Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

lise1 karma teset 1 PDT®

turkmmo

Level 1

MT2GO/1-120 EMEK/LYCAN YOK/SİMYA YOK/01 HAZİRAN 19:00'DA AÇILIYOR![DETAYLI TANITIM]

1. Tarihe yardımcı bilimlerden Arkeoloji, aşağıdaki verilenlerden hangisini incelemez?
A) Silahları
B) Mutfak eşyalarını
C) Yazıtları
D) Giysileri
E) Mağara resimlerini
2. Aşağıdakilerden hangisi, çağ değiştiren olaylardan değildir?
A)Doğu Roma'nın yıkılışı
B) Yazının kullanılması
C) Kavimler Göçü
D) Hz. İsa'nın doğumu
E) Fransız ihtilali
3. I. Çin'de maden azlığından dolayı toprak işçiliği ve ipekçilik gelişmiştir.
II. Filistin-Suriye bölgesinde toprağın verimsizliği denizciliği ön plana çıkarmıştır.
III. Mısır'da toprağın verimliliği tarımsal etkinlikleri arttırmıştır.
IV. Mezopotamya'da mimaride tuğla ve kerpiç kullanılmıştır.
Yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek en doğru yargı hangisidir?

A) Uygarlıkların birbirlerinden etkilendikleri
B) Uygarlıkları oluşturan kavimlerin farklı ilgi alanlarına yöneldiği
C) Uygarlıkların yeniliğe ve gelişmeye açık olduğu
D) Uygarlıkların oluşum ve gelişiminde bölgenin coğrafi ve ekonomik yapısının etkili olduğu
E) Her bölgede farklı uygarlıkların oluştuğu
4. İyonya'nın bir kültür merkezi olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pers istilasına uğraması
B) Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olması
C) Tarıma elverişli bir bölgede olması
D) Şehir devletlerinden oluşması
E) Deniz kıyısında ve yarımadalar üzerinde bulunması
5. Kudüs'ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu kentin hem Museviler, hem Hıristiyanlar hem de Müslümanlarca kutsal sayılmasına başlıca etkendir?
A) Bu dinlere inanan insanların birlikte yaşadığı bir yer olması
B) Bu dinlerce önemli sayılan mabedlerin bulunması
C) Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıması
D) Uzun süre ticaret merkezi olması
E) Önemli bir jeopolitik konumda bulunması
6. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının.
B) Mimarlıkta geliştiklerinin.
C) Birden fazla Tanrıya inandıklarının.
D) Barış içinde yaşadıklarının.
E) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının.
7. Anadolu'da tarih dönemlerinin Mezopotamya ve Mısır'dan daha geç başlaması, Anadolu'nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
A) Yazının kullanılmasına daha geç başlanması
B) İstilaların daha çok olması
C) Siyasi birliğin daha geç kurulması
D) Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması
E) Çeşitli inançlara sahip insanların bulunması
8. Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden deri, ahşap metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat: manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir. Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ülke sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin
E) Ülkenin istilalardan korunduğunun
9. Orta Asya'da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonar 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygur
B) Hun
C) Göktürk
D) Moğol
E) Akhun
10. Asya Hunları ile Çinliler arasında yaşanan en büyük sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmıştır?
A) Çinlilerin Hunlara bağlı kavimler arasında yaptıkları propagandalar
B) Çin sınır boylarında Hun ticaretinin denetlenmesi
C) Hun ileri gelenlerinin Çin ipeğine düşkün olması
D) Bazı Hun hükümdarlarının Çin prensesleriyle evlenmeleri
E) Hunlarla Çinliler arasında ipek yoluna egemen olma mücadelesi

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst