Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

Ziraat mühendisliği

Hakan811

Level 6

MT2GO/1-120 EMEK/LYCAN YOK/SİMYA YOK/01 HAZİRAN 19:00'DA AÇILIYOR![DETAYLI TANITIM]

Ziraat Mühendisliği tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlara karşı savaşım yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

Ziraat Mühendisliğinin son yıllarda önemi gittikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun artması,tarım alanlarının azalması İnsan ve hayvanlar için gerekli besin maddesi teminini zorlaştırmaktadır. Mevcut alanlardan alınan verimi artırmak için, ziraat mühendisliği birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taşımak zorundadır. Bunun için ziraat mühendisi iyibir genetikci, kimyacı, biyolog, fizikci, matematikci, istatikci, ekonomist, makinacı, inşaatcı, elektronikci, otomasyoncu vs. olmak zorundadır. Ziraat mühendisinin çalışma alanı gıda üretimi ile sınırlı değildir. Endüstriye hammadde teminini sağlanmalıdır.( örnek;Tekstil sektörünün hammadde ihtiyacı, bitkisel kökenli ilaç etken maddelerinin sağlanması vb), enerji temini de gelecekte ön plana çıkacaktır. Petrol, doğalgaz fiyatlarının artması tarımsal kaynaklı enerji üretimini ön plana çıkarmaktadır.(biyodizel, etanol vs.) Küresel ısınmanın nedeni yeraltı karbon kaynaklarının sürekli yerüstüne bırakılmasıdır. Ziraat mühendisliği bu bakımdan da önem taşımaktadır. Karbon kaynak kullanımı döngüye sokularak enerji ve küresel ısınma kontrol altına alınabilir. Kullanılmakta olan fosil kaynaklı yakıtların bitkisel kökenli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca hastalıkların büyük bir bölümünün beslenme kaynaklı olduğu da gözardı edilmemelidir. Ziraat mühendisliğine önem verildiği takdirde birçok problem çözülmüş olacaktır.

Ziraat Mühendisliği lisans programında öğrenciler ilk üç yıl temel bilim dersleri (Fizik, Kimya, Matematik, Botanik, Zooloji), temel mühendislik dersleri (Akışkanlar Mekaniği, hidrolik, statik ve mukavemet, mühendislik matematiği, sera yapım tekniği, Malzeme Bilgisi, Mühendislik Mekaniği, Ölçme Bilgisi, Teknik Resim), temel meslek dersleri (Genetik, populasyon genetiği, Sitogenetik, İstatistik, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Tarım Tarihi ve Deontolojisi), ayrıca Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programlarını karekterize eden birer ders ile bütün alt programları ( Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri yukarıda yazılı alt programlardan birine ayrılmakta ve ayrıldıkları bu alt programda tümü seçmeli olan dersleri almaktadırlar. Dört sene sonunu başarılı olarak tamamlayan öğrenciler Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği programından mezun olarak "Ziraat Mühendisi" ünvanı alırlar
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst