Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

corafya lise 3 kitab, sayfa 28 deerlendirme sorular ve cevaplar.. buyrun..

turkmmo

Level 1

ErnaMt2 / 1-99 ORTA EMEK YAPISIYLA / LYCAN/SİMYA/KUŞAK/PET YOK / EĞLENCENİN TADINDA ZİRVE YAPMAK İÇİN DURMA SENDE ARAMIZA KATIL/ ERNAMT2 6 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 19:00 DA AÇILIYOR![DETAYLI TANITIM]

SORU-1-Ekolojik denge nedir?

Cevap-1-insan, hayvan, bitki gibi tüm canlıların bulundukları ortamda yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için gerekli olan şartlar bütünü ve bu şartların da birbiriyle ilişkili olmasıdır.

Örnek: bitki, fare ve yılandan oluşan kapalı bir ekosistem düşünün. burada bitki topraktan suyu ve besini alsın. fareler bitki kökleriyle beslensin. yılanlar da farelerle beslensin.
burada her tür birbiriyle beslenme zinciri olarak bağlantılıdır. eğer fareler bitkileri yemezse, bitkiler kontrolsuz gelişecek ve zamanla topraktaki su ve mineraller bitkilere yetmemeye başlayacaktır. fareler bitki köklerini yemezlerse açlıktan öleceklerdir. eğer yılanlar fareleri yemezse açlıktan ölecektir. eğer yılanlar farelerin hepsini yerse bu sefer yine açlıktan öleceklerdir. Her tür doğa içinde, eğer ciddi bir müdahale yoksa, bir biçimde hayatını sürdürmeye devam eder.
ekolojik denge kabaca budur.SORU-2-Ekolojik döngü nedir?

Cevap-2-Canlılar tarafından doğada kullanılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bu sürecin sürekli devam etmesi olayına denir.

SORU-3-Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir?

Cevap-3-Atmosfer,litosfer,biyosfer,hidrosfer arasında gerçekleşir.

SORU-4-Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir.?

Cevap-4-Orman yangınları,insanın doğa üzerinde yapmış olduğu denge bozucu yapılaşma ,sanayi,tarım,şehirleşme,hava,toprak,suyun kirletilmesi,meraların aşırı otlatılması,Erezyon şeklinde arttırılabilir.SORU-5-Biyolojik çeşitliliğin oluşmasında etkili olan doğal faktörler nelerdir.

Cevap-5-İklim etkili olur,toprak örtüsü etkili olur,Yerşekilleri etkli olabilir.

SORU-6-Habidat içerisindeki bir türün çok gelişmesi hangi sorunları oluşturur.

Cevap-6-Doğada türler arasında bir denge vardır.Bu halkanın bozulması artması yada azalması doğadaki işleyişi olumsuz etkiler besin zincirini bozar buda türlerin sayılarında azalma ,yok olma yada bulunduğu bölgeyi terk etme gibi sonuçlar doğurabilir.Yada bölgedeki tür çeşitliliğini azaltır.Rekabet artar,kıtlık oluşabilir,yaşam şartları zorlaşır.SORU-7-Çayır ve meraların ortadan kaldırılması biyolojik çeşitliliği nasıl etkiler?

Cevap-7-O alan içerisinde yaşayan canlı türlerinin azalmasına hatta yok olmasına sebeb olur.Biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açar.SORU-8-Sıcak çöllerde bitki ve hayvan yaşamını sınırlandıran faktörler nelerdir.

Cevap-8-Kuraklık,yüksek sıcaklık,nem azlığı,Yağış azlığı etkiler.SORU-9-Bir akarsuyun hidroelektirk potansiyelini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap-9-Akarsuyun debisi ve akarsuyun yatak eğimidir.Debiyi etkileyen faktörler içerisinde iklim ilk sırada yer alır.SORU-10-Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler bitki ve hayvan dağılımını nasıl etkiler?

Cevap-10-Deniz seviyesinde meydana gelen değişmeler artmalar yada azalmalar o bölgedeki canlıların yer değiştirmelerine yada yok olmalarına sebeb olabilir.Su miktarının artması kara canlılarının yaşam alanlarını kısıtlar şeklinde açıklanabilir.SORU-11-Akarsuların bitki ve hayvan türleri bakımından en zengin yerleri nerleleridir.Nedenlerini açıklayınız.?

Cevap-11- Kitabınızda sayfa 14 de akarsu bölümünde gerekli bilgiler verilmiştir.SORU-12-Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki ve hayvan türlerinde azalma görülmesinin nedenlerini söyleyiniz.?

Cevap-12-Ekvatordan kutuplara gidildikçe görülen iklim değişiklikleri sıcaklık ,yağış özelliklerinde meydana gelen değişmeler tür çeşitliliğini azalmasında etkili olur.Canlı çeşitliliği daha çok sıcaklık,nem,yağış şartlarının elverişli olduğu yerlerde (Ekvator çevresi) fazladır.Bu özellikler kutba gidildikçe azalır.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız

1. Su döngüsü içinde , havadaki su buharının sıvı hale geçmesi aşaması ..yoğunlaşma...dır.2. Bitkilerde besin maddelerinin yaprağa taşınmasını sağlayan ...su..dur.3.Ekosistem canlı ve cansız varlıklar arasındaki ....madde.. ve ..enerji.. dolaşımı ile kendini yeniler.4.Kutuplarda yaşayan hayvanlar ...düşük sıcaklık... ve ..besin yetersizliği... gibi koşullara uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürürler.5. Su döngüsünün itici gücünü ..buharlaşma.. ve …yağış.. oluşturur.Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını belirtiniz.

1. Enerji akışı tek yönlüdür. (D)

2. Etçiller, ikincil tüketicilerdir. (D)3. Fotosentez, güneş olmadan gerçekleşmez. (D)4. Su tutan bitkiler, bataklık biyomlarında bulunur.(Y)5. Denizler ve karalar arasındaki karbon alış verişi çok hızlıdır. (Y)6. Ayrıştırıcılar, ekolojik döngülerde önemli rol oynamazlar.(Y)7. Okyanus akıntıları, biyomlar üzerinde etkili rol oynamazlar. (Y)8.Bitkiler hayatın devamını sağlayan besin zinciri için üreticidir. (D)9. Karbon döngüsü, dışarıdan müdahale olmadıkça bozulmaz. (D)10. Yeryüzünde canlıların dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir. (D)11. Dünya ekosistemi; biyosfer, hidrosfer, litosfer ve atmosferden oluşur. (D)12. Dünya üzerinde bitki tür ve çeşitliliğin en fazla olduğu yer tundra biyomlarıdır. (Y)13. Baraj şeklinde inşa edilen hidroelektrik santraller akarsuyun rejimini düzenler (D)14. Ekosistem bir bölgedeki türlerin, genlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. (Y)

15. Akarsuyun hidroelektrik potansiyelini belirleyen en önemli faktör eğim ve debidir. (D)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız?

1- C şıkkı Ekvatoral bölge

2-B şıkkı Astenosfer

3-A şıkkı Çoruh nehri

4-B şıkkı Toprağın Rengi

5-E şıkkı Jeopolitik konum

6-E şıkkı Mikroorganizmalar

7-D şıkı Üreticiler

8-D şıkkı Bitkiler

9-E şıkkı Yukarıya çıkıldıkça aktarılan enerjinin desteklediği birey sayısının azalması

10-E şıkkı Besin zinciri durudu.

-----------

iyi ödevler :D

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst