Sitemize reklam vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz
For Advertising Contact [email protected]


Türkiye'de Astronomi Eğitim-Öğretiminin Önemi, Gerekliliği | CesareD

CesareD

Level 3
TM Üye
Üye
Katılım
21 Haz 2012
Konular
25
Mesajlar
118
Reaksiyon Skoru
9
Online Süresi
0
Başarım Puanı
62
Yaş
24
MmoLira
-10
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Başlık sığmadığı için yarım kaldı. Dursun hocanın yazısını belki okumayanlarınız vardır. Bir okuyun isterim. Hep astronomi'nin öneminden bahsediyoruz ama bir yandan da gökbilimcileri, düşünce yapılarını, dertlerini biraz olsun anlamak açısından iyi olacaktır. Güzel bir yazıdır. Bu forumda olan herkesin mutlaka okuması, bunları bilmesi gerekir.

Ayrıca Astronomi öğrencisi olmak isteyenler için içinde öğütler barındırmaktadır.


pdf için:
http://www.fedu.metu.edu.tr/UFBMEK-5/b_ ... /t1-1d.pdf

TÜRKİYE’DE ASTRONOMİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ, GEREKLİLİĞİ VE YAPILABİLECEKLER

Dursun KOÇER

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, İSTANBUL


ÖZET:

1973 yılında Fransa’da, 1980 yılında da ABD’de başlatılan çalışmalar astronomiyi kullanarak fen derslerini ve matematiği sevdirerek bu derslerden kaçışı önlemekti ve başarı ile sonuçlandı. Aynı durum ülkemizde de söz konusu olup gelecekte temel bilimci eksikliği ve araştırıcı potansiyelimiz açısından ciddi sorunlar yaratacaktır. Bir yandan liselerimizde astronomi derslerinin okutulmaması, ilköğretim ders kitaplarının yetersiz ve yanlışlarla dolu olması, öte yandan öğretmenlerimizin astronomi alanında hizmet içi eğitim ile yeni gelişmeleri alamaması sonucu gençlerimiz gökyüzü ve gök olaylarını tanımadan ve bilmeden yetişmekte ve astrologlar, falcılar ve UFO’cuların kolayca ikna edeceği bir ortam hazırlanmaktadır. Bu bilim dışı alanlar gençlerimizin beyinlerini esir almakta ve düşünmeden kabul etmek, itaat etmek yönünde koşullandırmaktadır.

Fen bilgisi ve matematik öğretmenlerini yeni bilgilerle donatmak, çağdaş ders kitapları yazıp, ders araçları hazırlamak ve astronominin disiplinlerarası özelliğinden yararlanarak bilimsel düşünme yönünde gençleri eğitmek için Türk astronomları her türlü göreve hazırdır.


1.GİRİŞ

Temel bilimler eğitiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşündüğümüz astronomi, İ.Ö.4000’lerden başlayarak günümüze değin sürekli olarak “doğa-insan” ilişkisinin odağında yer almıştır.

En genel anlamda bakıldığında bin yıllarca süren yer merkezli evren anlayışı, Copernicus devrimiyle bir anlamda “insanı” evrenin merkezi olmaktan çıkarıp büyük bir kavramsal dönüşüm yaratmıştır. Bu dönüşüm büyük ölçüde Rönesans’ın yolunu açmış ve bugünlere ulaşılmıştır. İşte bu nedenden ötürü astronomi, evren kavrayışı ile temel bilimlerin ara kesitinde yer alan son derece önemli bir alandır.


Matematiğin olağanüstü güçlü ifade yöntemlerinin kullanarak biyoloji, fizik, kimya, yer bilimleri alanlarında mikrokosmos ve makrokosmosun birbirlerinin devamı olduğunu kavramaya başlayan insanlık bu süreçte yine astronominin zenginliklerini kullanmıştır. Özellikler uzay çalışmalarının başlaması sonucu elde edilen bilgiler temel bilimlerin ayrılmaz bir bütün olduğunu göstermiştir.


Temel bilimlerde deney/gözlem yoluyla toplanan ürtücü boyutlardaki veriler kuramsal modellerle sistematik bir anlatıma yönlendirilirken bilim insanlarının önüne olağanüstü bir yardımcı araç olarak “bilgisayar” gelmiştir. Önceleri bir hesap makinesi gibi ortaya çıkan bu araç, bugün eğitim, bilimsel araştırma ve iletişimde ve yaşamımızın her alanında kilit rol oynar hale gelmiş ve “bilişim teknolojisi” kavramına ulaşılmıştır. Şimdi insanlık yer merkezli evren modelindeki statik yapısından kurtulup evrenin sırlarını ve sınırlarını zorlamaktadır. Bu bağlamda temel bilimler eğitimi, değişen/gelişen insan için durdurulamaz bir yükselen değer konumuna gelmiştir.


2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ASRTONOMİ EĞİTİMİ

Tarihsel süreç içinde temel bilimlere bakıldığında karşımıza çıkan tablo astronominin her aşamada lokomotif rolü oynadığıdır. ABD’de fen ve matematik eğitiminin yetersiz olduğu ve öğrencilerin bu eğitimden kaçtıklarının farkına varıldığında Sovyetler Sputnik’i uzaya fırlatmışlardı.

Uzay yarışında öne geçebilmek için geliştirilen programlar tüm eyaletlerde yoğun biçimde uygulanmaya başlanmış ve özellikle bilgi teknolojileri desteğinde eğitim sistemi hızla geliştirilmiştir.


Fen bilimleri için yapılan bu değişimde astronomi görsel zenginlikleri ve geniş uygulama alanı ile en önde gelen araç olmuştur. Bu çalışmalar Avrupa ülkelerinin yanısıra, Kanada, Japonya, Avusturalya vb. gelişmiş ülkelerde hızla uygulamaya koyulmuştur.


Ülkemizde fen eğitimi Cumhuriyetin ilk dönemlerinde çok kapsamlı ve temel bilimlerin bütün alanlarını içerecek biçimde ele alınmış ve uygulanmıştır. Ne varki üniversite giriş sınavlarının test sınavı haline gelişinden sonra “ezberci eğitim” dönemi başlamış ve bugünlere gelindiğinde, örneğin 60 soruluk bir fen bilgisi testinde Türkiye ortalaması 6/7 doğru yanıta düşmüştür.


1970’li yıllardan başlayarak fen eğitiminde astronominin bir araç olarak kullanılması ve bu zengin laboratuarın ilkokuldan başlayarak öğrencilerin hizmetine sunulması günümüze gelindiğinde, belki de ülkemiz dışında, çok yaygın bir şekil almıştır. Bilişim teknolojileri destekli astronomi eğitim programları fizik, kimya, biyoloji temel bilim derslerini sevdirmede ve daha da önemlisi bu derslerin bilimsel yanını “kavramada” öncü rol oynamaya başlamıştır.


Fransa’da CLEA, ABD’de STAR bu programların en çarpıcı örnekleridir. Ülkemizde ise ne yazıkki durum tersine sürmektedir. 1979 yılında liselerde zorunlu ders statüsünden kaldırılan astronomi bir anlamda terkedilmiş, ilköğretim fen bilgisi kitaplarına serpiştirilen astronomi konuları ise hem nicelik hem de nitelik yönünden yanlış ve eksik bilgi aktarma kaynağı haline gelmiştir.


Astronomi bilgileri doğru ve kapsamlı biçimde aktarılıp kavratılabilseydi bugün toplumumuzun ciddi bir sorunu haline gelen astroloji,UFO, fal, vb. zararlılar yaygınlaşamayacaktı.


Temel bilimler eğitiminde “anlamak” yerine “ezberlemek” yöntemi uygulanırsa kritik etme ve bilimsel düşünme yetenekleri gelişemez. Temel bilimler eğitimi insanın zihinsel gelişimi için en etkili araçlardan birisidir. Bu nedenle fen eğitimine bir “mesleki eğitim” olarak bakmak yanlıştır.


İlkokul öğrencileri üç boyutlu kavramları hayal etmede zorlanacaklardır. Bu nedenle astronomi konuları zihinsel gelişime uygun biçimde sıralanmalı ve öğretilmelidir.


Öğrencilerin konuların açıklanmasına ve tartışılmasına, deneylere/gözlemlere katılmaları, araştırmaya yönelik eğitim için en etkili yoldur. Ancak bu süreçlere “fiziksel olarak” katılım yeterli değildir. “Düşünsel olarak” katılım önemlidir. Böylece yanlış bilgilenmeler ortadan kalkabilecektir.


Çağdaş fen eğitiminde laboratuarlar vazgeçilmez mekanlardır. Ancak artık bu mekanlar duvarlarla sınırlı değildir. Posterler, slaytlar, CD-rom’lar, maketler, akvaryumlar, mini hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri, mini bir gözlem evi ve içindeki teleskoplar, alıcılar, .. sorgulayıcı fen eğitimi modelinin temel taşlarıdır.


İlköğretim ve liselerde astronomi eğitimi hem müfredat hem de yöntem olarak ciddi ve çağdaş bir anlayışla ele alınmalıdır. Bol görsel malzeme içeren laboratuarlar ve bilgisayar destekli yeni öğretim yöntemleri kullanılmalıdır.


İlköğretimdeki sınıf öğretmenleri liselerdeki fizik, matematik ve astronomi öğretmenleri yeni bilgilerle ve öğretim yöntemleriyle donatılmak üzere hizmet içi eğitime alınmalıdırlar. Yüksek öğretim kurumları ile işbirliği ve öğretmen destek programları uygulanarak öğretmenler üniversitelerde verilen astronomi derslerine katılabilirler. Buna ek olarak halka açık etkinlikler ve yaz döneminde öğretmenlere yönelik yaz okulları açılması mümkündür. Böylece astronomi eğitimi, ilköğretimden başlayarak fen bilgisinin diğer alanlarında yaygın bir şekilde eğitime dahil edilebilecektir.


3. SONUÇ

Öğrencilere insan olarak doğa içindeki, dünya ve evrendeki gerçek yerlerini doğru olarak gösterebilecek ders astronomidir. Fizik, kimya, biyoloji, yer bilimleri.. kendi disiplinlerinin ince problemleri üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu önemli ve pozitif bilimlerin temelini oluşturan dersler çoğu zaman mühendislik, tıp gibi mesleklere destek olmak üzere okutulduğu için konu odaklı ve pratik olma özelliğine sahiptirler. Astronomi ise geniş bir bakış açısı ile öğrenciye bir yandan temel bilimlerin diğer alanlarının ara kesitlerini gösterirken, öte yandan da felsefi düşünme potansiyeli ve özgürlüğünü sağlar. Uzay çağının her yönüyle günlük yaşamımıza giren kavramları astronomi kültürünü vazgeçilmez bir konuma getirmiştir.
 

Cagataye95

Kozmik - Eşduyum
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
13 Mar 2009
Konular
3,414
Mesajlar
16,843
Reaksiyon Skoru
1,482
Online Süresi
6d 16h 56m
Başarım Puanı
403
MmoLira
283
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Ülkemizde bu olgunun ilerlemesi ve bu sistemin dünya dışına ilerlemesi, ülkemiz adına en büyük faydaları sağlayacaktır diye düşünüyorum. Değerli paylaşımınız için teşekkürlerimi sunarım, sabitlendi.
 
Konu Sahibi
Konu Sahibi
CesareD

CesareD

Level 3
TM Üye
Üye
Katılım
21 Haz 2012
Konular
25
Mesajlar
118
Reaksiyon Skoru
9
Online Süresi
0
Başarım Puanı
62
Yaş
24
MmoLira
-10
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
İlk sabitimi verdiniz çok teşekkürler.
Bu olguya pek evrensel bakan kişileri ben görmüyorum
Özellikle Ülkemizde bu olgu 0 diyebilirim.
 

Cagataye95

Kozmik - Eşduyum
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
13 Mar 2009
Konular
3,414
Mesajlar
16,843
Reaksiyon Skoru
1,482
Online Süresi
6d 16h 56m
Başarım Puanı
403
MmoLira
283
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
İlk sabitimi verdiniz çok teşekkürler.
Bu olguya pek evrensel bakan kişileri ben görmüyorum
Özellikle Ülkemizde bu olgu 0 diyebilirim.
Rica ederim :) Geçen sene ülkemizde başlatılan Sirius'un ''Gezici UFO Müzesi'' sayesinde güzel bir başlangıç yapıldı, ve yıkılması gereken en önemli tabu olan ''dünya dışı varlıkların düşmancıl göründüğü'' safsatası bir nebze olsun yıkıldı, eminim devamı da gelecek :) Bunun, insanların uzaya olan düşkünlüğünü artıracaktır diye umuyorum :)
 

Gascoigne

Level 6
TM Üye
Katılım
21 Haz 2012
Konular
853
Mesajlar
1,367
Reaksiyon Skoru
38
Online Süresi
0
Başarım Puanı
145
Yaş
25
MmoLira
0
DevLira
0
En İyi Cevap Puanı
0
Ticaret - 0%
0   0   0
Teşekkürler..
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst