Reklam vermek için [email protected]

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Nedir

BoreaL

İlk Kural; Saygı 👑
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
22 Haz 2010
Konular
8,214
Mesajlar
22,023
Reaksiyon Skoru
974
Altın Konu
0
Başarım Puanı
488
TM Yaşı
11 Yıl 7 Ay 4 Gün
Online Süresi
22h 39m
MmoLira
123
DevLira
0
Takipçiler
202

Nileya2 ortaokul /kolay emek Global bir sunucudur, PvP ve PvM içeriği kapsamlıdır, özel kostümler ve diğer özellikler sunucuyu ayırt ederHemen tıkla, aramıza katıl!

Psikolojik danışma ve rehberlik bir koruyucu ruh sağlığı hizmetidir. Eğitim kurumları bu hizmetin uygulama alanlarından bir tanesidir. Ruh sağlığı açısından normal, ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır. Örneğin, yeni okula gelmiş bir öğrencinin uyum sorunu olabilir, arkadaşsızlık çekebilir, bir başka öğrencinin sınavlara ilişkin kaygısı olabilir ya da bir üst eğitim kurumu veya meslek seçimiyle ilgili yardım isteyebilir vb. gibi. İşte, tüm bu sorunlara, psikolojik danışma ve rehberlik programlarından mezun olan psikolojik danışmanlar (ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu kişilere, öğretmenlik haklarından yararlansınlar diye, rehber öğretmen denilmekte) yardımcı olabilirler. Bu programlardan mezun olanlar yeterli bilgi ve beceriyle donanımlılardır. Eğitim ortamında öğrencilere, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunulduğu takdirde, öğretim ve yönetim işleri kolaylaşacak, hem geleceğin yetişkinleri olan çocuk ve gençlerin, dolayısıyla toplumun ruh sağlığı korunmuş hem de çağdaş eğitim ortamı sağlanmış olur. Rehberlik hizmet alanına ve problem alanın göre kendi içinde ayrılmaktadır. Hizmet alanına göre; eğitim, sağlık ve sosyal rehberlik olarak ayrılır. Problem alanına göre ise kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik olarak ayrılmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık yapabilmek için, lisans düzeyinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümünü bitirmek, ya da PDR anabilim dalında yüksek lisans/doktora yapmak gerekmektedir. Psikolojik Danışmanlar, klinik psikologlar ve psikiyatristlerden farklı olarak, "hastalık" durumundaki, ilaç tedavisi gerektiren psikolojik rahatsızlıklarla ilgilenmezler. Çocuk, ergen, yetişkin, yaşlı, çiftler ve aile gibi çok çeşitli danışan gruplarıyla çalışmak üzere kendilerini geliştirerek, uzmanlaşabilirler.

Tarih

Rehberlik hizmeti Amerika'da 20.yüzyılın başlarında mesleki rehberlik olarak ortaya çıkmıştır. Eli Weaver, 1906'da Meslek Seçme kitabı yayınlamıştır. Rehberlik hareketinin kurucusu olarak bilinen Frank Persons, 1908'de Boston'da kurduğu mesleki rehberlik bürosuyla gençlere seçecekleri mesleklerle ilgili danışma hizmeti vermiştir. Amaç, gençlerin, kendi imkan ve yeteneklerine en uygun mesleği seçmelerine ve bu mesleğe hazırlanarak girmelerine yardım etmektir.

Türkiye'de Rehberlik

Bugünkü anlamda rehberlik kavramı, Türk eğitimine 1950'lerin ilk yıllarında 1947'de Marshall yardımı çerçevesinde başlayan Türk-Amerikan dostluk ilişkileri, eğitim alanında da değişme ve gelişme arzularını kamçılamıştır.Amerika`ya gruplar halinde öğrenciler gönderilmeye başlanmıştır. Birçok yöneticiler, eğitimciler, askerler, vb. "görgü-bilgi arttırmak" için gruplar halinde gönderilmiş; oradan da Türkiye`ye birçok alanlarda "uzmanlar" gelmeye başlamıştır. Organize rehberlik faaliyetleri, dolayısıyla psikolojik yardım hizmetleri kavramının Türk eğitiminde yer almaya başlamasında bu ilişkilerin büyük rolü olmuştur. Gerçi 1950`den önceki yıllarda da öğrencinin kişisel gelişmesi için bazı fikirler ve çabalar eğitim literatüründe ve okul faaliyetlerinde görülmektedir. Çocuğun kendi yetenek, ilgi ve ihtiyaçları çerçevesi içinde öğrenip gelişmesinin gerektiği fikri yaygındır. 1939 tarihli bir ilkokul müfredat programında, öğretmenin öğrencilere "kılavuzluk" etmesi işaret edilerek rehberlikten bahsedilmeye başlanmıştır. Öğrencinin kişisel gelişmesini daha etkili bir şekilde sağlamak için okul ve ailenin işbirliği gereği idrak edilerek` okullarda Okul-Aile Birlikleri kurulmuş ve Millî Eğitim Bakanlığı, Okul-Aile Birlikleri yönetmeliğini çıkartmıştır.

Uygulamada Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikoloji biliminde ortaya konan yeni teoriler ve sanayileşme ile gelişen yeni meslek dalları rehberlik hizmetinin sürekli gelişmesini sağlamıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetinde kişinin kendisini daha iyi tanıması, istekleri, yetenekleri ile seçeceği meslek arasında uyum veya uyumsuzluk durumları araştırılmaktadır.
 

zeyn0

Gönüllerin Admini
Fahri Üye
VIP Üye
TM Üye
Katılım
7 Eki 2010
Konular
9,213
Mesajlar
34,101
Reaksiyon Skoru
4,127
Altın Konu
1
Başarım Puanı
400
TM Yaşı
11 Yıl 3 Ay 18 Gün
Online Süresi
0
MmoLira
31
DevLira
0
Takipçiler
447
Hızla değişen dünyamızda, meydana gelen bilimsel ve teknolojik yenilikler, toplumsal yasamı da daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bunun sonucunda, yeni neslin en iyi yetiştirilmesi, yeteneklerinin israf edilmemesi, hızla değişen dünyaya ve karmaşık toplum yapısına uyumunun en iyi şekilde sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Bunun sonucunda PDR hizmetlerinin önemi kavranmış ve tüm dünyada yayılma hızını artırmıştır.
Rehberlik öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde düşünülen ve bireyin, yaşamının çeşitli aşamalarında, gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ve onun yerinde kararlar veren dengeli bir kişi olması amacını güden hizmetler bütünüdür. Rehberlik kavram ve bir hizmet olarak bireyin gelişimine, bugünkü ve gelecekteki toplumun uyumuna yönelmiştir.
******** PDR kuskusuz bir **psikolojik yardim hizmetidir. Prof. Dr. Muharrem KEPÇEOGLU Psikolojik Danışma ile Rehberliği birbirinden ayirmakla beraber, rehberliğin psikolojik danışmayı içerdiğini savunur ve “Rehberliği, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce, bireye verilen psikolojik yardim” olarak tanımlar.
******** Yönetmeliklerde Rehber Öğretmen ; “Asil görevi öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri olan öğretmen” olarak tarif edilmiştir.
*Rehberliği Zorunlu Kılan Faktörler?
Toplumumuz sürekli olarak hızla değişmekte ve değişmektedir. Teknik ve bilim alanındaki değişme ve gelişmeler sosyal kurumlarda ve bu kurumların fonksiyonlarında da değişme meydana getirmiştir. Politik, sosyal, kültürel devrimler farklı değerler, eski ve yeni normlar bütün bireyleri etkilemekte onları korumasız, güç durumda bırakmaktadır. Böyle bir sosyal ortamda bireyin uyum sağlayabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır.
******** Nüfus hızla artmakta, kırsal bölgelerden şehirlere göç, gecekondu mahallelerini meydana getirmektedir. Bu semtlerde oturan halk, şayisiz geçim ve uyum problemleri ile karsı karsıya bulunduklarından geçim şartlarının değiştirilmesi ve uyumlarının sağlanmasında rehberliğe ihtiyaç vardır. Çağımızda kadının çalışması, evini yönetmesi, çocuklarını yetiştirmesi kanunen tanınan haklardan yararlanması, onu bazı problemlerle karsı karsıya getirmiştir. Bunun sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesinde rehberliğe ihtiyaç vardır.*
Genç kuşakta görülen sağlık ve istiklal kaygısı, okuma sorunu, ev-aile sosyal ilişkiler ve is hayatındaki bunalım, onların bu konularda aydınlanmalarını zorunlu kılmıştır. Bütün dünyada suç isleme eğilimi, uyuşturucu madde alışkanlığı günden güne artmaktadır. Bütün bu durumları* azaltmak için gerekli rehberliğin yapılması zorunludur .
Toplumlarda vasıflı insan gücüne ihtiyaç vardır. Bireylerin kabiliyetlerine uygun iºlebde çalıştırılmaları gerektiğinden onların çok iyi tanınması gerekir.* Nüfus artıºi ve sosyal hayatin dediºmeçi sürekli olarak eğitim düzenini etkilemektedir. Eğitim üzerinde yapılan dediºikilikler, kalabalık sınıflardaki öğrencilerin durumları * rehberliği zorunlu hale getirmeºtir. Psikolojik araºtırmalar, bireylerin fiziksel yapı ve psikolojik nitelikleri birbirinden çok farklı olduğunu ortaya çikarmiºtir. İnsan* gücünden en üstün derecede yararlanmak gereklidir. Bu da bireylerin * her yönüyle tanınmasıyla mümkündür.
Rehberliğin Amerikandaki Gelişimi?
1-Öğrencileri iº olanaklarından haberdar etmek anlamında ilk rehberlik denemesi * 1895* yıllarında beºlatilmiºtir.
2- 1908 yılında Boston’ da* Frank* Parsana * ilk mesleki büroyu kurcuºtur.
3- 1909/ 1915* yılları arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaºtığı görülmektedir.* 1915’te* öğrencilere,* öğretmenlere ve* velilere meslekler hakkında* bilgi vermek üzere* “Baston* Enformasyon * Dairesin” den* sonra 1915’te* “Boston* Mesleki* Rehberlik * Dairesi”* kurulmaºtur. ******************
******** 4- İlk* mesleki* rehberlik kongresi* 1910’da* Boston da toplanmıştır. Ulusal düzeyde* mesleki bir örgüt kurmanın ilk adımları atılmış ardından* “Ulusal* Mesleki Rehberlik Derneği “ kurulmuştur. *********************
******** 5-1958’de kabul edilen “Ulusal Savunma Eğitim Yasası” ile P.D.R. hizmetleri parasal desteğe kavuşmuştur.
******** 6-1952 yılında ülke içinde etkinlik gösteren dernekler arasında bütünlük sağlanmış , kişilik ve rehberlik hizmetleri bünyesinde toplayan “Amerikan Kişisel ve Rehberlik Derneği “kurulmuştur. ***********************************
*Avrupa da Rehberliğin Gelişimi?
******** 1-Rehberlik çalışmaları daha çok , öğrencilerin akademik gelişmelerine ve mesleklere yönelmelerine dönük olup, öğrencilerin kişisel sosyal* konulardaki duygusal problemleri ile fazla ilgilenilmemektedir.
******** 2-Avrupa’da P.D.R çalışmalarını, orta okullarda yani orta öğretimin birinci döneminde önem kazandığı ortaya çıkmıştır.
******** 3-Genel olarak Avrupa’da rehberlik 1950’li yılların sonlarında gelişmeye başlamıştır,fakat uygulamaya geçisin Amerika’ya göre geç olduğunu söyleyebiliriz.
******** 4-Avrupa okullarındaki rehberlik uygulamalarında genellikle test ve envanter gibi psikolojik ölçme araçları fazla kullanılmakta, öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki gözlemleri esas alınmaktadır.
Türk iyede Rehberliğin Gelişimi?
1- İlk defa 1953-54 ders yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagojik ve Özel Eğitim Bölümlerinde rehberlik bağımsız bir ders olarak programda yer almaºtir.
2- 1953 yılında Amerikalı eğitim uzmanlarının gibiºimleri ile 1953 yılında eğitimde kullanılacak ölçme araçlarını galiºtirsek üzere Talim ve Terbiye Dairesi’ne bağlı Test ve Araºfirma Bürosu kurulmaºtur.
3-* 1955 yılında İstanbul’da , 2956 yılında Ankara’ da Deneme Lisesi’nin
ders programları rehberliği esas alan bir eğitim anlayışıyla hazırlanmış ve uygulanmaya geçinmiştir.
*********** 4-1959 da İstanbul ve İzmir’de daha sonra diğer illerimizde Rehberlik ve Araştırma Merkezleri açılmıştır.
*********** 5- 1960’dan sonra ülkemizde planlı kalkınma dönemi başlamıştır.
*********** 6- 1969 yılı içinde, öncelikle öğrenci şayisi fazla okullardan başlamak üzere mesleki rehberlik, yöneltme hizmetini görecek personelin yetiştirilmesi ve faaliyete geççesine başlanmıştır.
*********** 7- Rehberlik konusu ilk olarak 7. Milli eğitim Şurası’nda ele alınmıştır.
*********** 8- 8. Milli eğitim Şurası’nda programların a)Yükseköğretime b)Mesleğe ve Hayata c)Hem yükseköğretime hem mesleğe ve hayata hazırlamak üzere çeşitlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
*********** 9- 9. Milli eğitim Şurası’nda ayni görüsü benimsemiş ve orta öğretimin birinci sınıfı “ Yöneltme sınıfı ” haline getirilmiştir.
*********** 10- 1970 yılında Milli eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi orta dereceli okullarımızda rehberlik servislerinin kurulusu ve görevi ile ilgili esasları hazırlayıp 24 okulda uygulamaya geçmiştir.
*********** 11-1974 yılında toplanan 9. Milli eğitim Şurası’nda rehberlik çalışmalarının amaç ve tekniklerinin ayrıntılı olarak belirten bir rapor tartışılmış ve bu raporda sözü edilen görevlerin yürütülebilmesi için programlarda iki saatin rehberliğe ayrılmasına karar verilmiştir.
*********** 12- Ülkemizde 2547 şayili Yükseköğretim Kanunu ile 1981 yılında yüksek öğretimde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda P.D.R. alan eğitiminde Psikolojik Hizmetler Ana bilim Dalları içinde yerini almış, P.D.R. lisans programları başlatılmıştır
*Rehberlik Anlayışını Oluşturan ilkeler?
*1-Rehberlikte insana ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.
2-Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz ve tamamlayan bir parçasıdır.
3-Etkili rehberlik, bireysellikleri dikkate alan eğitimde gerçekleşir.
4-Rehberlik tüm bireylere yöneliktir.
5-rehberliğin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımdır.
6-Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır.
7-Rehberlik hizmetlerinde gönüllük esastır.
8-Rehberlik okulun ihtiyaç duyduğu alanlarda yoğunlaştırılır.
9-Rehberlik, planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanmalıdır.
*Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberliğin Önemi
P.D.R’nin öneminin en iyi şekilde anlaşılabilmesi için amacının kavranması gereklidir. Yani P.D.R’nin önemi amacında gizlidir. Psikolojik danışmanın en önemli amacı, bireyin kendini gerçekleştirilmesine yardim etmektir. Kendini gerçekleştirmekte olan bireyin taşıdığı özellikler aslında, psikolojik sağlığı yerinde olan çağdaş insanda bulunması gerekli özelliklerdir. Kendini gerçekleştiren bir insanin özelliklerini bazılarını su şekilde sıralayabiliriz; Kendini gerçekleştirmekte olan insan, kim olduğunu gerçekçi bir gözle algıladığı gibi kim olabileceği hakkında daha tutarlı bir görüşe sahiptir. İnsan değerlerine saygı duyar,onları benimser ve geliştirir. Zamanı iyi kullanır, değişmeye ve yeni yaşantılara açıktır....
P.D.R, ayrıca bireylerin kendini anlamasını, problemini çözebilmesini, kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesini , kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirilmesini, çevresine dengeli ve sağlıklı bir yapabilmesini amaçlar.
Yönetmenliklerdeki Genel Durum
*M.E.B’den gönderilen 2201 şayili tebliğler dergisi, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından okullara tebliğ edilen yönetmeliklere göre P.D.R uzmanları ile eğitim Yöneticilerinin görevleri genel olarak aşağıda belirtilmiştir.
REHBERLIK HIZMETLERI YÖNETMELIGI*
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ:
madde-1: Bu yönetmeliğin amacı; rehberlik ve araştırma merkezleriyle okul rehberlik hizmetleri bürolarının kuruluş ve isleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
KAPSAM:
madde-2: Bu yönetmelik, bakanlığa bağlı rehberlik ve araştırma merkezleri ile her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili esaslar ile bu kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin görevlerini kapsar.
DAYANAK:
madde-3: Bu yönetmelik, 2916 şayili Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunundaki 6. 7. Ve 20. maddelerine göre hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
“Bakanlık”,Milli eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını,
“Merkez Bakanlığı”, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Başkanlığını,
“Okul Rehberlik Hizmetleri Bürosu”, Okullarda rehberlik hizmetlerini yürüten kuruluş,
“Koordinatör Rehberlik Uzmanı ”,Okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi
ve yönetim ile rehberlik bürosu arasındaki koordinasyonu sağlayan uzmanı,
“Rehberlik Uzmanı”, Asil görevi öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri olan uzmanı,
“Sınıf Rehber Öğretmeni”, Okullarda bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren öğretmenleri, ifade eder.
ILKELER:
madde-5: Rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Uygulama büyük okullardan küçük okullara doğru genişletilir.
b) Hizmetler lise ve dengi okulları ile ortaokullardan ilkokullara doğru yaygınlaştırılır.
c) Uygulamaya her yönden hazır olan okullara öncelik verilir.
d) Hizmetler bir plan çerçevesinde ve yapılacak araştırma sonuçlarına uygun olarak genişletilir.
Okul P.D.R uzmanlarının Görevi
1- Rehberlik programının uygulanışında sınıf rehber öğretmenine yardim eder.
2- Okula yeni gelen öğrencilere sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği yaparak, okulu ve yakın çevreyi tanıtan çalışmalar yapar.
3- Sınıf rehber öğretmenleri ile görüşerek problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri tespit eder. Şahsi ve ailevi problemlerinin çözümü için gerekli çalışmaları yapar.
4- Okul müdürleri tarafından gönderilen okul rehberlik hizmetleri program ve planlarını; yıl sonu çalışma raporlarını inceler ve değerlendirir.
5- bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel okullar bünyesinde özel sınıf, yardımcı derslik ve okul rehberlik hizmetleri bürolarının açılması hususunda, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yaptığı planlama hazırlıklarını inceler, değerlendirir. Personel, derslik, araç-gereç ve bunun gibi birtakım ihtiyaçların temin edilmesini sağlar.
6- Okulda iº meslekleri tanıtıcı programlar hazırlar,ilgili okullara ve iº yerlerine öğrencilerle birlikte geziler düzenler.
7- Çocukların genel olarak yetenek, ilgi, basari ve gelişim durumları ve diğer konular hakkında velilere açıklamalarda bulunur.
8- Öğretim programları, okul meslek seçimi, basarisizlik, öğrenme güçlükleri, şahsi ve sosyal uyum problemleri ve benzeri konularda öğrencilere psikolojik danışmanlık yapar. Uyum ve gelişim durumlarını takip eder ve sonuçlarını değerlendirir.
9-İl düzeyinde rehberlik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tespit edilen teklifleri “Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Kurulunca” bu kurulda alınan kararların da ayrıntılı bir rapor halinde bakanlığa gönderilmesini sağlar.
10- Üstün zekalı ve üstün özel yetenekli öğrencilerle, özel ihtiyaçları olan öğrencileri tespit eder ve bunları koordinatör rehber uzmana bildirir.
11- Okul-Aile birliği toplantılarına katılır ve bu toplantılarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışma hizmetleri hakkında bilgi verir.
12- Yüksek öğretim kurumları ile iºbirliği yaparak yeni galiºmeleri takip eder ve konulardaki araºfirma sonuçlarını değerlendirir.
Okul Müdürünün Görevleri
*1- Rehberlik hizmetleri okul yönetme kurulunu kurar, bu kurula başkanlık eder.
2- Okul Rehberlik Hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık planın hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını takip eder.
3- Okulda birden fazla Rehberlik uzmanı bulunduğu takdirde, aralarından birini Okul Rehberlik Kolu beºkani seçer.
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
1- Öğrencilerden ve velilerden gelen problemleri, problemli çocukların sürekli basarisizlik ve devamsızlık konuları ile ilgili bilgi ve belgeleri Rehberlik Hizmetleri bürolarına gönderir.
2- Rehberlik hizmetleri ilgili konularda rehberlik bürosu personeli ile işbirliği içinde çalışır ve ortaya çıkacak güçlüklerin giderilmesine yardımcı olur.
*Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulunun Görevleri
*1- Okul Rehberlik Hizmetleri Bürosunca hazırlanan yıllık rehberlik planını inceler ve uygulanması için gerekli tedbirleri alır.
2- Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okulun her türlü imkanlarının kullanılmasında yardımcı olur.
3-Öğretim yılı içersinde, öğrenci-yönetim, öğrenci-öğretmen, öğrenci-rehber uzman arasında ki iliºkilerde göz önünde bulundurulması gereken esasları tespit eder.
Kurul üyeleri:
· Müdürün başkanlığında;
· Müdür yardımcısı
· Psikolojik danışmanlık Ve Rehberlik uzmanı
· Okul müdürünün her sınıf seviyesinde seçeceği sınıf rehber öğretmeni
· Okul müdürünün seçeceği disiplin kurulu üyelerinden bir temsilci
Okul-Aile birliğinde görevli bir öğretmen
*
Okul Rehberlik Hizmetleri okul yürütme kurulunu yukarıdaki eğitim, öğretim personeli oluştururlar.
*
Koordinatör PDR uzmanının Görevleri
*1- Rehberlik bürosu ile okul idaresi arasında ki koordinasyonu sağlar.
2- Okulda ki diğer Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanı ile birlikte okul rehberlik programını ve programın yıllık uygulama planını hazırlayarak okul müdürünün tasdikine sunar.
3- Uygulanmakta olan rehberlik programının ne ölçüde gerçekleştiği hususunda öğretmenler kuruluna bilgi verir.
4- Okulda yapılacak her türlü test, araç-gereç,ve benzeri çalışmaları planlar.
5- Psikolojik tedavi görmesi gereken öğrencileri ilgili sağlık kurumlarına gönderir.
6- Okullardaki Rehberlik çalışmalarına fiilen katılır.
7- Rehberlik saatlerinde üzerinde durulacak konuların özetini okul müdürüne ve sınıf öğretmenlerine verir.
Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri
*1- Rehberlik hizmetlerini yürüten uzmanlarca verilen yıllık çalışma planı çerçevesinde kendi sınıfı için yıllık bir çalışma planı hazırlar.
2- Sorumlu olduğu sınıfla ilgili çalışmalarda, işbirliği yaptığı psikolojik danışma uzmanına her türlü yardımda bulunur.
3- Problemi tespit edilen öğrencilere mülakat yapar, şahsi ve ailevi problemlerinin çözülmesi için gerektiğinde okul yönetimi, öğretmenler ve aileleriyle işbirliği içinde çalışarak ortaya çıkan sonuçları rehberlik uzmanıyla birlikte dosyaya isler.
4- Rehberlik uzmanıyla işbirliği yaparak; bölüm, seçmeli ders, okul, is ve meslek seçimlerinde öğrenciye yardim ederler.
5- Rehber uzmanlarla işbirliğini sürekli tutarak; öğrenciyi tanımak amacıyla uygulanan form, fıs, gözlem kartları, anket, test ve benzerlerini öğrenciye uygular. Bunun yanında kendi gözlem ve değerlendirmelerini de göz önünde tutarak sonuçları Rehber uzmanla beraber öğrenci toplu dosyasına isler.
6- Sosyal iliºkileri zayıf olan öğrencilerin bu iliºkilerini galiºtirsek için eğitici çalıºmelerde bulunur.
7- Okul müdürünün verdiği Rehberlikle ilgili diğer görevleri de yerine getirir.
*
yukarıdaki maddelerde de belirtilmeye çalışıldığı üzere, sınıf rehber öğretmeninin psikolojik danışma ve rehberlik uzmanıyla sürekli bir uyum içerisinde, işbirliğine dayalı kurulacak sağlıklı ilişkilerle okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmalıdır.
Dr Uzmanına Verilmeyecek Görevler
· PDR uzmanlarına, yönetim islerinde, disiplin kurulunda, nöbet hizmetlerinde ve imtihanlarda görev verilmez.
çalışma saatleri:
*· İzinleri :
· PDR uzmanları yıllık izinlerini ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar.
Yukarıda sunulan bilgiler temel esaslar göz önünde tutularak özetleme yoluna gidilmiştir. Geniş kapsamlı bilgiler diğer bölümlerde yer almaktadır.
Gelişmiş Ülkelerde Rehberlik Hizmeti
BATIDA REHBERLIK MODELI:
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetleri ülkemizde ve diğer ülkelerde okulun veya eğitim kurumunun genel yapısına ve özelliklerine göre sekil alır. Gelişmiş ülkelerde PDR faaliyetlerini ve hizmetlerini psikolog ve psikolog olmayan danışmanlar yürütmektedir. Bu kişiler, alanında uzmanlaşmıştır. Psikolog olmayan danışmanların yöneldikleri alanlar şunlardır:
· eğitim ortamında psikolojik danışma
· Evlilik danışmanlığı
· Aile danışmanlığı
· Mesleki rehberlik ve mesleki danışmanlık
· Gençlik danışmanlığı
· İntihar ve umutsuzluk danışmanlığı
Genelde bu hizmet alanları için çalışma yeri ayrılmakta ve çalışmalarını bağımsız bir şekilde yürütmeleri sağlanmıştır. Bu danışmanlar örgütsel bir çerçeve içinde yer alarak bilimsel temellere dayalı çalışmalarda gerçekleştirmektedirler.
danışmanlar görev aldıkları eğitim kurumlarında okulun ve öğrencilerin sağlığı ile ilgilenen sağlık-sosyal hizmetler çerçevesinde ayrı bir hizmet içerisinde görev yapmaktadırlar.
Bir çok Avrupa ülkesindeki eğitim kurumlarında öğrenci danışma hizmetlerinin bulunması genel bir durumdur. bazı yerlerde ise ayrı bir hizmet olarak verilmektedir ve ye merkezi bir sağlık hizmetinin bir parçası olarak yer almaktadır.
Amerika’da 1910’lu yıllarda araºtırmalar sonucunda:
Rehberlik uygulamalarının genişlerken, mesleki örgütlerinin de hızlı bir gelişme gösterdiği, PDR alanının bir meslek olarak kabul edildiği ve rehberlik çalışmalarına devletin parasal katkısının sağlandığı dikkati çekmiştir.
1952 yılında ülke içinde türlü rehberlik derneklerini bünyesinde toplayan Amerika kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği kurulmuştur.
Avrupa’da ise Amerika’ya oranla PDR hizmetlerinin fazla gelişmediği gözlenmiştir. Kişisel problemlerle değil de meslek seçimi konusundaki mesleki rehberliğe önem verilmiştir. ayrıca Avrupa’da PDR uzmanları okuldan daha çok okul çevresindeki merkezlerde görevlendirilmektedir.
Bazı Ülkelerde Rehberlik Hizmetleri
AVUSTURYA’DA, eğitimin 8. yılı sonunda kabiliyete yöneltme kademesi başlamaktadır. rehberliğin amacı okulu bitiren öğrencilere, yetişkinlere olduğu gibi, bir meslek seçerken ve ye değiştirirken yardim etmektir. Rehberlik hizmetleri, Federal Sosyal İsleri Başkanlığının Rehberlik İsleri Dairesince yürütülmektedir. BELÇIKA’DA, mesleki rehberliğe önem verilmiş, bu rehberlik kademeleri 12-15 yasları arasında yer almıştır. 1947 yılında rehberlik hizmetleri başlatılmıştır. Bu hizmetlerin finansı da çalışma ve Milli eğitim Bakanlıklarının müşterek çalışmasıyla sağlanmaktadır.
DANIMARKA’DA, ilk okulun 5. yılında ilk rehberlik uygulanarak zeka tipleri (pratik, teorik, vb.) belirlenerek ayrı ayrı gruba ayrılarak rehber öğretmenlerin gözlemleri altında öğrenciler, öğrenimlerine devam etmektedirler. Danimarka’da mesleki rehberlik ve okul rehberliği hizmetleri çalışma Bakanlığı ve Milli eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte, örgüt olarak da Bölge Müdürlükleri bulunmaktadır.
FRANSA’DA, rehberlik hizmetleri her ilde kurulan “Okul ve Mesleğe Yöneltme Merkezleri” ile başlamıştır. ayrıca her ilde bütün okulların yetkili rehberlerinden ibaret İl Rehberlik Kurulu bulunmaktadır. Bakanlık çerçevesi içinde, Milli eğitim Bakanı başkanlığında Öğretim Dairesi Genel Müdürleri ve seçilmiş yetkili uzmanlardan ibaret olan Bakanlık Rehber Kurulu bulunmaktadır. Okullarda danışman-rehber öğretmenler bulunmaktadır.
HOLLANDA’DA, 1963 yılından beri gelişen rehberlik hizmetleri sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı, çalışma Bakanlığı çalışma Dairesi Başkanlığına 86 Bölge çalışma Bürosu, Milli eğitim ve Güzel Sanatlar ile birlikte yürütülmektedir.
ITALYA’DA, rehberlik, 1963 yılında İtalyan Okul ve Mesleğe Yöneltme Derneği adi verilen özel bir dernek tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
INGILTERE’DE, 1959 yılından beri ele alınan rehberlik, Milli eğitim Bakanlığı ile çalışma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. ayrıca her bakanlığın yetkili dairelerince çeşitli rehberlik hizmetleri yapan bürolar bulunmaktadır.
ISPANYA’DA, genel olarak rehberlik tüm okullarda yaygındır. Mesleki rehberlik ise 1918 yılından itibaren sanat okullarında da verilmeye başlanmıştır. Bu faaliyetleri Milli eğitim Bakanlığına bağlı Is Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Uygulamalı Psikoloji ve Psikoz-teknik Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
ISVIÇRE’DE, İsviçre Konfederasyonunu meydana getiren 25 bağımsız eyaletin her birinde Fribourg ve Cenevre Üniversiteleri’nden mezun, ayrıca rehberlik kursları görmüş danışmanlar tarafından daha çok mesleki rehberliğe yönelik bir çalışma yapılmaktadır.
 

CrazyAlkan

Twitch.tv/CrazyAlkan
Telefon Numarası Onaylanmış Üye TC Kimlik Numarası Doğrulanmış Üye
Fahri Üye
VIP Üye
TM Üye
Katılım
14 Eki 2010
Konular
14,633
Mesajlar
71,942
Reaksiyon Skoru
8,907
Altın Konu
3
Başarım Puanı
698
Yaş
28
TM Yaşı
11 Yıl 3 Ay 10 Gün
Online Süresi
5h 6m
MmoLira
-1,527
DevLira
0
Takipçiler
640
Teşekkür ederim.
 

xRoYaLx

Level 8
TM Üye
Katılım
20 Ara 2010
Konular
331
Mesajlar
3,870
Reaksiyon Skoru
554
Altın Konu
0
Başarım Puanı
180
TM Yaşı
11 Yıl 1 Ay 3 Gün
Online Süresi
0
MmoLira
-24
DevLira
0
Takipçiler
128
teşekkürler
 

blackpegasus

Level 26
TC Kimlik Numarası Doğrulanmış Üye
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
8 Kas 2009
Konular
927
Mesajlar
22,871
Reaksiyon Skoru
1,506
Altın Konu
0
Başarım Puanı
322
Yaş
27
TM Yaşı
12 Yıl 2 Ay 15 Gün
Online Süresi
11h 32m
MmoLira
1,135
DevLira
0
Takipçiler
185
Paylaşım İçin Teşekkür Ederim :)
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst