Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Cumhurbaşkanı olma şartları ve görevleri nelerdir?

cecen68

Level 4
TM Üye
Katılım
24 Haz 2010
Konular
50
Mesajlar
431
Reaksiyon Skoru
5
Online Süresi
2h 40m
Başarım Puanı
75
MmoLira
1
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0

RAGEFULLMT2 SUNUCUMUZ SÖZ VERDİĞİMİZ SAAT VE TARİHTE BETA OLARAK AÇILMIŞTIR!!! HEPİNİZİ SUNUCUMUZA TEST ETMEYE BEKLİYORUZ. KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYIN

Cumhurbaşkanı olmanın şartları nelerdir, her isteyen cumhurbaşkanı olabilir mi, cumhur başkanı kaç yaşında olmalıdır, cumhurbaşkanının görevleri nelerdir işte anayasaya göre cumhurbaşkanı seçilme şartları ve görevleri
Öncelikle cumhurbaşkanı olmak öyle kolay değildir Bazı şartları vardır bu şartları yerine getiren ve millet tarafından seçilen kişi cumhurbaşkanı olabilir. 2018 yılında cumhurbaşkanı olabilme şartlarını da yazdık. Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır ve 5 yılda bir seçilir. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir (5+5) Yani bir kimse toplam 10 yıl cumhurbaşkanlığı yapabilir. Eskiden partiden Cumhurbaşkanı seçilen kişi partisinden istifa ederdi. Ancak 2017 yılında yapılan referandumla Partili Cumhurbaşkanısistemi getirildi. buna göre Cumhurbaşkanı seçilen kişi partisinden istifa etmiyor.
Cumhurbaşkanı olma şartları

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için bazı şartlar vardır. Bu şartları yerine getiren kişiler cumhurbaşkanlığı için aday olabilirler.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Cumhurbaşkanı olabilmek için 40 yaşını doldurmuş olmalısınız.
 • Üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Bir diğer adıyla yükseköğrenim yapmış olmak.
 • TBMM içinden ya da dışından aday gösterilebilmek için 20 milletvekilinin yazılı teklifini almış olmak gerekir.
 • Cumhurbaşkanı, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olan adaylar arasından halk tarafından seçilir.
 • En son yapılan genel seçimlerde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığından %10 barajını geçen siyasi partiler cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilir.
 • Cumhurbaşkanı, milletvekilleri arasından seçilebileceği gibi milletvekili olmayanlar arasından da seçilebilir.
 • Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görevleri vardır.
Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği

Cumhurbaşkanına görevlerinde yardımcı olmak üzere kurulmuştur. Genel sekreter, cumhurbaşkanlığı örgütünün sorumlu başıdır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri doğrudan doğruya cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
Devlet Denetleme Kurulu

Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinde başkanı, kanunda belirlenen nitelikli kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır. Kurul 9 üyeden oluşur. Başkan ve üyelerini Cumhurbaşkanı seçer. Üyelerinin 1/3’ü iki yılda bir yenilenir.
Devlet Denetleme Kurulunun raporları gizlidir. Kurul, raporları Cumhurbaşkanı ve Başbakana yollar. Başbakan 45 gün içinde raporun gereğini yerine getirmek zorundadır.
Cumhurbaşkanının Görevleri

 • Gerekli gördüğünde yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapmak. (Yasama ve Tek başına yapar.)
 • Gerekli gördüğünde TBMM’ti toplantıya çağırır. (Yasama ve Tek başına yapar.)
 • Kanunları yayımlamak veya tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek. (Yasama ve Tek başına yapar.)
 • Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerekli gördüğünde halkoyuna sunmak. (Yasama ve Tek başına yapar.)
 • Anayasa Mahkemesi iptal davası açmak. (Yasama ve Tek başına yapar.)
 • Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, TBMM iç tüzüğünün esas ve şekli bakımından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal savası açmak. (Yasama ve Tek başına yapar.)
 • TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek (Bunu TBMM Başkanına danışarak yapar.) (Yasama ve Tek başına yapamaz.)
 • Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapabilir.)
 • Türk silahlı kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapamaz.)
 • Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapamaz.)
 • Gerekli gördüğünde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya başkanlığı altında toplamak (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapabilir.)
 • Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek. (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapamaz.)
 • Yabancı devletlere Türk devletinin temsilcilerini göndermek veya Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilen yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek. (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapamaz.)
 • Üniversite rektörlerini seçmek (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan eden ve bu alanda kanun hükmünde kararname çıkaran Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek. (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve kurula başkanlık etmek. (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Genelkurmay Başkanını Atamak (Yürütme ile ilgili görevi ve tek başına yapamaz.)
 • Anayasa Mahkemesine bir kısım üye seçmek. (Yargı ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmek (Yargı ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek. (Yargı ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıvekilini seçimek. (Yargı ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 • Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek (Yargı ile ilgili görevi ve tek başına yapar.)
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst