Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Tevhid-i tedrisat kanunu

BoRa{TR}

Level 7
TM Üye
Üye
Katılım
26 Ocak 2009
Konular
745
Mesajlar
1,513
Reaksiyon Skoru
131
Başarım Puanı
175
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Tevhid-i tedrisat kanunu
Tevhid-i tedrisat konunu, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bütün bilim, öğretim ve eğitim kurumlarını laikleştirerek milli eğitim bakanlığına bağlayan yasadır.Tevhid-i tedrisat kanunu 3 Mart 1924’de kabul edilmiştir.Ve anayasamızın 430 sayılı kanunudur.


TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU KABUL EDİLMEDEN ÖNCE OSMANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Osmanlı imparatorluğu, yükselme devrinde o döneme göre ileri bir eğitim sistemine sahipti.Ancak devletin zayıflamasıyla birlikte eğitim öğretim sistemi 17. Yüzyıldan itibaren gerilemeye başladı.Dünyada meydana gelen gelişmelerin dışında kalındı.Bunun sonucunda geleneksel eğitim kurumu olan medreselerde müspet bilimler yeteri kadar okutulmaz, bilime önem verilmez oldu.İlköğretim alanında ise programlı herhangi bir çalışma söz konusu değildi.Halk, çocuklarını genellikle camilerin eklentisi olarak kurulan mahalle mekteplerine gönderiyordu.Bu okullarda herhangi eğitim öğretim programı ve devlet denetimi yoktu.
Osmanlı İmparatorluğu’nda, devletin yönetici ihtiyacını büyük ölçüde enderun adında bir okul karşılıyordu.Ayrıca çeşitli zamanlarda açılmış okullar vardı.18 yüz yıldan itibaren orduyu modernleştirmek için yeni okullar açıldı.Tanzimat Devrinden itibaren, batılı okullar da faaliyete geçti.Bunlardan başka, devlet denetimi dışında eğitim yapan azınlık okulları ve yabancı okullarda vardı.O dönemde programları, amaçları ve uyguladıkları yöntemler birbirinden çok farklı okullardan farklı kültür ve duygulara sahip kuşaklar yetişiyordu.Bu durum devam ettiği sürece, ülkede milli birlik ve beraberlik sağlanamazdı.Eğitimdeki bu karmaşaya son vermek, öğretimdeki ikiliği ve geriliği ortadan kaldırmak gerekiyordu.


TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU’NUN UYGULANMASI

Devletin eğitim ve öğretimi laikleştirmesi esasına dayanan bir eğitim politikasının düzenlenmesine temel alan görüş, Atatürk tarafından 1 Mart 1924’de TBMM’NİN açış nutkunda :
“Milletin a’ra-yı umumiyyesinde tesbit olunan terbiye ve tedrisatın tevhid-i umdesinin bila ifate-i an tatbiki lüzumunu müşahede ediyoruz.
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst