Hikayeler

Reklam vermek için turkmmo@gmail.com
Kaynak ikonu

GameForge Atlas Güncellemesi 1

indirmek için izniniz yok
webzen CPythonMiniMap :: __ LoadAtlasMarkInfo fonksiyonunu değiştirdi. HEADER_GC_WARP paketini kaldırdı official sunucılarda artık NPC konumlarını vs serverden değil clientten çekiyor.

Eskiden konum bilgisi bu şekilde gözükürdü:
Kod:
#TokenIndex Türü PosX PosY ToolTipText
0 WARP 140900 13900 "ąÚ¶óÇö"

Yeni olan işe bu şekilde:
Kod:
#TokenIndex PosX PosY NPCVnum
0 44100 3300 20081

Değiştirilmiş kod bloğu bu şekildedir.
C++:
void CPythonMiniMap::__LoadAtlasMarkInfo()
{
  ClearAtlasMarkInfo();
  ClearGuildArea();

  CPythonBackground& rkBG=CPythonBackground::Instance();
  if (!rkBG.IsMapOutdoor())
    return;

  CMapOutdoor& rkMap=rkBG.GetMapOutdoorRef();

  // LOCALE
  char szAtlasMarkInfoFileName[64+1];
  _snprintf(szAtlasMarkInfoFileName, sizeof(szAtlasMarkInfoFileName), "%s/map/%s_point.txt", LocaleService_GetLocalePath(), rkMap.GetName().c_str());
  // END_OF_LOCALE

  CTokenVectorMap stTokenVectorMap;
  if (!LoadMultipleTextData(szAtlasMarkInfoFileName, stTokenVectorMap))
  {
    Tracef(" CPythonMiniMap::__LoadAtlasMarkInfo File Load %s ERROR\n", szAtlasMarkInfoFileName);
    return;
  }

#ifndef ENABLE_GF_ATLAS_MARK_INFO
  const std::string strType[TYPE_COUNT] = { "OPC", "OPCPVP", "OPCPVPSELF", "NPC", "MONSTER", "WARP", "WAYPOINT" };
#endif

  for (DWORD i = 0; i < stTokenVectorMap.size(); ++i)
  {
    char szMarkInfoName[32+1];
    _snprintf(szMarkInfoName, sizeof(szMarkInfoName), "%lu", i);

    if (stTokenVectorMap.end() == stTokenVectorMap.find(szMarkInfoName))
      continue;

    const CTokenVector & rVector = stTokenVectorMap[szMarkInfoName];

#ifdef ENABLE_GF_ATLAS_MARK_INFO
    const std::string& c_rstrPositionX = rVector[0].c_str();
    const std::string& c_rstrPositionY = rVector[1].c_str();
    const std::string& c_rstrVnum = rVector[2].c_str();
    const DWORD c_dwVnum = atoi(c_rstrVnum.c_str());

    const CPythonNonPlayer::TMobTable* c_pMobTable = CPythonNonPlayer::Instance().GetTable(c_dwVnum);
    if (c_pMobTable)
    {
      TAtlasMarkInfo aAtlasMarkInfo;
      aAtlasMarkInfo.m_fX = atof(c_rstrPositionX.c_str());
      aAtlasMarkInfo.m_fY = atof(c_rstrPositionY.c_str());
      aAtlasMarkInfo.m_strText = c_pMobTable->szLocaleName;
      if (c_pMobTable->bType == CActorInstance::TYPE_NPC)
        aAtlasMarkInfo.m_byType = TYPE_NPC;
      else if (c_pMobTable->bType == CActorInstance::TYPE_WARP)
      {
        aAtlasMarkInfo.m_byType = TYPE_WARP;
        int iPos = aAtlasMarkInfo.m_strText.find(" ");
        if (iPos >= 0)
          aAtlasMarkInfo.m_strText[iPos] = 0;

      }
      else if (c_pMobTable->bType == CActorInstance::TYPE_STONE && c_dwVnum >= 20702 && c_dwVnum <= 20706)
        aAtlasMarkInfo.m_byType = TYPE_NPC;

      aAtlasMarkInfo.m_fScreenX = aAtlasMarkInfo.m_fX / m_fAtlasMaxX * m_fAtlasImageSizeX - (float)m_WhiteMark.GetWidth() / 2.0f;
      aAtlasMarkInfo.m_fScreenY = aAtlasMarkInfo.m_fY / m_fAtlasMaxY * m_fAtlasImageSizeY - (float)m_WhiteMark.GetHeight() / 2.0f;

      switch (aAtlasMarkInfo.m_byType)
      {
      case TYPE_NPC:
        m_AtlasNPCInfoVector.push_back(aAtlasMarkInfo);
        break;
      case TYPE_WARP:
        m_AtlasWarpInfoVector.push_back(aAtlasMarkInfo);
        break;
      }
    }
#else
    const std::string & c_rstrType = rVector[0].c_str();
    const std::string & c_rstrPositionX = rVector[1].c_str();
    const std::string & c_rstrPositionY = rVector[2].c_str();
    const std::string & c_rstrText = rVector[3].c_str();

    TAtlasMarkInfo aAtlasMarkInfo;
    //memset(&aAtlasMarkInfo, 0, sizeof(aAtlasMarkInfo));

    for ( int i = 0; i < TYPE_COUNT; ++i)
    {
      if (0 == c_rstrType.compare(strType[i]))
        aAtlasMarkInfo.m_byType = (BYTE)i;
    }
    aAtlasMarkInfo.m_fX = atof(c_rstrPositionX.c_str());
    aAtlasMarkInfo.m_fY = atof(c_rstrPositionY.c_str());
    aAtlasMarkInfo.m_strText = c_rstrText;

    aAtlasMarkInfo.m_fScreenX = aAtlasMarkInfo.m_fX / m_fAtlasMaxX * m_fAtlasImageSizeX - (float)m_WhiteMark.GetWidth() / 2.0f;
    aAtlasMarkInfo.m_fScreenY = aAtlasMarkInfo.m_fY / m_fAtlasMaxY * m_fAtlasImageSizeY - (float)m_WhiteMark.GetHeight() / 2.0f;

    switch(aAtlasMarkInfo.m_byType)
    {
      case TYPE_NPC:
        m_AtlasNPCInfoVector.push_back(aAtlasMarkInfo);
        break;
      case TYPE_WARP:
        m_AtlasWarpInfoVector.push_back(aAtlasMarkInfo);
        break;
    }
#endif
  }
}

Serverden paketi kaldırmayı unutmayın.Örnek localede konuya ekliyorum.​
Yazar
CаstieL
Kaynak İndirilme
4
Görüntüleme
193
İlk yayınlama
Son Güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

CаstieL - Kaynakları

Geri
Üst