Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

Ormanda Hayat

turkmmo

Level 1

MT2GO/1-120 EMEK/LYCAN YOK/SİMYA YOK/01 HAZİRAN 19:00'DA AÇILIYOR![DETAYLI TANITIM]

Ormanlar, yalnızca ağaç ve ağaççıkların bulunduğu geniş alanlar değildir. Bugünün anlayışıyla orman, çok sayıda bitki ve hayvan topluluklarından oluşan bir yaşam birliği, hatta büyük bir canlı organizmadır. Türkiye yüzeyinin % 26’sını orman sayılan alanlar kaplamaktadır. Bu önemli zenginliğin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, Milli Park, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Parkı gibi koruma alanlarının sayısının artırılmasıyla mümkündür.

Şu anda korunan alanlar Türkiye ormanlarının yalnızca % 2’sini oluşturmaktadır.

WWF Türkiye Türkiye’nin orman alanlarının (özellikle doğal yaşlı ormanlarının) bozulmasını ve yok olmasını önlemek, orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla çalışır.

Orman ve İnsan

Ormanların , insanlara yakacak sağlamak, canlı türlerine besin sağlamak, dinlenme, ilaçlar için ham madde sağlama gibi sayısız yararları vardır. FAO Dünya Tarım ve Gıda Örgütü’ne göre, ormanda yaşam ağaçlar ölünce sona ermiyor. Doğal döngü, ağaçlar öldükten sonra da devam ediyor.

Orman Ekosistemi

Orman ekosistemi, yaşayan organizmaların bitkilerin, hayvanların ve mikroorganizmaların, toprağın, iklimin, kayaların arasındaki hassas dengeüzerine kuruludur.

Ormanların çeşitliliği ve dağılımı

Ormanlar steplerden, doğal yaşlı ormanlara, yağmur ormanlarından nemli tropik ormanlara kadar çok çeşitlilik gösterir. Ormanlar yüksek dağlarda, sulak alanlarda, tuzlu sularda görülebilir. Orman türü, iklim, toprak türü, su kaynağı, yağmur rejimi, tohumların kaynağı ve insan etkileriyle şekillenir ve bağlantılıdır. İnsanlar, bu çeşitlilikten çok farklı şekillerde faydalanabilir. Ancak orman yönetiminin etkin bir şekilde yapılması ve uygun politikalar yürütülmesi önemlidir.

Türkiye ve Ormanlar

Ülkemiz üç kıtanın kesişme noktasındadır. Dünya biyolojik çeşitliliği için son derece önemli bir noktadır. Kuzeybatı alçak arazi alüvyal ormanlarından, güney ve batıda yer alan Akdeniz ormanlarına, Kuzey Doğu’daki Kafkasya Bölgesi’nde yer alan yüksek dağ ormanlarına kadar çeşitlilik gösteren ülkemizin ormanları biyolojik çeşitlilik ve zenginlik açısından eşsizdir. Ülkemizin yüzölçümünün yaklaşık %27’sine denk gelen 21 milyon hektarı orman arazisidir. Kuşkusuz ormanlarımız, bozayı, vaşak, kurt, Anadolu Leoparı gibi türler için önemli bir yaşam alanı oluşturmaktadır.

WWF Türkiye’ nin çalışma alanlarını oluşturan doğal yaşlı ormanları da barındıran Akdeniz, Kafkasya, Kuzey Anadolu ormanlarımız dünya ölçeğinde biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgeler arasında yer almaktadır.

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst