Reklam vermek için [email protected]

[NEW] Ninja ve Şamansız Nemere Questi

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Konu Sahibi
Konu Sahibi
Reached

Reached

Deneme Moderatör
Telefon Numarası Onaylanmış Üye
Deneme Mod
Katılım
13 Haz 2013
Konular
135
Mesajlar
1,997
Reaksiyon Skoru
1,002
Altın Konu
1
Başarım Puanı
268
Yaş
24
TM Yaşı
9 Yıl 5 Ay 19 Gün
Online Süresi
70d 22h 54m
MmoLira
923
DevLira
54
Takipçiler
18

Bekir.CANPOLAT

ᴋᴇʏғɪɴᴇ ᴅüşᴋüɴ ᴀᴅᴀᴍ
Fahri Üye
Katılım
13 Haz 2013
Konular
1,297
Mesajlar
5,040
Reaksiyon Skoru
1,371
Altın Konu
15
Başarım Puanı
312
TM Yaşı
9 Yıl 5 Ay 20 Gün
Online Süresi
31d 10h 7m
MmoLira
934
DevLira
41
Takipçiler
26
Başlıkta belirttiğim gibi ücretli arayanlar vardı, bir de ayaz sütunu mu ne var ninja ve şamanlar vurabiliyor sadece onun olayı ne bilmiyorum ama tahminimce navicat üzerinden kılıç savınmaları vs. fullenmiştir diye düşünüyorum.


SQL:
quest snow_dungeon begin
  state start begin
    function get_settings()
      local snow_dungeon_settings = {}
      snow_dungeon_settings.map_index = 240              --Map�ndex
      snow_dungeon_settings.base_cord = {5120, 1536 }         --�lk I��nlanacak Kordinat
      snow_dungeon_settings.outside_entry_pos = {61,4327,1668}    --S�re doldu�unda ataca�� kordinat ve map
      snow_dungeon_settings.need_level = 100             --Giri� i�in istenilen seviye 1
      snow_dungeon_settings.need_level_group = 100          --Giri� i�in istenilen seviye 2
      snow_dungeon_settings.WaitBeforOutAllOnExit = 60      --Wartezeit bevor alle alle herausteleportiert werden bei einem erfolgreichen Run. (Empfohlen 60)
      snow_dungeon_settings.NextJumpTime = 5            --5 Saniye içinde kat atlanıcak
      snow_dungeon_settings.DurationLoopTimer = 15        --Welchen intervall die Level und Missionen gepr�ft werden sollen. (Empfohlen 45)
      snow_dungeon_settings.wait_duration = 60*60*4          --Parti liderinin tekrar kuleye giri� ba�vurusu i�in istenilen s�re
      snow_dungeon_settings.maxlife_time_on_dungeon = 60*60*1     --Kule i�in toplam s�re
      snow_dungeon_settings.DurationMaxOnReJoinGroup = 60*5      --Kuleden at�ld�ktan sonra 5 dk i�inde tekrar giri� s�resi
      snow_dungeon_settings.key_level_2 = 30331            --Buz Anahtar�
      snow_dungeon_settings.NpcVnum_level_5 = 20398          --Arktos K�p�
      snow_dungeon_settings.StoneCount_level_5 = 6          --6 adet Ayaz Kristali
      snow_dungeon_settings.Key_on_level_5 = 30332          --Kuzey Y�ld�z�
      snow_dungeon_settings.StoneCords_level_5 = {
      {432,508},{437,493},{448,492},{448,476},{467,475},{466,464},
      {462,450},{458,428},{446,439},{431,431},{415,416},{402,427},
      {397,438},{375,434},{374,456},{390,468},{385,492},{402,505},
      {404,489},{386,482}
      }  --Positionen von W�rfel des Arktos
      snow_dungeon_settings.MobVnum_level_6 = 8058        --MobVnum von 6.Ebene  --Metin der K�lte
      snow_dungeon_settings.MobVnum_level_7 = 6151        --MobVnum von 7.Ebene  --Szel
      snow_dungeon_settings.SzelCords_level_7 = {
      {752,499},{758,479},{772,452},{763,444},{750,451},{728,441},
      {726,455},{718,482},{715,491},{731,473},{748,429}
      } --Positionen von Szel
      snow_dungeon_settings.Key_on_level_8 = 30333        --KeyVnum von 8.Ebene  --Eisblumenschl�ssel
      snow_dungeon_settings.NpcVnum_level_9 = 20399        --MobVnum von 9.Ebene  --S�ule des Norddrachen
      snow_dungeon_settings.BossVnumGroup = 6062          --GroupMobVnum vom Boss --(Group.txt)
      snow_dungeon_settings.BossVnum = 6191            --MobVnum von 10.Ebene  --Nemere(6191)
      
      snow_dungeon_settings.Position_level_1 = { 171,271 }     --Position ebene 1  --Startposition    --T�te alle Monster auf dieser Ebene.
      snow_dungeon_settings.Position_level_2 = { 761,270 }     --Position ebene 2            --Finde den richtigen Frostschl�ssel, nur ein Schamane kann ihn benutzen.
      snow_dungeon_settings.Position_level_3 = { 187,491 }     --Position ebene 3            --T�te alle Monster auf dieser Ebene.
      snow_dungeon_settings.Position_level_4 = { 421,259 }     --Position ebene 4            --T�te alle Monster auf dieser Ebene.
      snow_dungeon_settings.Position_level_5 = { 419,530 }     --Position ebene 5            --�ffnet die Siegel an den W�rfel des Arktos in der richtigen Reihenfolge. (Zieht Nordstern auf die W�rfel)
      snow_dungeon_settings.Position_level_6 = { 571,706 }     --Position ebene 6            --T�te alle Monster auf dieser Ebene. Danach Zers�re den Metin der K�lte (Nur ein Schamane kann ihn Schaden)
      snow_dungeon_settings.Position_level_7 = { 746,534 }     --Position ebene 7            --T�te alle Monster auf dieser Ebene und Szel
      snow_dungeon_settings.Position_level_8 = { 303,710 }     --Position ebene 8            --Der Eisblumenschl�ssel muss gedroppt werden, jedoch kann dieser nur von Schamanen und Ninja benutzt werden.
      snow_dungeon_settings.Position_level_9 = { 848,693 }     --Position ebene 9            --Zerst�rt die S�ule des Norddrachen. Nur Ninjas und Schamanen k�nnen ihm Schaden zuf�gen.
      snow_dungeon_settings.Position_level_10 = { 927,391 }     --Position ebene 10 (BossZone)      --Besiege Nemere, den K�nig �ber Frost und Eis.  
      snow_dungeon_settings.Enable_TestServerMode = false      --Ob TestServer mode aktiviert ist. Wenn ja werden die Aufgaben schneller beendet.
      snow_dungeon_settings.IsNewga_me_re_vi_sion = true        --Need ga_me_re_vi_sion 40301
      return snow_dungeon_settings
    end
    function is_TestServerMode()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      return set.Enable_TestServerMode
    end
    function is_nemeres_dungeon()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local map = pc.get_map_index()
      if map >= (set.map_index * 10000) and map < (set.map_index * 10000 + 9000) then
        return true
      else
        return false
      end
    end
    when 20395.chat."GM: Nemere Kulesi" with pc.is_gm() begin
    local s = select("Nemere Kulesi A�/Kapat","Hi�bir �ey")
      if s == 1 then
        if game.get_event_flag("nemere_on") == 0 then
          say("Nemere Kulesi �u anda kapal�.")
          say("Aktif etmek istiyor musun?")
          if select("Evet","Hay�r") == 2 then return end
          game.set_event_flag("nemere_on",1)
          return
        else
          say("Nemere Kulesi �u anda a��k.")
          say("Kapatmak istiyor musun?")
          if select("Evet","Hay�r") == 2 then return end
          game.set_event_flag("nemere_on",0)
          return
        end
      elseif s == 2 then
        return
      end
    end
  when 20395.chat."Gruba tekrar kat�l" with (party.is_party() and d.find(party.getf("ice_dungeon_map_index"))) and game.get_event_flag("nemere_on") == 1 begin
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local n = party.getf("ice_dungeon_map_index")
      local cord = set.base_cord
      local level = d.getf_from_map_index("level", n)
      if level == 0 then
        say("Grubun zaten Nemere'yi yendi.")
        return
      end
      if pc.getqf("out_party_time") < get_global_time() then
        say("G�zetleme kulesinden "..math.ceil(set.DurationMaxOnReJoinGroup /60) .." dakika �nce �km��s�n.")
        say("Art�k i�eriye giremezsin.")
        return
      end
      if n == 0 then
        setskin(NOWINDOW)
        return
      else
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("")
        say("Tekrar grubuna kat�lmak istiyor musun?")
        if select("Evet","Hay�r") == 1 then
          local warp_to_level = set.Position_level_1
          local level = d.getf_from_map_index("level", n)
          if level >= 1 and level <= 10 then
            if level == 1 then     warp_to_level = set.Position_level_1
            elseif level == 2 then  warp_to_level = set.Position_level_2
            elseif level == 3 then  warp_to_level = set.Position_level_3
            elseif level == 4 then  warp_to_level = set.Position_level_4
            elseif level == 5 then  warp_to_level = set.Position_level_5
            elseif level == 6 then  warp_to_level = set.Position_level_6
            elseif level == 7 then  warp_to_level = set.Position_level_7
            elseif level == 8 then  warp_to_level = set.Position_level_8
            elseif level == 9 then  warp_to_level = set.Position_level_9
            elseif level == 10 then  warp_to_level = set.Position_level_10
            end
            pc.warp((cord[1] + warp_to_level[1])*100,(cord[2] + warp_to_level[2])*100,n)
          else
            return
          end
        end
      end
    end
    
  when 20395.chat."Nemere'nin G�zetleme Kulesi" with game.get_event_flag("nemere_on") == 1 begin
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local need_level = 100
      say("Nemere'nin G�zetleme Kulesi'nde tek ba��na")
      say("hayatta kalamazs�n. Seninle beraber gelecek")
      say("bir arkada��na daha ihtiyac�n var.")
      say("Nemere'nin G�zetleme Kulesi'ne girmek")
      say("istiyor musun?")
      if select("Gir","Girme") == 2 then
        return
      end
      if (pc.is_gm() and pc.getf("snow_dungeon","duration") >= get_global_time()) then
        say("Game Master; s�reyi s�f�rlamak m� istiyorsun?")
        if select("Evet","Hay�r") == 1 then
          pc.setf("snow_dungeon","duration",0)
          return
        end
      end
      if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
        say("Test server modu etkinle�tirildi.")
        say(" �imdi ���nlanacaks�n�z.")
        timer("make_dungeon",3)
        return
      end
      if not party.is_leader() then
        say("Cesaretini takdir ediyorum ama")
        say("yaln�zca grup lideri giri� talebi yapabilir.")
        return
      end
      if pc.get_level() < need_level then
        say("Kuleye girebilmek i�in en az "..need_level..".")
        say("seviyede olmal�s�n.")
        return
      end
      if pc.getf("snow_dungeon","duration") >= get_global_time() then
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("Nemere'nin G�zetleme Kulesi'ne yeniden giri� ")
        say("i�in bekleme s�resi hen�z dolmam��.")
        say("Kalan saniye: "..pc.getf("snow_dungeon","duration") - get_global_time().."")
        return
      end
      if snow_dungeon._CheckMembersLevel() == false then  
        return
      else
        timer("make_dungeon",2)
      end
    end
    when 20397.chat."Nemere'nin G�zetleme Kulesi" with d.getf("level") == 0 begin --Eisiger L�we
      if not party.is_leader() then
        say("Grup lideri de�ilsin.")
        return
      end
      say("Nemere'nin G�zetleme kulesine girdin. Burada")
      say("en fazla bir saat bulunabilirsin. Kuleden")
      say("��kt���nda d�rt saat bekledikten sonra tekrar")
      say("girebilirsin.")
      wait()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local loop_durr = set.DurationLoopTimer
      local wait_durations = set.wait_duration
      local t = get_global_time()
      d.setf("LastTimeGetOutPut",0)
      server_loop_timer("CheckLevelAndCountKillOnMobs",loop_durr,d.get_map_index())
      d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_1.txt")
      d.setf("Start_Time",t + set.maxlife_time_on_dungeon)
      server_timer("Jp_OutAllFailNotice",(t + set.maxlife_time_on_dungeon) - t,d.get_map_index())
      d.setqf2("snow_dungeon","duration",t + wait_durations)
      d.setf("level",1)
      d.notice("B�t�n d��manlar� ma�lup edin!")
      npc.purge()
      snow_dungeon._GetLastTime()
      setskin(NOWINDOW)
    end
    
    when 20397.chat."Nemere Taht Salonu" with d.getf("level") == 9 begin
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local next_jump_time = set.NextJumpTime
      local level = d.getf("level")
      local stone_level_6 = set.MobVnum_level_6
      local stone_level_9 = set.NpcVnum_level_9
      local boss_vnum = set.BossVnum
      local wait_time = set.WaitBeforOutAllOnExit
      local mobvnum = npc.get_race()
      if not party.is_leader() then
        say("Grup lideri de�ilsin.")
        return
      end
      say("Nemere Taht Salonu'na girmek istiyor musun?")
      local s = select("Gir","Belki sonra")
      if s == 2 then
        return
      end
      server_timer("Jp_Boss",next_jump_time,d.get_map_index())
      local v = set.BossVnumGroup
      d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_boss.txt")
      d.spawn_group(v, 928, 335, 5 ,1, 1)
      npc.purge()
      setskin(NOWINDOW)
    end
    
    when make_dungeon.timer begin
      local pids = {party.get_member_pids()}
      local ticketGroup = {71130, 1}
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local cord = set.base_cord
      local start_pos = set.Position_level_1
      local t = get_global_time()
      for i, pid in next, pids, nil do
        q.begin_other_pc_block(pid)
        for idx=1, table.getn(ticketGroup),2 do
          if pc.count_item(ticketGroup[idx]) >= ticketGroup[idx+1] then
            pc.remove_item(ticketGroup[idx], ticketGroup[idx+1])
            break
          end
        end
        q.end_other_pc_block()
      end
      d.new_jump_party(set.map_index,(cord[1] + start_pos[1]), (cord[2] + start_pos[2]))
      snow_dungeon._ClearAlls()
      d.setf("party_leader_pid",party.get_leader_pid())
      party.setf("ice_dungeon_map_index",d.get_map_index())
      d.spawn_mob_dir(20397, 173,262,1)
    end
    function _ClearAlls()
      local d_index = d.get_map_index()
      clear_server_timer("CheckLevelAndCountKillOnMobs",d_index)
      clear_server_timer("Jp_1",d_index)
      clear_server_timer("Jp_2",d_index)
      clear_server_timer("Jp_3",d_index)
      clear_server_timer("Jp_4",d_index)
      clear_server_timer("Jp_5",d_index)
      clear_server_timer("Jp_6",d_index)
      clear_server_timer("Jp_7",d_index)
      clear_server_timer("Jp_8",d_index)
      clear_server_timer("Jp_9",d_index)
      clear_server_timer("Jp_10",d_index)
      clear_server_timer("Jp_OutAll",d_index)
      clear_server_timer("Jp_OutAllFail",d_index)
      clear_server_timer("Jp_OutAllFailNotice",d_index)
      d.setf("level",0)  
      d.setf("party_leader_pid",0)
      d.setf("Start_Time",0)
      d.setf("LastTimeGetOutPut",0)
      d.setf("Stone_5_count",0)
      d.setf("Stone_5_item_fail",0)
      d.clear_regen()
      d.kill_all()
    end
    
    function _CheckMembersLevel()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local user_fail_level = {}
      local user_bilet= {}
      local pids = {party.get_member_pids()}
      local need_level = set.need_level_group
      for i = 1, table.getn(pids), 1 do
        q.begin_other_pc_block(pids[i])
        if pc.get_level() < need_level then
          table.insert(user_fail_level, table.getn(user_fail_level) +1, pc.get_name())
        end
        q.end_other_pc_block()
      end
      for i = 1, table.getn(pids), 1 do
        q.begin_other_pc_block(pids[i])
        if pc.count_item(71130) < 1 then
          table.insert(user_bilet, table.getn(user_bilet) +1, pc.get_name())
        end
        q.end_other_pc_block()
      end
      if table.getn(user_fail_level) >= 1 then
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("")
        say("Grubun ba�z� �yeleri")
        say("hen�z "..need_level..". seviyeye ula�mam��:")
        for x = 1, table.getn(user_fail_level), 1 do
          say(color(1,1,0), "  "..user_fail_level[x])
        end
        return false
      end
      if table.getn(user_bilet) >= 1 then
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("")
        say("Nemere Kulesine girebilmek i�in,[ENTER]b�t�n grup �yelerinin[ENTER]ge�i� biletine sahip olmas� gereklidir.[ENTER]Ge�i� izni olmayan �yeler:")
        for x = 1, table.getn(user_bilet), 1 do
          say(color(1,1,0), " "..user_bilet[x])
        end
        return false
      end
      if table.getn(user_fail_level) == 0 and table.getn(user_bilet) == 0 then
        return true
      end
    end
    when logout begin
      if snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        pc.setqf("out_party_time",get_global_time() + set.DurationMaxOnReJoinGroup)
      end
    end
    
    when login begin
      if snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local backk = set.outside_entry_pos
        pc.set_warp_location(backk[1], backk[2],backk[3])
        if d.getf("party_leader_pid") != party.get_leader_pid() then
          chat("nemeres_wait_dungeon #RAUS:# Sizin grubunuz i�eride de�il.")
          chat("nemeres_wait_dungeon #RAUS:#debug -> "..d.getf("party_leader_pid").." != "..party.get_leader_pid().."")
          d.exit()
          return
        end
        if pc.get_level() < set.need_level_group then
          chat("nemeres_wait_dungeon #RAUS:# Benim seviyem d���k.")
          d.exit()
          return
        end
      end
    end
    
    function _GetLastTime()
      local c = get_global_time()
      local t = d.getf("Start_Time") - c
      local o = d.getf("LastTimeGetOutPut")
      if c >= o then
        if t >= 60 then
          d.notice("Nemere G�zlemevi'ndeki kalan s�re: "..math.ceil(t / 60).." dakika")
          d.notice("S�re bitiminde g�zlemevinden d��ar�, giri�e ���nlanacaks�n�z.")
        else
          d.notice("Nemere G�zlemevi'ndeki kalan s�re: "..t.." saniye")
          d.notice("S�re bitiminde g�zlemevinden d��ar�, giri�e ���nlanacaks�n�z.")
        end
        if t >= (60*10) then
          d.setf("LastTimeGetOutPut",c + 60*5)
        elseif t >= (60*5) then
          d.setf("LastTimeGetOutPut",c + 60*2)
        else
          d.setf("LastTimeGetOutPut",c + 10)
        end
      end
    end
    
    when Jp_OutAllFailNotice.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice("Zaman doldu.")
        server_timer("Jp_OutAll",1,d.get_map_index())
      end
    end
    
    when CheckLevelAndCountKillOnMobs.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local level = d.getf("level")
        local mob_count = d.count_monster()
        local next_jump_time = set.NextJumpTime
        if level == 1 and mob_count <= 0 then
          d.notice("Az sonra ikinci kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_2",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.set_regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_2.txt")
        elseif level == 3 and mob_count <= 0 then
          d.notice("Az sonra d�rd�nc� kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_4",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_4.txt")
        elseif level == 4 and mob_count <= 0 then
          d.notice("Az sonra be�inci kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_5",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.set_regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_5.txt")
        elseif level == 6 and mob_count <= 0 then
          local MobStonelvl6 = set.MobVnum_level_6
          d.notice("Ayaz Metini belirdi!")
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_6.txt")
          d.spawn_mob(MobStonelvl6,570,649)       
        end
        snow_dungeon._GetLastTime()
      end
    end
    when Jp_2.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.key_level_2
        d.setf("level",2)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_2
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Baz� canavarlar�n �zerinde buz anahtar� var.")
        d.notice("Buz anahtarlar� ellerinden al�n ve uyan anahtar� bulun! Fakat anahtar� sadece bir �aman kullanabilir.")
      end
    end
    when 30331.use with snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true begin -- Buz Anahtar� �aman a�abilir 3/1 �ans
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local next_jump_time = set.NextJumpTime
      local job = pc.get_job()
      local level = d.getf("level")
      if level == 2 then
        if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
          job = 3
        end
        if job == 3 -- Schamane weiblich
        or job == 7 --Schamane m�nnlich
        then
          if number(1,3) == 1 then
            d.notice("Az sonra ���nc� kata ���nlanacaks�n�z.")
            server_timer("Jp_3",next_jump_time,d.get_map_index())
            d.clear_regen()
            d.kill_all()
            d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_3.txt")
            if item.get_vnum() == 30331 then
              item.remove()
            end
          else
            d.notice("Do�ru anahtar� aramaya devam edin.")
            if item.get_vnum() == 30331 then
              item.remove()
            end
          end
        else
          say("Anahtar� sadece �amanlar kullanabilir.")
          return
        end
      end
    end
    
    when Jp_3.server_timer begin --Jump Level 3
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        d.setf("level",3)
        local cord_MQ = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_3
        d.jump_all((cord_MQ[1] + pos[1]), (cord_MQ[2] + pos[2]))
        d.notice("B�t�n d��manlar� ma�lup edin!")
      end
    end
    
    when Jp_4.server_timer begin --Jump Level 4
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        d.setf("level",4)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_4
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("B�t�n d��manlar� ma�lup edin! Kutsama size ikinci ak�nda g�� kazand�racak.")
      end
    end
    
    when Jp_5.server_timer begin --Jump Level 5
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.NpcVnum_level_5
        d.setf("level",5)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_5
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Bir sonraki kata ge�mek i�in Arktos K�pleri'ndeki m�h�rleri s�ras�yla k�r�n.")
        d.notice("Buz canavarlar�n� ma�lup edin ve ellerinden kuzey y�ld�zlar�n� al�p m�h�rleri k�r�n!")
        snow_dungeon._Create_Stones_level5()
      end
    end
    
    function _DropKeyOnLevel5()
      if number(1,1000) >= 900 then --Abbruch der weiteren funtion -> Damit es spannend bleibt bei den w�rfeln... :P
        return
      end
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local count = set.StoneCount_level_5
      local vnum = set.Key_on_level_5
      local get_random_unique = d.get_unique_vid("stone5_"..number(1,count).."")
      local fail_count = d.getf("Stone_5_item_fail") +1
      local search = d.getf("Stone_5_count")
      local search2 = d.get_unique_vid("stone5_"..search.."")
      if search2 != get_random_unique then
        d.setf("Stone_5_item_fail",fail_count)
      end
      
      game.drop_item_and_select(vnum,1)
      
      if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
        item.set_socket(1,search2)
        d.setf("Stone_5_item_fail",0)
      elseif fail_count > 6 then
        item.set_socket(1,search2)
        d.setf("Stone_5_item_fail",0)
      else  
        item.set_socket(1,get_random_unique)
      end
    end
    
    function _Create_Stones_level5()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local stone_level5_count_MQ = set.StoneCount_level_5
      local c = set.StoneCords_level_5 --{ {432,508},{437,493},{448,492},{448,476},{467,475},{466,464}}
      local v = set.NpcVnum_level_5
      for i = 1, stone_level5_count_MQ, 1 do
        local n = number(1,table.getn(c))
        d.set_unique("stone5_"..i.."", d.spawn_mob(v, c[n][1], c[n][2]))
        table.remove(c,n)
        if i == 1 then
          d.setf("Stone_5_count",1)
          d.setf("Stone_5_item_fail",0)
        end
      end
    end
    
    when 20398.take begin --NpcVnum_level_5
      if snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local stone_level5_count = set.StoneCount_level_5
        local next_jump_time = set.NextJumpTime
        if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
          d.notice("TESTSERVERMODE, Biraz sonra ���nlanacaks�n�z.")
          npc.purge()
          if item.get_vnum() == 30332 then
            item.remove()
          end
          server_timer("Jp_6",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_6.txt")
          return
        end
        if item.get_vnum() == 30332 then
          local npc_vid = npc.get_vid()
          local search = d.getf("Stone_5_count")
          local search2 = d.get_unique_vid("stone5_"..search.."")
          if npc_vid == search2 then
            if item.get_socket(1) == npc.get_vid() then
              local new = search +1
              if new > stone_level5_count then
                d.notice("Az sonra alt�nc� kata ���nlanacaks�n�z.")
                npc.purge()
                if item.get_vnum() == 30332 then
                  item.remove()
                end
                server_timer("Jp_6",next_jump_time,d.get_map_index())
                d.clear_regen()
                d.kill_all()
                d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_6.txt")
              else
                if new == 2 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi ikinci m�hr� a��n.")
                elseif new == 3 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi ���nc� m�hr� a��n.")
                elseif new == 4 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi d�rd�nc� m�hr� a��n.")
                elseif new == 5 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi be�inci m�hr� a��n.")
                elseif new == 6 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi alt�nc� m�hr� a��n.")
                end
                npc.purge()
                if item.get_vnum() == 30332 then
                  item.remove()
                end
              end
              d.setf("Stone_5_count",new)
            else
              say("S�ralama do�ru! Fakat anahtar yanl��. Ba�ka")
              say("bir anahtar� deneyin.")
              if item.get_vnum() == 30332 then
                item.remove()
              end
            end
          else
            say("S�ralaman�n do�ru olmas�na dikkat edin! Ba�ka bir")
            say("k�p� deneyin.")
            if item.get_vnum() == 30332 then
              item.remove()
            end
          end
        end
      end
    end
    
    when Jp_6.server_timer begin --Jump Level 6
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.MobVnum_level_6
        d.setf("level",6)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_6
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("B�t�n buz canavarlar�n� ma�lup edin ve ard�ndan")
        d.notice("Ayaz Metini'ni yok edin. Ayaz Metini'ne sadece �amanlar hasar verebilir.")
      end
    end
    
    when Jp_7.server_timer begin --Jump Level 7
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.MobVnum_level_7
        d.setf("level",7)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_7
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Ayaz�n ve buzun efendisi Szel'i bulun ve yok edin.")
        d.notice("Bunun �stesinden ancak ejderhan�n deste�iyle gelinebilir.")
      end
    end
    
    when Jp_8.server_timer begin --Jump Level 8
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.Key_on_level_8
        d.setf("level",8)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_8
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("B�t�n buz canavarlar�n� ma�lup edin ve buz�i�e�i")
        d.notice("anahtar�n� bulun. Anahtar� sadece Ninjalar ve �amanlar kullanabilir.")
      end
    end
    
    when 30333.use with snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true begin
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local next_jump_time = set.NextJumpTime
      local level = d.getf("level")
      local job = pc.get_job()
      if level == 8 then
        if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
          job = 3
        end
          if number(1,3) == 1 then
            d.notice("Az sonra dokuzunca kata ���nlanacaks�n�z.")
            server_timer("Jp_9",next_jump_time,d.get_map_index())
            d.clear_regen()
            d.kill_all()
            d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_9.txt")
            if item.get_vnum() == 30333 then
              item.remove()
            end
          else
            say("Yanl�� anahtard�. Do�ru anahtar� bulun!")
            if item.get_vnum() == 30333 then
              item.remove()
            end
          end
      end
    end
    
    when Jp_9.server_timer begin --Jump Level 9
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.NpcVnum_level_9
        d.setf("level",9)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_9
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Kuzeyli Ejderha S�tunu'nu yok edin.")
        d.notice("Kuzeyli Ejderha S�tunu'na sadece �amanlar ve Ninjalar hasar verebilir.")
        d.spawn_mob(v,849,655)
      end
    end
    
    when Jp_Boss.server_timer begin --Jump Level BossZone
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.BossVnum
        d.setf("level",10)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_10
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Ayaz�n ve buzun kral� Nemere'yi ma�lup edin.")
      end
    end
    
    when kill begin
      if snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local next_jump_time = set.NextJumpTime
        local level = d.getf("level")
        local stone_level_6 = set.MobVnum_level_6
        local stone_level_7 = set.MobVnum_level_7
        local stone_level_9 = set.NpcVnum_level_9
        local boss_vnum = set.BossVnum
        local wait_time = set.WaitBeforOutAllOnExit
        local mobvnum = npc.get_race()
        if level == 2 and mobvnum >= 6101 and mobvnum <= 6108 and 1 == number(1,50) then
          local v = set.key_level_2
          game.drop_item(v,1)
        elseif level == 5 and mobvnum >= 6101 and mobvnum <= 6108 and 1 == number(1,20) then
          snow_dungeon._DropKeyOnLevel5()
        elseif level == 6 and mobvnum == stone_level_6 then
          d.notice("Az sonra yedinci kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_7",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_7.txt") --Szel
          local v_MQv = set.MobVnum_level_7
          local c = set.SzelCords_level_7
          local n = number(1,table.getn(c))
          d.spawn_mob(v_MQv, c[n][1], c[n][2])
        elseif level == 7 and mobvnum == stone_level_7 then
          d.notice("Az sonra sekizinci kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_8",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.set_regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_8.txt")
        elseif level == 8 and mobvnum >= 6101 and mobvnum <= 6108 and 1 == number(1,50) then
          local v = set.Key_on_level_8
          game.drop_item(v,1)  
        elseif level == 9 and mobvnum == stone_level_9 then
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.spawn_mob_dir(20397, 849,670,1)
        elseif level == 10 and mobvnum == boss_vnum then
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          notice_all("Nemere "..pc.get_name().." ve grubu taraf�ndan yok edildi.")
          d.notice("Nemere ma�lup edildi!")
          d.notice("Bir dakika i�erisinde Nemere G�zlemevi'nden d��ar� ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_OutAll",wait_time,d.get_map_index())
        end
      end
    end
    when Jp_OutAll.server_timer begin --Jump Out Bye bye ;D
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        snow_dungeon._ExitAll()
      end
    end
    function _ExitAll()
      d.exit_all()
    end
  end
end
Quest paylaşımlarında çalıştığına dair kanıt/görsel eklemeniz gerekmektedir.
24 Saat içerisinde çalıştığına dair kanıt/görsel ekleyiniz.
 
Konu Sahibi
Konu Sahibi
Reached

Reached

Deneme Moderatör
Telefon Numarası Onaylanmış Üye
Deneme Mod
Katılım
13 Haz 2013
Konular
135
Mesajlar
1,997
Reaksiyon Skoru
1,002
Altın Konu
1
Başarım Puanı
268
Yaş
24
TM Yaşı
9 Yıl 5 Ay 19 Gün
Online Süresi
70d 22h 54m
MmoLira
923
DevLira
54
Takipçiler
18
Quest paylaşımlarında çalıştığına dair kanıt/görsel eklemeniz gerekmektedir.
24 Saat içerisinde çalıştığına dair kanıt/görsel ekleyiniz.
Ekliycek durumum yok da ekleyen olur da kanıt atarsa sevinirim
 

hasocan244

Level 3
TM Üye
Üye
Katılım
17 Haz 2016
Konular
11
Mesajlar
179
Reaksiyon Skoru
11
Altın Konu
0
Başarım Puanı
84
TM Yaşı
6 Yıl 5 Ay 14 Gün
Online Süresi
9d 16h 36m
MmoLira
341
DevLira
0
Takipçiler
0
Başlıkta belirttiğim gibi ücretli arayanlar vardı, bir de ayaz sütunu mu ne var ninja ve şamanlar vurabiliyor sadece onun olayı ne bilmiyorum ama tahminimce navicat üzerinden kılıç savınmaları vs. fullenmiştir diye düşünüyorum.


SQL:
quest snow_dungeon begin
  state start begin
    function get_settings()
      local snow_dungeon_settings = {}
      snow_dungeon_settings.map_index = 240              --Map�ndex
      snow_dungeon_settings.base_cord = {5120, 1536 }         --�lk I��nlanacak Kordinat
      snow_dungeon_settings.outside_entry_pos = {61,4327,1668}    --S�re doldu�unda ataca�� kordinat ve map
      snow_dungeon_settings.need_level = 100             --Giri� i�in istenilen seviye 1
      snow_dungeon_settings.need_level_group = 100          --Giri� i�in istenilen seviye 2
      snow_dungeon_settings.WaitBeforOutAllOnExit = 60      --Wartezeit bevor alle alle herausteleportiert werden bei einem erfolgreichen Run. (Empfohlen 60)
      snow_dungeon_settings.NextJumpTime = 5            --5 Saniye içinde kat atlanıcak
      snow_dungeon_settings.DurationLoopTimer = 15        --Welchen intervall die Level und Missionen gepr�ft werden sollen. (Empfohlen 45)
      snow_dungeon_settings.wait_duration = 60*60*4          --Parti liderinin tekrar kuleye giri� ba�vurusu i�in istenilen s�re
      snow_dungeon_settings.maxlife_time_on_dungeon = 60*60*1     --Kule i�in toplam s�re
      snow_dungeon_settings.DurationMaxOnReJoinGroup = 60*5      --Kuleden at�ld�ktan sonra 5 dk i�inde tekrar giri� s�resi
      snow_dungeon_settings.key_level_2 = 30331            --Buz Anahtar�
      snow_dungeon_settings.NpcVnum_level_5 = 20398          --Arktos K�p�
      snow_dungeon_settings.StoneCount_level_5 = 6          --6 adet Ayaz Kristali
      snow_dungeon_settings.Key_on_level_5 = 30332          --Kuzey Y�ld�z�
      snow_dungeon_settings.StoneCords_level_5 = {
      {432,508},{437,493},{448,492},{448,476},{467,475},{466,464},
      {462,450},{458,428},{446,439},{431,431},{415,416},{402,427},
      {397,438},{375,434},{374,456},{390,468},{385,492},{402,505},
      {404,489},{386,482}
      }  --Positionen von W�rfel des Arktos
      snow_dungeon_settings.MobVnum_level_6 = 8058        --MobVnum von 6.Ebene  --Metin der K�lte
      snow_dungeon_settings.MobVnum_level_7 = 6151        --MobVnum von 7.Ebene  --Szel
      snow_dungeon_settings.SzelCords_level_7 = {
      {752,499},{758,479},{772,452},{763,444},{750,451},{728,441},
      {726,455},{718,482},{715,491},{731,473},{748,429}
      } --Positionen von Szel
      snow_dungeon_settings.Key_on_level_8 = 30333        --KeyVnum von 8.Ebene  --Eisblumenschl�ssel
      snow_dungeon_settings.NpcVnum_level_9 = 20399        --MobVnum von 9.Ebene  --S�ule des Norddrachen
      snow_dungeon_settings.BossVnumGroup = 6062          --GroupMobVnum vom Boss --(Group.txt)
      snow_dungeon_settings.BossVnum = 6191            --MobVnum von 10.Ebene  --Nemere(6191)
      
      snow_dungeon_settings.Position_level_1 = { 171,271 }     --Position ebene 1  --Startposition    --T�te alle Monster auf dieser Ebene.
      snow_dungeon_settings.Position_level_2 = { 761,270 }     --Position ebene 2            --Finde den richtigen Frostschl�ssel, nur ein Schamane kann ihn benutzen.
      snow_dungeon_settings.Position_level_3 = { 187,491 }     --Position ebene 3            --T�te alle Monster auf dieser Ebene.
      snow_dungeon_settings.Position_level_4 = { 421,259 }     --Position ebene 4            --T�te alle Monster auf dieser Ebene.
      snow_dungeon_settings.Position_level_5 = { 419,530 }     --Position ebene 5            --�ffnet die Siegel an den W�rfel des Arktos in der richtigen Reihenfolge. (Zieht Nordstern auf die W�rfel)
      snow_dungeon_settings.Position_level_6 = { 571,706 }     --Position ebene 6            --T�te alle Monster auf dieser Ebene. Danach Zers�re den Metin der K�lte (Nur ein Schamane kann ihn Schaden)
      snow_dungeon_settings.Position_level_7 = { 746,534 }     --Position ebene 7            --T�te alle Monster auf dieser Ebene und Szel
      snow_dungeon_settings.Position_level_8 = { 303,710 }     --Position ebene 8            --Der Eisblumenschl�ssel muss gedroppt werden, jedoch kann dieser nur von Schamanen und Ninja benutzt werden.
      snow_dungeon_settings.Position_level_9 = { 848,693 }     --Position ebene 9            --Zerst�rt die S�ule des Norddrachen. Nur Ninjas und Schamanen k�nnen ihm Schaden zuf�gen.
      snow_dungeon_settings.Position_level_10 = { 927,391 }     --Position ebene 10 (BossZone)      --Besiege Nemere, den K�nig �ber Frost und Eis.  
      snow_dungeon_settings.Enable_TestServerMode = false      --Ob TestServer mode aktiviert ist. Wenn ja werden die Aufgaben schneller beendet.
      snow_dungeon_settings.IsNewga_me_re_vi_sion = true        --Need ga_me_re_vi_sion 40301
      return snow_dungeon_settings
    end
    function is_TestServerMode()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      return set.Enable_TestServerMode
    end
    function is_nemeres_dungeon()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local map = pc.get_map_index()
      if map >= (set.map_index * 10000) and map < (set.map_index * 10000 + 9000) then
        return true
      else
        return false
      end
    end
    when 20395.chat."GM: Nemere Kulesi" with pc.is_gm() begin
    local s = select("Nemere Kulesi A�/Kapat","Hi�bir �ey")
      if s == 1 then
        if game.get_event_flag("nemere_on") == 0 then
          say("Nemere Kulesi �u anda kapal�.")
          say("Aktif etmek istiyor musun?")
          if select("Evet","Hay�r") == 2 then return end
          game.set_event_flag("nemere_on",1)
          return
        else
          say("Nemere Kulesi �u anda a��k.")
          say("Kapatmak istiyor musun?")
          if select("Evet","Hay�r") == 2 then return end
          game.set_event_flag("nemere_on",0)
          return
        end
      elseif s == 2 then
        return
      end
    end
  when 20395.chat."Gruba tekrar kat�l" with (party.is_party() and d.find(party.getf("ice_dungeon_map_index"))) and game.get_event_flag("nemere_on") == 1 begin
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local n = party.getf("ice_dungeon_map_index")
      local cord = set.base_cord
      local level = d.getf_from_map_index("level", n)
      if level == 0 then
        say("Grubun zaten Nemere'yi yendi.")
        return
      end
      if pc.getqf("out_party_time") < get_global_time() then
        say("G�zetleme kulesinden "..math.ceil(set.DurationMaxOnReJoinGroup /60) .." dakika �nce �km��s�n.")
        say("Art�k i�eriye giremezsin.")
        return
      end
      if n == 0 then
        setskin(NOWINDOW)
        return
      else
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("")
        say("Tekrar grubuna kat�lmak istiyor musun?")
        if select("Evet","Hay�r") == 1 then
          local warp_to_level = set.Position_level_1
          local level = d.getf_from_map_index("level", n)
          if level >= 1 and level <= 10 then
            if level == 1 then     warp_to_level = set.Position_level_1
            elseif level == 2 then  warp_to_level = set.Position_level_2
            elseif level == 3 then  warp_to_level = set.Position_level_3
            elseif level == 4 then  warp_to_level = set.Position_level_4
            elseif level == 5 then  warp_to_level = set.Position_level_5
            elseif level == 6 then  warp_to_level = set.Position_level_6
            elseif level == 7 then  warp_to_level = set.Position_level_7
            elseif level == 8 then  warp_to_level = set.Position_level_8
            elseif level == 9 then  warp_to_level = set.Position_level_9
            elseif level == 10 then  warp_to_level = set.Position_level_10
            end
            pc.warp((cord[1] + warp_to_level[1])*100,(cord[2] + warp_to_level[2])*100,n)
          else
            return
          end
        end
      end
    end
    
  when 20395.chat."Nemere'nin G�zetleme Kulesi" with game.get_event_flag("nemere_on") == 1 begin
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local need_level = 100
      say("Nemere'nin G�zetleme Kulesi'nde tek ba��na")
      say("hayatta kalamazs�n. Seninle beraber gelecek")
      say("bir arkada��na daha ihtiyac�n var.")
      say("Nemere'nin G�zetleme Kulesi'ne girmek")
      say("istiyor musun?")
      if select("Gir","Girme") == 2 then
        return
      end
      if (pc.is_gm() and pc.getf("snow_dungeon","duration") >= get_global_time()) then
        say("Game Master; s�reyi s�f�rlamak m� istiyorsun?")
        if select("Evet","Hay�r") == 1 then
          pc.setf("snow_dungeon","duration",0)
          return
        end
      end
      if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
        say("Test server modu etkinle�tirildi.")
        say(" �imdi ���nlanacaks�n�z.")
        timer("make_dungeon",3)
        return
      end
      if not party.is_leader() then
        say("Cesaretini takdir ediyorum ama")
        say("yaln�zca grup lideri giri� talebi yapabilir.")
        return
      end
      if pc.get_level() < need_level then
        say("Kuleye girebilmek i�in en az "..need_level..".")
        say("seviyede olmal�s�n.")
        return
      end
      if pc.getf("snow_dungeon","duration") >= get_global_time() then
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("Nemere'nin G�zetleme Kulesi'ne yeniden giri� ")
        say("i�in bekleme s�resi hen�z dolmam��.")
        say("Kalan saniye: "..pc.getf("snow_dungeon","duration") - get_global_time().."")
        return
      end
      if snow_dungeon._CheckMembersLevel() == false then  
        return
      else
        timer("make_dungeon",2)
      end
    end
    when 20397.chat."Nemere'nin G�zetleme Kulesi" with d.getf("level") == 0 begin --Eisiger L�we
      if not party.is_leader() then
        say("Grup lideri de�ilsin.")
        return
      end
      say("Nemere'nin G�zetleme kulesine girdin. Burada")
      say("en fazla bir saat bulunabilirsin. Kuleden")
      say("��kt���nda d�rt saat bekledikten sonra tekrar")
      say("girebilirsin.")
      wait()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local loop_durr = set.DurationLoopTimer
      local wait_durations = set.wait_duration
      local t = get_global_time()
      d.setf("LastTimeGetOutPut",0)
      server_loop_timer("CheckLevelAndCountKillOnMobs",loop_durr,d.get_map_index())
      d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_1.txt")
      d.setf("Start_Time",t + set.maxlife_time_on_dungeon)
      server_timer("Jp_OutAllFailNotice",(t + set.maxlife_time_on_dungeon) - t,d.get_map_index())
      d.setqf2("snow_dungeon","duration",t + wait_durations)
      d.setf("level",1)
      d.notice("B�t�n d��manlar� ma�lup edin!") 
      npc.purge()
      snow_dungeon._GetLastTime()
      setskin(NOWINDOW)
    end
    
    when 20397.chat."Nemere Taht Salonu" with d.getf("level") == 9 begin
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local next_jump_time = set.NextJumpTime
      local level = d.getf("level")
      local stone_level_6 = set.MobVnum_level_6
      local stone_level_9 = set.NpcVnum_level_9
      local boss_vnum = set.BossVnum
      local wait_time = set.WaitBeforOutAllOnExit
      local mobvnum = npc.get_race()
      if not party.is_leader() then
        say("Grup lideri de�ilsin.")
        return
      end
      say("Nemere Taht Salonu'na girmek istiyor musun?")
      local s = select("Gir","Belki sonra")
      if s == 2 then
        return
      end
      server_timer("Jp_Boss",next_jump_time,d.get_map_index())
      local v = set.BossVnumGroup
      d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_boss.txt")
      d.spawn_group(v, 928, 335, 5 ,1, 1)
      npc.purge()
      setskin(NOWINDOW)
    end
    
    when make_dungeon.timer begin
      local pids = {party.get_member_pids()}
      local ticketGroup = {71130, 1}
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local cord = set.base_cord
      local start_pos = set.Position_level_1
      local t = get_global_time()
      for i, pid in next, pids, nil do
        q.begin_other_pc_block(pid)
        for idx=1, table.getn(ticketGroup),2 do
          if pc.count_item(ticketGroup[idx]) >= ticketGroup[idx+1] then
            pc.remove_item(ticketGroup[idx], ticketGroup[idx+1])
            break
          end
        end
        q.end_other_pc_block()
      end
      d.new_jump_party(set.map_index,(cord[1] + start_pos[1]), (cord[2] + start_pos[2]))
      snow_dungeon._ClearAlls()
      d.setf("party_leader_pid",party.get_leader_pid())
      party.setf("ice_dungeon_map_index",d.get_map_index())
      d.spawn_mob_dir(20397, 173,262,1)
    end
    function _ClearAlls()
      local d_index = d.get_map_index()
      clear_server_timer("CheckLevelAndCountKillOnMobs",d_index)
      clear_server_timer("Jp_1",d_index)
      clear_server_timer("Jp_2",d_index)
      clear_server_timer("Jp_3",d_index)
      clear_server_timer("Jp_4",d_index)
      clear_server_timer("Jp_5",d_index)
      clear_server_timer("Jp_6",d_index)
      clear_server_timer("Jp_7",d_index)
      clear_server_timer("Jp_8",d_index)
      clear_server_timer("Jp_9",d_index)
      clear_server_timer("Jp_10",d_index)
      clear_server_timer("Jp_OutAll",d_index)
      clear_server_timer("Jp_OutAllFail",d_index)
      clear_server_timer("Jp_OutAllFailNotice",d_index)
      d.setf("level",0)  
      d.setf("party_leader_pid",0)
      d.setf("Start_Time",0)
      d.setf("LastTimeGetOutPut",0)
      d.setf("Stone_5_count",0)
      d.setf("Stone_5_item_fail",0)
      d.clear_regen()
      d.kill_all()
    end
    
    function _CheckMembersLevel()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local user_fail_level = {}
      local user_bilet= {}
      local pids = {party.get_member_pids()}
      local need_level = set.need_level_group
      for i = 1, table.getn(pids), 1 do
        q.begin_other_pc_block(pids[i])
        if pc.get_level() < need_level then
          table.insert(user_fail_level, table.getn(user_fail_level) +1, pc.get_name())
        end
        q.end_other_pc_block()
      end
      for i = 1, table.getn(pids), 1 do
        q.begin_other_pc_block(pids[i])
        if pc.count_item(71130) < 1 then
          table.insert(user_bilet, table.getn(user_bilet) +1, pc.get_name())
        end
        q.end_other_pc_block()
      end
      if table.getn(user_fail_level) >= 1 then
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("")
        say("Grubun ba�z� �yeleri")
        say("hen�z "..need_level..". seviyeye ula�mam��:")
        for x = 1, table.getn(user_fail_level), 1 do
          say(color(1,1,0), "  "..user_fail_level[x])
        end
        return false
      end
      if table.getn(user_bilet) >= 1 then
        say_title(mob_name(npc.get_race()))
        say("")
        say("Nemere Kulesine girebilmek i�in,[ENTER]b�t�n grup �yelerinin[ENTER]ge�i� biletine sahip olmas� gereklidir.[ENTER]Ge�i� izni olmayan �yeler:")
        for x = 1, table.getn(user_bilet), 1 do
          say(color(1,1,0), " "..user_bilet[x])
        end
        return false
      end
      if table.getn(user_fail_level) == 0 and table.getn(user_bilet) == 0 then
        return true
      end
    end
    when logout begin
      if snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        pc.setqf("out_party_time",get_global_time() + set.DurationMaxOnReJoinGroup)
      end
    end
    
    when login begin
      if snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local backk = set.outside_entry_pos
        pc.set_warp_location(backk[1], backk[2],backk[3])
        if d.getf("party_leader_pid") != party.get_leader_pid() then
          chat("nemeres_wait_dungeon #RAUS:# Sizin grubunuz i�eride de�il.")
          chat("nemeres_wait_dungeon #RAUS:#debug -> "..d.getf("party_leader_pid").." != "..party.get_leader_pid().."")
          d.exit()
          return
        end
        if pc.get_level() < set.need_level_group then
          chat("nemeres_wait_dungeon #RAUS:# Benim seviyem d���k.")
          d.exit()
          return
        end
      end
    end
    
    function _GetLastTime()
      local c = get_global_time()
      local t = d.getf("Start_Time") - c
      local o = d.getf("LastTimeGetOutPut")
      if c >= o then
        if t >= 60 then
          d.notice("Nemere G�zlemevi'ndeki kalan s�re: "..math.ceil(t / 60).." dakika")
          d.notice("S�re bitiminde g�zlemevinden d��ar�, giri�e ���nlanacaks�n�z.")
        else
          d.notice("Nemere G�zlemevi'ndeki kalan s�re: "..t.." saniye")
          d.notice("S�re bitiminde g�zlemevinden d��ar�, giri�e ���nlanacaks�n�z.")
        end
        if t >= (60*10) then
          d.setf("LastTimeGetOutPut",c + 60*5)
        elseif t >= (60*5) then
          d.setf("LastTimeGetOutPut",c + 60*2)
        else
          d.setf("LastTimeGetOutPut",c + 10)
        end
      end
    end
    
    when Jp_OutAllFailNotice.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        d.notice("Zaman doldu.")
        server_timer("Jp_OutAll",1,d.get_map_index())
      end
    end
    
    when CheckLevelAndCountKillOnMobs.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local level = d.getf("level")
        local mob_count = d.count_monster()
        local next_jump_time = set.NextJumpTime
        if level == 1 and mob_count <= 0 then
          d.notice("Az sonra ikinci kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_2",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.set_regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_2.txt")
        elseif level == 3 and mob_count <= 0 then
          d.notice("Az sonra d�rd�nc� kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_4",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_4.txt")
        elseif level == 4 and mob_count <= 0 then
          d.notice("Az sonra be�inci kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_5",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.set_regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_5.txt")
        elseif level == 6 and mob_count <= 0 then
          local MobStonelvl6 = set.MobVnum_level_6
          d.notice("Ayaz Metini belirdi!")
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_6.txt")
          d.spawn_mob(MobStonelvl6,570,649)        
        end
        snow_dungeon._GetLastTime()
      end
    end
    when Jp_2.server_timer begin
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.key_level_2
        d.setf("level",2)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_2
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Baz� canavarlar�n �zerinde buz anahtar� var.")
        d.notice("Buz anahtarlar� ellerinden al�n ve uyan anahtar� bulun! Fakat anahtar� sadece bir �aman kullanabilir.")
      end
    end
    when 30331.use with snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true begin -- Buz Anahtar� �aman a�abilir 3/1 �ans
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local next_jump_time = set.NextJumpTime
      local job = pc.get_job()
      local level = d.getf("level")
      if level == 2 then
        if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
          job = 3
        end
        if job == 3 -- Schamane weiblich
        or job == 7 --Schamane m�nnlich
        then
          if number(1,3) == 1 then
            d.notice("Az sonra ���nc� kata ���nlanacaks�n�z.")
            server_timer("Jp_3",next_jump_time,d.get_map_index())
            d.clear_regen()
            d.kill_all()
            d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_3.txt")
            if item.get_vnum() == 30331 then
              item.remove()
            end
          else
            d.notice("Do�ru anahtar� aramaya devam edin.")
            if item.get_vnum() == 30331 then
              item.remove()
            end
          end
        else
          say("Anahtar� sadece �amanlar kullanabilir.")
          return
        end
      end
    end
    
    when Jp_3.server_timer begin --Jump Level 3
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        d.setf("level",3)
        local cord_MQ = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_3
        d.jump_all((cord_MQ[1] + pos[1]), (cord_MQ[2] + pos[2]))
        d.notice("B�t�n d��manlar� ma�lup edin!")
      end
    end
    
    when Jp_4.server_timer begin --Jump Level 4
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        d.setf("level",4)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_4
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("B�t�n d��manlar� ma�lup edin! Kutsama size ikinci ak�nda g�� kazand�racak.")
      end
    end
    
    when Jp_5.server_timer begin --Jump Level 5
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.NpcVnum_level_5
        d.setf("level",5)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_5
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Bir sonraki kata ge�mek i�in Arktos K�pleri'ndeki m�h�rleri s�ras�yla k�r�n.")
        d.notice("Buz canavarlar�n� ma�lup edin ve ellerinden kuzey y�ld�zlar�n� al�p m�h�rleri k�r�n!")
        snow_dungeon._Create_Stones_level5()
      end
    end
    
    function _DropKeyOnLevel5()
      if number(1,1000) >= 900 then --Abbruch der weiteren funtion -> Damit es spannend bleibt bei den w�rfeln... :P
        return
      end
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local count = set.StoneCount_level_5
      local vnum = set.Key_on_level_5
      local get_random_unique = d.get_unique_vid("stone5_"..number(1,count).."")
      local fail_count = d.getf("Stone_5_item_fail") +1
      local search = d.getf("Stone_5_count")
      local search2 = d.get_unique_vid("stone5_"..search.."")
      if search2 != get_random_unique then
        d.setf("Stone_5_item_fail",fail_count)
      end
      
      game.drop_item_and_select(vnum,1)
      
      if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
        item.set_socket(1,search2)
        d.setf("Stone_5_item_fail",0)
      elseif fail_count > 6 then
        item.set_socket(1,search2)
        d.setf("Stone_5_item_fail",0)
      else  
        item.set_socket(1,get_random_unique)
      end
    end
    
    function _Create_Stones_level5()
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local stone_level5_count_MQ = set.StoneCount_level_5
      local c = set.StoneCords_level_5 --{ {432,508},{437,493},{448,492},{448,476},{467,475},{466,464}}
      local v = set.NpcVnum_level_5
      for i = 1, stone_level5_count_MQ, 1 do
        local n = number(1,table.getn(c))
        d.set_unique("stone5_"..i.."", d.spawn_mob(v, c[n][1], c[n][2]))
        table.remove(c,n)
        if i == 1 then
          d.setf("Stone_5_count",1)
          d.setf("Stone_5_item_fail",0)
        end
      end
    end
    
    when 20398.take begin --NpcVnum_level_5
      if snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local stone_level5_count = set.StoneCount_level_5
        local next_jump_time = set.NextJumpTime
        if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
          d.notice("TESTSERVERMODE, Biraz sonra ���nlanacaks�n�z.")
          npc.purge()
          if item.get_vnum() == 30332 then
            item.remove()
          end
          server_timer("Jp_6",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_6.txt")
          return
        end
        if item.get_vnum() == 30332 then
          local npc_vid = npc.get_vid()
          local search = d.getf("Stone_5_count")
          local search2 = d.get_unique_vid("stone5_"..search.."")
          if npc_vid == search2 then
            if item.get_socket(1) == npc.get_vid() then
              local new = search +1 
              if new > stone_level5_count then
                d.notice("Az sonra alt�nc� kata ���nlanacaks�n�z.")
                npc.purge()
                if item.get_vnum() == 30332 then
                  item.remove()
                end
                server_timer("Jp_6",next_jump_time,d.get_map_index())
                d.clear_regen()
                d.kill_all()
                d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_6.txt")
              else
                if new == 2 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi ikinci m�hr� a��n.")
                elseif new == 3 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi ���nc� m�hr� a��n.")
                elseif new == 4 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi d�rd�nc� m�hr� a��n.")
                elseif new == 5 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi be�inci m�hr� a��n.")
                elseif new == 6 then
                  say("Ba�ard�n�z! �imdi alt�nc� m�hr� a��n.")
                end
                npc.purge()
                if item.get_vnum() == 30332 then
                  item.remove()
                end
              end
              d.setf("Stone_5_count",new)
            else
              say("S�ralama do�ru! Fakat anahtar yanl��. Ba�ka")
              say("bir anahtar� deneyin.")
              if item.get_vnum() == 30332 then
                item.remove()
              end
            end
          else
            say("S�ralaman�n do�ru olmas�na dikkat edin! Ba�ka bir")
            say("k�p� deneyin.")
            if item.get_vnum() == 30332 then
              item.remove()
            end
          end
        end
      end
    end
    
    when Jp_6.server_timer begin --Jump Level 6
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.MobVnum_level_6
        d.setf("level",6)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_6
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("B�t�n buz canavarlar�n� ma�lup edin ve ard�ndan")
        d.notice("Ayaz Metini'ni yok edin. Ayaz Metini'ne sadece �amanlar hasar verebilir.")
      end
    end
    
    when Jp_7.server_timer begin --Jump Level 7
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.MobVnum_level_7
        d.setf("level",7)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_7
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Ayaz�n ve buzun efendisi Szel'i bulun ve yok edin.")
        d.notice("Bunun �stesinden ancak ejderhan�n deste�iyle gelinebilir.")
      end
    end
    
    when Jp_8.server_timer begin --Jump Level 8
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.Key_on_level_8
        d.setf("level",8)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_8
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("B�t�n buz canavarlar�n� ma�lup edin ve buz�i�e�i")
        d.notice("anahtar�n� bulun. Anahtar� sadece Ninjalar ve �amanlar kullanabilir.")
      end
    end
    
    when 30333.use with snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true begin
      local set = snow_dungeon.get_settings()
      local next_jump_time = set.NextJumpTime
      local level = d.getf("level")
      local job = pc.get_job()
      if level == 8 then
        if (is_test_server() and snow_dungeon.is_TestServerMode() == true ) then
          job = 3
        end
          if number(1,3) == 1 then
            d.notice("Az sonra dokuzunca kata ���nlanacaks�n�z.")
            server_timer("Jp_9",next_jump_time,d.get_map_index())
            d.clear_regen()
            d.kill_all()
            d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_9.txt")
            if item.get_vnum() == 30333 then
              item.remove()
            end
          else
            say("Yanl�� anahtard�. Do�ru anahtar� bulun!")
            if item.get_vnum() == 30333 then
              item.remove()
            end
          end
      end
    end
    
    when Jp_9.server_timer begin --Jump Level 9
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.NpcVnum_level_9
        d.setf("level",9)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_9
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Kuzeyli Ejderha S�tunu'nu yok edin.")
        d.notice("Kuzeyli Ejderha S�tunu'na sadece �amanlar ve Ninjalar hasar verebilir.")
        d.spawn_mob(v,849,655)
      end
    end
    
    when Jp_Boss.server_timer begin --Jump Level BossZone
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local v = set.BossVnum
        d.setf("level",10)
        local cord = set.base_cord
        local pos = set.Position_level_10
        d.jump_all((cord[1] + pos[1]), (cord[2] + pos[2]))
        d.notice("Ayaz�n ve buzun kral� Nemere'yi ma�lup edin.")
      end
    end
    
    when kill begin
      if snow_dungeon.is_nemeres_dungeon() == true then
        local set = snow_dungeon.get_settings()
        local next_jump_time = set.NextJumpTime
        local level = d.getf("level")
        local stone_level_6 = set.MobVnum_level_6
        local stone_level_7 = set.MobVnum_level_7
        local stone_level_9 = set.NpcVnum_level_9
        local boss_vnum = set.BossVnum
        local wait_time = set.WaitBeforOutAllOnExit
        local mobvnum = npc.get_race()
        if level == 2 and mobvnum >= 6101 and mobvnum <= 6108 and 1 == number(1,50) then
          local v = set.key_level_2
          game.drop_item(v,1)
        elseif level == 5 and mobvnum >= 6101 and mobvnum <= 6108 and 1 == number(1,20) then
          snow_dungeon._DropKeyOnLevel5()
        elseif level == 6 and mobvnum == stone_level_6 then
          d.notice("Az sonra yedinci kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_7",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_7.txt") --Szel
          local v_MQv = set.MobVnum_level_7
          local c = set.SzelCords_level_7
          local n = number(1,table.getn(c))
          d.spawn_mob(v_MQv, c[n][1], c[n][2])
        elseif level == 7 and mobvnum == stone_level_7 then
          d.notice("Az sonra sekizinci kata ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_8",next_jump_time,d.get_map_index())
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.set_regen_file("data/dungeon/ice_dungeon/zone_8.txt")
        elseif level == 8 and mobvnum >= 6101 and mobvnum <= 6108 and 1 == number(1,50) then
          local v = set.Key_on_level_8
          game.drop_item(v,1)  
        elseif level == 9 and mobvnum == stone_level_9 then
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          d.spawn_mob_dir(20397, 849,670,1)
        elseif level == 10 and mobvnum == boss_vnum then
          d.clear_regen()
          d.kill_all()
          notice_all("Nemere "..pc.get_name().." ve grubu taraf�ndan yok edildi.")
          d.notice("Nemere ma�lup edildi!")
          d.notice("Bir dakika i�erisinde Nemere G�zlemevi'nden d��ar� ���nlanacaks�n�z.")
          server_timer("Jp_OutAll",wait_time,d.get_map_index())
        end
      end
    end
    when Jp_OutAll.server_timer begin --Jump Out Bye bye ;D
      if d.select(get_server_timer_arg()) then
        snow_dungeon._ExitAll()
      end
    end
    function _ExitAll()
      d.exit_all()
    end
  end
end
Hel
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst