Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Tarih devirleri

BoRa{TR}

Level 7
TM Üye
Üye
Katılım
26 Ocak 2009
Konular
745
Mesajlar
1,513
Reaksiyon Skoru
131
Başarım Puanı
175
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Tarih devirleri
İlkçağın Özellikleri :
İlkçağ, Sumerlerin yaklaşık M.Ö 3200 yılında yazıyı bulmalarıyla başlayıp, 476'da Kavimler Göçü sonunda Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla sona ermiştir.

· Büyük imparatorluklar kurulmuştur.( Hitit, Akad, Med, Pers, Büyük İskender, Roma gibi.)
· Günümüz uygarlığının temelleri atılmış, bilimsel buluşlar artmıştır.
· Tek tanrılı dinler bu çağda ortaya çıkmıştır. (Musevilik, Hırıstiyanlık.)
· Yazı ve alfabe kullanılarak bilgiler kalıcı hale getirilmiş,kütüphaneler kurulmuştur.
· Paranın kullanılmasıyla ticarette takas sistemi sona erdirilmiş,ticaret hayatı canlanmıştır.
· Kölelik kurumu yaygınlaşmış,büyük köle ayaklanmaları çıkmıştır. (köleci Roma İmparatorluğuna karşı Spartaküs İsyanı gibi.)
· Köleci demokrasi ve Aristokratik Cumhuriyet gibi yönetim anlayışları ortaya çıkmıştır.
· Din, hemen hemen her alanda etkili oldu. Yöneticiler tanrının oğlu veya yarı tanrı sayıldı.
Ortaçağın Özellikleri
Ortaçağ, 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla başlayıp 1453'de Doğu Roma (Bizans) imparatorluğunun yıkılmasına kadar sürmüştür.


J1453 tarihi Türkiye'nin müfredat programına göre orta çağın sonu, yeni çağın başlangıcı sayılmaktadır. Oysa Avrupa'da orta çağın sonu yeni çağın başlangıcı olarak 1492'de Amerika Kıtasının keşfedilmesi kabul edilmektedir. Aynı şekilde 1789 Fransız İhtilali'nin çağ değiştirdiği kabul edilmemekte; daha çok Sanayi Devrimi yakın çağın başlangıcı sayılmaktadır.


· Avrupa'da merkezi krallıklar yerini derebeyliklere (feodalite) bırakmıştır.
· İslamiyet bu dönemde ortaya çıkmış, Hıristiyanlıkla çatışmıştır (Haçlı Seferleri).
· Düşünce hayatında Skolastik felsefe egemen olmuştur.
· Katolik Kilisesi büyük güç ve otorite kazanmıştır.
· Köle sınıfı yerini Serflere bırakmıştır.
· Senyörlerle üretici köylüler arasındaki haksız paylaşım üretimi azaltmış, uluslararası ticaret yavaşlamıştır.
· Ortadoğu’da Moğolların etkinliği artmış, B. Selçuklu, A. Selçuklu devletleri yıkılırken Osmanlı Devleti kurulmuştur.

Yeniçağın Özellikleri:
Yeniçağ; 1453'te İstanbul'un alınması ve Bizans İmparatorluğunun yıkılmasıyla başlamış, 1789 Fransız İhtilaliyle sona ermiştir.
· Feodal yönetimler yıkılmış, krallıklar güç kazanmışlardır.
· Avrupa'da Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır.
· Rönesansla birlikte skolastik düşünce sistemi çökmüş, akıl, bilim ve deney ön plana çıkmıştır.
· Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı güç ve önem kazanmıştır.
· Sömürge imparatorlukları kurulmuştur.
· Uluslararası kültür etkileşimi hızlanmıştır.
· Bu çağın bir bölümünde topraklarını genişleten Osmanlı İmparatorluğu, gücünü yitirmeye başladı.

Yakınçağın Özellikleri:
1789 Fransız İhtilaliyle başlayan bu çağın günümüze dek sürdüğü kabul edilmektedir.
· Fransız İhtilaliyle birlikte yayılan ulusçuluk (Milliyetçilik) akımı, ulusal devletlerin kurulmasını sağlarken, imparatorlukların dağılmasına yol açtı.
· ABD kuruldu.
· Bilimsel gelişmeler teknolojiyi, teknolojinin gelişmesi Sanayi Devrimini (Endüstri İnkılabı) doğurdu.
· Üretim artarken sanayileşmiş devletlerin hammadde ve Pazar ihtiyaçları arttı. Hammadde ve pazar arayışları, devletler arasında bloklaşmalara ve savaşlara yol açtı.
· İşçi sınıfı (proletarya) ortaya çıktı ve önem kazandı.
· İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ulusal egemenlik kavramları yaygınlaştı.
· Kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmeler, bilgi ve kültürlerin hızlı etkileşimine yol açtı.
· Monarşik rejimler yerini Cumhuriyet ve demokrasi anlayışlarına bıraktı.
· Osmanlı İmparatorluğu yıkılarak yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
· Liberalizm, Sosyalizm ve Faşizm gibi akımlar güçlendi.
· 1917'de dünyanın ilk sosyalist rejime sahip devleti kuruldu (Sovyetler Birliği).
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst