Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]

Tıp Etiği

oscar61

son of god
Katılım
1 May 2009
Konular
2,526
Mesajlar
11,956
Reaksiyon Skoru
841
Online Süresi
0
Başarım Puanı
280
Madalyalar
1
MmoLira
-1
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
86
Ticaret - 0%
0   0   0

Landom2 1-120 emek server "Kadirland & RedLab Games" ortaklığında 21 Şubatta sizlerle.DETAYLI TANITIM İÇİN TIKLAYIN


Tıp etiği, tıbbın hümaniter bilimler yönünü temsil eden ve tıbbi ikilemlere vicdani, felsefi, sosyolojik yaklaşımlar getirmeye çalışan, genel etik ve ahlak prensiplerinden ayrı tutulması mümkün olmayan, multidisipliner bir çalışma alanıdır.
Tıp etiği, tıp uygulaması sırasında hekim-hasta, hekim-hekim, hekim-kurum, hasta-sağlık politikası, denek-araştırmacı hekim-....... ilişkilerinde belirlenen değer sorunlarıyla ilgilenmektedir. (hekim kelimesi tüm tıp meslekleri çalışanlarını sembolize etmek üzere kullanılmıştır.)
Tıp etiği konusu içerisine giren bazı konular geçmişte dünyada ve Türkiye’de “tıbbi deontoloji” yada “tıp meslekleri deontolojisi” başlıkları altında incelendiğinden ve günümüzde de bazen tıp etiği ile eş anlamlı olarak kullanıldığından tıbbi deontoloji konusuna kısaca değinmekte yarar vardır.
Deontoloji (ödevbilgisi); herhangi bir uğraş dalında bulunan kimselerin birbirleriyle ve başkalarıyla olan işlerinde tutmaları gereken yolları ve yerine getirmek zorunda bulundukları ödevleri konu alan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.
1960 yılında Sağlık Bakanlığı’nca “tıbbi deontoloji nizamnamesi” adı altında yürürlüğe konulan mevzuatın içeriğini de büyük ölçüde tıp etiği ile ilgili hususlar oluşturmaktadır. Zaten bu nedenle Türk Tabipleri Birliği bu belgenin yerine 1998’de “Hekimlik Meslek Etiği Kuralları”nı yürürlüğe koymuştur.
Tıp Alanında Benimsenen Temel Etik İlkeler
• Yararlılık ilkesi
• Zarar vermeme ilkesi
• Adalet ilkesi
• Özerklik ilkesi
Evrensel özellik taşıyan bu 4 temel ilke yanında değişik ifadeler ve tanımlamalar ile ortaya konulan bir takım ilkeler de şunlardır,
• Dürüstlük ilkesi
• Yaşama saygı ilkesi
• Yasallık ilkesi
• Yansızlık ilkesi
• Sır saklama ilkesi
• Mesleğini ticari amaçlara alet etmeme ilkesi
• Meslektaşlara saygı ilkesi
• Mesleki dayanışma ilkesi
• Yayın etiği ilkelerine saygı ilkesi
• Aydınlatılmış onam ilkesi vb.
Başlıca Tıbbi Etik Sorunları
• Ötenazi
• Malpraktis
• Küretaj
• Sakat olduğu anlaşılan fetusun yaşamına son vermek
• Yapay döllenme
• Genetik çalışmalar
• Doğmamış çocukta cinsiyet seçimleri
• Tıpta hukuk-etik çekişmesi
• Beyin ölümü ve organ transplantasyonları
• Doğum kontrol yöntemleri
• Tıbbi araştırmalar
• Hasta hakları
• Sağlık personeli-hasta iletişimi
• Estetik müdahaleler gibi sorunlardır.
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst