Reklam vermek için [email protected]

Alaehr

turkmmo

Level 1
Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Konular
31,096
Mesajlar
0
Reaksiyon Skoru
206
Altın Konu
0
Başarım Puanı
711
TM Yaşı
14 Yıl 15 Gün
Online Süresi
0
MmoLira
9
DevLira
0
Takipçiler
127
ALAŞEHİR
Coğrafi Özellikleri
Alaşehir İlçesi, İç Ege Bölgesinde, Batı Anadolu'daki doğu-batı yönlü ovalardan biri olan Gediz ovasının doğu kesiminde bulunmaktadır. Yüzölçümü 977 km2.dir.
Alaşehir ilçe merkezi 28 derece 31 dakika 38 saniye doğu boylamı, 38 derece 21 dakika 41 saniye kuzey enlemi üzerinde bulunmaktadır
İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 189 metredir.
İlçe, Alaşehir çayının da içinden aktığı bir grabenden ve bunu güneyden ve kuzeyden sınırlayan oldukça yüksek plato ve dağlardan ibarettir. İlçenin coğrafi alanı içerisinde dört önemli jeomorfolojik ünite bulunmaktadır. Bu jeomorfolojik üniteler güneydeki Bozdağlar kütlesi, kuzeyindeki Uysal dağları kütlesi ve bu iki dağ kütlesi arasındaki Alaşehir ovası ve güneydoğusundaki engebeli Uluderbent çayı vadisidir.
Bozdağların ortalama yükseltisi 1000-1100 m kadar olan plato yüzeyleri üzerinde bazı yerlerde yükseltisi 2000 m'yi aşan doğudan batıya doğru Dindarlı dağları (1040 m), Çaldağı (1430 m), Karaöküz dağı (1396 m), Hacıalikarlığı (1839 m), Gözlüğbaba dağı (1879 m), Çulha dağı (1555 m), Karadağ(1400m) ve Kartal tepe (2070 m) gibi yüksek doruklar bulunmaktadır. Genel olarak 1000 m yükseklikte bulunan kuzeydeki dağlık kütleyi ise, doğudan batıya doğru sırasıyla Uysal dağları (1311 m), Umurbaba dağı (1555 m), Karadağ (1108 m) ve Kaysan tepe (1135 m) oluşturmaktadır.
Gediz nehrinin bir kolu olan Alaşehir çayının içinden aktığı Alaşehir ovası,doğuda Kocaçay'ın dar bir yarma vadiden çıkıp ovaya dahil olduğukesimden başlamakta, Alaşehir çayının Gediz nehrine kavuştuğu Salihli ovasına kadar devam etmektedir. 8 ila 15 km. genişliğindeki ova verimli topraklara sahiptir. Alaşehir çayının kuzeyden güneye doğru akan önemli bir deresi olmamasına karşın güneyde Alaşehir Derbendi. Buldan Derbendi, Sarıkızçayı, Zeytin çayı, Avra çayı, Şahyar deresi, Alkan çayı, Kurudere, Değirmendere ve Göbekli deresi gibi güneyden kuzeye doğru akan dereleri vardır.
Gediz grabeninin doğu bölümünü oluşturan Alaşehir çayı vadisi, Batı Anadolu Fay kuşağı içerisinde deprem riskinin yüksek olduğu bir sahadır. 28 Mart 1969 tarihinde ,Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş; bu depremde 49 kişi ölmüş, 4651 konut ta yıkılmış veya çok ağır hasar görmüştür.
İklim ve Bitki Örtüsü
Alaşehir İlçesi, İç Ege Alaşehir'in bulunduğu yer, Akdeniz iklimindenkarasal iklime geçiş yeridir. Genel olarak ılıman bir iklimin geçtiği Alaşehir'de yaz ayları oldukça sıcak ve kurak geçer. Yazın bölgede sıcaklığın 40 dereceye kadar çıktığı görülür. Kışın yıllık yağış ortalaması 500 mm3 olup,yağışların büyük bir kısmı kış aylarında düşer.
Alaşehir'de 21.785 hektar orman alanı bulunmaktadır. Bunun 12.664 hektarı verimli koru ormanı, 9.127 hektarı bozuk ormanlıktır. Diğer arazi çayır-mera, bağ-bahçe,tarla bitkileri ve kullanılmayan alanlardan barettir.,
İlçenin Adı
Alaşehir M.Ö. 150-138 yılları arasında Bergama Kralının kardeşi II. Attalos Philadelphos tarafından kurulmuştur.Buna izafeten yerleşim biriminin ilk adı "Kardeşseverlik" anlamındaki PHILADELPHIA'dır. Bergama krallığı dönemindeki önemini Romalılar döneminde de koruyan Philedelphia,Romalıların Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Romalılar döneminde daha da gelişen Philedelphia M.S. 40 yıllarında Hıristiyanlığı kabul etmiştir.
Bu tarihten itibaren dini açıdan da önem kazanmaya başlamıştır. Hıristiyanlığın teşkilatlanıp, yayılma çalışmalarının sürdürüldüğü ilk yedi kentten biri olarak ün yapmıştır. Philedelphia adı, günümüzde özellikle bu bakımdan hatırlanır.
Philedelphia , Bizans'ın da önemli bir askeri üssü olmuş ve bu yüzden bir çok saldırıya maruz kalmıştır. Fakat şehri çevreleyen sağlam surlar savunmada önemli bir etken olmuştur. Bu dönemlere ait birçok tarihi eserler bulunmakta; ancak bölgenin birinci derecede deprem kuşağında olması nedeniyle birçok eser zaman içinde yıkılmış ve toprak altında kalmıştır.
Tarih boyunca Bizanslılar ile Türkler arasında el değiştirme ile sonuçlanan savaşlar sonucunda Alaşehir 1389 yılında Yıldırım Bayezıd tarafından kesin olarak Türk topraklarına katılmıştır. O tarihte Yıldırım Bayezıd Han yüksek bir tepeden şehre bakarak ne "ALA ŞEHİR" diyerek İlçenin Türkçe isim babalığını yapmıştır.
Bir söylentiye göre ise şehrin etrafını çevreleyen surlarda kullanılan taşların siyah ve beyaz renkte olması, dolayısıyla surların ala bir görünüme bürünmesi üzerine şehre bu ad verilmiştir.
Nüfus Özellikleri
2000 yılı Nüfus Sayımının kesinleşmemiş sonuçlarına göre İlçemizin nüfusu 39.590'ı İlçe merkezi, 54.170'i köy ve kasabalarda olmak üzere 93.760 olarak tespit edilmiştir.
Nüfus yoğunluğu km2 başına 96 kişidir

İlçemizdeki nüfus artışı yıllar itibarıyla aşağıdaki gibi gelişmiştir.
YILI İLÇE MERKEZİ KIRSAL KESİM TOPLAM
1927 7.163 25.638 32.801
1935 8.209 31.989 40.198
1940 8.154 33.810 41.964
1945 8.883 36.909 45.792
1950 10.719 42.333 53.052
1955 11.393 48.041 59.434
1960 * 13.924 34.756 48.680
1965 16.012 41.001 57.013
1970 20.075 44.760 64.805
1975 23.400 47.503 70.903
1980 25.611 49.332 74.943
1985 29.484 53.112 82.596
1990 36.649 54.713 91.362
2000 39.590 54.170 93.760
( * ) Sarıgöl Bucağının 1957 yılında ayrılması nedeniyle 1960 yılında nüfus azalması görülmüştür.
Turizm
Kenan Evren Parkı: Belediyeye ait koşu ve yürüyüş yollarının yanı sıra yarı olimpik
yüzme havuzu , şifalı su, jakuzi ve saunası mevcut.
Bahçearası : Toptepe’nin arka kısmında,Sarıkız Çayı’nınhayat verdiği dinlenme yerlerinden bir tanesi.
Toptepe : Alaşehir’e hakim bir tepe üzerinde yer alır. Özellikle manzarası güzel.
Çam ağaçlarının fazla olması yüzünden buraya “Çamlık” adı da verilir.
Sarıkız Ilıca ve Dinlenme Yeri : 25 derecede yapılan banyo, romatizma,cilt, sinir hastalıkları ve bedensel yorgunluklara karşı faydalı olur.Ilıca’da dört havuz bulunuyor.
Surlar :Doğu Roma imparatorluğu zamanında yaptırılmış.İlçe merkezini dört
taraftan çevirir. Kiremişli, Kirmastı, Elhizar, Dombay adı verilen dört kapısı var.
Kurşunlu Han: Kervansaray olarak yapılmış.Zemin katları mağaza olarak kullanılıyor.

 

Şu an konuyu görüntüleyenler (Toplam : 1, Üye: 0, Misafir: 1)

Üst