Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


lise 2 karma test 3 PDT®

turkmmo

Level 1
Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Konular
111
Mesajlar
0
Reaksiyon Skoru
203
Online Süresi
0
Başarım Puanı
530
Madalyalar
0
MmoLira
2
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
125
1. Orta Asya devletlerinde sosyal yaşantıyı aşağıdakilerden hangisi düzenler?

A) Kağan
B) Kurultay
C) Töreler
D) Yazılı kurallar
E) İslâmiyet
2. Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Osmanlı padişahı I. Murat'ın öldürülmesine ve saltanat değişikliğine neden olmuştur?

A) Sırpsındığı
B) I.Kosova
C) II. Kosova
D) Varna
E) Niğbolu
3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri Politikaları için söylenemez?

A) Beylikleri alma
B) Ayaklanmaları bastırma
C) Tahta kavgalarını bastırma
D) İran'ı ele geçirme
E) Balkanlarda yayılma
4. I. Mehmet'in Fetret Devri'ne son vermesi, bu padişahın nasıl nitelendirilmesine neden olmuştur?

A) Reformcu
B) Devletçi
C) Kurucu
D) Çağdaş
E) Laik
5. Aşağıdakilerden hangisinde birinci olay ikincinin bir sonucu değildir?

A) Edirne'nin başkent olması-Sırp Sındığı Savaşı
B) Varna ve II. Kosova Savaşı-Türklerin Balkanlara yerleşmesi
C) Haçlı Seferleri-Avrupa'nın sosyal ve ekonomik bunalıma düşmesi
D) Doğru Roma İmparatorluğunun ortadan kalkması-İstanbul'un fethi
E) Anadolu Beyliklerinin bağımsızlıklarını ilan etmesi-Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması.
6. I. Fatih Kanunnamesi ile kardeş katli yasallaştırıldı.
II. Divan kararlarında son söz padişaha aitti
III.Osmanlı devletinde fethedilen yerlere valiler gönderilirdi
Yukarıdak verilen bilgilere bakarak Osmanlı Devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği söylenebilir?
A) Hukuk devleti anlayışı
B) Merkezi otoritenin güçlendirilmesine
C) Askeri devlet yapısına
D) Vergilerin düzenli toplanması
E) Yönetimde eşitlik anlayışına
7. Osmanlı İmparatorluğunun yükseliş döneminde sönük geçen yılların devlet yöneticisi olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Murat
B) Yıldırım Beyazıt
C) II. Beyazıt
D) Yavuz Selim
E) Sokullu Mehmet Paşa
8. Sokullu döneminde Kıbrıs'ın alınması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Süveyş Kanalı'nın açılmasına
B) İnebahtı yenilgisine
C) Tunus'un Osmanlı topraklarına katılmasına
D) Sakız adasının alınmasına
E) Rodos adasının alınmasına
9. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminin olaylarından biri değildir?

A) Macaristan seferiyle Belgrat'ın alınması
B) Mohaç Meydan Savaşı ile Macaristan'ın bağlı devlet haline gelmesi
C) I. Viyana Kuşatması
D) Sırbistan, Eflak ve Bağdan'ın Osmanlı topraklarına katılması
E) Fransızlara sosyal, hukuksal ve ekonomik ayrıcalıkların verilmesi
10. 1533 yılında Osmanlı Devletiyle Avusturya arasında yapılan bir antlaşmada "Avusturya arşıdükü, Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktır" hükmüne yer verilmiştir. Bu durumdan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avusturya, Osmanlılardan daha güçlüdür.
B) İki devlet siyasi alanda denk sayılmıştır.
C) İki devlet artık savaşmayacaktır.
D) Avusturya Osmanlılara kapitülasyon tanımıştır.
E) Avusturya, Osmanlıların siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir.

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst