Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


İcra-İflas Hukuku / Ticaret Hukuku

Hakan811

Level 6
TM Üye
Üye
Ticaret - 0%
0   0   0
Katılım
3 Şub 2009
Konular
926
Mesajlar
1,426
Beğeniler
31
MmoLira
0
DevLira
0
#1
Gerçek ve tüzel kişiler arasındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, Devlet’in müdahalesi ile zorla yerine getirilmesini düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalı. Bu hukuk dalına, cebri icra hukuku veya takip hukuku isimleri de verilmektedir.

Kişilerin birbirlerine karşı olan hukuki yükümlülüklerini (borçlarını) kendi iradeleriyle yerine getirmeleri kuraldır. Fakat her zaman, az ya da çok oranda, borçların ifa edilmeyişi olgusuna rastlanmaktadır. İşte, borcunu ödemeyen borçluya karşı, alacaklıyı korumak ve böylece hukuki ilişkilere karşı toplumda doğabilecek güvensizliği önlemek amacıyla, alacaklılara Devlet kuvvetinin işe karışmasını ve borcu ifa ettirmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bunun nasıl gerçekleştiği hukuk kurallarıyla düzenlenmiş bulunmaktadır.

Modern toplumlarda Devlet, alacaklıların alacaklarını kendi güçlerini kullanarak almalarını yasaklamış ve hatta cezai müeyyideye bağlanmış bulunmaktadır. Bu yasağın acil durumlar bakımından istisnaları olmakla beraber, genel kural, yerine getirilmeyen hukuki yükümlülüklerin Devlet organları tarafından ifa ettirilmesidir.

Alacaklının başvurusu üzerine, Devlet’in cebri icra organları, borçluyu yükümüne uymaya davet eder. Bu yapılmazsa borçlunun mallarına el konur (haciz işlemi); bunlar satılır ve alacaklının alacağı ödenir. Eğer başka bir hukuki yükümlülük söz konusu ise (örneğin, çocuğun mahkeme kararıyla veliye teslimi gibi), cebri icra organları gerekirse zorla bunu temin ederler.

Cebri icra ana noktalar olarak ikiye ayrılabilir:

1) Kısmi icra (cebri icra takibi),
2) Toplu icra (iflas takibi)

Kısmi icrada belirli alacaklar için borçlunun belirli bir veya birkaç malı haczedilirken, toplu icrada (iflasta), borçlunun haczedilebilen tüm mal varlığına el konularak borçları ödenir. Her iki tür takibin şartları İcra-İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.
 
Üst