Hikayeler

Reklam vermek için turkmmo@gmail.com
FiveM Script - Araba transfer etme /transfervehicles komutunu oyuna eklemek

FiveM Script - Araba transfer etme /transfervehicles komutunu oyuna eklemek 1

indirmek için izniniz yok
İlk önce : https://github.com/ESX-Org/esx_vehicleshop

Bu script indirmeniz gerekmektedir. Varsa zaten direkt aşağıdakı anlatımı uygulayın.


Esx_vehicleshop içine girip "server" klasörüne girip oradaki main.lua'nın en altına bu kodları ekleyin. İsteğinize göre türkçeleştirebilirsiniz.

Oyun için kullanım : Galeriden arabayı satın alıp /transfervehicle id aracın plakası şeklinde çalışmaktadır. /car ile yapmaya çalışırsanız çalışmaz adminler için diyorum bu kısmı.


f438c08a311ed1c5d9f8f2f0e2aa52ccf9187428.png

2.png

3.png

4.png


Kod:
--type in chat /transfervehicle <player-id number> "car plate"
--Example /transfervehicle 1 "ABC 123" will transfer the car with plate "ABC 123" to the player
-- who has the id 1 (the player of course needs to be online)

RegisterCommand('transfervehicle', function(source, args)

  
  myself = source
  other = args[1]
  
  if(GetPlayerName(tonumber(args[1])))then
      
  else
      
      TriggerClientEvent('chatMessage', source, "SYSTEM", {255, 0, 0}, "Incorrect player ID!")
      return
  end
  
  
  local plate1 = args[2]
  local plate2 = args[3]
  local plate3 = args[4]
  local plate4 = args[5]
  

  if plate1 ~= nil then plate01 = plate1 else plate01 = "" end
  if plate2 ~= nil then plate02 = plate2 else plate02 = "" end
  if plate3 ~= nil then plate03 = plate3 else plate03 = "" end
  if plate4 ~= nil then plate04 = plate4 else plate04 = "" end


  local plate = (plate01 .. " " .. plate02 .. " " .. plate03 .. " " .. plate04)

  
  mySteamID = GetPlayerIdentifiers(source)
  mySteam = mySteamID[1]
  myID = ESX.GetPlayerFromId(source).identifier
  myName = ESX.GetPlayerFromId(source).name

  targetSteamID = GetPlayerIdentifiers(args[1])
  targetSteamName = ESX.GetPlayerFromId(args[1]).name
  targetSteam = targetSteamID[1]
  
  MySQL.Async.fetchAll(
    'SELECT * FROM owned_vehicles WHERE plate = @plate',
    {
      ['@plate'] = plate
    },
    function(result)
      if result[1] ~= nil then
        local playerName = ESX.GetPlayerFromIdentifier(result[1].owner).identifier
        local pName = ESX.GetPlayerFromIdentifier(result[1].owner).name
        CarOwner = playerName
        print("Car Transfer ", myID, CarOwner)
        if myID == CarOwner then
          print("Transfered")
          
          data = {}
            TriggerClientEvent('chatMessage', other, "^4Vehicle with the plate ^*^1" .. plate .. "^r^4was transfered to you by: ^*^2" .. myName)
      
            MySQL.Sync.execute("UPDATE owned_vehicles SET owner=@owner WHERE plate=@plate", {['@owner'] = targetSteam, ['@plate'] = plate})
            TriggerClientEvent('chatMessage', source, "^4You have ^*^3transfered^0^4 your vehicle with the plate ^*^1" .. plate .. "\" ^r^4to ^*^2".. targetSteamName)
        else
          print("Did not transfer")
          TriggerClientEvent('chatMessage', source, "^*^1You do not own the vehicle")
        end
      else
        TriggerClientEvent('chatMessage', source, "^1^*ERROR: ^r^0This vehicle plate does not exist or the plate was incorrectly written.")
      end
    
    end
  )
  
end)
Yazar
sergioneral
Kaynak İndirilme
7
Görüntüleme
432
İlk yayınlama
Son Güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

sergioneral - Kaynakları

Geri
Üst