Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]

Hz. Muhammed (s.a.v)'in Hayatı

  • Konbuyu başlatan HaRBiY
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 166
  • Görüntüleme 10K

HaRBiY

Level 7
Katılım
8 May 2009
Konular
621
Mesajlar
2,005
Reaksiyon Skoru
91
Online Süresi
0
Başarım Puanı
163
Yaş
22
MmoLira
1
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
99

TÜRKİYE’NİN EN ESKİ VE GÜVENİLİR METİN2 SERVERI ELYM2`DE SERVERLAR BİRLEŞTİ! HEMEN TIKLA KAYIT OL!

HZ. MUHAMMED (S.A.V)


Soyu :
Hz.Muhammed, Mekke'nin büyük ailelerinden, Kureyş
kabilesinin kollarından biri olan "Haşimoğulları"ndandır.
Babası Abdullah , annesi Amine' dir. Dedesi Abdülmuttalip,
Mekke' nin ileri gelenlerindendir.

Doğumu ve Çocukluğu :
571 yılında Mekke 'de dünyaya gelmiştir. Doğumundan önce babası Abdullah'ı ,
Altı yaşında Annesini kaybetmiştir. Annesinin ölümüyle sekiz yaşına kadar dedesi
Abdülmuttalib'in ,sonra da amcası "Ebu Talip" in yanında yaşamını sürdürmüştür.
Amcası Ebu Talip'in yanında ticareti öğrenmiş,
Arabistan dışında Suriye, Yemen bölgelerini tanımıştır.

Gençliği :
Hz.Muhammed, putlara tapmaz, doğruluktan ayrılmaz, yalan söylemez, kimseyi kırmaz özellikleriyle, akıllı ve olgun davranışlarıyla, doğru sözlülüğü ve güvenilirliğiyle Kureyşliler
arasında saygınlık kazanmıştır. Bundan dolayı "Muhammedül Emin" ( Güvenilir Muhammed ) denilmiştir.

Ticaret işleriyle uğraşan, Kureyş'in saygın ve zengin hanımlarından olan Hz.Hatice'nin
yanında çalışmaya başlamış, bir dönem sonra onunla evlenmiştir. Kabe'nin onarımından
sonra kutsal sayılan "Hacer ül Esved" in yerine konulması sırasında, Kabilelerin
anlaşamamaları üzerine çözüm için Hz.Muhammed'e başvurmaları, onun saygı
duyulan, sorunları çözebilecek güce sahip, uzlaştırıcı , kişilik özelliklerini gösterir.

Peygamber oluşu :
Tek bir tanrı, yaratıcı olduğunu düşünen Hz.Muhammed , zaman zaman Mekke
yakınlarındaki Hira Mağarasına giderek, burada düşünceleriyle başbaşa kalmıştır.
610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine ulaştırılmıştır.

İlk Müslümanlar :
Hz. Muhammed'in İslamiyet'e çağrısı ile ona ilk inananlara ilk Müslümanlar denilir.
Bunlar:Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Zeyd'dir.

Mekke Döneminde Meydana Gelen Olaylar :
İslamiyet'in giderek yayılmaya başlaması üzerine Mekkeliler, Müslümanlar üzerindeki
baskı ve işkencelerini artırdılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Müslümanlardan
isteyenlerin Habeşistan'a göç etmesine izin verdi. Hıristiyan Habeş hükümdarının
kendileri gibi tek Tanrı inancını benimsemesi ve Müslümanlara iyi davranacağım
düşünmesi Hz. Muhammed'in bu kararı almasında etkili olmuştur. Mekkeliler,
Müslümanlarla her türlü ilişkilerini kesmişler. Bu durum üç yıl sürmüştür.
Ticarî ilişki ve akrabalık bağları gibi nedenlerle boykot kaldırıldı.

Hz.Muhammed'in eşi Hatice ve amcası Ebu Talip'in aynı yıl içinde ölmelerinden
sonra Mekkelilerin Müslümanlar üzerindeki baskıları artmış, bunun üzerine
Hz. Muhammed, hem İslamiyet'i yaymak hem de güvenilir bir yer bulmak
amacıyla Taif kentine gitmiştir. Ancak Taif'liler Hz.Muhammed'e iyi davranmamışlardır.

Akabe Biatları (Bağlılık):
Medine'deki Hazreç kabilesinden altı kişi, Hac için Mekke'ye geldiklerinde Hz. Muhammed'le görüşmeleri sonucu,islamiyeti kabul etmişler, dönüşlerinde Medine'de İslamiyet'i
yaymaya başlamışlardır. Bunun sonucunda 621 'de bir gurup Medine'li, Akabe'de
Hz.Muhammed'le görüşmüş, ona bağlı kalacaklarına ve sözlerini tutacaklarına
söz vermişlerdir. Bu olaya " I.Akabe Biatı denilir."

622'de bir gurup Medine'li daha, Hz.Muhammed'le Akabe'de yeniden görüşmüş,
İslamiyet'in buyruklarını yerine getireceklerine, Hz.Muhammed'i koruyacaklarına
söz vermişler ve onu Medine'ye davet etmişlerdir. Bu olaya da II.Akabe Biatları
denilir. Akabe Biatları , Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçüne , Hicret'e yol açmıştır.

Hicret(622-Eylül):

Hz. Muhammed'in, Müslümanlarla birlikte Mekke'den Medine'ye göç olayına
"Hicret" denilir. Mekke'den Medineye göç edenlere "Muhacir" ,
Medine'de onları karşılayıp yardım edenlere "Ensar " denilir.

Sonuçları :
Hicret olayı ile İslamiyet'in yayılışı hızlandı. Hz.Muhammed ve Müslümanlar , Mekkelilerin baskısından kurtuldu. Medine Emirnamesi ( Anayasası) hazırlanarak uygulamaya koyuldu. Hz.Muhammed, Medine'deki Arap ve Yahudi kabileleriyle görüşerek toplumsal barışı sağladı.
İslam Devletinin temelleri atıldı. Hicri takvime başlangıç olmuştur.

Hz.Muhammed'in Siyasi ve Askeri Etkinlikleri:

a. BEDİR SAVAŞI (624):

Nedeni :
Mekkelilerin, Medinelilere ekonomik baskı yapması üzerine, Hz.Muhammed'in Suriye'den
Mekke'ye dönen bir Kureyş kervanını ele geçirmek istemesi.

Gelişme:
Mekkeli'ler yenilgiye uğratıldılar. Bazı Mekkeliler tutsak
alındılar. Zengin olanlar fidye karşılığı, okuma yazma bilenler on kişiye
okuma-yazma öğretmeleri karşılığı, bazıları da karşılıksız serbest bırakıldılar.

Sonuçları:
Müslümanların ilk büyük savaşı ve başarısıdır. Hz.Muhammed'in dini ve siyasi gücü artmıştır.
Putperest kalan Medineliler de İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Hz.Muhammed'in esirler, yaralı düşman askerlerinin durumu ve ganimet'le ilgili uygulamaları, İslam Savaş Hukukuna temel oluşturmuştur.

b.UHUT SAVAŞI (625):

Nedeni:
Mekkelilerin, Bedir savaşı yenilgisinin öcünü almak ve
kervan yolları güvenliğini sağlamak istemesi.

Gelişme:
Medine yakınlarındaki Uhud dağı eteğinde yapılan savaşta, okçuların yerlerini
terk etmeleri üzerine Müslümanlar yenilgiye uğradılar. Hz.Muhammed
yaralanmış, amcası Hz.Hamza şehit olmuştur.

Sonuç:
Müslümanların yenilmesinin temel sebebi, askerlerden bir bölümünün ganimet
paylaşımına yönelerek, yerlerini terk etmeleridir. Mekkeliler, yenilgiye
uğratmalarına rağmen, Müslümanları yok edememişlerdir.

c.HENDEK SAVAŞI (627):

Nedeni:
Hayber'de bulunan Yahudilerin, Mekkeliler ve çevre kabilelerle
ittifak oluşturarak, Müslümanları yok etmek istemeleri.

Gelişme:
Uhud savaşından ders alan Müslümanlar,
savunma savaşı yapmaya karar verdiler. İran'lı bir müslüman olan
Selman-i Farisi'nin önerisiyle, Medine'nin saldırıya açık olan yerlerine,
insanların geçemeyeceği genişlikte Hendek kazıldı.

Sonuç:
Aralarında tam bir anlaşma ve birlik bulunmayan Mekke ordusu istediğini elde
edemeyeceğini anlamış ve geri çekilmiştir. Mekkelilerin saldırı gücü tükenmiş ve
savunmaya çekilmişlerdir. Müslümanların son savunma savaşıdır.
Saldırı sırası Müslümanlara geçmiştir.

ç.HUDEYBİYE ANTLAŞMASI (628):

Hz. Muhammed, Müslümanlarla birlikte Kabe'yi ziyaret etmek üzere yola çıkmış,
ancak Kureyşliler kuvvet göndererek, Müslümanların Mekke'ye girişine engel
olmuşlardır. Bunun üzerine Hudeybiye denilen yerde, taraflar arasındaki
görüşmelerden sonra antlaşma imzalanmıştır.

Maddeleri:
Müslümanlar Kabe'yi ertesi yıl ziyaret edebilecekler ve üç günden fazla kalmayacaklar.
Mekke'li bir kimse İslamiyet'i kabul edip, Hz.Muhammed'in yanına sığınırsa, velisinin
isteği üzerine geri verilecek, fakat bir Müslüman Mekke'ye sığınırsa geri verilmeyecek.
Taraflardan her ikisi de istedikleri kabilelerle anlaşma yapabilecekler, fakat
askeri yardım yapmayacaklar. İki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacaklardı.

Önemi :
Mekkeliler, Müslümanların siyasî varlığını resmen kabul ettiler.
Barış ortamının oluşması İslamiyet'e geçişi hızlandırdı.
Mekke'nin fethi kolaylaştı.

d.HAYBER'İN FETHİ ( 629):

Nedeni:
Medine'nin kuzeyinde, Şam ticaret yolu üzerinde bulunan Hayber, Yahudilerin
elindeydi. Yahudiler Müslümanlar için tehlike oluşturuyorlardı. Buranın alınması
aynı zamanda, Şam ticaret yolu'nun ele geçirilmesini ve güvenliğini sağlayacaktı.

Gelişme:
Hz. Muhammed, Hayberlilerin savunma yapmasına fırsat
vermeden hızlı hareket etmiş, Hayber'i kuşatarak almıştır.

Önemi:
Yahudi sorunu çözümlenmiş. Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.
Not: Yahudilere, ödeyecekleri vergi karşılığı (Tarımdan elde ettikleri
ürünün yarısı) topraklarında oturma hakkı tanındı.

e.MUTE SAVAŞI ( 629 ):

Nedeni:
Bir Müslüman elçisinin, Bizans'a bağlı Gassaniler tarafından şehit edilmesi.

Gelişme ve Sonuç:
Hz.Muhammed Zeyd bin Harise(azatlısı) komutasındaki bir orduyu,
Gassaniler üzerine göndermiş, Mute yakınlarında; Bizans -Gassani-Arap
kuvvetlerinden oluşan orduyla yapılan savaşı Müslümanlar kaybederek geri
çekilmek zorunda kalmışlardır. (Zeyd ve ondan sonraki iki ordu komutanı şehit
olmuş, bunun üzerine yönetimi eline alan Halid Bin Velid,Müslümanları
daha fazla kayba uğratmamak için geri çekmiştir.)

Önemi:
Müslümanların Bizans'la yaptıkları ilk savaştır.

f.MEKKE'NİN FETHİ(630):

Nedeni:
Kureyşliler, Hudeybiye antlaşması koşullarını, kendi taraflarında olan bir
kabileyi destekleyerek bozdular. Kureyşlilerin Müslümanlar aleyhindeki
etkinliklerinin sona erdirilmek istenmesi. Kabe'nin putlardan temizlenmek istenmesi.

Gelişme:
Hz.Muhammed kalabalık bir orduyla, Mekke' yi her yönden kuşatmış,
direnemeyeceklerini anlayan Mekkeliler teslim olmuşlardır.

Önemi:
İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmıştır.
Arap yarımadasının fethine ortam hazırlamıştır.
Kabe, putlardan temizlenmiştir.

g.HUNEYN SAVAŞI (630):

Nedeni:
Mekke'nin fethi üzerine , İslamiyeti kabul etmeyen Arap kabilelerinin,
Taiflilerin de desteğiyle bir ordu hazırlayıp, müslümanlara saldırmak istemesi.

Gelişme ve Sonuç:
Mekke yakınlarındaki Huneyn vadisinde yapılan savaşı,
Hz.Muhammed komutasındaki Müslümanlar kazandılar. Kaçanlar Taif'e sığındı.

h.TAİF'İN KUŞATILMASI (630):

Huneyn savaşından sonra, Hz. Muhammed, Taif'i kuşatmış, ancak
burasının savunmaya elverişli konumundan dolayı başarılı olamamış,
kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.Taifliler bir yıl
sonra kendileri İslamiyet'i kabul etmişlerdir.

ı.TEBÜK SEFERİ (631):

Nedeni:
Bizans İmparatoru Herakleios' un, İslamiyetin yayılmasını engellemek amacıyla,
büyük bir orduyla Arap Yarımadası üzerine sefere çıktığı haberlerinin
( söylenti ) alınması. Bunun üzerine Hz.Muhammed' in , Mute yenilgisinin
olumsuz etkilerini silmek ve Bizanslıların Arabistan'a girmesine engel olmak istemesi.

Önemi:
Hz. Muhammed'in son seferidir. Hz.Muhammed
döneminde Müslümanlar en geniş sınırlara ulaşmışlardır.

Hz.Muhammed'in Son Zamanları ve Ölümü:


a.VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ:

Hicret'in onuncu yılında Hz. Muhammed Mekke' ye Hacca gitmiştir.
Bu onun son ziyareti olduğu için Veda Haccı ( Haccü'l Veda ) olarak ,
burada Müslümanlara yaptığı konuşma da "Veda Hutbesi" olarak adlandırılmıştır.

Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed; bütün insanların eşit olduğunu,
Müslümanların kardeş olduğunu, birbirlerinin canlarına ve mallarına
kastetmemelerini, kötü alışkanlıklardan vazgeçilmesini,
kadınlara iyi davranılmasını, istemiştir.

b.HZ.MUHAMMED'İN ÖLÜMÜ (632)

Hz.Muhammed, Veda Haccı'ndan sonra Medine'ye dönmüş, Bizans'a karşı
yeni bir sefer hazırlığındayken hastalanarak, 8 Haziran
632 tarihinde altmış üç yaşında vefat etmiştir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ßéLa_07

Derin yaramızın sahibidir, derin sevdiklerimiz.
Katılım
9 Ağu 2009
Konular
10,493
Mesajlar
76,699
Reaksiyon Skoru
3,217
Online Süresi
8s 35d
Başarım Puanı
621
Madalyalar
2
Yaş
24
MmoLira
23
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
482
'' Paylaşım İçin Tşk Ederim... ''
 

qRaL35

Level 3
Katılım
21 Mar 2009
Konular
24
Mesajlar
246
Reaksiyon Skoru
4
Online Süresi
0
Başarım Puanı
74
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
2
Eyw. SaoL :D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

komut

Level 5
Katılım
3 Kas 2009
Konular
103
Mesajlar
566
Reaksiyon Skoru
28
Online Süresi
0
Başarım Puanı
107
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
9
qRaL35

Flod Yaptıgınız İçin Mesajınız Düzenlenmiştir..!
 
Konu Sahibi
Konu Sahibi

HaRBiY

Level 7
Katılım
8 May 2009
Konular
621
Mesajlar
2,005
Reaksiyon Skoru
91
Online Süresi
0
Başarım Puanı
163
Yaş
22
MmoLira
1
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
99
flood değil bu?
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst