Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]

lise1 karma test 5 PDT®

turkmmo

Level 1
Katılım
17 Eyl 2008
Konular
111
Mesajlar
0
Reaksiyon Skoru
203
Online Süresi
0
Başarım Puanı
530
MmoLira
2
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
125
Ticaret - 0%
0   0   0

Landom2 1-120 emek server "Kadirland & RedLab Games" ortaklığında 21 Şubatta sizlerle.DETAYLI TANITIM İÇİN TIKLAYIN


1. Anadolu'da yapılan bir kazıda, toprağın en alt katından en üst katına doğru sırayla yontma taş, cilalı taş, bakı, tunç ve demirden yapılmış araçlara rastlanmıştır. Yukarıdakilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz?
a. uygarlaşmanın tarihsel gelişmeye uygun olduğu
b. Demir işlemeyi en son öğrendikleri
c. Topraktan eşya yapmakta ileri oldukları
d. İlk araçlarını taşlardan yaptıkları
e. İşledikleri ilk metalin bakır olduğu

2. Atın evcilleştirilmesi ve tekerlekli arabaların kullanılmaya başlanmasının aşağıdakilerden hangisine etki ettiği söylenemez?
a. Toplumlar arası çatışmaların azalması
b. Tarım faaliyetlerinin kolaylaşması
c. Göçlerin daha uzak yerlere yapılması
d. Bilgi alış verişinin hızlanması
e. Üretimin artması

3. I. Doğu Anadolu'da yaşayan Urartularda hayvancılık gelişmiştir. II. Batı Anadolu'da yaşayan Friglerde tarım gelişmiştir III. Lübnan ile Akdeniz kıyısı arasında yaşayan Fenikelilerde deniz ticareti gelişmiştir. Bunlara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a. Uygarlıkların gelişiminde coğrafi şartların etkili olduğu
b. İlk çağda tarımın her yerde geçim kaynağı olması
c. Toplumların birbirlerinden çabuk etkilendiği
d. Dini inançların geçim kaynaklarının belirlenmesinde etkili olduğu
e. Halkın sınıflara ayrılmış olduğu

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a. Sümerliler - İlk Yazı
b. Romalılar - 12 Levha Kanunları
c. Mısırlılar - Güneş Takvimi
d. Babilliler - Hammurabi Kanunları
e. Hititler - Hellenistik Medeniyet

5. (I. Kutluk Devleti II. Uygurlar III. Göktürk Devleti IV. Peçenekler) Bu devletlerin tarih sahnesine çıkışlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. I, II, III, IV
b. II, III, IV, I
c. III, I, II, IV
d. IV, III, II, I
e. III, II, I, IV

6. Göktürk ve Karahanlılarda görülen bazı kurumların Selçuklu ve Osmanlılarda da görülmesi, aşağıdaki yargılardan hangisini daha da kuvvetlendirmektedir?
a. Kültürün devamlılığını
b. Kurumların değişken olduğunu
c. Göktürklerde devlet yapısının sağlamlığını
d. Toplum hayatının durgunluğunu
e. Merkezi sistemin kurulduğunu

7. M.S. 375 yılından itibaren Hun Türklerinin Avrupa'ya göç etmeye başlamaları, Avrupa'da 'kavimler Göçü' denilen hareketi başlattı. Bu olay Avrupa'da sosyal ve siyasal bakımdan önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından değildir?
a. Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması
b. Kilise ve papalığın güç kazanmaya başlaması
c. Batılı toplumların temellerinin atılması
d. Coğrafya Keşiflerinin başlaması
e. Feodalitenin oluşmaya başlaması

8. Maveraünnehir bölgesinde bulunan Türgişlere ait madeni bir paranın bir yüzünde Arapça diğer yüzünde ise Çince yazı ve resimler bulunmakta olduğu görülmüştür. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini daha da kuvvetlendirmektedir?
a. Türgiş sanatının gelişmiş olduğu
b. Araplar ile Çinlilerin mücadele halinde bulundukları
c. Çin'in Orta Asya'ya hakim olduğu
d. İslamiyetin Türgişler arasında yayıldığı
e. Türgişlerin Çin ve Arabistan ile ticaret yaptığı

9. Hz. Muhammed'in Mısır, Bizans ve Sasani hükümdarlarına elçiler göndererek onları İslama davet etmesi İslamiyetin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
a. Evrenselliği
b. Siyasi üstünlüğü
c. Yayılmacılığı
d. Uluslar arası ilişkilere önem vermesi
e. Askeri üstünlüğü

10. Müslümanları Medine'ye göç etmesinden sonra, Mekkelilerle Müslümanların arasında çeşitli savaşlar yapıldı. Müslümanların Mekkelilere karşı kazandıkları ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uhud Savaşı
b. Hendek Savaşı
c. Bedir Savaşı
d. Heyber Savaşı
e. Tebük Seferi

11. Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde yalnız Dört Halife Döneminin özelliklerinden biridir?
a. İslamiyetin Arap Yarımadasının dışında da yayılması
b. Arap aileleri arasındaki geçimsizliğin sürmesi
c. Devlet başkanlarının seçim sonucunda belirlenmesi
d. Yöneticilere halife denilmesi
e. İslam dininde ayrılıkların sürmesi

12. İlk Türk - İslam devletlerinden olan Gazneliler, Tolunoğulları ve İhşitler'in ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kurucularının Türk, halkın yabancı olması
b. Mısır'da kurulmaları
c. Hindistan'a hakim olmaları
d. Halifeyi Büveyhoğullarının baskısından kurtarmaları
e. Abbasi Devletinin yıkılması ile ortaya çıkmaları

13. Gazneli Sultan Mahmut'un, Hindistan'a düzenlediği onyedi seferin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Budizmin yayılmasının durması
b. Hindistan'ın İngiliz hakimiyetine girmesi
c. Hindistan'da islamiyetin yayılması
d. Gaznelilerle Selçukluların savaşması
e. Gaznelilerin İslam dünyasının lideri olması

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst