Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]

lise1 karma test 4 PDT®

turkmmo

Level 1
Katılım
17 Eyl 2008
Konular
111
Mesajlar
0
Reaksiyon Skoru
203
Online Süresi
0
Başarım Puanı
530
MmoLira
2
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
125
Ticaret - 0%
0   0   0

Landom2 1-120 emek server "Kadirland & RedLab Games" ortaklığında 21 Şubatta sizlerle.DETAYLI TANITIM İÇİN TIKLAYIN


1. "Cilalı Taş Devri'nde yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hale getirilmiş; bitki liflerinden giysiler, yiyecekleri saklamak için topraktan çanak çömlek yapılmıştır."
Bu açıklamada, Cilalı Taş Devri'nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?
A) Yerleşik hayata geçilmesi
B) Topraktan eşya yapılması
C) Kullanılan silahların geliştirilmesi
D) Tarım üretimine geçilmesi
E) Yazının bulunması
2. Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
B) Toplumları birbirinden ayırt etmek
C) Tarihi olayları önemine göre sıralamak
D) Takvimin başlangıcını belirlemek
E) Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak
3. Aşağıdakilerden hangisi, tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olmaz?
A) Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
B) Kaynak taraması yapma
C) Buluntuları inceleme
D) Deney yapma
E) Olaylar arasında ilişki kurma
4. Hicri Takvimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zaman ölçüsü olarak "Ay yılı" alınmıştır
B) Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır
C) Başlangıç olarak hicret alınmıştır
D) Hicret Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçüdür
E) Takvimde zaman ölçüsü olarak "Güneş yılı" alınmıştır.
5. Osmanlılar ile Moğollar arasında yapılan Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Anadolu'da Moğol baskısının zayıflamaya başlaması
B) Anadolu Türk birliğinin bozulması
C) Bizans'ın ömrünün 50 yıl uzaması
D) Yıldırım Beyazıd'ın oğulları arasında taht kavgalarının başlaması
E) Beyliklerin yeniden kurulması
6. Kanuni 1535'te Fransa'ya kapitülasyonlar verdi. Kanuni bununla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?
A) Akdeniz ticaretini canlandırmak
B) Avrupa Hristiyan birliğini engellemek
C) Orta Avrupa'dan Batı Avrupa'ya ilerlemek
D) Batılı bir dost devlete sahip olmak
E) Bundan ekonomik çıkar elde etmek
7. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak I. Dünya Savaşından çekildi. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesi'ni imzalamasında etkili olmadı?
A) İttifak ülkelerinin birer birer savaştan çekilmesi
B) Almanya'nın ABD karşısında yenilmesi
C) Osmanlı Devleti'nin topraklarını genişletmek istemesi
D) Wilson'un Türklere bağımsız devlet garantisi vermesi
E) Elde kalan toprakları koruma isteği
8. Sivas Kongresi'nde "manda" sorunu tartışmalara yol açmış ve bazı yurtseverler, Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir.
Manda yönetiminin reddedilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul Hükümeti'nin manda isteğine tepkisiz kalması
B) İstanbul Hükümeti'nin kongreye açıkça cephe alması
C) Manda yönetiminin iyi bilinmemesi
D) İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında görüş birliği sağlanamaması
E) Manda yönetiminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi
9. İtilaf Devletleri, Londra Konferansı'na ve Lozan Barış Görüşmesi'ne hem Osmanlı Hükümeti'ni hem de TBMM Hükümeti'ni davet etmişlerdir.
İtilaf Devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM'yi desteklemek
B) İstanbul Hükümeti'ne güven duyulmadığını göstermek
C) İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
D) Demokratik bir tutum ortaya koymak
E) İki hükümeti uzlaştırmak
10. Aşağıdaki eleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Sümerliler - İlk Yazı
B) Mısırlılar - Güneş Takvimi
C) Romalılar - 12 Levha Kanunları
D) Babilliler _ Hammurabi Kanunları
E) Hititler - Hellenistik Medeniyet

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst