', 186,85,211 },
{ 'thistle', 216,191,216 },{ 'plum', 221,160,221 },{ 'violet', 238,130,238 },{ 'fuchsia', 255,0,255 },
{ 'magenta', 255,0,255 },{ 'darkmagenta', 139,0,139 },{ 'purple', 128,0,128 },{ 'orchid', 218,112,214 },
{ 'mediumvioletred', 199,21,133 },{ 'deeppink', 255,20,147 },{ 'hotpink', 255,105,180 },{ 'lavenderblush', 255,240,245 },
{ 'palevioletred', 219,112,147 },{ 'crimson', 220,20,60 },{ 'pink', 255,192,203 },{ 'lightpink', 255,182,193 },
{ 'white', 255,255,255 },{ 'snow', 255,250,250 },{ 'whitesmoke', 245,245,245 },{ 'gainsboro', 220,220,220 },
{ 'lightgray', 211,211,211 },{ 'silver', 192,192,192 },{ 'darkgray', 169,169,169 },{ 'gray', 128,128,128 },
{ 'dimgray', 105,105,105 },{ 'black', 0,0,0 },{ 'aliceblue', 240,248,255 },{ 'antiquewhite', 250,235,215 },
{ 'aqua', 0,255,255 },{ 'aquamarine', 127,255,212 },{ 'azure', 240,255,255 },{ 'beige', 245,245,220 },
{ 'bisque', 255,228,196 },{ 'black', 0,0,0 },{ 'blanchedalmond', 255,235,205 },{ 'blue', 0,0,255 },
{ 'blueviolet', 138,43,226 },{ 'brown', 165,42,42 },{ 'burlywood', 222,184,135 },{ 'cadetblue', 95,158,160 },
{ 'chartreuse', 127,255,0 },{ 'chocolate', 210,105,30 },{ 'coral', 255,127,80 },{ 'cornflowerblue', 100,149,237 },
{ 'cornsilk', 255,248,220 },{ 'crimson', 220,20,60 },{ 'cyan', 0,255,255 },{ 'darkblue', 0,0,139 },
{ 'darkcyan', 0,139,139 },{ 'darkgoldenrod', 184,134,11 },{ 'darkgray', 169,169,169 },{ 'darkgreen', 0,100,0 },
{ 'darkkhaki', 189,183,107 },{ 'darkmagenta', 139,0,139 },{ 'darkolivegreen', 85,107,47 },{ 'darkorange', 255,140,0 },
{ 'darkorchid', 153,50,204 },{ 'darkred', 139,0,0 },{ 'darksalmon', 233,150,122 },{ 'darkseagreen', 143,188,139 },
{ 'darkslateblue', 72,61,139 },{ 'darkslategray', 47,79,79 },{ 'darkturquoise', 0,206,209 },{ 'darkviolet', 148,0,211 },
{ 'deeppink', 255,20,147 },{ 'deepskyblue', 0,191,255 },{ 'dimgray', 105,105,105 },{ 'dodgerblue', 30,144,255 },
{ 'firebrick', 178,34,34 },{ 'floralwhite', 255,250,240 },{ 'forestgreen', 34,139,34 },{ 'fuchsia', 255,0,255 },
{ 'gainsboro', 220,220,220 },{ 'ghostwhite', 248,248,255 },{ 'gold', 255,215,0 },{ 'goldenrod', 218,165,32 },
{ 'gray', 128,128,128 },{ 'green', 0,128,0 },{ 'greenyellow', 173,255,47 },{ 'honeydew', 240,255,240 },
{ 'hotpink', 255,105,180 },{ 'indianred', 205,92,92 },{ 'indigo', 75,0,130 },{ 'ivory', 255,255,240 },
{ 'khaki', 240,230,140 },{ 'lavender', 230,230,250 },{ 'lavenderblush', 255,240,245 },{ 'lawngreen', 124,252,0 },
{ 'lemonchiffon', 255,250,205 },{ 'lightblue', 173,216,230 },{ 'lightcoral', 240,128,128 },{ 'lightcyan', 224,255,255 },
{ 'lightgoldenrodyellow', 250,250,210 },{ 'lightgray', 211,211,211 },{ 'lightgreen', 144,238,144 },{ 'lightpink', 255,182,193 },
{ 'lightsalmon', 255,160,122 },{ 'lightseagreen', 32,178,170 },{ 'lightskyblue', 135,206,250 },{ 'lightslategray', 119,136,153 },
{ 'lightsteelblue', 176,196,222 },{ 'lightyellow', 255,255,224 },{ 'lime', 0,255,0 },{ 'limegreen', 50,205,50 },
{ 'linen', 250,240,230 },{ 'magenta', 255,0,255 },{ 'maroon', 128,0,0 },{ 'mediumaquamarine', 102,205,170 },
{ 'mediumblue', 0,0,205 },{ 'mediumorchid', 186,85,211 },{ 'mediumpurple', 147,112,219 },{ 'mediumseagreen', 60,179,113 },
{ 'mediumslateblue', 123,104,238 },{ 'mediumspringgreen', 0,250,154 },{ 'mediumturquoise', 72,209,204 },{ 'mediumvioletred', 199,21,133 },
{ 'midnightblue', 25,25,112 },{ 'mintcream', 245,255,250 },{ 'mistyrose', 255,228,225 },{ 'moccasin', 255,228,181 },
{ 'navajowhite', 255,222,173 },{ 'navy', 0,0,128 },{ 'oldlace', 253,245,230 },{ 'olive', 128,128,0 },
{ 'olivedrab', 107,142,35 },{ 'orange', 255,165,0 },{ 'orangered', 255,69,0 },{ 'orchid', 218,112,214 },
{ 'palegoldenrod', 238,232,170 },{ 'palegreen', 152,251,152 },{ 'paleturquoise', 175,238,238 },{ 'palevioletred', 219,112,147 },
{ 'papayawhip', 255,239,213 },{ 'peachpuff', 255,218,185 },{ 'peru', 205,133,63 },{ 'pink', 255,192,203 },
{ 'plum', 221,160,221 },{ 'powderblue', 176,224,230 },{ 'purple', 128,0,128 },{ 'red', 255,0,0 },
{ 'rosybrown', 188,143,143 },{ 'royalblue', 65,105,225 },{ 'saddlebrown', 139,69,19 },{ 'salmon', 250,128,114 },
{ 'sandybrown', 244,164,96 },{ 'seagreen', 46,139,87 },{ 'seashell', 255,245,238 },{ 'sienna', 160,82,45 },
{ 'silver', 192,192,192 },{ 'skyblue', 135,206,235 },{ 'slateblue', 106,90,205 },{ 'slategray', 112,128,144 },
{ 'snow', 255,250,250 },{ 'springgreen', 0,255,127 },{ 'steelblue', 70,130,180 },{ 'tan', 210,180,140 },
{ 'teal', 0,128,128 },{ 'thistle', 216,191,216 },{ 'tomato', 255,99,71 },{ 'turquoise', 64,224,208 },
{ 'violet', 238,130,238 },{ 'wheat', 245,222,179 },{ 'white', 255,255,255 },{ 'whitesmoke', 245,245,245 },
{ 'yellow', 255,255,0 },{ 'yellowgreen', 154,205,50 }}
table.foreachi(col.list,function(a,b)
  col[b[1]] =   function(text) return "[COLOR r;"..(b[2]/255.0).."|g;"..(b[3]/255.0).."|b;"..(b[4]/255.0).."]"..text..'[/COLOR]' end
end)
-------------------------------------------------------------------------------
-- ZEIT - FUNKTIONEN

--- Tage
zt.d_j =   function(d)
        return d/365
      end
zt.d_mo =   function(d)
        return d/12
      end
zt.d_h =   function(d)
        return d*24
      end
zt.d_m =   function(d)
        return d*24*60
      end
zt.d_s =   function(d)
        return d*24*60*60
      end
zt.d_hs =   function(d)
        return d*24*60*60*100
      end
zt.d_ms =   function(d)
        return d*24*60*60*1000
      end
--- Stunden
zt.h_j =   function(h)
        return h/24/365
      end
zt.h_mo =   function(h)
        return h/24/12
      end
zt.h_d =   function(h)
        return h/24
      end
zt.h_m =   function(h)
        return h*60
      end
zt.h_s =   function(h)
        return h*60*60
      end
zt.h_hs =   function(h)
        return h*60*60*100
      end
zt.h_ms =   function(h)
        return h*60*60*1000
      end
--- Minuten
zt.m_j =   function(m)
        return m/60/24/365
      end
zt.m_mo =   function(m)
        return m/60/24/12
      end
zt.m_d =   function(m)
        return m/60/24
      end
zt.m_h =   function(m)
        return m/60
      end
zt.m_s =   function(m)
        return m*60
      end
zt.m_hs =   function(m)
        return m*60*100
      end
zt.m_ms =   function(m)
        return m*60*1000
      end
--- Sekunden
zt.s_j =   function(s)
        return s/60/60/24/365
      end
zt.s_mo =   function(s)
        return s/60/60/24/12
      end
zt.s_d =   function(s)
        return s/60/60/24
      end
zt.s_h =   function(s)
        return s/60/60
      end
zt.s_m =   function(s)
        return s/60
      end
zt.s_hs =   function(s)
        return s*100
      end
zt.s_ms =   function(s)
        return s*1000
      end


-------------------------------------------------------------------------------
-- PC - Funktionen
function local_pc_warp(name, x, y,mid)
  local target = find_pc_by_name(name)
  local t = pc.select(target)
  if mid == nil then
    mid = pc.get_map_index()
  end
  pc.warp_local(mid, x*100, y*100)
  pc.select(t)
end
function pc.warp_to(vid)
  if vid == nil then
    error"VID muss gesetzt sein! (pc.warp_to)"
  elseif type(vid) == "string" then
    vid = find_pc_by_name(vid)
    if vid == 0 then
      error"Spieler nicht gefunden"
    end
  end
  local me = pc.select(vid)
  local x,y = pc.get_x()*100,pc.get_y()*100
  pc.select(me)
  pc.warp(x,y)
end
function pc.trans(vid)
  if vid == nil then
    error"VID muss gesetzt sein! (pc.warp_to)"
  elseif type(vid) == "string" then
    vid = find_pc_by_name(vid)
    if vid == 0 then
      error"Spieler nicht gefunden"
    end
  end
  local x,y = pc.get_x()*100,pc.get_y()*100
  local me = pc.select(vid)
  pc.warp(x,y)
  pc.select(me)
end
function local_pc_setqf(name, qf,wert) -- Für die aktuelle Quest
  local target = find_pc_by_name(name)
  local t = pc.select(target)
  pc.setqf(qf,wert)
  pc.select(t)
end
function do_for_other(name,ding)
  local t = pc.select(find_pc_by_name(name))
  assert(loadstring(ding))()
  pc.select(t)
end
function pc.check_inventory_place(size)
  if size <= 0 or size > 3 then
    return -1
  end
  function check(c)
    for i = 0,size-1 do
      item.select_cell(e[c+(5*i)])
      if item.get_id() ~= 0 then
        return false
      end
    end
    return true
  end
  for i = 0,89 do
    if check(i) then
      return i
    end
  end
  return -1
end
-------------------------------------------------------------------------------
-- ALLGEMEINE FUNKTIONEN
function dot(x)-- Führt alles zwischen $ $ aus. Verschachtelungen nicht in einem Aufruf möglich.
  return string.gsub(x, "%$(.-)%$", function (s) return loadstring(s)() end)
end
function download(url) os.execute("cd data && fetch "..url.." && cd ..") end
ql.test =   function()
        print('Die Lib Funktioniert!')
        chat('Die Lib Funktioniert!')
      end
ql.about =   function()
        print('Diese Lib wurde von Mijago programmiert.')
        chat('Diese Lib wurde von Mijago programmiert.')
      end
    
function note(text)
  notice_all('|>~ '..text)
end
function split(str, delim, maxNb)
  if str == nil then return str end
  if string.find(str, delim) == nil then return { str } end
  if maxNb == nil or maxNb < 1 then maxNb = 0 end
  local result = {}
  local pat = "(.-)" .. delim .. "()"
  local nb = 0
  local lastPos
  for part, pos in string.gfind(str, pat) do
    nb = nb + 1
    result[nb] = part
    lastPos = pos
    if nb == maxNb then break end
  end
  if nb ~= maxNb then result[nb + 1] = string.sub(str, lastPos) end
  return result
end
function getn(list)
  local i = 0
  table.foreachi(list, function(a,b) i = i+1 end)
  return i
end
function join(delimiter, list)
 local len = getn(list)
 if len == 0 then
  return ""
 end
 local string = list[1]
 for i = 2, len do
  string = string .. delimiter .. list[i]
 end
 return string
end

function is_table(var)
  if (type(var) == "table") then
    return true
  else
    return false
  end
end
function is_number(var)
  if (type(var) == "number") then
    return true
  else
    return false
  end
end
function is_string(var)
  if (type(var) == "string") then
    return true
  else
    return false
  end
end

function in_table ( e, t )
  for _,v in pairs(t) do
    if (v==e) then
      return true
    end
  end
  return false
end
function in_text(str,te)
  for i = 0,string.len(str) do
    if string.sub(str, i,i+string.len(te)-1) == te then
      return i
    end
  end
  return -1
end
function machweg(str,weg)
  while in_text(str,weg) == true do
    for i = 0,string.len(str) do
      if string.sub(str, i,i+string.len(weg)-1) == weg then
        str = string.sub(str,0,i-1)..string.sub(str,i+string.len(weg),string.len(str))
      end
    end
  end
  return str
end
-- string.gsub(str,weg,'') reicht auch xD

function numlen(num)
  return string.len(tostring(num))
end

function delay_s(delay)
  delay = delay or 1
  local time_to = os.time() + delay
  while os.time() < time_to do end
end
function distance(x1,y1,x2,y2)

  dx=x2-x1
  dy=y2-y1

  dist=math.sqrt(math.pow(dx,2)+math.pow(dy,2))

  return dist
end


function makereadonly(t)
  -- the metatable
  local mt = { __index = t,
         __newindex = function(t, k, v)
           error("trying to modify constant field " .. tostring(k), 2)
         end
  }
  return setmetatable({}, mt)
end

function allwords ()
  local line = io.read()
  local pos = 1
  return function()
  while line do
    local s, e = string.find(line, "%w+", pos)
    if s then
      pos = e + 1
      return string.sub(line, s, e)
    else
      line = io.read()
      pos = 1
    end
  end
  return nil
  end
end

function case(wert,...)
arg.n = nil
for _,b in arg do
  if b[1] == wert or b[1] == nil then
    return b[2]()
  end
end
end
function is(n, f)
  return {n, f}
end
function def(f)
  return {nil, f}
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- Iniparser & -writer
do
  -- Funktionen:
  -- var = ini.new()
  -- var = ini.open(path)
  -- var:write_str(sub,name,wert)
  -- var:write_int(sub,name,wert)
  -- var:write_bool(sub,name,boolean)
  -- var:clear()
  -- var:read_str(sub,name,norm)  -- Gibt einen String zurück. -|
  -- var:read_int(sub,name,norm)  -- Gibt eine zahl zurück   -| norm wird zurückgegeben, wenn sub[name] nicht existiert.
  -- var:read_bool(sub,name,norm) -- Gibt true / False zurück -|
  -- var:delete_key(sub,nm)
  -- var:delete_section(sub)
  local ini_f = {}
  ini = {}
  function ini_f:append(sub,nm,wert)
    if nm == '' or nm == nil then
      return
    end
    self:parse()
    if self.sub[sub] == nil then self.sub[sub] = {} end
    self.sub[sub][nm] = wert
    self:writeit()
  end
  function ini_f:write_str(sub,nm,wert)
    self:append(sub,nm,wert)
  end
  function ini_f:write_int(sub,nm,wert)
    self:append(sub,nm,wert)
  end
  function ini_f:write_bool(sub,nm,bool)
    if not type(bool) == "boolean" then
      return
    end
    local bin = 0
    if bool == true then bin = 1 end
    self:append(sub,nm,bin)
    return bin
  end
  function ini_f:clear()
    self.sub = {}
    self.path = ''
  end
  function ini_f:writeit()
    local out = ''
    table.foreach(self.sub,
      function(i,l)
        out = out..'['..i..']\n'
        table.foreach(l,
          function(i2,l2)
            out=out..i2..'='..l2..'\n'
          end
        )
      end
    )
    local d = io.open(self.path,'w')
    d:write(out)
    d:close()
  end
  function ini_f:delete_key(sub,nm)
    if sub == '' or nm == '' or sub == nil or nm == nil then return end
    self:parse()
    self.sub[sub][nm] = nil
    self:writeit()
  end
  function ini_f:delete_section(sub)
    if sub == '' or sub == nil then return end
    self:parse()
    self.sub[sub]= nil
    self:writeit()
  end
  function ini_f:parse()
    self.sub = {}
    if self.path == '' or self.path == nil then return end
    local d,i = io.open(self.path,"r"),'non'
    if d == nil then d = io.open(self.path,"w") end
    for line in d:lines() do
      if string.sub(line,1,1) == "[" then
        i = string.sub(line,2,string.len(line)-1)
        self.sub[i] = {}
      else
        local inp = split(line,'=')
        self.sub[i][inp[1]] = inp[2]
      end
    end
    d:close()
  end
  function ini_f:read_str(sub,nm,norm)
    if sub == '' or nm == '' or sub == nil or nm == nil then return end
    self:parse()
    if self.sub[sub] == nil then return norm end
    if self.sub[sub][nm] == nil then return norm else return self.sub[sub][nm] end
  end
  function ini_f:read_int(sub,nm,norm)
    if sub == '' or nm == '' or sub == nil or nm == nil then return end
    self:parse()
    if self.sub[sub] == nil then return norm end
    if self.sub[sub][nm] == nil then return norm else return tonumber(self.sub[sub][nm]) end
  end
  function ini_f:read_bool(sub,nm,norm)  -- Norm wird zurückgegeben, wenn der Key nm nicht existiert
    if sub == '' or nm == '' or sub == nil or nm == nil then return end
    self:parse()
    if self.sub[sub] == nil then return norm end
    if self.sub[sub][nm] == nil then return norm end
    if self.sub[sub][nm] == "1" then return true else return false end
  end
  function ini_f:open(path)
    self.path = path
    self:parse()
  end
  function ini.new()
    local out = {}
    out.path = ''
    out.sub = {}
    setmetatable(out, { __index = ini_f })
    return out
  end
  function ini.open(path)
    local dat = ini.new()
    dat:clear()
    dat.path=path
    dat:open(path)
    return dat
  end
end
-------------------------------------------------------------------------------
-- Programmsteuerung
proc.apache_start = function()
        os.execute('apachectl start')
      end
proc.apache_stop = function()
        os.execute('apachectl stop')
      end
proc.apache_restart = function()
        os.execute('apachectl restart')
      end
proc.apache_graceful = function()
        os.execute('apachectl graceful')
      end
proc.ts3_start = function(path)
        os.execute('cd '..path..' && sh ts3server_startscript.sh start')
        end
proc.ts3_stop = function(path)
        os.execute('cd '..path..' && sh ts3server_startscript.sh stop')
        end
proc.ts3_restart = function(path)
        os.execute('cd '..path..' && sh ts3server_startscript.sh restart')
        end
      
-------------------------------------------------------------------------------
--[[ Funktionsliste
download(url)             -> lädt die Datei in den Data-Ordner
ql.test()               -> gibt einen Teststring aus. (Zum testen, ob die Lib funktionert)
ql.about()               -> Gibt Informationen über das Script aus
col.[FARBNAME]             -> Gibt Text in say() farbig aus. Englische Farbnamen! (Beinhaltet 281 Farben) [String]
note(text)               -> Entspricht notice_all('|>~ TEXT')
local_pc_setqf(name,qf,wert)      -> Setzt bei einem Anderen Spieler eine Quest-flag
local_pc_warp(name, x, y,mid)     -> Teleportiert den Spieler NAME an die Kooridinaten x & y auf der Map mit dem index mid. mid kann auch leer bleiben
do_for_other(name,dot)         -> Führt die Befehle in dot für den Spieler name aus. Mit ; trennen
writelog(text,var,file)        -> Füllt die Logs. 1 = syserr, 2 = syslog, 3 = "file"
doit(cmd)               -> Führt einen FreeBSD Befehl aus (auch Befehlsketten mit &&)
--- Spezielle
pci:new(name)             -> erstellt auf der genutzten Variable (zb pt = pci:new('[SA]Mijago') ) eine Liste mit allen Info's über den Spieler (alle Spalten aus player.player)
pci:update               -> updatet die mit pci:new erstellte Variable
select2(tab)              -> Sortiert eine Tabelle in Selects; auf Seiten aufgeteilt. Der erste Tabelleneintrag muss eine Zahl sein; Sie gibt die maximale Anzahl der Select-Einträg / Seite an.
--- MySQL
mysql_query(query,user,pw,db,ip)    -> wie php mysql_query (gibt es auch so aus: out.id[1] = 7754 zB)
mysql_query2(query,user,pw,db,ip)   -> NUR für Query's wie Update, Insert etc.
mysql_escape(str)           -> Equivalent mit dem aus PHP bekannten mysql_escape_real_string
backup()                -> Backuppt alle MySQL-Datenbanken
backup_main()             -> Backuppt die wichtigsten MySQL-Datenbanken
backup_files()             -> Backuppt den Share - Ordner
--- Lua-erweiterung
watch_table(tab)            -> Schreibt alle Änderungen an der Tabelle in eine Datei.
arraytoselect(array,abbr)       -> erstellt aus einem Array eine Select()-Abfrage und gibt deren Auswahl zurück. Wenn "abbr" gesetzt ist, fügt die Funktion einen eintrag mit dem Wert von "abbr" ein.
is_table(var)             -> Prüft, ob eine Variable eine Tabelle ist [boolean]
is_string(var)             -> Prüft, ob eine Variable ein String ist [boolean]
is_number(var)             -> Prüft, ob eine Variable eine Zahl ist [boolean]
in_table(e,t)             -> Prüft, ob e in dem Array t vorhanden ist. [boolean]
in_table(str,te)            -> Prüft, ob te in dem string str vorhanden ist. [boolean]
machweg(str,weg)            -> Entfernt alle 'weg' aus 'str' [string]
split(str, delim, maxNb)        -> Teilt den Text 'str' mit dem Delimenter 'delim' auf (in maximal 'maxNb' Teile). maxNb kann leer gelassen werden. [Array]
join(delimiter, list)         -> Gegenteil von Split. List ist ein Array. Bsp: s = join('|',{'a','b'}) -> s = 'a|b'
getn(array)              -> Gibt die Anzahl der Einträge eines Array's aus. [Integer]
delay_s(delay)             -> Scriptpause für -delay- Sekunden
numlen(num)              -> gibt die Anzahl der Ziffern in der Zahl num an [Integer]
distance(x1,y1,x2,y2)         -> Distanz zwischen 2 Punkten [Integer]
makereadonly(t)            -> Sperrt die Tabelle (ReadOnly)
allwords()               -> Liest alle Wörter aus einer Datei und gibt sie zurück. Vorher io.open!
--- Zeitrechnungen
zt.d_j(d)               -> Tage zu Jahre
zt.d_mo(d)               -> Tage zu Monate
zt.d_h(d)               -> Tage zu Stunden
zt.d_m(d)               -> Tage zu Minuten
zt.d_s(d)               -> Tage zu Sekunden
zt.d_hs(d)               -> Tage zu Hunderstelsekunden
zt.d_ms(d)               -> Tage zu Millisekunden
zt.h_j(h)               -> Stunden zu Jahre
zt.h_mo(h)               -> Stunden zu Monate
zt.h_d(h)               -> Stunden zu Tage
zt.h_m(h)               -> Stunden zu Minuten
zt.h_s(h)               -> Stunden zu Sekunden
zt.h_hs(h)               -> Stunden zu Hunderstelsekundne
zt.h_ms(h)               -> Stunden zu Millisekunden
zt.m_j(m)               -> Minuten zu Jahre
zt.m_mo(m)               -> Minuten zu Monate
zt.m_d(m)               -> Minuten zu Tage
zt.m_h(m)               -> Minuten zu Stunden
zt.m_s(m)               -> Minuten zu Sekunden
zt.m_hs(m)               -> Minuten zu Hunderstelsekunden
zt.m_ms(m)               -> Minuten zu Millisekunden
zt.s_j(s)               -> Sekunden zu Jahre
zt.s_mo(s)               -> Sekunden zu Monate
zt.s_d(s)               -> Sekunden zu Tage
zt.s_h(s)               -> Sekunden zu Stunden
zt.s_m(s)               -> Sekunden zu Minuten
zt.s_hs(s)               -> Sekunden zu Hunderstelsekunden
zt.s_ms(s)               -> Sekunden zu Millisekunden

--- Programmbasierende Befehle
proc.apache_start()          -> Startet Apache
proc.apache_stop()           -> Stoppt Apache
proc.apache_restart()         -> Startet Apache neu
proc.apache_graceful()         -> Startet Apache neu, ohne vorhandene Verbindungen zu kappen
proc.ts3_start(path)          -> Startet den Teamspeak3 Server im Pfad 'path'
proc.ts3_stop(path)          -> Startet den Teamspeak3 Server im Pfad 'path' neu
proc.ts3_restart(path)         -> Stopp den Teamspeak3 Server im Pfad 'path'
--]]
makereadonly(col)
makereadonly(zt)
makereadonly(proc)
makereadonly(ql)

-- Compat 5.1 Release 5 Einbindung
if mijago_include_compat then
--
-- Compat-5.1
-- Copyright Kepler Project 2004-2006 (http://www.keplerproject.org/compat)
-- According to Lua 5.1
-- $Id: compat-5.1.lua,v 1.22 2006/02/20 21:12:47 carregal Exp $
--

_COMPAT51 = "Compat-5.1 R5"

local LUA_DIRSEP = '/'
local LUA_OFSEP = '_'
local OLD_LUA_OFSEP = ''
local POF = 'luaopen_'
local LUA_PATH_MARK = '?'
local LUA_IGMARK = ':'

local assert, error, getfenv, ipairs, loadfile, loadlib, pairs, setfenv, setmetatable, type = assert, error, getfenv, ipairs, loadfile, loadlib, pairs, setfenv, setmetatable, type
local find, format, gfind, gsub, sub = string.find, string.format, string.gfind, string.gsub, string.sub

--
-- avoid overwriting the package table if it's already there
--
package = package or {}
local _PACKAGE = package

package.path = LUA_PATH or os.getenv("LUA_PATH") or
       ("./?.lua;" ..
       "./pack/?.lua;" ..
       "/usr/local/share/lua/5.0/?.lua;" ..
       "/usr/local/share/lua/5.0/?/?.lua;" ..
       "/usr/local/share/lua/5.0/?/init.lua" )

package.cpath = LUA_CPATH or os.getenv("LUA_CPATH") or
       "./?.so;" ..
       "./pack/?.so;" ..
       "./l?.so;" ..
       "/usr/local/lib/lua/5.0/?.so;" ..
       "/usr/local/lib/lua/5.0/l?.so"

--
-- make sure require works with standard libraries
--
package.loaded = package.loaded or {}
package.loaded.debug = debug
package.loaded.string = string
package.loaded.math = math
package.loaded.io = io
package.loaded.os = os
package.loaded.table = table
package.loaded.base = _G
package.loaded.coroutine = coroutine
local _LOADED = package.loaded

--
-- avoid overwriting the package.preload table if it's already there
--
package.preload = package.preload or {}
local _PRELOAD = package.preload


--
-- looks for a file `name' in given path
--
local function findfile (name, pname)
  name = gsub (name, "%.", LUA_DIRSEP)
  local path = _PACKAGE[pname]
  assert (type(path) == "string", format ("package.%s must be a string", pname))
  for c in gfind (path, "[^;]+") do
    c = gsub (c, "%"..LUA_PATH_MARK, name)
    local f = io.open (c)
    if f then
      f:close ()
      return c
    end
  end
  return nil -- not found
end


--
-- check whether library is already loaded
--
local function loader_preload (name)
  assert (type(name) == "string", format (
    "bad argument #1 to `require' (string expected, got %s)", type(name)))
  assert (type(_PRELOAD) == "table", "`package.preload' must be a table")
  return _PRELOAD[name]
end


--
-- Lua library loader
--
local function loader_Lua (name)
  assert (type(name) == "string", format (
    "bad argument #1 to `require' (string expected, got %s)", type(name)))
  local filename = findfile (name, "path")
  if not filename then
    return false
  end
  local f, err = loadfile (filename)
  if not f then
    error (format ("error loading module `%s' (%s)", name, err))
  end
  return f
end


local function mkfuncname (name)
  name = gsub (name, "^.*%"..LUA_IGMARK, "")
  name = gsub (name, "%.", LUA_OFSEP)
  return POF..name
end

local function old_mkfuncname (name)
  --name = gsub (name, "^.*%"..LUA_IGMARK, "")
  name = gsub (name, "%.", OLD_LUA_OFSEP)
  return POF..name
end

--
-- C library loader
--
local function loader_C (name)
  assert (type(name) == "string", format (
    "bad argument #1 to `require' (string expected, got %s)", type(name)))
  local filename = findfile (name, "cpath")
  if not filename then
    return false
  end
  local funcname = mkfuncname (name)
  local f, err = loadlib (filename, funcname)
  if not f then
    funcname = old_mkfuncname (name)
    f, err = loadlib (filename, funcname)
    if not f then
      error (format ("error loading module `%s' (%s)", name, err))
    end
  end
  return f
end


local function loader_Croot (name)
  local p = gsub (name, "^([^.]*).-$", "%1")
  if p == "" then
    return
  end
  local filename = findfile (p, "cpath")
  if not filename then
    return
  end
  local funcname = mkfuncname (name)
  local f, err, where = loadlib (filename, funcname)
  if f then
    return f
  elseif where ~= "init" then
    error (format ("error loading module `%s' (%s)", name, err))
  end
end

-- create `loaders' table
package.loaders = package.loaders or { loader_preload, loader_Lua, loader_C, loader_Croot, }
local _LOADERS = package.loaders


--
-- iterate over available loaders
--
local function load (name, loaders)
  -- iterate over available loaders
  assert (type (loaders) == "table", "`package.loaders' must be a table")
  for i, loader in ipairs (loaders) do
    local f = loader (name)
    if f then
      return f
    end
  end
  error (format ("module `%s' not found", name))
end

-- sentinel
local sentinel = function () end

--
-- new require
--
function _G.require (modname)
  assert (type(modname) == "string", format (
    "bad argument #1 to `require' (string expected, got %s)", type(name)))
  local p = _LOADED[modname]
  if p then -- is it there?
    if p == sentinel then
      error (format ("loop or previous error loading module '%s'", modname))
    end
    return p -- package is already loaded
  end
  local init = load (modname, _LOADERS)
  _LOADED[modname] = sentinel
  local actual_arg = _G.arg
  _G.arg = { modname }
  local res = init (modname)
  if res then
    _LOADED[modname] = res
  end
  _G.arg = actual_arg
  if _LOADED[modname] == sentinel then
    _LOADED[modname] = true
  end
  return _LOADED[modname]
end


-- findtable
local function findtable (t, f)
  assert (type(f)=="string", "not a valid field name ("..tostring(f)..")")
  local ff = f.."."
  local ok, e, w = find (ff, '(.-)%.', 1)
  while ok do
    local nt = rawget (t, w)
    if not nt then
      nt = {}
      t[w] = nt
    elseif type(t) ~= "table" then
      return sub (f, e+1)
    end
    t = nt
    ok, e, w = find (ff, '(.-)%.', e+1)
  end
  return t
end

--
-- new package.seeall function
--
function _PACKAGE.seeall (module)
  local t = type(module)
  assert (t == "table", "bad argument #1 to package.seeall (table expected, got "..t..")")
  local meta = getmetatable (module)
  if not meta then
    meta = {}
    setmetatable (module, meta)
  end
  meta.__index = _G
end


--
-- new module function
--
function _G.module (modname, ...)
  local ns = _LOADED[modname]
  if type(ns) ~= "table" then
    ns = findtable (_G, modname)
    if not ns then
      error (string.format ("name conflict for module '%s'", modname))
    end
    _LOADED[modname] = ns
  end
  if not ns._NAME then
    ns._NAME = modname
    ns._M = ns
    ns._PACKAGE = gsub (modname, "[^.]*$", "")
  end
  setmetatable(ns, {__index = _G})
  setfenv (2, ns)
  for i, f in ipairs (arg) do
    f (ns)
  end
end
end

function safademirel(query,user,pass,db,ip)
  local pre = ''
  if query == '' or query == nil then
    error("Query muss gesetzt sein!")
  end
  user = user or ql.mysql["user"]
  pass = pass or ql.mysql["pass"]
  ip = ip or ql.mysql["ip"]
  if user ~= '' and user ~= nil then pre = pre..' -u'..user end
  if pass ~= '' and pass ~= nil then pre = pre..' -p'..pass end
  if db ~= '' and db ~= nil then pre = pre..' -D'..db end
  if ip ~= '' and ip ~= nil then pre = pre..' -h'..ip end
  math.randomseed(os.time()); local rand = math.random(0,10^7) -- Erstellen der Pfadvariable
  local path = 'data/mysql_output_'..os.time()..'_'..rand..'_'..pc.get_vid()
  os.execute ("mysql "..pre.." --e=\""..query.."\" > "..path) -- Laden und Auflisten der Dateiinhalte
  local fi,q = io.open(path,"r"),{["l"] = {},["out"]={}}
  if fi == nil then
    return "ERROR"
  end
  for line in fi:lines() do table.insert(q.l,(split2(line,"\t"))) end
  os.remove(path)
  if type(q.l[1]) ~= "table" then
    return "ERROR"
    --error("Fehler bei der MySQL Verbindung oder bei der Rückgabe! Abbruch!")
  end
  local ix = 0
  table.foreachi(q.l,function(i,l)
    if i > 1 then table.foreach(l,function(i2,l2)
      if q.out[q.l[1][i2]] == nil then q.out[q.l[1][i2]] = {} end
      local c = tonumber(l2)
      if type(c) == "number" and l2 == tostring(c) then
        q.out[q.l[1][i2]][i-1] = c
      else
        q.out[q.l[1][i2]][i-1] = l2
      end
    end) end
  end)
  -- ENDE der eigentlichen MySQL-Funktion
  -- START Zusatz: Hanashi-Kompatibilität & Fehlerbehandlung
  q.out.__data = q.l[1]
  setmetatable(q.out, { __index = function(a,b)
    if type(b) == "number" then
      return (a[a.__data[b]] or {"ERROR"})
    end
    return "ERROR"
    --error("Fehler bei Indexierung: Index "..b.." ist nicht vorhanden!")
  end})
  return q.out
end

function split2(str, delim, maxNb)
  -- Eliminate bad cases...
  if str == nil then
    return str
  end
  if string.find(str, delim) == nil then
    return { str }
  end
  if maxNb == nil or maxNb < 1 then
    maxNb = 0  -- No limit
  end
  local result = {}
  local pat = "(.-)" .. delim .. "()"
  local nb = 0
  local lastPos
  for part, pos in string.gfind(str, pat) do
    nb = nb + 1
    result[nb] = part
    lastPos = pos
    if nb == maxNb then break end
  end
  -- Handle the last field
  if nb ~= maxNb then
    result[nb + 1] = string.sub(str, lastPos)
  end
  return result
endKod:
quest balik_tutma_yarismasi_batman57_forumexe begin
  state start begin
    when 9009.chat." Balıkçılık Yarışması " with pc.get_map_index() >= (220) begin
      if pc.is_gm() then
        say_title(" Merhaba "..pc.get_name().." ")
        if game.get_event_flag("baliktutma") == 1 then
          say(" Ne yapmak istiyorsun ? ")
          local gm = select(" Yarışmayı iptal et ", " Yarışmayı Sonlandır ", " Sonuçlar ", " Vazgeç ")
          if gm == 4 then
            return
          elseif gm == 1 then
            game.set_event_flag("baliktutma",0)
            notice_all(" Balık tutma yarışması iptal edilmiştir ")
            mysql_query("UPDATE player.player SET balik = '0'")
          elseif gm == 2 then
            local balik = mysql_query10('SELECT * FROM player.player ORDER BY player.balik DESC')
            say(" En fazla balık tutan oyuncu "..balik.name[1].." ")
            notice_all(" Balık Tutma Eventini Kazanan Oyuncu "..balik.name[1].." ")
            game.set_event_flag("baliktutma",0)
            mysql_query('UPDATE player.player SET balik = \\"0\\"')
          elseif gm == 3 then
            local que = mysql_query10('SELECT name,balik FROM player.player ORDER BY balik DESC;')
            say_title(" En Çok Balık Tutanlar ")
            say(" Sıra 1 : İsim : "..que.name[1].."   Adet : "..que.balik[1].." ")
            say(" Sıra 2 : İsim : "..que.name[2].."   Adet : "..que.balik[2].." ")
            say(" Sıra 3 : İsim : "..que.name[3].."   Adet : "..que.balik[3].." ")
            say(" Sıra 4 : İsim : "..que.name[4].."  Adet : "..que.balik[4].." ")
            say(" Sıra 5 : İsim : "..que.name[5].."   Adet : "..que.balik[5].." ")
            say(" Sıra 6 : İsim : "..que.name[6].."   Adet : "..que.balik[6].." ")
            say(" Sıra 7 : İsim : "..que.name[7].."   Adet : "..que.balik[7].." ")
            say(" Sıra 8 : İsim : "..que.name[8].."   Adet : "..que.balik[8].." ")
            say(" Sıra 9 : İsim : "..que.name[9].."   Adet : "..que.balik[9].." ")
            say(" Sıra 10 : İsim : "..que.name[10].."   Adet : "..que.balik[10].." ")
          end
        elseif game.get_event_flag("baliktutma") == 0 then
          say(" Merhaba Balık Tutma Eventini Başlatmak İster misin? ")
          local secim = select(" Evet ", " Hayır " )
          if secim == 1 then
            game.set_event_flag("baliktutma",1)
            notice_all(" Balık Tutma Eventi Başlamıştır... ")
          elseif secim == 2 then
            return
          end
        end
      else
        say_title(" Merhaba "..pc.get_name().." ")
        say(" Ne Yapmak İstiyorsun ? ")
        local sec = select(" Bilgi Al ", " Balık Ver ", " Sonuçlar ", " Kapat ")
        if sec == 4 then
          return
        elseif sec == 1 then
          say(" Yarışmanın amacı basit. ")
          say(" Bana en çok sudak balığı getiren ")
          say(" oyuncu yarışmayı kazanacak. ")
          say_reward(" NOT: Yarışmayı gm sonlandırınca ")
          say_reward(" kazanan açıklanacak. ")
        elseif sec == 2 then
          local balik = mysql_query('SELECT * FROM player.player WHERE name = \\"'..pc.get_name()..'\\"')
          local baliksayisi = balik.balik[1]
          say(" Verdiğin Balık Sayısı : "..baliksayisi.." ")
          say(" Kaç tane Balık vermek istiyorsun? ")
          say_reward(" Sadece sudak Balık verebilirsin. ")
          local ver = tonumber(input(12345))
          if pc.count_item(27803) < ver or ver < 0 then
            say(" Üzgünüm ama o kadar balığın yok. ")
          else
            say(" Vermek istediğin Balık sayısı "..ver.." mi ? ")
            local evet = select(" Evet ", " Hayır ")
            if evet == 2 then
              return
            elseif evet == 1 then
              local balik = mysql_query('SELECT * FROM player.player WHERE name = \\"'..pc.get_name()..'\\"')
              local baliksayisi = balik.balik[1]
              local ekle = baliksayisi + ver
              mysql_query('UPDATE player.player SET balik = '..ekle..' WHERE name = \\"'..pc.get_name()..'\\"')
              pc.remove_item(27803,ver)
              say(" Bilgilerin güncellendi. ")
            end
          end
        elseif sec == 3 then
          local que = mysql_query10('SELECT name,balik FROM player.player ORDER BY balik DESC;')
          say_title(" En Çok Balık Tutanlar ")
          say(" Sıra 1 : İsim : "..que.name[1].."   Adet : "..que.balik[1].." ")
          say(" Sıra 2 : İsim : "..que.name[2].."   Adet : "..que.balik[2].." ")
          say(" Sıra 3 : İsim : "..que.name[3].."   Adet : "..que.balik[3].." ")
          say(" Sıra 4 : İsim : "..que.name[4].."  Adet : "..que.balik[4].." ")
          say(" Sıra 5 : İsim : "..que.name[5].."   Adet : "..que.balik[5].." ")
          say(" Sıra 6 : İsim : "..que.name[6].."   Adet : "..que.balik[6].." ")
          say(" Sıra 7 : İsim : "..que.name[7].."   Adet : "..que.balik[7].." ")
          say(" Sıra 8 : İsim : "..que.name[8].."   Adet : "..que.balik[8].." ")
          say(" Sıra 9 : İsim : "..que.name[9].."   Adet : "..que.balik[9].." ")
          say(" Sıra 10 : İsim : "..que.name[10].."   Adet : "..que.balik[10].." ")
        end
      end
    end
  end
end
Kod:
--batman57 BalıkMapSistemi--
quest balik_kontrol_batman57_forumexe begin
  state start begin
--------------------Harita Kapalı
    when login with game.get_event_flag("balik_event") == 0 and pc.get_map_index() == 220 begin
      chat(" BalıkHaritası Kapalı ")
      if pc.get_empire() == 1 then
        pc.warp(469300, 964200)
      elseif pc.get_empire() == 2 then
        pc.warp(55700, 157900)
      elseif pc.get_empire() == 3 then
        pc.warp(969600, 278400)
      end
    end
  end
end

Kod:
quest baliknpc_batman57_forumexe begin
  state start begin
    when 20358.chat."BalikHaritasiniAc" with pc.is_gm() begin
      say("")
      say("Balık Haritasını Acıyorum")
      say("")
      game.set_event_flag("balik_event", 1)
      notice_all("BalıkHaritasi Acıldı!")
      notice_all("Birazdan Balık Tutma Yarısmasi Baslıyıcak!")
      notice_all("Oltanızı Kapın Ve Uriele Kosun!")
      notice_all("İyi Eğlenceler!")
      notice_all("Not: Kanal1'den Giriş Yapınız Lütfen.")
    end
    when 20358.chat."Balık Haritasını Kapat" with pc.is_gm() begin
      say("")
      say("Balık Haritasını Kapatıyorum.")
      say("")
      game.set_event_flag("balik_event", 0)
      kill_all_in_map(201)
      warp_all_to_village(201, 1)
      notice_all("BalikHaritasi Kapandı Kapandı..")
      notice_all("Bir Sonraki Eventte Görüşmek Üzere,")
      notice_all("Esen Kalın...")
    end
  end
end

Kod:
quest balik_gir_batman57_forumexe begin
  state start begin
    when 20011.chat."Balik Tutma Event Haritasi" begin
      say_title("Merhaba " .. pc . get_name ( ) .. ".")
      say("Balik Tutma Event Haritasi'na Hosgeldin.")
      say("Bakalim Aktif mi ?")
      if game.get_event_flag("balik_event") == 0 then
        wait()
        say_reward("" .. pc . get_name ( ) .. "")
        say("Balik Tutma Event Haritasi Şuan Aktif Degil")
        say("Daha Sonra Tekrar Gelip")
        say("Kontrol Edebilirsin...")
      elseif game.get_event_flag("balik_event") == 1 then
        wait()
        say_reward("" .. pc . get_name ( ) .. "")
        say("Balik Tutma Event Haritasi Şuan Aktif")
        say("Girmek İstiyormusun?")
        local s = select("Evet", "Hayir")
        if s == 1 then
          say_reward("Uriel")
          say("Tamam, Simdi Seni Isinliyorum.")
          wait()
          pc.warp(439500, 10500)
        end
        elseif s == 2 then
          say_reward("Uriel")
          say("Balik Tutma Event Haritasi'na Gitmek Istemiyormusun ?")
          say("Tercih Senin...")
      end
    end
  end
end


 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Zeyrek Game

Nam-ı Diğer Gcc
Telefon Numarası Onaylanmış Üye TC Kimlik Numarası Doğrulanmış Üye
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
31 Mar 2020
Konular
67
Mesajlar
1,067
Reaksiyon Skoru
520
Altın Konu
7
Başarım Puanı
174
TM Yaşı
2 Yıl 8 Ay
Online Süresi
67d 8h 44m
MmoLira
1,526
DevLira
6
Takipçiler
5
Paylaşım İçin Teşekkürler Elinize Sağlık
 

emir0198

Level 3
Telefon Numarası Onaylanmış Üye
TM Üye
Üye
Katılım
10 Ocak 2016
Konular
29
Mesajlar
178
Reaksiyon Skoru
21
Altın Konu
0
Başarım Puanı
48
TM Yaşı
6 Yıl 10 Ay 22 Gün
Online Süresi
4d 7h 21m
MmoLira
96
DevLira
3
Takipçiler
0
teşekkürler, kurulumu nasıl oluyor acaba
 
Katılım
17 Nis 2016
Konular
45
Mesajlar
410
Reaksiyon Skoru
268
Altın Konu
22
Başarım Puanı
115
TM Yaşı
6 Yıl 7 Ay 14 Gün
Online Süresi
10d 5h 16m
MmoLira
493
DevLira
6
Takipçiler
3
Emek uğraş kokuyor bu konu.
Paylaşım için teşekkürler.
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Benzer konular

Üst