Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

lise 2 karma test 5 PDT®

turkmmo

Level 1

ErnaMt2 / 1-99 ORTA EMEK YAPISIYLA / LYCAN/SİMYA/KUŞAK/PET YOK / EĞLENCENİN TADINDA ZİRVE YAPMAK İÇİN DURMA SENDE ARAMIZA KATIL/ ERNAMT2 6 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 19:00 DA AÇILIYOR![DETAYLI TANITIM]

1. İstanbul'un alınmasından sonra, Fatih'in Hıristiyanlarla ilgili uygulaması, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İstanbul'daki Hıristiyanların şehri terk etmesi sağlanmıştır
B) Her cemaate mezhep hürriyeti tanınarak patrikliklerin yeniden kurulması sağlanmıştır
C) İstanbul'daki bütün kiliseler, cami yapılmıştır
D) Ortodoks Patrikliği kaldırılmıştır
E) Ortodoks ve Katolik kiliseleri birleştirilmiştir
2. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih'in İstanbul'u almak istemesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozması
B) Anadolu Türk birliği için tehlike oluşturması
C) Bizans'ın beylikleri Osmanlı aleyhine kışkırtılması
D) İstanbul'un coğrafi, siyasi ve ekonomik bakımdan önem taşıması
E) Fatih'in Avrupa'nın desteğini kazanmak istemesi
3. Bazı büyük devletlerin, Osmanlı Devleti'ni I. Dünya Savaşı'na sokmaya çalışmalarında, Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur?
A) Askeri gücü
B) Jeopolitik konumu
C) Savaş tecrübesi
D) Ekonomik gücü
E) Siyasal yapısı
4. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Türklerin denetiminde kalan Anadolu topraklarının da elden çıkabileceği anlamına gelmektedir?
A) Osmanlı Devleti diğer devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir
B) Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması ile görevli olanlar dışındaki bütün Osmanlı ordusu terhis edilecektir
C) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edebileceklerdi
D) Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz ve telefonlar, İtilaf Devletlerince denetlenecektir
E) Bütün demiryolları, İtilaf Devletleri'nin denetimi altına alınacaktır
5. Lozan Konferansı'nın birinci döneminde uzun tartışmalara yol açan konulardan biri kapitülasyonlardır. Çünkü; imtiyazlı devletler kapitülasyonların devamını istiyordu. Bu durumda imtiyazlı devletlerin aşağıdakilerden hangisini kabul etmek istemediklerini göstermektedir?

A) Savaşın sona erdiğini
B) Demokratik ilkelerin gerekliliğini
C) Uluslar arası ilişkilerin önemini
D) Ekonominin, siyasal ilişkileri etkilediğini
E) Yeni Türk Devletinin bağımsızlığını
6. Gaznelilerin ve Selçukluların, halife tarafından İslamiyetin koruyucusu ünvanı ile adlandırılmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malazgirt Savaşı'nın kazanılması
B) Abbasileri Büveyhoğulları'nın baskısından korumaları
C) Haçlı seferlerine karşı koymaları
D) Moğollara karşı direnmeleri
E) Hindistan'a sefer düzenlemeleri
7. 1187 Hıttin Zaferiyle Kudüs'ü Haçlılardan geri almayı başaran Türk Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlılar
B) Büyük Selçuklular
C) Eyyubiler
D) Memlükler
E) Türkiye Selçukluları
8. Aşağıda eşleştirilen olaylardan hangileri arasından neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Haçlı seferleri-Doğu-Batı ticaretinin gelişmesi
B) Hunların Batıya hareketleri-Kavimler Göçü
C) Coğrafi Keşifler-Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
D) Reform hareketleri-Yeni mezheplerin ortaya çıkması
E) Derebeyliklerin kurulması-İmparatorlukların güçlenmesi
9. I. Ticaret alanı genişledi
II. Eski ticaret yolları değişti.
III. Avrupa'da değişik yerlere göç başladı

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki hangi olayın sonuçları arasında yer alır?

A) Rönesans B) Reform C) Coğrafi Keşifler D) Haçlı Seferleri E)1830 ihtilalleri
10. Ankara Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Anadolu'da Timur hakimiyetinin başlaması
B) Bizans'ın fethinin gecikmesi
C) Beyliklerin yeniden kurulması
D) Fetret Devri'nin başlaması
E) Venediklilere kapitülasyon verilmesi

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Benzer Konular

Cevaplar
0
Görüntüleme
235
Değerlendirme
0
Cevaplar
0
Görüntüleme
284
Değerlendirme
0
Cevaplar
0
Görüntüleme
325
Değerlendirme
0
Cevaplar
0
Görüntüleme
285
Değerlendirme
0
Cevaplar
0
Görüntüleme
311
Değerlendirme
0
Üst