Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Past Tense

Hakan811

Level 6
TM Üye
Üye
Katılım
3 Şub 2009
Konular
926
Mesajlar
1,426
Reaksiyon Skoru
31
Online Süresi
0
Başarım Puanı
165
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
GEÇMİŞ ZAMAN

Geçmiş zaman geçmişte olmuş hareketleri anlatmak için kullanılır. “Yürüdüm “, “uyudum”, “aldı”, “ getirdiler” sözlerindeki fiiller geçmiş zaman halindedirler.
İngilizce’de fiiller geçmiş zaman hallerine göre ikiye ayrılırlar.
Düzenli Fiiller
Düzensiz fiiller


Düzenli Fiiller :

Düzenli fiillerin özelliği şudur: bu gruptan bir fiili geçmiş zaman haline sokmak için fiilin sonuna “ed” takısı ilave edilir.
Düzenli bir fiil olan” to walk” fiilinin, önce bildiğimiz şimdiki, geniş , gelecek zamanlarda sonra geçmiş zaman da aldığı şeklini görelim.
I am Walkıng ® Yürüyorum
I Walk ® Yürürüm
I Shall Walk ® Yürüyeceğim
I Walked ® Yürüdüm
Düzenli fiiller grubundaki bütün fiiller bu örnekte görüldüğü gibi “ed” eki alarak geçmiş zaman haline girerler.
Fiillere eklenen “ed” çoğunlukla (d ) olarak okunur. Fakat fiilin son harf veya harflerinin verdiği ses ( p, k, f, s, ş, ç ) seslerinden biri ise “ ed” eki “ t “ sesi olarak okunur. Fiilin son harfi “t” veya “d “ ise ilave edilen “ed” eki “ id” olarak okunur.
Düzenli fiiller ile yapılmış geçmiş zaman örneklerini vermeden önce düzenli olanların listesini verelim.


FİİLER GEÇMİŞ ZAMAN EKİ TÜRKÇESİ
To Answer Answered Cevap vermek
To ask Asked Sormak
To carry Carried (“y” harfi düşer,” i “ eklenir) Taşımak
To Change Changed Değiştirmek
To Clean Cleaned Temizlemek
To Count Counted Saymak
To fill Filled Doldurmak
To help Helped Yardım etmek
To learn Learned Öğrenmek
To lıke Lıked Beğenmek
To lıve Lıved Yaşamak
To look Looked Bakmak
To open Opened Açmak
To order Ordered Düzen
To play Played (sesli harf olduğundan “y” kalır ) Oynamak
To remember Rememred Hatırlamak
To smoke Smoked Sigara içmek
To talk Talked Konuşmak
To travel Travelled Seyahat etmek
To use Used Kullanmak
Tro visit Visited Ziyaret etmek
To wait waited Beklemek


ÖRNEKLER


My daughter walked Benim kızım yürüdü
My daughter walked to the door Kızım kapıya yürüdü
She asked me a difficalt questıon Bana zor bir soru sordu
The boy changed his book Çocuk kitabını değiştirdi
We waited for the postman Postacıyı bekledik
We washed our shirts Gömleklerimizi yıkadık
They walked in the garden Bahçede çalıştılar
You learned Englısh İngilizce öğrendiniz
You helped the old woman Yaşlı kadına yardım ettiniz
He visited his father yesterday Dün babasını ziyaret etti
I cleaned the windows last week Pencereleri geçen hafta temizledim
She carried two baskets İki sepet taşıdı
They lived in a village Köyde oturdular
My father smoked one cigarette Babam bir sigara içti
She worked in the garden yesterday O dün bahçede çalıştı
My teacher walked in the classroom Öğretmenim sınıfta yürüdü
Fatma didn’t cook the dinner Fatma akşam yemeği pişirmedi
You din’t go to school last week Geçen hafta okula gelmediniz

b) Düzensiz Fiiller

Düzensiz fiillerin özelliği şudur : Bu gruba giren fiillerin geçmiş zaman halleri fiile bir ek ilavesi ile yapılmaz, bunların geçmiş zaman kipinde kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır. örneğin düzensiz bir fiil olan “ too see “ “görmek “ fiilini öğrenirken bunun geçmiş zaman halinin “ saw “ olduğunu da bilmeliyiz.
Düzensiz fiillerin bir kısmının geçmiş zaman halleri aşağıdaki gibidir :


FİİLLER GEÇMİŞ ZAMAN HALİ TÜRKÇESİ
To begin began Başlamak
To bring brought Getirmek
To build buılt İnşa etmek
To buy bought Satın almak
To come came Gelmek
To cut cut Kesmek
To do did Yapmak
To draw drew Çizmek
To drınk drank İçmek
To drive drove Kullanmak
To eat ate Yemek
To get up Got up Kalkmak
To give gave Vermek
To go went Gitmek
To have ( has ) had Sahip olmak
To know Knew Bilmek
To make Made Yapmak
To pay Paid Ödemek
To see Saw Görmek
To run Ran koşmak

ÖRNEKLER


The teacher tought us English Öğretmen bize İngilizce öğretti
The students came late Öğrenciler geç geldiler
She bought a packet of salt O bir paket tuz getirdi
We bought a new car last mounth Biz geçen ay yeni bir otomobil aldık
Tom got up late this morning Tom bu sabah geç kalktı
I saw your sister two days ago Senin kız kardeşini iki gün önce gördüm
She gave me a book O bana bir kitap verdi
Th girl told us a story Kız bir hikaye anlattı
The dog slept under the bed Köpek yatağın altında uyudu
The lesson began at nıne o’clock Ders saat dokuzda başladı
We drew a map on the blackboard Tahtaya bir harita çizdik

Geçmiş zaman halindeki cümlelerin soru ve olumsuz yapılmasında “da”yardımcı fiillerinden yararlanılır.
Ancak cümle geçmiş zaman halinde olduğu için “do” fiilinin geçmiş hali olan “did”kullanılır,”did”kull anılm ak suretiyle cümle soru ve olumsuz hale getirilirken cümledeki geçmiş zaman halinde bulunan fiil kök haline döner. Örneğin; went sözcüğü “go”şekline ,played sözcüğü “play”şeklini alır.

ÖRNEKLER:

I asked sordum
I didn’t ask sormadım
I saw gördüm
I didn’t see görmedim
You talked konuştun
You didn’t talk konuşmadın
He bought getirdi
He didn’t bought getirmedi

I saw some passengers on the bus (+) I didn’t see any passengers on the bus.(-)
Otobüste birkaç yolcu gördüm. Otobüste hiç yolcu görmedim.
.
2) Your doughter went to the cinema (+) Your doughter didn’t go to the cinema (-)
Kızınız sinemaya gitti. Kızınız sinemaya gitmedi.

Geçmiş zaman halindeki bir cümleyi soru şekline sokmak için cümlenin başına “did”getirilir.Fiil de kök haline getirilir.

ÖRNEKLER:

I went gittim
Did I go gittim mi?
You talked konuştun
Did you talk konuştun mu?
She slept uyudu
Did she sleep uyudu mu?


ÖRNEKLER:

Your father used a gun . Baban bir silah kullandı.

Baban bir silah kullandı mı ? Did your father use a gun ?

The soldiers worked in the factory. Askerler fabrikada çalıştılardı.

Did the soldiers work in the factory ? Askerler fabrikada çalıştılar mı ?

The rich man bought an aeroplane . Zengin adam bir uçak satın aldı.

Did the rich man buy an aeroplane ? Zengin adam bir uçak satın aldı mı?


TO BE FİİLİNİN GEÇMİŞ HALİ

Mastar olarak “ olmak “ anlamına gelen to be fiilinin üç şekli “ am, is, are “ dır.

I am a waiter ® Ben bir garsonum

She is rich woman ® O zengin bir kadındır

They are soldiers ® Onlar askerlerdir

“TO BE “ fiilinin geçmiş zaman halleri “was” ve “were” dür. “am” ve “is” için geçmiş zaman hali “was” , “are” için ise “were” kullanılır. Başka bir deyişle tekil hallerde “was” , çoğul hallerde ise “ were” kullanılır.

I am-------- ben---------im
I was------- ben --------idim

ÖRNEKLER


I am a student Ben bir öğrenciyim I was a student Ben bir öğrenciydim

She is a teacher O bir öğretmendir She was a teacher O bir öğretmendi

We are waiters Biz garsonuz We were waiters Biz garsonduk

They are nurses Onlar hemşiredir They Were nurses Onlar hemşireydiler

1- Was he a good man ? O iyi bir adam mıydı ?

2- Were you in the same car ? Aynı otomobilde miydiniz ?


3- She Wasn’t near the house ? O evin yanında değildi.
 

Prodigy

Level 7
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
18 Mar 2009
Konular
59
Mesajlar
1,747
Reaksiyon Skoru
54
Online Süresi
0
Başarım Puanı
112
Yaş
25
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Teşekkürler...
 

®cRaLemRe®

Level 7
TM Üye
Katılım
13 Mar 2009
Konular
225
Mesajlar
1,790
Reaksiyon Skoru
68
Online Süresi
0
Başarım Puanı
127
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ellerine Saglık..!!
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst