Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Yelken Sporu Nedir? Yelken Ssporu Hakkında Genel Bilgiler

CrayzTurk

Level 7
TM Üye
Üye
Katılım
11 Şub 2009
Konular
463
Mesajlar
2,249
Reaksiyon Skoru
172
Başarım Puanı
155
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Türkiye Yelken Federasyonu Amaç ve Tarihçesi

Ülkemizde 1850 senelerinde ilk filizlerini veren yelken sporu, dönemin Büyükada, Moda ve Yeşilköy sahillerindeki kulüplere bağlı yat sahiplerinin aralarında yaptığı yarışlar ile başlar. 1914-1923 seneleri arasında, çeşitli savaşlar nedeni ile durulan yelken faaliyetleri 1923 senesinde Yelken, Kürek ve Yüzme dallarını kapsayan Su Sporları Federasyonu’nun kurulması ile tekrar güncelleşmiştir.1957 senesinde Yelken branşı Su Sporları Federasyonu’ndan ayrılarak 25 Mayıs 1957’de Türkiye Yelken Federasyonu resmen kurulmuştur.Ancak Türkiyenin 1907 senesinde kurulmuş olan Uluslar Arası Yat Yarış Birliğine üyeliği çok daha önce, 1932 gerçekleşmiştir. Uluslararası Birlik ise, diğer spor teşkilatları düzenlemelerine uyarak, 1996 senesinde adını Uluslararası Yelken Federasyonu (Internartional SAiling Federation = ISAF) olarak değiştirmiştir.
Yelken sporunun icrasını düzenleyen kural ve gelenekleri dünyada Uluslararası Yelken Federasyonu,ülkemizde de Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Yelken Federasyonu yürütür.Federasyon yapısını genelde Başkan,Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Komitesi, Teknik Kurul,Sınıf Sekreterlikleri,Eğitim Kurulu Organizasyon Komitesi, Sağlık Kurulu ve Hukuk Kurulu ile İllerde İl Yelken Temsilcisi,İl Tertip Komitesi İl Hakem Kurulu ve Yelken Kulüpleri ve Yönetim teşkil eder.
Amaç Yelken Sporunu tanıtmak, geliştirmek ve yayagınlaştırmaktır.Bu doğrultuda Yelken Federasyonu,İl Temsilcilikleri ve Yelken Kulüpleri yelken okulları açar, çeşitli sporcu,Milli Takım ve eğitim kampları düzenler,sporcu ve hakem eğitim seminerleri yapar,Uluslararası platformda ülkemizin her konuda en iyi şekilde temsil edilmesini temin eder.
Ülkemizde Yelken Federasyonu tarafından tescil edilmiş yelkenli tekne sınıfları vardır.Bunlar Olimpik kategoride Laser,470,Finn,Europe,Mistral ve Olimpik olmayan kategoride Optimist, 420, Pirat,Dragon,Yat ve Radyo Kontrollü Yat sınıflarıdır.
Genel Yarış Talimatı 2005-2008Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) programında yer alan yarışlar için (Yat Yarışları ile R/C Yat Yarışları hariç) hazırlanan bu Genel Yarış Talimatı (GYT), yurt içinde yapılacak tüm resmi ve özel yelken yarışlarında kullanılacaktır. Yarışla ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler Ek' te örneği bulunan Ek Yarış Talimatı/ları ile ilan edilecektir.
Yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından tescil edilmiş ve İlke Kararları' nda yayınlanmış sınıflar ve kategorilerinde yapılacaktır. Yarış şartlarına göre bu sınıf ve kategorileri, yayınlanacak olan Ek'te örneği bulunan Yarış İlanları' nda belirtilmek suretiyle azaltılabilir veya arttırılabilir.
1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu Genel Yarış Talimatı'nda, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) tarafından yayınlanabilecek veya Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu' nun gerekli göreceği değişiklikler veya ilaveler dışında değişiklik yapılmamaktadır. Yapılacak değişiklikler, İlke Kararları Md. 8.4, 8.5 ve 8.6 uyarınca duyurulmaktadır.


1 KURALLAR

1.1 Yarışlar, ISAF 2005-2008 Yelken Yarış Kuralları (Racing Rules of Sailing - RRS), Yelken Yarışma ve Yelken Hakem Yönetmelikleri, GSGM Sporcu Lisans, Sicil ve Tescil Yönetmeliği, Ceza Yönetmeliği, Yelken Sporu Tekneleri ve Spor Giysileri Reklam Talimatı, TYF İlke Kararları, yarışacak sınıfların geçerli Sınıf Kuralları, Yarış İlanı, işbu Genel Yarış Talimatı ve yayınlanacak Ekleri uyarınca yapılacaktır.
1.2 ISAF Kural 42 uygulamalarında yarışan sınıflara ait geçerli Sınıf Kuralları esas alınacak ve uygulamalar buna göre yapılacaktır.

1.3 Yarışlar, ISAF Yelken Yarış kuralları, ISAF Reklam Kodu,Yönetmelik 20 ye göre Kategori 'C' olarak tanımlanmıştır. Reklam taşıyan sporcular kayıt esnasında Yarış Sekreterliği'ne TYF Reklam Talimatları'na uygun belgeleri vereceklerdir

1.4 ISAF Kural 25 gereğince‚ Yariş İlanı,Yarış Talimatı ve varsa Ek Yarış Talimatı igili yarışın ilk startı öncesinde kayıt süresi içinde, Yarış Sekreterliğinde bullunan Resmi İlan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yarışda kullanılan işaretler ISAF Kural 86.1. dışında değiştirilmeyecektir. Başkaca Kullanılan işaretler (eğer varsa ) Yarış Talimatında veya Ek Talimatta açıkça belirtilecektir.
1.5 ISAF Kural 63.7 gereğine GYT, İlke Kararları, Yarış İlanı, Yarış Talimatları ve yayınlanacak Ek Talimatlar arasındaki maddeler arasında bir uyuşmazlık varsa, Juri/Protesto Kurulu bir Protestoyu veya bir düzeltme isteğini görüşmeye başlamadan gerekli düzeltmeyi yapacaktır. Juri/Protesto Kurulu ilgili tekneler için en adil çözümü bulacaktır.
2 KAYITLAR

2.1 ISAF Kural 75.1, 75.2 ve GYT-1.1 ile GSGM onayı çerçevesinde İl Müdürlükleri'ne bildirilen hususlara uygun her yarışçı kayıt yaptırabilir.
2.2 TYF İlke Kararları uyarınca iştirak ve kayıt şartları aranacaktır.
2.3 TYF kontenjan hakkı saklıdır.
2.4 Yarışçı kendisi ve yöneticisi tarafından imzalanmış Ek'teki Kayıt Formu'nu, gerekli belgeler ile beraber Yarış Sekreterliğine vermek sureti ile kayıt yaptıracaktır.
2.5 Yarış İlanında aksine bir hüküm yoksa, kayıtlar ilan edilen programdaki ilk yarışın start saatinden iki saat önce kapatılacaktır.


3 ÖLÇÜ
3.1 Yarışlardan önce genellikle ölçü yapılmayacaktır. Ancak, Yarış İlanında belirtilmek kaydı ile ölçü kontrolları yapılabilir; gerekli görülen malzemeler damgalanıp, imzalanabilir. İmzalanmış malzemeler, Yarış Kurulu'nun izni olmadan değiştirilemez.
3.2 Geçerli Sınıf Kuralları kesin olarak uygulanacaktır. Bu amaçla, yarışlar süresince, Ölçücü(ler) tarafından, Juri/Protesto Kurulu ile Yarış veya Ölçü Kurulları'nın uygun gördüğü ölçü kontrolleri yapılabilir. Ölçü kurallarına uymak tamamen yarışçının sorumluluğundadır. Ölçü kontrollerinde, Sınıf Kurallarına uyumsuzluk tespit edildiğinde , Yarış Komitesi bu hususu bir protesto vasıtası ile yarışın Juri / Protesto Kuruluna bildirecek ve yapılacak duruşma sonucunda, ihlalin ağırlığına ve performansı etkilemesine bağlı olarak, bir veya daha fazla yarışda DSQ ile seriden ihraç cezaları verilebilecektir.
3.3 Yelken numaralarının ebatları ve ölçülere uygun olması dikkatle takip edilecek; bu konuda taviz verilmeyecektir. (ISAF EK G)
3.4 Laser sınıfında yelken numarası ile tekne numarası uyumu aranmayacak, ancak yarışta aynı yelken numaralı sporcular olması halinde; yelken ve tekne numaraları uyumluluğu göz önüne alınarak diğer sporcu(lar)dan numara değiştirmesi istenecektir.
3.5 420 Sınıfında yelken numarası ile tekne plaketindeki numara (5 dijitli) arasında uyum zorunludur. Tekne plaketi olmayan tekneler ilgili Sınıf Sekreterliğinden alacakları (5dijitli) numarayı yelkenlerinde taşıyacaklardır.
3.6 Balon yelken yaşıyan sınıflarda, balon üzerinde farklı bir numara olmayacaktır. Varlığı halinde üzeri çizilerek iptal edilecektir. Numarasız balon yelkeni kullanmak mümkündür.


4 YARIŞCILARA DUYURULUR
4.1 Yarışçılara duyurular, Yarış Sekreterliği yakınındaki Resmi İlan Tahtası'na asılacaktır. Bu şekilde yapılan duyurular, tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Resmi İlan Panosu'nun gerekli zamanlarda incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğudur.
4.2 Tüm duyuruların altına Tarih ve Duyuru Saati yazılacak ve Yarış Kurulu Başkanı ve/veya Yarış Sekreteri tarafından imzalanacaktır.


5 YARIŞ TALİMATINDA DEĞİŞİKLİKLER
5.1 Yarış Talimatında yapılacak değişiklikler ( Ek Talimat ), ait olduğu günün programlanmış ilk start saatinden en az iki saat önce Resmi İlan Tahtası'na asılacaktır.
5.2 Yarış programındaki değişiklikler ise uygulamanın yapılacağı günden bir önceki gün saat 21:00'den önce Resmi İlan Tahtası'na asılacaktır.


6 KARADA VERİLECEK İŞARETLER
6.1 Yarış Sekreterliğine yakın konumdaki Uluslararası 'R' Bayrağı toka edilmiş bir direk, karada verilecek işaretler için kullanılacak ve Yarış Kurulu'nun Resmi İşaret Direği olacaktır.
6.2 Uluslararası "AP" (CF-Cevap Flandırası) Bayrağı karada iki seda işareti ile toka edildiğinde manası; Yarış Ertelenmiştir, 1-6 sayı flaması üzerine toka edildiğinde ise "Yarış 1-6 saat Ertelenmiştir" anlamına gelecektir. Uyarı işareti, "AP" nin bir seda işareti ile arya edilmesinden en az 30 dakika sonra verilecektir.
(Yöresel şartlar gözönüne alınarak bu süre Ek Yarış Talimatında belirtilmek suretiyle azaltılabilir veya arttırılabilir).


7 YARIŞLARIN PROGRAMI
7.1 Yarışlar GSGM onayında ve/veya Yarış İlanı'nda belirtilen gün(ler) ve sınıflarda yapılacaktır.
7.2 Finiş hattında bulunan kurul botunda uluslararası "F" Bayrağı toka edilmişse, "yeni bir start için start alanına gidiniz" anlamına gelecektir.


8 SINIF BAYRAKLARI
8.1 Sınıfların uyarı işaretleri, kendi sınıf birliklerince belirtilen bayraklar ile verilecektir. Bu bayraklar ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) kitabında gösterilmiştir.
8.2 Bayan ve Genç Kategorisi olan sınıflarda, erkek kategorisi ile aynı zamanda start verileceğinden, tek sınıf bayrağı (Erkek) kullanılacaktır.


9 ROTA
9.1 GYT Ek - 1'de uygulanabilecek rotalar detaylı olarak belirtilmiştir. Rotalar için belirtilen zamanlar, Yarış Kurulu için sadece rota uzunluğu hakkında bir fikir vermek amacını taşır ve hiçbir şekilde zaman limiti
anlamına gelmez. Rotaların belirtilenden uzun veya kısa olmaları, düzeltme isteği'ne neden olmayacaktır. Yarış Kurulu, hangi rota(lar)nın kullanılacağını GYT-1.4'e göre ilan edecektir.
9.2 Mümkün olduğu taktirde, Yarış Kurulu start hattından ilk orsa şamandırasına olan pusula derecesini hazırlık işaretinden önce ilan edecektir. Bu hususun eksikliği Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.
9.3 Starttan sonra, Yarış Kurulu herhangi bir geçiş şamandırasında (noktasında) rotayı kısaltarak yarışı bitirebilir. Bu takdirde, geçiş şamandırası (noktası) şartlı tarafta kalacak şekilde Yarış Kurulu botu finiş hattını kuracak, 'S' Bayrağı ile Finiş Bayrağı'nı beraberce toka ederek finişleri alacaktır. (ISAF Kural 32 ve Yarış İşaretleri)


10 ŞAMANDIRALAR
Yarış Kurulu, GYT-1.4'e uygun olarak kullanılacak şamandıraların şekil, renk, tip ve varsa üzerindeki işaretleri yayınlayacağı Ek Talimat ile ilan edecektir.


11 START
11.1 Yarış(lar)ın startı ISAF Kural 26' ya göre verilecektir.
11.2 Günün ilk yarışlarının start sıralaması, programda belirtilecektir. Günün diğer yarışlarının startları için ise, Yarış Kurulu finişlere göre ve GYT Md.7.2'ye uygun olarak düzenleme yapacaktır.
11.3 Hazırlık işareti verilmemiş sınıflar, start hattından ve kendilerinden önce start edecek teknelere çapariz vermeyecek şekilde uzak duracaklardır. Aksine hareket edenler hakkında,Yarış Kurulu ve/veya Protesto Kurulunca işlem yapılabilir.
11.4 Start Hattı, Ek Yarış Talimatı'nda açık olarak tarif edilecektir. Örnek olarak; Start hattı, sancak taraftaki uluslararası "R" Bayrağı taşıyan Kurul Botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan direk/gönder ile iskele taraftaki bir start şamandırası veya diğer bir Kurul Botu arasındaki hattır. Start hattındaki Kurul Botu'nun ‚'R' Bayrağı'nı taşımaması Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.
11.5 Şartlar gerektirdiğinde, start hattındaki Kurul Botu, pozisyonunu motor yardımı ile muhafaza edebilir. Bu durum, Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.


12 ŞAMANDIRA BOTLARI
12.1 Şamandıra Botları, yarış şamandıralarının dışında ve finiş hattının ilerisinde, yarışan teknelere çapariz vermeyecek şekilde bulunacaklar ve uluslararası "R" Kod Bayrağı veya Yarış Talimatında belirtilmiş bir başka bayrak veya işareti taşıyacaklardır.
12.2 Şamandra Botları'nın yerlerinde bulunmamaları veya uluslararası "R" Bayrağı veya ilgili Yarış Talimatında belirtilen diğer bayrak ve işaretleri taşımamaları, Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır. (ISAF Kural 62.1.a değişikliği)


13 STARTTAN SONRA ROTA DEĞİŞİKLİĞİ
Starttan sonra rota değişikliği, ISAF Kural 33 e göre yapılacaktır.


14 FİNİŞ
14.1 Finiş Hattı, Ek Yarış Talimatı'nda açık olarak tarif edilecektir. Örnek olarak; Finiş Hattı, Finiş Kurulu Botu'nun turuncu bayrak taşıyan direği/gönderi ile diğer uçta yeterli uzaklıkta bulunacak finiş şamandırası veya diğer bir Kurul Botu arasındaki hattır.
Finiş Kurulu Botu, finiş hattında Mavi Finiş Bayrağı ile uluslararası R Bayrağı'nı da taşıyacaktır.
Finiş Hattı'ndaki Kurul Botu'nun uluslararası R Bayrağı taşımaması, Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.
14.2 Finiş Zamanı; teknenin, ekipmanının veya ekibinin normal pozisyonundayken Finiş Hattı'nı ilk kestiği andır. Ancak tekne Finiş hattından tümüyle neta oluncaya kadar ISAF Bölüm 2 Kurallarına uymakla yükümlüdür.Kural 42 uygulamasının yapıldığı yarışlarda,Finişden hemen sonra SARI BAYRAK gören sporcu, derhal Parkur tarafına dönecek (tamamen neta),2 Dönüş Cezasını yaptıkdan sonra finişini yenileyecektir.Onun için geçerli olan bu ikinci yaptığı Finiş olacaktır.( Kural 42'nin ikinci ve üçüncü kez ihlali durumundaki hükümler saklıdır.)
14.3 Finiş Kurulu'nca her sınıfın ilk finiş yapan teknesi için bir seda işareti verilecektir. Bu seda işareti, yarışın geçerli olduğunu ve finiş zaman limitinin başladığını ifade edecektir. Seda işaretinin verilmeyişi bir Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.
14.4 Şartlar gerektirdiğinde, Finiş Hattı'ndaki Kurul Botu pozisyonunu motor kullanarak muhafaza edebilir. Bu durum bir Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.


15 CEZA SİSTEMLERİ
ISAF Bölüm 2 Kuralları'na karşı gelen tekneler, ISAF Kural 44.1 ve 44.2 çerçevesinde ceza dönüşlerini yapacaklardır.


16 ZAMAN SINIRI
16.1 16.1 Kendi start işaretini takiben dört dakika içinde (board'lar için iki dakika) start edemeyen tüm tekneler/board'lar DNS puanı alacaklardır.Erken start eden tekneler için kullanılacak Ferdi Geri Çağırma Bayrağı, boardlar için iki dakika tokada kalacaktır (ISAF Kural 29.1 değişikliği).
16.2 Her sınıf ve beraber startlarda o sınıfın bütün kategorilerindeki tekneler topluca değerlendirilerek ilk finiş yapan tekneden sonraki onbeş dakika içinde finiş yapamayan bütün tekneler DNF puanı alacaklardır. Bu zaman sınırı hepsi için geçerli olacak, kategorilerdeki tekneler için ayrıca zaman belirlenmeyecektir.
16.3 Ek'teki Rota Kartları'nda belirtilen süreler, sınıflara göre ve mevcut ortam koşulları dikkate alınarak rotanın bu süre içerisinde tamamlanacak uzunlukta kurulması hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak Zaman Sınırı yoktur.
16.4 Yerel saate göre gün batımından sonra, yarışlara devam edilmeyecektir. Ancak her sınıf ve kategorideki lider tekne, gün batımından önce finiş yaparsa, gün batımına rağmen diğer tekneler için bu onbeş dakikalık süre işletilecektir. Bu maksatla Yarış Kurulu, ilan edeceği Ek Talimat'ta o gün için güneşin batış saatini de yayınlayacaktır. Ancak, zamanın belirtilmemiş olması bir düzeltme isteğine neden olmayacaktır.


17PROTESTOLAR
17.1 Protesto vermek niyetinde olan bir tekne ISAF Kural 61.1(a)'ya uygunluğu dışında, hangi tekneyi protesto ettiğini, Finiş Hattı'nda Finiş Kurulu Botu'na en kısa zamanda bildirecektir. (ISAF Kural 61.1 değişikliği).
Bir sporcuya Protesto vermek niyetinde olan Yarış Komitesi veya Protesto Komitesi,buişlemini ISAF Kural 61.1.b veya 61.1.c ye uygun olarak yapacaktır.
17.2 Protesto zamanı, ilgili Finiş Kurulu Botu'nun karaya dönüş saatinden başlayarak bir saat sürecek ve başlangıç ile bitiş saatleri Resmi İlan Tahtası'nda yazılı olarak bildirilecektir.
17.3 Protestolar,Düzeltme İstekleri Yarış Sekreterliği'nden temin edilecek Protesto Formları'na yazılacak ve
Protesto zaman sınırı içinde Yarış Sekreterliği'ne verilecektir.Protesto Zaman Sınırı mücbir sebep hallerinde sadece Juri/Protesto Kurulu tarafından,başvuru üzerine gerektiği kadar uzatılabilir.
17.4 ISAF Kural 61.1(a)'da belirtilen hususlara ilave olarak, Optimist Sınıfı'nda da protesto bayrağı kullanılacaktır.
17.5 Protesto ücreti alınmayacaktır.
17.6 Protesto Zaman Sınırı'nın bitiminden sonraki 15 dakika içinde Duruşma Planı, Resmi İlan Tahtası'na asılmak sureti ile ilan edilecektir. Protesto Kurulu, duruşmalara protestoların veriliş sırasına göre bakmaya gayret edecektir.
17.7 ISAF Kural 66, bu cümlenin eklenmesi ile değiştirilerek uygulanacaktır : "Yarışların son günü, duruşmaya taraf olan, kararı öğrenmesini müteakip en geç bir saat içinde yeniden duruşma açılması isteği'nde bulunabilecektir."


18 TEMYİZ HAKKI
18.1 ISAF Kural 70.4 EK N uygulamaları dışında, protesto duruşmasındaki taraf, Jüri/Protesto Kurulu kararını benimsemediği taktirde ISAF Ek F uyarınca Temyiz Hakkı'nı kullanabilir.
Milli Otoriteye bağlı bir kulüp ve Organizasyon Temyiz Kurulundan ISAF Kural 70.3 gereğince Kuralların Yorumunun yapılması talebinde bulunabilir. Ancak bu yorum,bu konuda verilmiş daha önceki bir Protesto Kurulu Kararını değiştirmeyecektir.
18.2 18.2 Bu kararı temyiz edecek taraf, ISAF Ek- F uyarınca hazırlayacağı temyiz isteğini İl Hakem Kurulu kanalıyla TYF Başkanlığı, Ulus İş Hanı, A Blok, 06050 Ulus / Ankara adresine gönderecektir
18.3 Temyiz İsteği'ni alan TYF, gerekli belgelerin tamam olduğunu kontrol ettikten sonra, Temyiz
Duruşması isteğinde bulunan taraftan temyiz duruşmasında bulunacak kişilerin yol ve yemek masraflarının karşılanacağına dair nakdi teminat alacak ve duruşmanın yapılacağı gün, saat ve yeri;
a) İlgili taraflara,
b) Merkez Hakem Kurulu Üyelerine,
c) Temyiz Kurulu Üyelerine,
d) Tanıklara,
e) İlgili yarışın Jüri/Protesto Kurulu Başkanı ve Üyelerine,
f) İl Hakem Kurulu'na
yazı ile bildirecektir.

18.4 Gerekli nakdi teminat, talep tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, belirtilecek hesaba yatırılmadığı taktirde temyiz isteği iptal edilecektir.


19 PUANLAMA
19.1 ISAF EK A 4 Az Puan Sistemi uygulanacaktır.
19.2 Serinin bir regatta olmadığı durumlarda ISAF EK A 9'a göre puanlama yapılıp yapılmayacağı hususu ayrıca Ek Yarış Talimatında belirtilecektir.
19.3 Seri yarışlar, en az altı yarış üzerinden programlanacak ve serinin geçerli sayılabilmesi için dört geçerli yarışın (finişi alınmış yarış) yapılması gerekecektir. Dört yarışdan az yapılabilmesi durumunda ise,seri yarışın geçerliliğine TYF Temsilcisi karar verir.
Dört geçerli yarışın yapılabilmesi durumunda, yarış atılmayacaktır. Beş, altı ve yedinci yarışlar yapıldığı taktirde en kötü puanın alındığı bir yarış atılacaktır. Sekiz (dahil) ve daha fazla yarış yapılabildiği taktirde ise en kötü puanların alındığı iki yarış atılacaktır. Mümkün olduğu kadar fazla yarış yapılmaya çalışılacaktır.


20 DESTEK BOTLARI
20.1 Tüm Destek Botları, bağlı oldukları ilin / kulübün flamalarını veya her iki borda üzerinde yazılı adlarını görünür şekilde taşıyacaklardır.
20.2 Yarıştaki ilk sınıfın hazırlık işaretinden itibaren tüm finişler tamamlanıncaya kadar, erteleme veya abandone verilmedikçe, destek botlarının acil can kurtarma dışında yarış alanına yüz metre uzaklıktan daha yakınına gelmeleri kesinlikle yasaktır.
20.3 GYT-20.1 ve 20.2 uygulamalarının aksine hareket edenler ile ilgili bulunan sporcular için Jüri/Protesto Kurulu cezai işlem yapacaktır. Bu ceza, ilgili bütün teknelerin diskalifiye edilmesi veya başkaca bir ceza olacaktır.


21 SUYA ÇÖP ATILMASI
21.1 Tekneler, çöplerini kesinlikle suya atmayacaklardır. Komite Botlarına, Destek ve Kurtarma Botlarına veya Jüri Botlarına vereceklerdir. Aksine hareket edenler hakkında Jüri/Protesto Kurulu cezai işlem yapacaktır.


22 EMNİYET KURALLARI
22.1 ISAF 27.1 uyarınca, Yarış Kurulunun Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile, Uluslararası "Y" kod bayrağını toka etmesi (bir seda işareti ile birlikte) can yeleklerinin giyilmiş olmasını mecburiyetini belirtecektir.Bu Emniyet Kura.lına uyulmaması hallinde,yapılacak tespitler sonucunda duruşmasız DSQ cezası uygulanacaktır.
22.2 Yarışı terk eden tekneler, mümkün ise Yarış Kurulu'nu bilgilendirecek ve en kısa zamanda, ancak protesto zaman limiti bitimine kadar Yarış Sekreterliğine yazılı Terk Deklarasyonu vereceklerdir. Aksine hareket edenler hakkında Jüri/Protesto Kurulu cezai işlem yapacaktır.
22.3 Her yarışçı, hava ve deniz koşullarını göz önünde bulunduracak ve yarışlara yalnız kendi kişisel sorumluluğu altında katılacaktır. Türkiye Yelken Federasyonu, Yarış Kurulu ve diğer görevliler ile Sponsorlar, yarışlar süresince meydana gelebilecek can ve mal kaybı ile hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamazlar. Kayıt yaptıran her yarışçı bu hususu peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.


23 ÖDÜLLER VE ÜNVANLAR
23.1 Dağıtılacak olan ödüller, TYF İlke Kararları'nda belirtilecektir.
23.2 Şampiyon ünvanı, sadece sınıf veya kategorilerinde Türkiye Birincisi olan tekne ve ekibine verilecektir.
 

Hakan811

Level 6
TM Üye
Üye
Katılım
3 Şub 2009
Konular
926
Mesajlar
1,426
Reaksiyon Skoru
31
Başarım Puanı
165
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Sağolasın....
 

№ÊΚ

Level 5
TM Üye
Üye
Katılım
14 Mar 2009
Konular
242
Mesajlar
752
Reaksiyon Skoru
20
Başarım Puanı
107
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
SaoL....(Hepsini Okumadım Ama ...)


 

lsx008833

Level 2
Üye
Katılım
2 Haz 2009
Konular
1
Mesajlar
60
Reaksiyon Skoru
0
Başarım Puanı
50
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
20 mesajı olmayanlar foruma link koyamazlar. Virüs ve trojanleri engellemek için böyle bir kural uygulanmaktadır.
 

RawenClaw

Level 6
TM Üye
Katılım
24 Haz 2010
Konular
35
Mesajlar
1,058
Reaksiyon Skoru
54
Başarım Puanı
92
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Güzel......
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst