Reklam vermek için [email protected]

Fordizm Nedir

  • Konbuyu başlatan Glitter
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 2
  • Görüntüleme 71

Glitter

Level 6
Uzman
Katılım
12 Mar 2021
Konular
1,099
Mesajlar
1,273
Reaksiyon Skoru
704
Altın Konu
0
Başarım Puanı
220
TM Yaşı
10 Ay 13 Gün
Online Süresi
5d 6h 55m
MmoLira
369
DevLira
0
Takipçiler
0

Nileya2 ortaokul /kolay emek Global bir sunucudur, PvP ve PvM içeriği kapsamlıdır, özel kostümler ve diğer özellikler sunucuyu ayırt ederHemen tıkla, aramıza katıl!

Fordizm Nedir

Fordizm kavramı genel olarak amerika’da henry ford tarafından geliştirilen ve daha çok kapitalist endüstriyel üretim sürecinde uygulanan ilkeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. önceleri gramsci tarafından amerikan endüstriyel yaşam biçimini belirtmek için kullanılmış, daha sonra literatürde fordizm kavramı, kavramsal olarak kapitalist endüstrileşmenin daha çok 2.dünya savaşı sonrası gelişimiyle ilgili olarak kullanılmıştır.
fordizmin özellikleri, a) üretimin standartlaştırılması, b) otomasyon yoluyla kitlesel üretim yapılması, c) sosyal refah devletinin düzenleyici ve kontrol edici rolü, d) üretimde merkezi örgütlenme ve taylorist yönetim anlayışı, e) kalifiye düzeyi düşük işçilerin büyük ölçekli işletmelerde yooğunlaşması olarak sayılabilir.
fordizmi çözümlemeye çalışan yaklaşımlarda temel olarak üç bakış açısı söz konusudur:
1) fransız düzenleme okulu(aglietta, boyerve lipietz) fordizmi incelerken iki dinamik üzerinde durur:
a)birikim rejimi: fordist birikim rejimi, sermaye birikimine bağlı olarak kapitalist üretim süreci ile nihai tüketim arasındaki uyumluluktur. fordist birikim rejimi, devletin makro ekonomik politikalar ile piyasa ilişkilerini düzenlemesine, sosyal refah devletinin toplumsal hizmetleri etkin bir şekilde sağlamasına ve piyasadaki kitlesel talebe karşılık olarak kitlesel üretimin (bkz: seri üretim) standart olarak üretilmesine dayanır.
b)düzenleme biçimi: gerek üretim sürecinde gerekse piyasada ortaya çıkan değişmelere paralel olarak varolan birikim rejiminin kendisini değiştirebilmesi ve geliştirebilmesidir.. bu, bütün kurumsal yapıların, normların, politik uygulamaların, kültürel değerlerin ve piyasa ilişkilerinin uyumlu bir şekilde birikim rejimine bağlı olması ve istikrarlı bir bütünlük göstermesidir. (örneğin fordist birilim rejiminde sosyal refah devletinin izlediği keynesyen politikalar, piyasa ilişkilerini düzenleyip kapitalist ekonomilerde planlı ve istikrarlı büyümeyi sağlamıştır.
fransız düzenleme okuluna getirilen eleştirilere göre bu okul fordizmi incelerken sermaye birikim rejimi ve düzenleme biçimi esas almış ve kapitalist üretim süreci içindeki önemli role sahip diğer olgulara yeterince önem vermemiştir; halbuki fordizm teknolojik donanımdan devletin yapısına, endüstriyel yönetim anlayışına, piyasadaki tüketim kalıplarının değişimine, işgücünün istihdam ediliş biçimine, üretimdeki farklılaşmaya kadar bir çok etkeni içerir.

2) piore-sabel ise fordizmi piyasadaki değişmelerle bağlantılı olarak ele alır. fordizm, kitlesel üretim ve kitlesel tüketim arasındaki dengelerin kurulduğu bir sistemdir. büyük ölçekli kitlesel üretim yapılan fordizm, düşük vasıflı işçilerin makinalarda rutin işleri yapmak üzere örgütlenmesidir. asıl hedef piyasadaki istikrarlı ve büyük ölçekli talebi düşük maliyetli kitlesel üretimle karşılamaktır.
ancak piore ve sabel’in fordizmi ele alış biçimi, ekonomik koşuların zorlamasıyla ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve bunun toplumsal değişim süreçlerine etkisi çerçevesindedir. williams’a göre piore ve sabel’in yaklaşımı, toplumsal çatışmaların biçimlendirdiği teknolojik değişmelere dayalı bir ekonomik determinizmdir. piore ve sabel, kapitalist üretim sürecindeki değişimleri piyasalardaki gelişmelerle açıklarlar ama üretim sürecinin değişmesinde, ekonomik faktörler kadar endüstri ilişkilerinin bozulması gibi sosyolojik ve sosyal refah devleti anlayışının terkedilmesi gibi siyasal faktörler de etkilidir.

3) murray, fordizmin temel ilkelerinin sadece kapitalist değil, sosyalist ülkelerin de endüstriyel yapılarını kapsadığını ileri sürer. stalin dönemi temelli eski sovyetler birliğinde de fordist özellikler taşıyan büyük ölçekli kitlesel üretimin esas alındığını belirtir. sosyalist ülkelerde de büyük işletmelerde, kitlesel üretime uygun teknoloji kullanılmış, işgücü de taylorist-fordist ilkelerle, makine ve teçhizatların rutin hareketlerine uyumlu bir şekilde çalıştırılmıştır. endüstriyel model de makro dengeleri kurmaya yönelik fordist-keynesyen anlayışa benzer bir şekilde piyasayı düzenleme, merkezden karar verme, ekonomik gelişmeyi planlama ve üretim-tüketim arasındaki uyumluluğu sağlama anlayışı ile hareket etmiştir. (özetlenen kaynak: suğur, nadir(1999), “fordizm, post-fordizm ve ötesi”, anadolu üniversitesi edebiyat fakültesi dergisi, nisan, cilt: 1, sayı: 1, sayfa: 134-152.)
 

Replicant

Süper Yönetici
Telefon Numarası Onaylanmış Üye TC Kimlik Numarası Doğrulanmış Üye
Yönetici
VIP Üye
Dergi Editörü
Yarışma
Paylaşım
Admin
Katılım
7 May 2010
Konular
10,109
Mesajlar
52,685
Reaksiyon Skoru
7,949
Altın Konu
389
Başarım Puanı
656
TM Yaşı
11 Yıl 8 Ay 20 Gün
Online Süresi
133d 21h 39m
MmoLira
18,648
DevLira
460
Takipçiler
184
Paylaşım için teşekkürler :)
 

Kriantex0691

Her bitiş yeni bir başlangıçtır
Telefon Numarası Onaylanmış Üye TC Kimlik Numarası Doğrulanmış Üye
Fahri Üye
VIP Üye
TM Üye
Katılım
23 Haz 2013
Konular
1,000
Mesajlar
2,807
Reaksiyon Skoru
973
Altın Konu
6
Başarım Puanı
279
TM Yaşı
8 Yıl 7 Ay 2 Gün
Online Süresi
33d 2h 30m
MmoLira
1,034
DevLira
0
Takipçiler
10
Paylaşım için teşekkürler :)
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst