Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]

Organizasyonun ve endüstrinin kültürü

oscar61

son of god
Katılım
1 May 2009
Konular
2,526
Mesajlar
11,956
Reaksiyon Skoru
841
Online Süresi
0
Başarım Puanı
280
Madalyalar
1
MmoLira
-1
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
86

Landom2 başlamanın TAM ZAMANI! Harika Paskalya Eventi başladı HEMEN OYNA!


Organizasyonların karşı karşıya kaldığı etik değerler arasında önemli farklılıklar vardır. Bu farklar arasında çalışanları gözetme, yasalara saygılı olma, müşterilere saygılı olma sayılabilir. Örgüt kültürünü oluşturan rol biçimleri etik davranışın oluşumunu etkiler. Eğer etik olamayan davranışa neden olan rol biçimleri ödüllendirilirse örgütte etik olmayan bir kültür gelişmesine neden olur.
İş Etiği Kavramının Ortaya Çıkışı
İngilizce kullanımında "Ethics in the Work Place" (İş Yerinde Ahlak) ya da "Business Ethics" (İş Ahlakı) olarak bilinen bu konu, önceleri "şirketlerin sosyal sorumluluğu" başlığı altında özellikle ABD'de 1960'lar ve 1970'lerde gündeme gelmiş, 1980'lerde de gerek ABD gerekse de diğer pek çok ülkede "iş ahlakı-iş etiği" olarak yoğunluk kazanmıştır.
İş Ahlakı ya da etiğinin, etik alanının bir alt konusu olarak ağırlıklı biçimde gündeme gelmesi ABD'de 1960'larda başlamış, 1980'lerde ise ABD'deki tüm büyük işletme ve şirketlerde "Etik İlkeleri" (Code of Ethics), "Etik Komiteleri", "Etik Hizmetiçi Eğitim ve Danışmanlık Birimleri" oluşmuştur. Bununla eş zamanlı olarak ABD'de neredeyse tüm işletme yüksek lisans programlarında "İş Ahlakı" başlı başına bir ders olarak yer almıştır. Ayrıca "Etik Araştırma Merkezleri" kurulmuştur (Georgetown Üniversitesi Kennedy Institute of Ethics; Arizona Devlet Üniversitesi, Lincoln Center of Ethics).
Ülkemizde İş Ahlakı başlıklı bir ders ise ilk defa Bilkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programında 1992'de yer almış, 2001 yılında TEDMER -Türkiye Etik Değerler Merkezi- Derneği kurulmuştur.
Yönetim Etiği
Örgütlerin amaç ve süreçlerini tanımlayan kurallar, düzenlemeler, yönetmelikler, yasalar vb. yöneticilerin ve diğer iş görenlerin nasıl davranması ve neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini belirlemektedir. Ancak, hukuk kurallarının var olması her zaman onlara uyulması anlamına gelmediği gibi iş görenler ve yöneticiler de etik değerler açısından yeterince gelişmemişlerse, mevcut kurallar onların etik davranışlar göstermelerini sağlamamaktadır.
Örgüt içindeki ve dışındaki formal ve informal ilişkiler ağı günümüzde öyle karmaşık bir hale gelmiştir ki, iş görenlerin adil, doğru, tarafsız, çıkarsız davranmalarını sağlayacak başka ilkelere gereksinim duyulmuştur. Aslında örgütlerin kültürlerinin ürünü olan ve iş görenlerin belirli davranış kalıplarını benimsemelerini sağlayan yazılı olmayan kuralları vardır. Ancak, örgüt kültürünün etik davranışlar açısından tanımlanarak yazılı hale getirilmesinde yarar vardır.
Yönetimde uyulması beklenen etik ilkeler şu başlıklar altında sırayla belirtilmiştir. (Pehlivan, İ. Yönetsel ve Örgütsel Etik.1998 s.57-71)
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst