Reklam vermek için [email protected]

nsan lkler

turkmmo

Level 1
Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Konular
31,096
Mesajlar
0
Reaksiyon Skoru
206
Altın Konu
0
Başarım Puanı
711
TM Yaşı
14 Yıl 14 Gün
Online Süresi
0
MmoLira
9
DevLira
0
Takipçiler
127İNSAN İLİŞKİLERİ

1.ELEŞTİRİ İNSAN İLİŞKİLERİNİ NASIL ETKİLER?
CEVAP=Yalnızca olumsuz yanları belirten konuşmalar,insanların istek ve zevklerini kırar ve kişilerin atılım gücünü yok edebilir.Ancak ,eleştiride denge sağlanabilir.Yerinde,yumuşak,anlayışlı ve hoşgörülü bir konuşma biçimiyle sunulursa,eleştirinin yapıcı etkisi artırılabilir.

2.DİNLEME İNSAN İLİŞKİLERİNİ NASIL YÖNLENDİRİR?
CEVAP=Dinleyen ve anlayan kişiler ,çevreleriyle uyumlu ve dengeli ilişki kurabilirler.İnsanların anlatamadıkları sorunlar günden güne artarak,çözülemez boyuta ulaşıyor.

3.DİNLEME NASIL OLMALIDIR?
CEVAP=Dinleme;titizlik,dikkat ve özen üstüne kurulmalı,konuşana mümkün olan ölçüde ilgi ve sevecenlikle yaklaşılmalıdır.Konuşan ve dinleyen ya da dinleyenler arasında iyi bir iletişim kurulmasına çalışılmalıdır.

4.TARTIŞABİLME NE ZAMAN YARARLIDIR?
CEVAP=Tartışmada tartışan kişi kesinlikle hedef alınmamalı,onun kişiliği,hatası konuşmaya konu edilmemelidir.ayrıca,kesin yargılardan,küçük düşürücü,aşağılayıcı,suçlayıcı konuşma biçiminden sakınılmalıdır.Tartışma ,olumlu,çözüm arayıcı ,açıklayıcı olmalıdır.

5.İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN İLKELER NELERDİR?(DİĞER)
CEVAP= -ihtiyaçların doyurulması
-olaylara bakış açısı
-ben ve biz

6.OLAYLARA BAKIŞ AÇISI İNSAN İLİŞKİLERİNİ NASIL ETKİLER?
CEVAP=Olayların olumsuz,eksik,yetersiz yönünü önce görmek,başarısızlığa ve mutsuzluğa neden olur.Bunun yerine ,önce olumlu,üstün ve tamam olan yönünü görmek, olayları ve durumları hoşgörüyle karşılamak açısından yararlıdır.
7.DEĞİŞME KARŞISINDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

CEVAP=Değişmeyi incelemeden ,yarar/zarar analizi yapmadan ,sonucu olumlu/olumsuz yönünü dikkate almadan ,hemen uygulamamalıyız.Değişmeye kesin anlamda karşı çıkmamalıyız.

8.EMPATİ NEDİR?
CEVAP=Empati,bir kişinin yerine kendimizi koyarak,bir olaya,bir duruma bakabilmektir.

9.KİTLE İLETİŞİMİ NEDİR?
CEVAP=Kaynaktan kitleye yönetilen ve bireylerin davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan tek yönlü iletişimdir.

10.KİTLE İLETİŞİMİ İLE YÜZ YÜZE YAPILAN İLETİŞİM ARASINDAKİ FARK NEDİR?
CEVAP=kitle iletişiminin temel işlevi haber yayımıdır .Kitleler,güncel olayları kitle iletişim araçları aracılığıyla öğrenirler.

11.KİTLE İLETİŞİMİNİN İŞLEVLERİ NELERDİR?
CEVAP= -habercilik
-etkileme
-eğitim

12.KİTLE İLETİŞİM ARÇLARININ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?
CEVAP= Kitle iletişim araçları,toplumun gelişme ve kalkınmasında etkili olabilmektir.Bunun için ,yenilikleri ,bilgi ve beceriler biçiminde insanların hizmetine sunmaktır.Sunma işinin bu alanda yetişmiş uzmanlarca hazırlanıp,uygulanması,kitle iletişimini,planı etkinlikler durumuna kavuşturduğundan ,büyük önem kazanmaktadır.

13.YENİ DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİRMENİN VEYA KAZANDIRMANIN KOŞULLARINI YAZINIZ.
CEVAP= -planlı olma
-inanılır olma
-sevilmek

14.GURUP NEDİR?
CEVAP:Belirli bir amaca ulaşmak için iş birliği yapabilen,birbiriyle etkileşim içindeki insanların beraberliğine ‘gurup’ denir.

15.İŞ BİRLİĞİ NEDİR?
CEVAP= İş birliği,gurup üyelerinin belli işleri yapmaya ve etkinlikleri birlikte yürütmeye
İstekli olmalarıdır.


16.GURUBU GURUP YAPAN ÖZELLİKLER NELERDİR?
CEVAP: -etkileşim içinde olma
-ortak değerlere sahip olma
-ortak normlara sahip olma
-duygusal yakınlık
-ortak ilgi
-benzer yaşam
-anlayış felsefesi

17.GURUBUN ÜYESİ OLMAK KİŞİLERE NE SAĞLAR
CEVAP=Gurubun üyesi olmak kişiye çeşitli yaralar sağlar.Yalnızlık duygusundan kurtularak güven duygusuna kavuşur.Gurup üyeleri problem çözme ve karar verme gücü kazanabilirler ve bu güçlerini geliştirebilirler.

18.BİR LİDER NASIL OLMALIDIR?
CEVAP= -girişkenlik
Yön verme
-denetleme
-planlama
-gurubu temsil etme
-uzlaştırıcı olma türünden niteliklere sahiptirler.

19.STATÜ VE ROL NEDİR?AYNI ŞEYLERMİDİR?
CEVAP=Üyelerin gurup içindeki yerlere ‘statü’(konum)denmektedir.Statü üyelerin hakları ve sorumluluklarını ifade eder.’Rol’ ise ,üyelerin üstlendiklerini sorumlulukların,birbirinden farklarını ortaya koymaktadır.Örneğin sınıfta öğretmen ve öğrencinin statü ve rolleri farklıdır.

20.BİÇİMSEL GURUBU AÇIKLAYINIZ?
CEVAP=Bu tür gurupların yapısı gurup üyelerinin kişiliklerinden bağımsız açık ve kesin kurallara dayanan guruplardır.bu guruplara ‘resmi guruplarda’ denir.
21.BİÇİMSEL OLMAYAN GURUPLARI AÇIKLAYINIZ.

CEVAP=Bu tür guruplar,insanların doğal ilişkilerinin ürünüdür.yeni kurallar resmi biçimde yönetmenlik ,kanunun ,tüzük vb.. ile belirlenmemiştir.Üyelerin guruptaki rolleri,konumları ve sorumlulukları;kişilik özellikleri ve yetenekleri doğrultusunda olup kesin bir görev dağılımı yoktur.Bu guruplara ‘resmi olmayan guruplarda ‘ denir.22.ÇEKİRDEK AİLEYİ AÇIKLAYINIZ.
CEVAP=Anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan iledir.Çekirdek aile,eşlerin kendi ana babalarına yakın ilişki içinde olmalarına karşın,bağımsız bir barınağı,gelir ve gideri,kısaca bağımsız bir yaşamı olan ailedir.

23.KOMPOZİK AİLEYİ AÇIKLAYINIZ.
CEVAP=Birden fazla çekirdek ailenin aynı lidere bağlı olarak,mülk ve ekonomik ortaklıklarını sürdürdükleri aile biçimidir.örneğin evli dört oğlu olan bir baba düşünelim.Bu dört oğul tarlada yada başka bir işte çalışırlar.Ürettiklerini veya kazandıklarını babaya teslim ederler.Harcama baba tarafından yapılır.

24.BİR AİLE ÇOCUĞUNA NELER VERMELİDİR?
CEVAP=Çocuğa ve gence sevgi,saygı,güven yapıcı ve yaratıcı bir insan olmasını sağlamalı.Onu , haklarını arayan fakat bencil olmayan yönde eğitmeli.Düşünme konuşma ve eylem özgürlülüğünün sınırlarını göstermelidirler.Paylaşmayı,sevmeyi bilen insanlar olarak yetiştirmelidirler.

25.MESLEK SAHİBİ OLAN BİR BİREYİN TOPLUMSAL YAPIDAKİ YERİNİ AÇİKLAYINIZ.
CEVAP=Mesleğinde başarılı olan bir kimse sevilen ve sayılan kişilerdendir..Mesleğinin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebiliyorsa hem kendine,hem topluma, hemde mesleğine katkılı oluyor demektir.Böyle insanlar toplum tarafından gereken saygıyı görürler.
 

_tusunami_

Level 14
Fahri Üye
TM Üye
Katılım
5 Kas 2009
Konular
688
Mesajlar
9,909
Reaksiyon Skoru
459
Altın Konu
0
Başarım Puanı
205
TM Yaşı
12 Yıl 11 Ay
Online Süresi
0
MmoLira
-1
DevLira
0
Takipçiler
117
Teşekkür Ederim :)
 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst