Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

lise 3 inkilap tarihi karma test PDT®

turkmmo

Level 1

ErnaMt2 / 1-99 ORTA EMEK YAPISIYLA / LYCAN/SİMYA/KUŞAK/PET YOK / EĞLENCENİN TADINDA ZİRVE YAPMAK İÇİN DURMA SENDE ARAMIZA KATIL/ ERNAMT2 6 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 19:00 DA AÇILIYOR![DETAYLI TANITIM]

1. Aşağıdakilerden hangisi I. Meclisin özelliklerinden biri olamaz?

A) Kurucu Meclis olması
B) Güçler birliğine sahip olması
C) Muharebeler Meclisi olması
D) İnkılaplar Meclisi olması
E) Egemenliği millete vermesi
2.Mustafa Kemal'in düşündüklerini uygulamadan zamanlaması mükemmeldir. Zamanlama açısından İstanbul'un işgali Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme imkanı vermiştir?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Ankara'da TBMM'nin açılması
C) Misak-ı Millinin kabul edilmesi
D) Amasya görüşmelerinin yapılması
E) Temsil kurulunun Ankara'ya taşınması
3.Çoğunluğu Türklerden oluşan Hatay'ın, Batı Trakya'nın, Musul'un Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalması aşağıdakilerden hangisine aykırı bir durumdur?

A) Ankara Antlaşmasına
B) Lozan Antlaşmasına
C) Misak-ı Milliye
D) Gümrü Antlaşmasına
E) Mondros Ateşkes Antlaşmasına
4.TBMM'nin yargı yetkisini kullanarak kendi içerisinden oluşturduğu İstiklal mahkemelerinin işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Düzenli orduya katılımı çoğaltmak
B) TBMM'ye otorite sağlamak
C) TBMM'ye karşı isyanların bastırılmasında etkili olmak
D) Anadolu'da güvenlik ve asayişi sağlamak
E) İstanbul Hükümeti mensuplarını yargılamak
5.1876'da yürürlüğe konan Kanun-i Esasiye göre Osmanlı devletinin imzaladığı antlaşmaları Osmanlı Mebusan Meclisi'nin onaylaması gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma aykırı bir özellik gösterir?

A) Gümrü Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
E) Moskova Antlaşması
6.Ulusal Kurtuluş Savaşının hazırlık safhasında Anadolu ihtilalinin hukuksal açıdan da yasallaşması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Alaşehir Kongresiyle
B) Amasya Genelgesiyle
C) Amasya Görüşmeleriyle
D) Erzurum Kongresiyle
E) Kuvay-i Milliye'nin ortaya çıkmasıyla
7.Atatürk'ün İnkılap anlayışının temeli "Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak" olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda batılılaşma ve çağdaşlaşma çalışmaları yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi batılılaşma yoluyla çağdaşlaşma çabalarına örnek olarak gösterilemez?

A) Latin alfabesinin kabul edilmesi
B) Uluslar arası ölçülerin kullanılması
C) Türk Tarih Kurumunun açılması
D) Kılık-kıyafet kanunun çıkarılması
E) Laik devlet anlayışının benimsenmesi
8.23 Nisan 1920'de TBMM açılmış ve bu meclis bir taraftan işgalci güçlerle savaşırken öbür taraftan iç isyanları bastırmıştır. Askeri ve siyasi alanda başarılı mücadeleler yapan bu meclisin hukuki alandaki eksikliği aşağıdakilerden hangisiyle giderilmiştir?

A) İstiklal mahkemelerinin açılmasıyla
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanununun (1921 Anayasası) çıkarılmasıyla
C) Düzenli ordunun kurulmasıyla
E) Çok partili siyasi hayata geçilmesiyle
E) Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılmasıyla
9.Sakarya Savaşı'nın kazanılarak Yunan taarruz gücünün kurulmasına rağmen bir yıl beklendikten sonra Türk taarruzu başlatılmıştır. Türk taarruzu için bir yıl beklenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk ordusunun eksikliklerinin giderilmesine çalışılması
B) Yeni barış önerilerinin değerlendirilmesi
C) Yunanlıların kendiliğinden çekilmesinin beklenmesi
D) Mustafa Kemal'in meclisden baş komutanlık yetkisini almasında zorluklar çıkması
E) İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti arasında anlaşmazlıklar çıkması
10.M.Kemal'in Sömürgecilik (Emperyalizm) Anlayışına karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir?

A) 31 Mart olayı
B) Trablusgarb savaşı
C) Balkan savaşları
D) Kurtuluş savaşı
E) I. Dünya Savaşı

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst