Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


lise 3 öss hazrlk test 2 PDT®

turkmmo

Level 1
Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Konular
111
Mesajlar
0
Reaksiyon Skoru
203
Online Süresi
0
Başarım Puanı
530
MmoLira
2
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Takipçiler
125
1. M.S 375 yılında Avrupa'da Kavimler Göçü başlatılmış ve bu göçler Avrupa tarihinin dönüm noktasını oluşturmuştur. Kavimler Gücünün başlamasına neden olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması
B) Batı Roma imparatorluğunun ikiye ayrılması
C) Hunların Avrupa'ya gelmeleri ve bu toprakları istila etmeleri
D) Feodalite yönetiminin kurulması
E) Avrupa'da çeşitli barbar krallıklarının kurulması
2.Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türklerinin göçebe hayat tarzını benimsemelerinin doğal sonuçlarından biri değildir?

A) Uzun süreli hapis cezalarının olmaması
B) Hayvancılığın gelişmesi
C) El sanatları ve çadır sanatının gelişmesi
D) İslamiyeti daha erken benimsemeleri
E) Ekonomik hayatta ticaretin de yer alması
3.Kudüs'ün aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu kentin hem Museviler hem Hıristiyanları hem de Müslümanlarca kutsal sayılmasında başlıca etkendir?

A) Bu dinlere inanan insanların birlikte yaşadığı bir yer olması
B) Bu dinlerce önemli sayılan mabedlerin bulunması
C) Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıması
D) Uzun süre ticaret merkezi olması
E) Önemli bir jeopolitik konumda bulunması
4.Türk-İslâm uygarlığında aşağıdakilerden hangisinin yasaklanması, oymacılık, kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili olmuştur?

A) Yazı (Hat) Sanatı
B) Duvar Çiniciliği
C) Resim ve Heykelcilik
D) Figürlü Plastik Sanatı
E) Minyatür Sanatı
5.Çinliler ile Araplar arasında yapılan Talas Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Türkistan'ın Çin baskısından kurtulması
B) Karlukların bağımsız devlet olmaları
C) Türk-Arap mücadelesinin sona ermesi
D) Türklerin İslâm dinini yakından tanımaları
E) Kağıt üretiminin Çin'in dışında da yaygınlaşması
6.XIII. Yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da Moğol baskısının artması üzerine, sınır boylarına yerleştirilmiş Türkmen beyleri ve halk üzerindeki Selçuklu otoritesi de zayıflamıştır. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine hız kazandırmıştır?

A) Anadolu'da ticaretin gelişmesine,
B) Bizans'ta entrikaların başlamasına,
C) Anadolu'da nüfusun artmasına,
D) Anadolu'daki karışıklıkların ortadan kalkmasına,
E) Beyliklerin ortaya çıkmasına
7.Anadolu'daki kervansaraylar en çok hangi amaca hizmet için yapılmıştır?

A) Anadolu'daki iç düzeni sağlama
B) Dıştan gelecek tehlikelere karşı korunma
C) Ticareti geliştirme
D) Türk konukseverliğini gösterme
E) Yoksul kişilere yardım etme
8.Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin Anadolu'ya egemen olmaya çalışmasına karşı, diğerlerinden daha çok direnmiştir?

A) Candaroğulları
B) Karamanoğulları
C) Saruhanoğulları
D) Germiyanoğulları
E) Karesioğulları
9.Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu'daki fetihlerinin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu beylikleriyle ilişkiler kurmak
B) Dünya fatihi olabileceğini göstermek
C) Devletin ekonomisine gelir kazandırmak
D) Batıdaki fetihlere zemin hazırlamak
E) Anadolu'da Türk birliğini sağlamak
10.Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de üstünlüğünü kabul ettirmesinde, aşağıdakilerden hangisinin katkısı en büyüktür?

A) Preveze deniz Savaşı'nın kazanılması
B) Tunus'un fethi
C) Rodos'un fethi
D) Cezayir'in Osmanlı topraklarına katılması
E) Trablusgarp'ın fethi

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst