Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

8. snf tarih testi 1 PDT®

turkmmo

Level 1

MT2GO/1-120 EMEK/LYCAN YOK/SİMYA YOK/01 HAZİRAN 19:00'DA AÇILIYOR![DETAYLI TANITIM]

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?

A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) İttikat ve Terraki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına güven duyması
C) Almanya'ya Ortadoğuda Pazar sağlamak istemesi
D) Devletin yeniden avrupada kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi
2. I. Rusya'ya yardım etmek
II. Osmanlı devletini teslim almak
III. İttifak devletlerini Balkanlarda yenmek

İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cephede savaşmışlardır.

A) Kafkasya B) Çanakkale C) Mısır (Kanal) D) Irak
3. I. Dünya savaşında İngiltere'nin sömürgeleriyle ilişkisini kesmek amacıyla, Almanya'nın isteği doğrultusunda aşağıdaki hangi cephe açılmıştır?

A) Kanal (Süveyş)
B) Kafkasya
C) Çanakkale
D) Suriye-Filistin
4. Osmanlı imparatorluğunun I. Dünya savaşı öncesi yaptığı son savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trablusgarp
B) 93 Harbi
C) Kırım Harbi
D) Balkan savaşları


5. Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrikada kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Trablusgarp-İtalya
B) Mısır-İtalya
C) Trablusgarp-İngiltere
D) Tunus-Fransa


6. Aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü itilaf devletleri içerisinde yer almaz?

A) İngiltere
B) Rusya
C) Fransa
D) Almanya

7. I. Balkan savaşı sonunda en çok hangi devlet toprak kazanma bakımından kazançlı , çıkmıştır?

A) Bulgaristan
B) Sırbistan
C) Yunanistan
D) Karadağ

8. Türklere yönelik yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak. Milletin haklarını dünyaya duyurmak için kurulan Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Doğru Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiye-ti
C) Milli Kongre Cemiyeti
D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

9. Yunanistan'a Doğu Trakya ile İzmir ve çevresini işgal etme yetkisi itilaf devletleri tarafından nerede tanınmıştır?

A) Paris Barış konferansı
B) Mondros Ateşkes antlaşması
C) Londra konferansı
D) Wilson ilkeleri

10. Önce İngilizler tarafından işgal edilmesine rağmen daha sonra Fransız işgaline terk edilen Osmanlı vilayetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Mersin-Konya-Afyon
B) Urfa-Antep-Maraş
C) Hatay-Mersin-Adana
D) Adana-Hatay-Maraş

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst