Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


8. snf tarih testi 3 PDT®

turkmmo

Level 1
Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Konular
111
Mesajlar
0
Reaksiyon Skoru
203
Online Süresi
0
Başarım Puanı
530
Madalyalar
0
MmoLira
2
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
125
1. Kuva-yi Milliye işgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir. Kuva-yi Milliye aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kalkmıştır?

A) TBMM'nin açılmasıyla
B) Temsil heyetinin kurulmasıyla
C) Düzenli ordunun kurulmasıyla
D) Misak-i Milli'nin kabulüyle

2. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Fransızlar aşağıdaki hangi yöremizi işgal etmişlerdir?

A) Adana
B) İzmir
C) Antalya
D) İzmit

3. Aşağıdaki hangi savaş Yunanlılar ile kurtuluş savaşı içersinde yaptığımız savaş-lardan biri değildir?

A) Kütahya-Eskişehir Muharebesi
B) I İnönü Muharebesi
C) Sakarya Meydan Muharebesi
D) Çanakkale Savaşı4. Mustafa Kemal hangi gelişme sonucu TBMM tarafından 5 Ağustos 1921'de baş komutan seçilmiştir?

A) II. İnönü savaşının kazanılması
B) Kütahya-Eskişehir muharebelerimizden ordumuzun Sakarya'nın doğusuna kadar geri çekilmesi
C) Büyük taarruz ve baş komutanlık meydan savaşını kazanması
D) Lozan barışının imzalanması

5. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A) Yunan taarruz gücünün kırılması
B) Türk ordusunun II. Viyana Kuşatmasından beri süren geri çekilmesinin sona ermesi
C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasının imzalanması
D) Fransa ile Ankara Antlaşmasının imza-lanması


6. TBMM'nin uluslar arası alanda huku-ken tanınması hangi gelişme ile gerçekleşmiştir?

A) Londra Konferansı
B) Lozan Antlaşması
C) Amasya Görüşmesi
D) Sevr Antlaşması

7. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" hükmü ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?

A) 1921 Anayasası
B) 1876 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1982 Anayasası

8. Muharebeler döneminde yunanlıların yaptığı her saldırının amacı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Anadolu'daki Rumların haklarını savunmak
B) Sevr Antlaşmasının uygulanmasını sağla-mak
C) Ege Denizine hakim olmak
D) Trakya Bölgesini işgal etmek

9. I. İnönü Muharebesi sırasında Türk ordusunu zor duruma düşüren isyan aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Demirci Mehmet Efe İsyanı
B) Pontus Rum Ayaklanması
C) Şeyh Eşref Ayaklanması
D) Çerkez Ethem Ayaklanması

10. Kurtuluş savaşı sırasında imzalanan Ateşkes ve Barış antlaşmaları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Mondros-Sevr
B) Mudanya-Sevr
C) Mudanya-Lozan
D) Mondros-Lozan

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst